Allt om kemisk peeling

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-12-11

Kemisk peeling är en metod att förnya huden med hjälp av en frätande syra. Syran löser upp den gamla huden så att kroppen bildar ett nytt slätt och frisk hudlager i området.

Hur mycket hud som avlägsnas vid en kemisk peeling avgörs av två faktorer:

 1. Hur stark den frätande syran som används är och
 2. Hur länge syran får ligga kvar på huden.

Man talar om ytlig, medeldjup eller djup kemisk peeling.

Användningsområden

Syrapeeling

Kemisk peeling tar bort och förnyar hud. Detta ger tekniken ett brett användningsområde.

 • I första hand används kemisk peeling för att fräscha upp huden, minska ytlig finrynkighet, ta bort pigmentförändringar, ärr, akne och ojämnheter.
 • De vanligaste områdena för kemisk peeling är händer, dekolletage, ansikte och hals.

Effekten kan kontrolleras

En kemisk peeling går ut på att avlägsna gamla hudceller och stimulera huden till nybildning.

De huvudsakliga fördelarna med att använda kemisk peeling för att avlägsna och stimulera nybildning av hud är:

 • Kemiska peelingar finns i olika styrkor och kan därför användas både aggressivt för stor och snabb effekt eller försiktigt för successiva förbättringar.
 • Man har god kontroll över hur djupt peelingen tar huden.
 • Den har en jämn verkan över hela behandlingsområdet.

Ju starkare syra desto större effekt

Kemisk peeling utförs med olika tekniker och syror. Exakt hur stor effekten blir beror på tre faktorer:

 1. Hur stark syra som används.
 2. Hur mycket man lägger på.
 3. Hur länge den får verka.

De olika syrornas styrka och effekt

De syror som används för kemisk peeling kan i stort sett delas in i fyra olika kategorier; AHA-syror, BHA syror, Triklorättiksyra (TCA) och Fenolsyra.

Vissa svaga kemiska peelingar kan man köpa över disk. De mer koncentrerade används endast på skönhetskliniker medan de starkaste endast används av läkare och sjuksköterskor på medicinska kliniker.

1. AHA och BHA syra peeling – ytlig peeling som fräschar upp huden

AHA och BHA syror – ytlig peeling som fräschar upp huden

En AHA eller BHA peeling är en skönhetsbehandling som används för att fräscha upp huden i ansiktet, på händer eller i dekolletage.

AHA och BHA peeling används i första hand för lindring av aktiv akne samt lindriga solskador som pigmentförändringar och mindre ojämnheter i hudens ytstruktur, melasma och s.k. keratosis polaris.

 • AHA står för Alpha Hydroxy Acid, en grupp syror som utvinns ur naturliga källor som mjölk, sockerrör och olika frukter. De kallas därför även för mjölksyra, glykolsyra och fruktsyra. AHA-syrorna har även en syskonsyra som heter Salicylsyra – en s.k. BHA-syra (Beta Hydroxy Acid).
 • AHA- och BHA- syrorna har två effekter. Dels en exfolierande effekt som innebär att de avlägsnar hudens allra yttersta lager det s.k. epidermis. AHA-syrorna stimulerar även till ökad produktion av collagen och hyaluronsyra samt förbättrar fuktbalansen i huden.
 • BHA-syran Salicylsyra har förutom den exfolierande effekten även bakteriehämmande och anti-inflammatoriska men samtidigt uttorkande egenskaper. Detta gör den till ett bra alternativ för behandling av akne men inte lika lämplig för personer med torr hy.

Så går en behandling med AHA och BHA peeling till

 • Vid behandlingen stryks syralösningen på huden i det område som skall behandlas. Där får den verka i 5-10 minuter innan den neutraliseras.
 • Det svider men man behöver igen bedövning.
 • Efter behandlingen kan man normalt sett omedelbart återgå till sina vanliga aktiviteter. Det finns heller inga hinder för att använda smink.
 • Eftersom man använder förhållandevis milda syror behöver man ofta göra 2-4 behandlingar med någon veckas mellanrum för att uppnå synbara resultat.
 • Därefter underhållsbehandlar man lämpligen någon gång per månad. Ett bra sätt kan vara att se dessa behandlingar som en del i ett ”avancerat hudvårdsprogram”.

2. TCA peeling – medeldjup medicinsk peeling som föryngrar

En TCA peeling är en medicinsk behandling som används för att jämna ut och föryngra huden i ansiktet, på händer eller i dekolletage. Den är särskilt populär för behandling av ålderstecken förknippade med solexponering.

TCA (Triklorättiksyra) är baserad på klorerad ättiksyra och i sin rena form en starkt frätande syra.

 • Vid kemiska peelingar används TCA i maximalt 50% koncentration men vanligen används lösningar på 25-35% för medeldjup peeling.
 • Vid användning av TCA 50% finns risk för ärrbildning.

Användningsområde för TCA-peeling

TCA används vid peelingar där man vill komma åt pigmentförändringar samt slitage och ojämnheter i hudens ytstruktur.

