Behandling av åderbråck

Söker du en behandling av åderbråck? Här hittar du information om åderbråcksbehandling, dina behandlingsalternativ, kliniker samt svar på vanliga frågor. 

Åderbråck, eller varicer, som de kallas inom medicinen är större blodådror som inte riktigt fungerar som de skall.

 • Åderbråck visar sig som stora utvidgade blodkärl som buktar ut och slingrar sig längs benen eller på andra platser på kroppen.
 • Mindre kärl som egentligen bara syns under huden är inte åderbråck. De kallas istället för ytliga blodkärl.
 • Om de blodådror du ser inte buktar ut kan du gå vidare till sidan om ytliga blodkärl för att läsa mer om hur du kan gå vidare.

Åderbråck är oftast ofarliga

Åderbråck orsak och behandlingsalternativ

Åderbråck är normalt sett ofarliga och bara kosmetiskt störande. I vissa fall kan dock åderbråck ge fysiska besvär i form av smärta, tyngdkänsla, klåda, ömhet och krypningar.

Obehandlade åderbråck kan i vissa fall leda till eksem och bensår. Om du har åderbråck som ger dig några andra symtom än att de är kosmetiskt störande bör du därför se till att få dem undersökta av en specialist.

Orsak och bedömning av åderbråck

Åderbråck orsakas av nedsatt funktion i klaffarna (backventilerna) i de vener som har till uppgift att transportera blod tillbaka till lungorna. Det går till ungefär såhär:

 1. Klaffarna i vissa vener försvagas med tiden. Detta orsakar backflöde.
 2. Backflödet höjer trycket i venen.
 3. Det ökade trycket gör att venen töjs ut.
 4. Den uttöjda venen börjar bukta ut.
 5. Ett åderbråck har uppkommit.

Har DU åderbråck eller synliga blodkärl?

Behandling av åderbråck

Innan man överväger en behandling av åderbråck är det viktigt att försäkra sig om att det verkligen är ett ÅDERBRÅCK man lider av.

 • Blodet transporteras i större och mindre blodkärl. De större kallas för vener och artärer. De mindre kallas för kapillärer. Åderbråck uppkommer i kroppens VENER.
 • Det är inte ovanligt att åderbråck förväxlas med brustna blodkärl. Brustna blodkärl är dock en enklare åkomma och behandlas på ett annat sätt.
 • Ett brustet blodkärl är ett eller flera små blodkärl som syns som blå/röda missfärgningar i hudens yta. De förekommer som enskilda kärl eller utbredda som ett ådernät.
 • Ett åderbråck kan enklast beskrivas som en svullen blodåder som BUKTAR UT och ringlar sig under huden som en orm.
 • De flesta patienterna söker behandling av åderbråck på benen, behandling av åderbråck på underbenen, behandling av åderbråck på vaderna, behandling av åderbråck på anklarna och behandling av åderbråck på fötterna.
 • Om du misstänker att ditt problem egentligen inte är åderbråck rekommenderar vi dig att gå vidare till sidan om synliga blodkärl.

Åderbråcksbehandling

 

Bedömning av åderbråck

Inom sjukvården använder man en internationell sexgradig skala för att bedöma åderbråck. Metoden kallas för CEAP-klassificering av åderbråck.

CEAP-skalan graderar åderbråckens svårighetsgrad och grupperar patienter på följande vis:

 1. C0 Man har inga åderbråck eller ytligt synliga blodkärl.
 2. C1 Man har ett eller flera millimeterstora ytliga blodkärl/ådernät som ligger synligt under huden. Dessa räknas dock inte som åderbråck.
 3. C2 Man har synliga åderbråck. Kärlen är bredare än 4 mm.
 4. C3 Man har synliga åderbråck samt svullnad/ödem i benet.
 5. C4 Man har åderbråck och hudytan uppvisar eksem, pigmenteringar eller vitaktiga områden.
 6. C5 Man har åderbråck och hudytan uppvisar läkta ärr efter bensår.
 7. C6 Man har åderbråck med aktiva bensår i den överliggande huden.

Utöver bedömning enligt CEAP-skalan delas även åderbråcken in som symtomatiska (s) vilket innebär att de ger fysiska besvär och som asymptomatiska (a) om de endast är kosmetiskt störande. Exempelvis kan en patient vara C2s – åderbråck klass C2 med fysiska besvär (s).

Då är det viktigt att söka vård

Åderbråck är oftast ofarliga. Men de har i många fall påverkan på utseendet och därmed självkänslan. Detta är det vanligaste skälet till att man söker hjälp.

