Allt om dermabrasion (hudslipning)

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-09

Dermabrasion betyder hudslipning. Det är en teknik för att på mekanisk väg slipa ner huden och på så sätt aktivera kroppen till att läka området med ny oskadad hud.

 • Dermabrasioner används i första hand för att ta bort ärr, rynkor, pigmentförändringar och andra hudskador i ansiktet.
 • Det är en kirurgisk behandling som kräver stor erfarenhet av behandlaren.
 • Syftet med en hudslipning är att jämna ut huden och på så sätt minska, eller i bästa fall helt få bort, rynkor, ärr och andra kosmetiska besvär.
 • Dermabrasio kan användas på både mindre hudområden som kinderna och överläppen eller som en behandling för hela ansiktet.
 • Alternativet till en dermabrasion är hudslipning med laser. En modern metod som i många fall ersatt behovet av mekanisk hudslipning.

Är DU en lämplig kandidat?

Dermabrasioner utförs på män och kvinnor i alla åldrar. Vilket resultat man kan förvänta sig beror på vad det är man vill åtgärda.

För ytliga defekter i huden kan det räcka med en behandling. Djupare hudskador och ärrbildningar kräver flera behandlingar för att ge ett bra resultat.

Behandlingen används idag i första hand för att:

 • Ta bort acneärr, ärr efter vattkoppor mindre operationsärr eller andra ärr som inte går allt för djupt i huden.
 • Minska pigmentförändringar som solskador och åldersfläckar.
 • Ta bort rynkor på överläppen, under ögonen eller i andra mindre områden i ansiktet.

Tidigare användes även hudslipningar för att ta bort tatueringar. Detta utförs idag endast genom tatueringsborttagning med laser.

Behandlingsförlopp

Så går en hudslipning med dermabrasion till

Hudslipning av kinder

Före en dermabrasion skall du alltid först gå på en konsultation för undersökning och bedömning av dina förutsättningar för ingreppet.

Du hittar de kliniker som utför behandlingen i klinikregistret för dermabrasion. Ingreppet går till på följande sätt:

 1. En dermabrasio inleds med att läkaren ringar in de områden som ska slipas med en penna. Därefter får man sin bedövning.
 2. Mindre hudslipningar utförs ofta i lokalbedövning medan större dermabrasioner utförs i narkos vilket innebär att man är sövd.
 3. När bedövningen tagit börjar läkaren att slipa huden i behandlingsområdet med en roterande sliptrissa.
 4. Man slipar sig metodiskt ned i lager för lager. Syftet är att gå tillräckligt djupt för att få resultat utan att gå onödigt djupt och därmed öka riskerna för oönskade bieffekter.
 5. Genom att slipa ned huden kommer kroppen att reagera och läka det slipade området med ny frisk hud.
 6. Ingreppet tar från 5 minuter upp till 2 timmar beroende på omfattning.

När det rör sig om en djupare slipning täcks det behandlade området med bandage efter ingreppet för att skydda den ömtåliga nya huden. Alla patienter går hem samma dag.

Läkning och återhämtning

Bild före och efter hudslipning av kinder

Efter en hudslipning har man ett öppet sår i det behandlade området. Här tar kroppen över och påbörjar en sårläkning.

 1. När den nya huden bildas kommer den först vara svullen och väldigt rosa i färgen.
 2. Svullnaden lägger sig inom några dagar till en vecka, för att minska svullnaden kan det underlätta att sova med huvudet högt.
 3. Det kan ta 3-6 veckor för huden att gradvis ändra färg till ens normala hudfärg. Efter ingreppet kan även en viss klåda uppstå när den nya huden bildats.
 4. Om en djupare slipning utförs kan en brännande eller stickande känsla eller smärta uppstå i det behandlade hudområdet. Om det behövs skriver läkaren ut recept på smärtstillande tabletter.
 5. Din läkare kommer även att ge dig detaljerade instruktioner om hur du bör ta hand om din hud efter operationen. Det är mycket viktigt att du alltid följer läkarens anvisningar för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Sjukskrivning och återhämtning

Efter ingreppet behöver du en tids återhämtning, din läkare kommer att avgöra när du bör återgå till arbete och normala aktiviteter.

 • De flesta patienter kan återgå till arbetet inom 10-14 dagar.
 • Under återhämtningstiden är det viktigt att undvika fysisk aktivitet. Män avråds från rakning under denna tid.
 • Det är vikigt att se till att huden skyddas från solen 3-6 månader efter ingreppet, använd hög solskyddsfaktor (spf 30 eller högre). Solexponering kan leda till ojämn pigmentering.

Risker med hudslipning

Risker och komplikationer vid hudslipning

Vid alla ingrepp finns en viss risk för komplikationer och biverkningar. Vid en dermabrasion står risken i relation till hud djupt man slipar. 

Biverkningar som kan förekomma vid dermabrasion är bland annat: blödning, sårinfektion, utveckling av hyperpigmentering (mörka fläckar) eller hypopigmentering som är vita pigmentlösa fläckar i huden.

 • En dermabrasion ger ett sår. De flesta risker är förknippade med den sårläkning som äger rum efter behandlingen. Ju bättre man tar hand om ett sår desto finare läker det.
 • Om man har anlag för ärrbildningar bör man rådgöra med sin läkare innan påbörjad behandling.
 • Ifall syftet med ingreppet är att ta bort ärr finns det en risk att resultatet blir nya och ännu större ärrbildningar.
 • Det är viktigt att rengöra huden flera gånger dagligen för att förhindra alla typer av infektioner efter ingreppet.
 • Du bör informera din läkare om rodnad, klåda, sveda och smärta kvarstår efter att läkningstiden passerat.
 • Vid djupare ingrepp kan hudens vätska övergå till skorpbildning och då ska man undvika att plocka på eller skrapa bort sårskorpan.

Det finns två sätt att minska sina risker; genom att välja en läkare med stor vana av ingreppet samt noggrant följa de instruktioner man får om förberedelser och för eftervård.

Priser för dermabrasion

Priser för dermabrasion

Priset för en dermabrasion beror på hur stort område som behandlas samt hur djupt man slipar.

 • Priset för en dermabrasion av ett mindre område som överläpp, haka, runt ögonen eller dermabrasion av kinder är 8000-15000 kr per behandling.
 • Vid hudslipning av hela ansiktet ligger priset på mellan 15000-25000 kr per behandlingstillfälle.
 • Det kan krävas 1-3 behandlingar för att uppnå önskade resultat. De priser som anges här är per behandlingstillfälle.

De stora prisskillnaderna beror på vilka områden som ska behandlas, vilka förutsättningar du har som patient samt vilken klinik du utför ingreppet på.

Låt inte priset avgöra var du utför en dermabrasion. Kunskap och erfarenhet kostar pengar men det är i slutändan trygghet och ett bra resultat du betalar för!

Nästa steg: Visa kliniker för dermabrasion » 

Texten på denna sida har faktagranskats av hudläkare Dr. Tore Nilsen på Växjö Medical Centre. Den skall betraktas som allmän vägledning för den som överväger en dermabrasion men kan inte ersätta ett besök hos läkare.

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-09