Allt om fettreducering utan kirurgi

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09

Fettreducering utan kirurgi är ett sätt att ta bort envisa fettdepåer utan kirurgisk fettsugning. Detta gör man med hjälp av olika behandlingar.

 • Det finns idag flera olika behandlingar för icke-kirugisk fettborttagning. Dessa behandlingar är enkla och snabba menen de har sina begränsningar.
 • När man diskuterar icke-kirugisk fettreducering är det viktigt att konstatera att dessa behandlingar aldrig kan ersätta den hårda vägen – träning och kost.
 • Fettreducering utan kirurgi är inte ett alternativ för allmän viktminskning. Fettborttagning utan kirurgi kan endast minska små lokala fettdepåer.
 • I vissa fall erbjuds ”fettsugning utan kirurgi”. Detta är fel. Fettsugning innebär kirurgi och en behandling för icke-kirurgisk fettreducering kan aldrig ersätta en kirurgisk fettsugning i fråga om resultat.

Vid allmän övervikt är vare fettreducering eller kirurgisk fettsugning något bra alternativ. För den som redan är i god form och vill finputsa ett område kan dock fettreducering fungera mycket bra.

Så fungerar icke-kirurgisk fettreducering

Fettreducering utan kirurgi

För att förstå varför och hur fettborttagning fungerar behöver man känna till lite om kroppens fysiologi:

 • Mellan huden och kroppens inre finns en isolerande och skyddande energidepå i form av ett fettlager. Fettlagret är olika tjockt på olika delar av kroppen.
 • En fettreducerande behandling syftar till att minska volymen i fettvävnaden. Man kan, lite förenklat, göra detta på två sätt.
 • Det permanenta alternativet för att minska fettvolymen i ett visst område är att förstöra fettcellerna för alltid.
 • Det mer tillfälliga alternativet är att tömma fettvävnaden på vätska och slaggprodukter.

Behandlingsalternativ för fettreducering

Utbudet av olika fettreducerande behandlingar är mycket stort. Alla alternativ bygger dock på olika tekniker för frysning, strålning, massage eller injektioner.

1. Fettfrysning – nedkylning tills fettcellerna fryser ihjäl

Fettsugning utan kirurgi

Fettvävnad är känsligare för kyla än annan vävnad. Genom att kyla ner cellerna i fettvävnaden kan man få dem att kristalliseras och därmed dö.

 • Vid fettfrysning används en teknik som kallas för kryolipolys.
 • Kryolipolys fungerar och kan reducera fett med upp till ca 20% per behandlingstillfälle. 
 • Behandlingsutrustningen som behövs för att utföra kryolipolys erbjuds av flera olika företag. Originalet och den mest kända metoden heter CoolSculpting.
 • Andra kända märken/behandlingar för fettfrysning är LipoCryo, CoolContour, CoolTech och CoolShaping. Alla bygger på samma princip som CoolSculpting.
 • Läs mer om behandlingen på sidan om fettfrysning.
Nästa steg: Visa kliniker för fettfrysning »

2. Bindvävsmassage – tömmer och stimulerar fettvävnaden

2. Bindvävsmassage – tömmer och stimulerar fettvävnaden

Djup och kraftfull massage s.k. bindvävsmassage har visat sig kunna dränera fettvävnad på vätska, fettsyror och slaggprodukter.

 • Bindvävsmassage kan ge en slimmande effekt, reducera celluliter samt strama upp slappa hudområden.
 • Som fettreducerande behandling har bindvävsmassage en begränsad långsiktig effekt då den inte dödar utan endast dränerar fettceller på innehåll.
 • Den mest kända tekniken för mekanisk bindvävsmassage heter LGP Endermologie®
 • Det finns även andra tekniker som VelaShape/Smooth® som kombinerar bindvävsmassage med uppvärmning och AWT® som ger vibrationsmassage i kombination med uppvärmning.
 • Fettvävnad är passiv vävnad med dåligt blod- och lymfflöde. Det kan därför finnas vinster i att använda dessa behandlingar i kombination med en kirurgisk fettsugning eller annan fettreducerande behandling.
 • Läs mer på sidan om LPG-Endermologi.
Nästa steg: Visa kliniker för LPG »

3. Strålning – ljus eller radiovågor som värmer, stimulerar och bryter ned

Olika former av strålning har sedan länge använts inom medicinen. Till de mer kända användningsområdena hör röntgen, fosterundersökning och för att spränga njurstenar.