Även om de flesta åderbråck är ofarliga så finns dock tillfällen när man alltid skall söka vård:

 • Om det blöder från åderbråcken.
 • Om huden i anslutning till åderbråcket är torr och kliar. Dessa problem beror på det ökade trycket huden utsätts för. Ibland kan fjällande eksem förekomma. I denna situation finns risk att du kliar sönder huden och får sår som inte läker.
 • Om du känner en förhårdnad i kärlet i ett område som känns rött, svullet och ömt. Då kan det röra sig om en s.k. tromboflebit – en infektion orsakad av en ytlig blodpropp i kärlet. Det är i sig ofarlig men kan innebära en ökad risk att få en mer allvarlig blodpropp i de djupa venerna. Då sväller benet upp och börjar värka vilket är ett tecken på en djupare blodpropp som kan leda till lungemboli (att proppen åker till lungan och fastnar där).
 • Om du han bruna eller blålila pigmentförändringar på underbenet. Detta är ett tecken på att huden är dåligt syresatt vilket ökar risken för bensår.
 • Om du har sår på underbenet i anslutning till ett åderbråck. ett s.k. venöst bensår. Dessa uppkommer uppkommer i första hand på nedre delen av underbenet, strax ovanom fotknölen. Ofta på inre sidan av benet. Såret kan vätska, men blöder eller värker sällan.
 • Om du ständigt har värk eller en tyngdkänsla i benen alternativt att benen och fötterna är mycket svullna och du måste ha stödstrumpor för att klara vardagen.

Behandling av åderbråck

Åderbråck behandlas både inom den privata och den offentliga sjukvården. Vart du skall vända dig beror på vilken typ av besvär du har.

 1. Större åderbråck som ger medicinska besvär behandlas inom den offentliga sjukvården (landstinget).
 2. Mindre åderbråck som endast ger utseenderelaterade besvär behandlas inom den privata vården. Här får man själv stå för kostnaden.

Åderbråcksbehandling inom landstiget

För ett avgöra om man har rätt till en behandling av åderbråck inom landstiget används en särskild skala för bedömning av åderbråck.

 • Personer med enklare åderbråck som stannar inom klassificeringen C0-C2a anses inom vården egentligen inte lida av åderbråck utan av synliga blodkärl. Här får man välja privat behandling av synliga blodkärl.
 • Personer med medelsvåra åderbråck i kategorin C2s-C3 har i vissa fall rätt till åderbråcksbehandling inom landstinget. Bedömningen varierar mellan olika landsting.
 • Många landsting behandlar endast patienter med svullna ben, eksem, bensår, ven-inflammationer och blödningar orsakade av åderbråcken. Har man inte dessa symptom får man söka hjälp inom den privata vården.
 • Den som har svåra besvär enligt kategorin C4-C6 har ALLTID rätt till vård för att undvika att åderbråcken förvärras eller att andra komplikationer tillstöter.

Behandling av åderbråck inom den privata vården

Om du inte får vård inom den offentliga vården kan du vända dig till en privat klinik. Då måste du själv vara en del av de beslut som fattas eftersom det är DU som skall betala för dem.

 • För att avgöra vilken behandling som är lämplig skall det först göras en ultraljudsundersökning av kärlen.
 • Som patient på en privat klinik är det bra att försäkra sig om att kliniken utför ultraljudsundersökningar innan man går dit. Kostnaden för en konsultation med ultraljudsundersökning är cirka 1 000 kr.
 • Kontrollera att läkaren som skall utföra ditt ingrepp är kärlkirurg eller åtminstone allmänkirurg med åderbråck som specialintresse.
 • När du utför en åderbråcksbehandling i privat regi kan det vara bra att välja en klinik som erbjuder flera olika metoder för behandling av åderbråck. På så sätt kan du försäkra dig om att din behandling utförs med den teknik som passar bäst för just DINA besvär.

Tips vid åderbråcksbehandling på en privat klinik

Inför en åderbråcksbehandling på en privat klinik är det viktigt att du informerar dig om följande:

 • Vilken åderbråcksbehandling som passar dina problem bäst. Läs på om de olika behandlingsalternativen här!
 • Fråga kliniken vilka behandlingsalternativ de erbjuder och vilken behandling de rekommenderar för just dig.
 • Fråga varför de rekommenderar just den behandling de föreslår. Är det för att de inte erbjuder de andra behandlingsalternativen?
 • Vilka resultat du kan förvänta dig av din behandling och om behandlingen kräver fler än ett besök på kliniken.
 • Hur mycket den åderbråcksbehandling de föreslår kostar TOTALT. Det är inte ovanligt att en behandling av ett åderbråck kräver flera besök på kliniken.