Peeling med TCA i styrka +25% är en kraftfull behandling som får den gamla huden att flaga av och ersättas med ny frisk hud.

Resultaten av en TCA peeling är oftast tydliga. Man får en slätare hud med jämnare färg och friskare yta. Eftersom den gamla huden försvinner och ersätts med ”nyfödd” hud ser man även naturligt yngre ut.

Så går en TCA-peeling till

 • Vid en TCA peeling lägger man på syran på huden där den får verka i 10-30 minuter.
 • Det svider rejält under tiden huden löses upp och får en vit/frostad yta.
 • Vid behov får man smärtlindrade och lugnande medicinering.
 • Efter behandlingen, under dag 1-2, blir huden först rosa sedan röd och därefter brun. Man är även svullen och huden känns läderatad.
 • Under dag 3-7 flagnar den gamla huden av och en ny babyrosa hud blir synlig. I vissa fall kan denna ”läkningsprocess” ta flera veckor.
 • Man bör planera in ett par dagars ledighet efter en TCA behandling. Under dag 3-7 kan man normalt sett arbeta förutsatt att man inte har något emot att svara på frågor om hudens färgskiftningar och flagande.
 • Från dag 8 är man normalt sett ”socialt gångbar” igen.

Då TCA peeling i koncentrationer över 15% har en förhållandevis kraftfull effekt bör behandlingar utföras av personal med medicinsk kompetens för att undvika risker för ärrbildning och pigmentfläckar.

3. Fenolsyra peeling – djup peeling med stark syra som slätar ut ojämnheter

Fenolsyrapeeling är en kvalificerad medicinsk behandling med mycket kraftfull effekt. Den skall därför utföras på medicinska kliniker av personal med åtminstone läkarkompetens.

 1. Fenolsyran orsakar en kontrollerad frätskada i huden som på många sätt liknar den man åstadkommer med en laserpeeling.
 2. Kroppen läker skadan med att bilda nya bindevävsfibrer nere i huden och nya cellager på ytan.
 3. Detta stramar upp, ökar elasticitet, föryngrar och jämnar ut både yta och pigmentering.

Fenolsyra används bara i ansiktet där den tar bort ytliga rynkor, pigmentförändringar, ojämnheter och rynkor.

Fenolpeelingar har mycket begränsad effekt på ärr. Många tror dock att det är en bra behandling för acne ärr. Det är det inte. Däremot är det en mycket effektiv behandling för rynkor orsakade av förändringar i hudens djupare lager (dermis).

Risk för pigmentförändringar

Fenolpeeling går djupt. Detta innebär att den kan påverka hudens pigmentceller och på så sätt bleka huden.

 • Om man skulle få blekning av huden kan den vara så kraftig att man kan få en ”spökliknande” hudfärg.
 • Den som genomgår en fenolpeeling bör vara beredd på att man i fortsättningen kan vara beroende av att sminka sig i sociala sammanhang.
 • Patienter med mörk hudfärg bör inte göra fenolpeeling över huvud taget.

Så går en fenolsyrapeeling till

 • Då en fenolpeeling i praktiken orsakar en frätskada utförs den, vid behandling av mindre områden, i lokalbedövning typ tandläkarbedövning eller, vid större behandlingar, i narkos.
 • Ett helt ansikte tar upp till en timma att behandla. Vid behandling av hela ansiktet följer man patienten noggrant under ingreppet med hjärtövervakning och intravenöst vätsketillskott eftersom fenol kan vara giftigt i för stora doser.
 • Efter en fenolpeeling får man motsvarande ett brännsår i det behandlade området som också svullnar ordentligt. Såren läggs om med förband eller en särskild silikonmask. I vissa fall använder man öppen läkning kombinerat med insmörjning av vaselin.
 • Huden läker normalt sett sårytorna under 10 dagar. Därefter får man räkna med kraftig rodnad i ytterligare ett par veckor som sedan succesivt försvinner efter 3-6 månader. Man bör räkna med att vara borta från jobbet i 2-3 veckor efter behandlingen.

Kraften i en fenolsyrapeeling och den omfattande läkningsprocessen kroppen genomför ger en helt ny hud i hela det behandlade området. Skillnaden i hudkvalitet är ofta dramatisk och resultaten håller sig i 10-tals år.

Risker med kemisk peeling

Risker vid kemisk peeling

Kemisk peeling avlägsnar hud. Hur djupt man går avgör hur stora förändringar man kan förvänta sig. Med djup följer dock också ökade risker. Vid en ytlig peeling finns det väldigt lite som kan gå fel.

 • Vid djupare peeling skapar man en kontrollerad andra gradens brännskada.
 • Med rätt avvägd behandling och väl omhändertagen sårläkning får man en ny fin hud.
 • En felaktigt avvägd kemisk peeling eller missbedömning av patientens förutsättningar att läka snyggt ger biverkningar.

