Behandlingar för att ta bort födelsemärken och leverfläckar

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2024-05-10

Födelsemärken, eller leverfläckar som de också kallas, är brunfärgade pigmentförändringar i huden.

 • Födelsemärken kan vara släta eller upphöjda och kallas inom medicinen för pigmentnaevi.
 • Varje människa har i genomsnitt 67 födelsemärken med en spridning på mellan 1-300 per person.

Är mitt födelsemärke ett skönhetsproblem eller hälsorisk?

Födelsemärken kan vara två saker – hälsorisker eller störande skönhetsfel. Det kan därför finnas anledning att ta bort leverfläckar av både medicinska- och kosmetiska skäl.

 • Eftersom ett födelsemärke/leverfläck kan vara potentiell farlig är det viktigt att försäkra sig om vilken typ av hudförändring man har att göra med innan den avlägsnas. Läs mer på sidan om hudförändringar.
 • Att ta bort födelsemärken av medicinska skäl betalas av staten medan den som vill ta bort leverfläckar av kosmetiska skäl får göra det i privat regi och själv stå för kostnaden.
 • Det erbjuds en uppsjö av olika metoder för att ta bort födelsemärken. Till dessa hör operation, laser, diatermi, frysning, bränning, skrapning, hyvling, etsning, IPL, ELOS osv. osv.
 • Fortsätt läsa för att reda på vad de olika metoderna innebär samt deras för- och nackdelar.

De tre grundmetoderna för att ta bort födelsemärken

Vilken är den ”bästa” metoden för att ta bort mina födelsemärken?De tre grundmetoderna för att ta bort födelsemärken

Det finns ett mycket stort antal mer eller mindre olika metoder att ta bort födelsemärken. De kan delas in i tre grundprinciper. Man kan operera, skrapa eller bränna.

 1. Operation innebär att födelsemärkena skärs ur med en skalpell, en upphettad radiofrekvenskniv eller med laserkniv. Operationen innebär lokalbedövning, snitt, avlägsnande av en oval vävnadsflik, stygn och därmed ärr.
 2. Födelsemärkenas överdel kan skrapas bort med en speciell skrapkniv (kyrettage) eller med en hyvel (plankirurgi). Ingreppet utförs i lokalbedövning och ger ett ytligt skrapsår vilket normalt sett läker fint och utan påtaglig ärrbildning.
 3. Födelsemärkena kan brännas bort med diatermi (upphettad elektrodkniv), laser (förångar födelsemärket), kryobehandling (frysning med flytande kväve) eller syraetsning (frätande syra appliceras). Behandlingarna utförs i lokalbedövning och ger ytliga brännsår vilka läker inom två veckor, oftast med begränsad ärrbildning.

Vilken är den ”bästa” metoden för att ta bort mina födelsemärken?

När man tar bort ett födelsemärke finns egentligen fyra aspekter att ta hänsyn till:

 1. Behandlingen skall först och främst minimera ev. cancerrisk och därefter
 2. Tillvarata patientens önskemål.
 3. Åstadkomma ett snyggt resultat och
 4. Födelsemärket skall inte återkomma.

Vilken metod som är bäst beror på födelsemärkets placering och karaktär i fråga om riskindikatorer, färg, storlek, upphöjning och djup.

Farliga födelsemärken = operation

Om ett födelsemärke börjat utveckla tumörceller alt. bedöms utgöra en framtida risk är valet av metod enkelt. Då är det OPERATION som gäller.

INNAN man tar bort födelsemärken skall de vid minsta misstanke undersökas av en specialist och vid behov skickas på analys. Syftet är att säkerställa att födelsemärkena inte innehåller tumörceller.

Kontroll och behandling av födelsemärken inom den offentliga vården

Eftersom födelsemärken kan utgöra en hälsorisk har du alltid rätt till undersökning inom den offentliga vården.

 1. Om du har ett födelsemärke som kliar, ändrat form eller färg. Boka in en undersökning hos en hudläkare eller på din vårdcentral.
 2. Om man på vårdcentralen inte kan utesluta att det kan röra sig om en farlig hudförändring får du remiss till hudläkare.
 3. Om hudläkaren hittar tumörceller eller ser framtida riskindikatorer i dina födelsemärken opereras de bort utan kostnad.
 4. Om du vill ta bort ett ofarligt födelsemärke eller leverfläck får du vända dig till en privat klinik.
Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2024-05-10
Relaterat