Dina behandlingsalternativ

Det finns flera olika metoder för att behandla åderbråck. Vilken metod som används beror på vilket typ av åderbråck du har och var behandlingen utförs.

De vanligaste metoderna för behandling av åderbråck är:

 • Injektionsbehandling – det enklaste alternativet för mindre kärl.
 • Virknålsbehandling – en beprövad metod att ta bort mellanstora slingriga kärlgrenar.
 • Radiofrekvens/laserbehandling – en modern behandlingsform för de flesta former av lite större åderbråck.
 • Operation/stripping – en gammal beprövad metod för att avlägsna stora venstammar.

Om du skall behandlas inom den offentliga vården kommer du inte att kunna bestämma särskilt mycket själv. Varje landsting har rätt att ge dig den behandling som bedöms lämplig.

Injektionsbehandling av åderbråck

Injektionsbehandling av åderbråck

Injektionsbehandling av åderbråck kallas även för skumbehandling, sklerosering eller skumsklerosering. Det är den enklaste metoden för åderbråcksbehandling.

Injektionsbehandling används främst för behandling av mindre kärl utan svullnad och utbuktning i huden. Problem som klassificeras som C1-C2 på CEAP-skalan.

Täpper igen blodkärlen

 • Vid en injektionsbehandling av åderbråck, sprutas ett ämne in i de kärl som skall tas bort. Det insprutade ämnet täpper till kärlen.
 • Blockeringen som uppstår i de sprutade kärlen gör att blodet hittar nya vägar. Det tilltäppta kärlet förtvinar och bleknar över ett par månader bort.
 • När man använder begreppet sclerosering pratar man om skumsclerosering och vanlig sklerosering.
 • Skumsklerosering används som en metod för att behandla mindre åderbråck.
 • Vanlig sklerosering används för behandling av ytliga blodkärl.

Enkel behandling med vissa begränsningar

Skumbehandling av åderbråck

Injektionsbehandlingen har två stora fördelar. Den är enkel och förhållandevis billig. Men den har också begränsningar.

Behandlingen innebär endast ett antal stick med en tunn sprutnål. Det behövs ingen bedövning och man kan fortsätta som vanligt direkt efter behandlingen.

På minussidan finns risk att åderbråcken kommer tillbaka, och att man endast kan behandla ett begränsat antal kärl per tillfälle. Det finns även en viss risk att man får en missfärgning i huden där kärlet funnits.

Billigaste alternativet i många fall

Priset för en behandling av ett mindre åderbråck med skumsklerosering är cirka 2 000 kr. Ibland behövs upp till 3 behandlingar.

Du hittar kliniker som utför behandlingen i vårt klinikregister för injektionsbehandling av åderbråck.

Åderbråcksbehandling med virknålsteknik

Behandling av åderbråck med virknålsbehandling (lokal extirpation)

Åderbråcksbehandling med virknålsteknik kallas även för lokal extirpation. Det är en beprövad metod men som ibland anses som gammaldags.

Virknålstekniken används för att ta bort mellanstora slingriga kärlgrenar med klassificeringen C2-C6 på CEAP-skalan.

 • Behandlingen används i första hand för att ta bort ytliga mellanstora vener med förhållandevis kort och slingrig utsträckning.
 • Metoden används inte för att avlägsna stora stamvener men ofta i samband med laser- och radiofrekvenskirurgi för att avlägsna stamvenens anslutande kärl.
 • Virknålstekniken har fått sitt namn av att man använder ett virknålsliknande verktyg för att dra ut den ven som visar åderbråck genom millimetersmå stickhål.
 • Behandlingen utförs i lokalbedövning eller i narkos. När man är färdig tejpas de små stickhålen med kirurgtejp.

Förhållandevis små risker

Efter åderbråcksbehandling med virknålsteknik

En virknålsbehandling kan i vissa fall ge känselförändring eftersom man ibland kommer åt nerver i huden. Detta är normalt sett övergående.

De ärr som uppstår efter sticken i huden blir minimala och man är normalt sett tillbaka på jobbet redan dagen efter behandlingen.

Så mycket kostar behandlingen

Priset för en virknålsbehandling av åderbråck beror på hur mycket som skall göras och om den utförs i narkos eller lokalbedövning.

 • Vid enklare ingrepp är kostnaden cirka 6 000 kr – vid mer omfattande upp till 20 000 kr.
 • Ofta kombineras virknålsbehandling med laser- och radiofrekvenskirurgi och ingår då i kostnaden för dessa.

