Din guide till carboxy therapy behandling

Carboxy therapy eller carboxy-terapi är en förhållandevis outforskad men lovande behandling med flera intressanta användningsområden inom den estetiska vården.

 • Teorin bakom Carboxy therapy är relativt enkel. Behandlingen går i korthet ut på att spruta in koldioxid under huden och på så sätt stimulera fettnedbrytning, cirkulation, syresättning och kollagenproduktion i området.
 • Blodcirkulation, syresättning och kollagenproduktion är nära förknippat med cellförnyelse och läkning medan fettnedbrytning ju har ett annat välkänt värde i det kosmetiska perspektivet.

En behandling med många användnings-områden

Behandling med Carboxy Therapy

Carboxy terapi kan p.g.a. koldioxidens egenskaper användas i flera olika behandlingar. Till de mest populära hör:

 • Reduktion av hudbristningar på mage, lår höfter och bröst.
 • Uppstramning av slapp hud i ansiktet och dekolletage.
 • Reduktion av rynkor fina linjer och smårynkighet (solrynkor).
 • Reduktion av lokala fettdepåer (dubbelhaka, ridbyxlår, kärlekshandtag etc).
 • Reduktion av svullnad och mörka ringar under ögonen.
 • Förbättring av ärr och akne ärr.
 • Reduktion av celluliter på rumpa och lår.

Carboxy är en ny men mycket spännande behandlingsform!

Det bör nämnas att carboxy-tekniken är förhållandevis ny och den vetenskapliga dokumentationen av behandlingen fortfarande relativt begränsad. De läkare som utför dem rapporterar dock generellt sett mycket positiva resultat.

Aktiverar läkning och förnyelse

Koldioxiden aktiverar kroppens läknings- och förnyelsemekanismer

Vid en carboxy behandling injiceras koldioxid i eller under huden. Koldioxid är en luktfri och färglös gas som bland annat finns i vår utandningsluft.

 • När koldioxiden injiceras uppstår en obalans mellan mängden syre och koldioxid i vävnaden.
 • Kroppen tolkar den ökade koldioxidmängden som syrebrist och ökar därför blodcirkulationen för att förse cellerna i det behandlade området med mer näring och syre.
 • Den ökade tillgången på syre och näring i området stimulerar i sin tur kroppen att restaurera vävnaden genom bl.a. cellförnyelse, fettförbränning och ökad lymfcirkulation vilken för ut slaggprodukter och överflödig vätska.

För en mer detaljerad och vetenskaplig beskrivning av hur carboxy-terapi fungerar rekommenderar vi att du tar del av artikeln Carboxy therapy – Carbon dioxide in aesthetic medicine.

Så går en behandling med Carboxy therapy till

Så går en behandling med Carboxy therapy till

Koldioxidinjektioner ställer som andra injektionsbehandlingar inga formella krav om medicinsk utbildning hos den som behandlar. Som patient bör man dock ställa det kravet.

 • Vid en koldioxidbehandling används en särskild apparat som styr värme, tryck och hur mycket koldioxid som skall levereras. Från apparaten löper en slang och i änden av den sitter den nål som förs in i huden.
 • Koldioxiden sprutas in på olika djup och med olika tekniker beroende på vad man behandlar. Man använder en mycket tunn nål och gör mellan 10-60 små stick per behandlingstillfälle.
 • Behandlingen är oftast smärtfri men ibland kan det bränna och svida lite när man får injektionerna. Det krävs ingen återhämtningstid efteråt.

Räkna med 5-10 behandlingssessioner

Carboxy therapy är inte en engångsbehandling. För att få resultat krävs en serie besök på kliniken.

 • Normalt sett innefattar en ”behandling” 5-10 sessioner/besök á 30 minuter utförda med 1-2 veckors mellanrum. Resultaten kommer över tid.
 • Efter att man behandlat färdigt ett område underhållsbehandlar man i vissa fall 2-4 gånger per år för att bibehålla uppnådda resultat.

Risker för komplikationer och biverkningar

Carboxy-terapi är en förhållandevis riskfri behandling. Komplikationer och biverkningar är ovanliga. Vissa personer bör dock vara försiktiga med behandlingen:

 • Personer med kardiovaskulär problematik (högt blodtryck, hjärtsjukdom, andningssvårigheter, blodpropp, stroke etc).
 • Personer med vissa diabetestillstånd.
 • Personer med en aktiv hudinfektion i det område som skall behandlas.
 • Gravida och ammande mödrar (det finns dock inga dokumenterade komplikationer i denna grupp).

Ibland kan man få små blåmärken och en känsla av ”bubbel” på injektionsplatserna. Detta är dock snabbt övergående.

Priser för carboxy terapi

Priser för carboxy therapy

Priset för en koldioxidbehandling beror på vilket område som behandlas och hur många behandlingstillfällen som krävs för att uppnå de resultat man önskar.

I listan nedan får du en överblick om kostnaden:

 • Carboxy för hudbristningar på mage, lår, höfter eller rumpa = 5-10 sessioner | pris: 6 000-12 000 kr per behandlingsområde
 • Carboxy hudföryngring/uppstramning av mage, helt ansikte, hals eller dekolletage = 4-8 sessioner | pris: 5 000-10 000 kr per område
 • Carboxy fettreducering av haka, mage, lår, lovehandles eller rumpa = 6-10 sessioner | pris: 9 000-15 000 kr per område
 • Carboxy mot mörka ringar under ögonen = 6-8 sessioner | pris: 7 000-11 000 kr
 • Carboxy ärr/akne ärr = 6-8 sessioner | pris: ca 7 000 kr
 • Carboxy för celluliter på rumpa eller lår = 6-8 sessioner | pris: 7 000-10 000 kr