Biverkningar och komplikationer vid kemisk peeling

När man talar om biverkningar i samband med kemisk peeling så handlar dessa i första hand om ojämn pigmentering och ärrbildning. Här följer en närmare sammanställning:

 • Vid djup peeling med Fenol är det mycket vanligt med s.k. hypopigmentering vilket innebär att man förlorar pigmentet i huden. Vissa patienter upplever att de är ”spökbleka” utan smink. I de fall pigmenteringen blir ojämn kan den vara besvärlig att sminka över.
 • Fenolsyra är så stark att behandlingen oftast måste utföras i narkos eller intravenös sedering. Dess toxicitet kan påverka funktionen i hjärta, lever och njurar varför även hjärtövervakning och intravenös vätsketillförsel är att rekommendera under behandlingen.
 • Vid TCA peeling kan pigmenteringen i behandlade områden förändras. Normalt sett blir huden ljusare men den kan även mörkna. I vissa fall får man en ojämn pigmentering.
 • Efter behandling svullnar och flagar man, ibland mycket kraftigt, i upp till ca 2 veckor. Huden är därefter rodnad till röd i upp till 6 månader.
 • Enligt många är en viktig del inför en djup kemisk peeling en 2-4 veckor lång förbehandling i form av särskild rengöring och insmörjning med kräm som bleker huden och stimulerar celldelningen. Vid slarv får man sämre resultat och risken för biverkningar ökar.
 • Vid TCA peeling i styrka över 50% och Fenolsyrapeel finns risk för ärrbildning. Även bristande eftervård eller dålig sårläkning kan orsaka permanenta ärr.
 • Alla peelingar gör huden känslig för sol. Man skall därför alltid skydda sig med hög solskyddfaktor före och efter en kemisk peeling. Vid djup peeling får man räkna med att solkänsligheten kan förbli permanent.
 • Vid alla sårskador finns risk för infektion. Kemisk peeling ökar även risken för skov hos bärare av Herpes. Ibland rekommenderas förebyggande behandling.

Avslutningsvis bör man känna till att Fenolsyra som används vid de djupaste peelingarna är giftig och kan, om den används på fel sätt, eller vid bristande säkerhet påverka funktionen i hjärta, lever och njurar.

Så kan man minska sina risker vid syrapeeling

Kemisk peeling kommer alltid att vara en avvägning mellan hur mycket resultat man vill ha mot vilka risker, besvär, och kostnader man är beredd att acceptera.

Att välja en svagare peeling är det mest uppenbara sättet att minska riskerna. Men finns fler alternativ:

 1. Vid alla medeldjupa eller djupa peelingar välj en meriterad medicinsk klinik. Djup peeling bör utföras av hudläkare, plastikkirurger eller motsvarande.
 2. Gör en mildare form av peeling först för att se hur din kropp reagerar. Därefter kan man stegvis välja mer kraftfulla behandlingar.
 3. I vissa fall är det bättre att genomgå flera lite mildare behandlingar än en stark eftersom man då har full kontroll över processen.

Vissa personer avråds från peeling. Till dessa hör: personer som står på vissa läkemedel, är gravida/ammar, har väldigt ljus rödlätt fräknig hy, mörkare hydtyper, lätt läker med ärr/keloid och personer med hjärtsjukdom.

Priser för kemisk peeling

Priser för kemisk peeling med AHA, TCA och Fenolsyra

Priset för en kemisk peeling beror på vilken peeling som används och var behandlingen utförs. Generellt sätt är ytliga peelingar billigare och djupare peelingar dyrare.

Innan man genomgår en kemisk peeling går man ofta på en konsultation för bedömning av vad som kan göras och information om behandlingen. Denna kostar normalt sett 500 kr.

Djupare kemiska peelingar föregås av ett förberedande hudvårdsprogram bestående av solskydd, rengöring och insmörjning. Kostnaden för detta är mellan 1000 och 2000 kr.

Cirkapriser för behandlingen

 • En ytlig AHA eller BHA peeling utförd på en skönhetsklinik kostar ca 1 500 kr. För att få synbara resultat behövs ofta en serie om 2-3 behandlingar.
 • En medeldjup peeling med TCA-syra i 25%-35% styrka kostar ca 8 000 kr. Redan efter en behandling ser man tydlig förändring men det är inte ovanligt att upprepade behandlingar krävs för att uppnå önskade resultat.
 • En djup fenolpeeling av hela ansiktet kostar ca 25 000 kr. Man får en betydande föryngring och utjämning av hud och pigmentering med endast en behandling.

Ofta används olika syror i kombinerade med varandra i syfte att förhöja effekten. I grunden handlar dock kemisk peeling om styrka. Medeldjup och djup peeling utförs med TCA i styrka över 25% eller Fenolsyra.

NÄSTA STEG: Visa kliniker för kemisk peeling » 

Informationen om kemisk peeling är faktagranskad av hudläkare Dr. Tore Nilsen vid Växjö Medial Center. Den skall ses som allmän rådgivning och kan inte ersätta ett besök hos läkare.

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-12-11