Laserbehandling av åderbråck

Radiofrekvensbehandling av åderbråck

Radiofrekvens- och laserbehandling är detsamma som en värmebehandling av åderbråck. Det är den senaste tekniken på marknaden.

Värmebehandling används i venstammar och andra förhållandevis raka ytliga vener på åderbråck av klass C2-C6 på CEAP-skalan.

 • I båda metoderna använder man sig av värme. Därför kallas behandlingen ofta för just värmebehandling av åderbråck.
 • Vid behandlingen stoppar man in en smal kateter i kärlet. Denna alstrar värme med hjälp av radiofrekvenser eller laserljus.
 • Värmen som uppstår försluter venens väggar och trycket i kärlet försvinner.
 • Metoden kallas även för termoablation.

Så går en värmebehandling av åderbråck till

Det första man gör vid en radiofrekvens- eller laserbehandling av åderbråck är att lokalisera venen som skall behandlas. Detta gör man med hjälp av ultraljud.

 1. När man kartlagt venens sträckning stoppar man in en tunn nål i kärlet vid knät eller foten.
 2. Genom nålen förs en laserfiber eller radiofrekvenskateter in och vidare upp i kärlet.
 3. Med hjälp av värme från instrumentets spets försluts venen från insidan – vid behov ända från ljumsken och ner på benet.

Laser- och radiofrekvenskirurgi kombineras ofta med virknålsbehandling för att samtidigt avlägsna det större kärlets mindre sidogrenar.

Har många fördelar jämfört med andra tekniker

Laser och radiofrekvensbehandling kan i många fall ersätta den traditionella kirurgiska ”stripping”-metoden för avlägsnande av stora vener. Detta innebär flera vinster vinster:

 • Minskade risker för biverkningar och komplikationer.
 • Ett enklare behandlingsförlopp. Operationen utförs normalt sett i lokalbedövning och patienten kan oftast gå hem redan en halvtimma efter ingreppet.
 • Kortare sjukskrivning. Ofta rör det sig om 1-2 dagar istället för över en vecka.

Nackdelar med värmebehandling

Alla metoder har sina för- och nackdelar. De nackdelar man kan se med värmebehandling av åderbråck jämfört med andra behandlingsmetoder är:

 • Priset för en värmebehandling av åderbråck är förhållandevis högt. Behandlingen kostar cirka 15 000 för ett ben och 25 000 om båda benen behandlas vid samma tillfälle.
 • Metoden är inte lämplig för behandling av allt för slingriga vener eftersom värmeproben inte är tillräckligt flexibel.

Åderbråcksoperation med stripping-teknik

En operation av åderbråck med s.k. stripping-teknik är en gammal beprövad metod för att avlägsna stora venstammar.

Stripping är en förhållandevis besvärlig åderbråckoperation. Därför används i många fall istället den betydligt enklare tekniken värmebehandling.

Det finns dock fördelar som motiverar stripping i vissa fall:

 • Stripping kan utföras även om stamådern ligger väldigt ytligt under huden.
 • Metoden kan användas även på en stamåder som är mycket kraftigt vidgad.
 • Vid dessa tillfällen kan radiofrekvens- och laserbehandlingar vara otillräckliga.

Så går en åderbråcksoperation till

Stripping är, med anor från 1905, den äldsta behandlingsformen mot bråck i venstammar.

I korthet går en åderbråcksoperation med stripping-teknik till på följande sätt:

 1. Man lägger två små snitt. Ett i ljumsken och ett vid knät.
 2. Därefter för man in en sond och drar ut venen mellan ljumske och knä.

Effektiv men besvärlig metod

Stripping-tekniken är en effektiv metod för att ta bort stora åderbråck. Men den innebär även större besvär jämfört med andra metoder:

 • Ett mer besvärligt efterförlopp och längre sjukskrivning (1-2 veckor).
 • Patienten måste vara sövd under ingreppet. Detta innebär narkos med tillhörande risker och besvär.

Priset för en operation av åderbråck med stripping-teknik på en privat klinik är cirka 20 000 kr. Oftast utförs dock den här typen av operationer inom den allmänna sjukvården och därmed utan kostnad för patienten.

Frågor & svar om behandling av åderbråck

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister på åderbråcksbehandling. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


All information om behandling av åderbråck är faktagranskad av Dr. Håkan Åstrand, specialist i kärlkirurgi, verksam vid Art Clinic samt länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Innehållet skall betraktas som allmän vägledning och kan inte ersätta en medicinsk undersökning eller konsultation inför en åderbråcksbehandling.