 • Genom att använda strålning i form av ljus (optisk), värme (infraröd) eller radiovågor (RF) kan man värma upp och stimulera ökat blod- och lymfflöde samt frigöra fettsyror, slagg och vätska i fettvävnad.
 • De substanser som frigörs vid dessa behandlingar förbränns och transporteras bort av kroppen. På så sätt tömmer man fettvävnaden och då uppstår en tillfällig volymminskning.
 • Till de mer kända strålbehandlingarna för fettreducering hör Vela Shape/Smooth (bindvävsmassage+strålning), AWT® (vibrationsmassage+strålning) och iLipo® (strålning).
Nästa steg: Visa kliniker för VelaShape »

Kavitation värmer med friktion

Utöver ovanstående tekniker för uppvärmning finns även en relativt ny teknik som kallas för kavitation.

 • I teorin går kavitation ut på att skapa friktionsvärme inuti fettcellerna med hjälp av radiovågor.
 • Värmen som uppstår inuti fettcellerna gör att de skadas och dör. På så sätt vill man uppnå en permanent fettreducering liknande den vid frysning.
 • Friktionsvärmningstekniken har fått flera olika namn och det blir lätt rörigt. Till de vanligaste benämningarna hör kavitation, ultraljudskavitation, ultraljudsimpulser, interferens, chockvågor och chockvågsterapi. De bygger i princip på samma teori.
 • Till de mer kända behandlingsnamnen för fettreducering genom kavitation hör Cavi-Lipo®, Multi-Light Plus och Ultra Shape® V3.
 • Att kavitationstekniken stimulerar blod- och lymfflöde samt frigörande av fettsyror håller de flesta behandlare med om. Hur effektiv metoden är för att skada fettceller och på så sätt bryta ned dem permanent råder det dock delade meningar om.

4. Koldioxidinjektioner – aktiverar vävnad och förstör fettceller

4. Koldioxidinjektioner – aktiverar vävnad och förstör fettceller

Koldioxid är en gas som förknippas med många negativa effekter. Den mest kända är växthuseffekten. Men koldioxid har fler effekter.

 • Koldioxid kan när den injiceras i kroppens vävnader stimulera syresättning och förstöra fettceller.
 • Denna behandlingsform kallas för Carboxy Therapy.
 • En studie utförd vid Northwestern Univerity Chicago 2018 har visat att carboxy therapy kan ta bort fett på magen. Resultaten var dock tillfälliga.

Vilken behandling skall man välja då?

I det stora utbudet är det svårt att dra en slutsats i fråga om vilken behandling man skall välja. Det första man får ta ställning till är därför sitt mål och hur mycket man vill investera.

 • Om målet är att permanent reducera fett i ett begränsat område är fettfrysning ett bra men kostsamt alternativ.
 • Vill man både strama upp hud och reducera en mindre mängd fett kan ett antal Carboxy Therapy sessioner ha god effekt och ekonomi.
 • Om man gör en livsstilsförändring och vill addera till effekten av förbränning, uppstramning och utjämning av huden i större områden är bindvävsmassage och olika strålbehandlingar ofta bra alternativ.

För att få reda på vilken behandling som passar just dig rekommenderar vi att du informerar dig vidare om de olika alternativen och deras specifika för- och nackdelar på respektive informationssida.

Det finns tyvärr inga garantier inom ”fettreducering”

Utvecklingen inom icke kirurgisk fettreducering går fort. Exakt hur effektiva de olika behandlingarna är och vilken som är ”bäst” kan egentligen ingen svara på.

Alla tillverkare och utövare är övertygade om de egna produkternas förträfflighet. Här följer några enkla tips inför ditt val:

 • Välj en teknik som har funnits ett tag. Metoder med dålig effekt tenderar att försvinna relativt fort.
 • Välj en klinik där utövaren har dokumenterad kompetens, varit med ett antal år i branschen och har erfarenhet av olika tekniker.
 • Att välja en stor och etablerad klinik kan innebära en ökad trygghet både i fråga om metodens kvalité och behandlarens kompetens.

”Det finns många intressanta möjligheter för fettreducering utan kirurgi men tyvärr är det stor variation i graden av dokumentation som finns bland metoderna.” – Hudläkare Tore Nilsen, plastikoperationer.net´s expert på estetisk hudvård

Den nyaste, enklaste och billigaste tekniken är ofta inte den bästa. Om det låter för bra för att vara sant är det ofta så!

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09