Allt om laserpeeling (laserslipning)

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-12-11

Laserpeeling, eller laserslipning som behandlingen också kallas, är en metod för att ta bort sliten hud och ersätta den med ny. Detta sker i två steg:

 1. Under behandlingen använder man laserljus för att skapa värme som bränner bort huden eller gör små kanaler ner i hudens djupare lager.
 2. Efter behandlingen läker kroppen genom att bygga upp ett nytt hudlager och strama upp den befintliga huden.
 3. Med hjälp av en laserpeeling kan man på detta sätt förnya hudens yta och strama upp ytslapp hud.
 4. Det finns även andra behandlingar där man använder laser för att stimulera huden till nybildning. Den här sidan handlar dock om den sortens laserslipning som avlägsnar och förnyar hud. Detta kallas för ABLATIV laserslipning.

Så fungerar en laserpeeling

Allt om laserpeeling (laserslipning)

Det finns tre populära metoder för att avlägsna hud; dermabrasion, kemisk peeling och laserpeeling. Laserpeelingen är den senaste tekniken och har i många fall ersatt de två andra.

En laserslipning går i princip ut på att tillfoga kroppen en kontrollerad brännskada. För att göra detta använder man laser som tillför exakt rätt mängd värmeenergi på exakt rätt plats.

 1. Vid behandlingen används ett munstycke som avfyrar laserpulser. När en laserpuls träffar huden uppstår en mycket hastig värmeutveckling.
 2. Värmen hettar upp vattnet i huden så mycket att det förångas tillsammans med vävnaden.
 3. För varje laserpuls som avfyras försvinner ett tunt lager hud. Genom att passera samma område flera gånger kan behandlaren bestämma precis hur djupt han/hon vill gå.
 4. Kroppen kommer att uppfatta det behandlade området som brännskadat och aktivera läkningsprocessen. Ny frisk hud byggs upp och ersätter den gamla.

Förnyar och föryngrar hudens yta

Laserpeelingar används, precis som andra metoder för peeling och hudslipning, för att ta bort defekter och förnya åldrad och solskadad hud.

Värmen och läkningen förnyar och stimulerar även hudens djupare lager. På så sätt ger en laserslipning även en viss hudåtstramning som bonus.

Alternativ och behandlingsområden

Behandlingsområden för laserpeeling

Laserslipning av ansikte, kinder, läppar och dekolletage.

Laserpeelingar utförs både på kroppen och i ansiktet. Exempel på populära behandlingsområden är:

 • Hela ansiktet för en omfattande föryngring av ansiktshuden.
 • Runt ögonen för att avlägsna åldersrelaterade rynkor.
 • På kinder och haka för reduktion av akneärr (fraktionerad laser).
 • Runt munnen för att bli av med rökrynkor.
 • På hudbristningar för att förbättra hudytans färg och struktur (fraktionerad laser).
 • I dekolletage för att föryngra solskadad hud (endast fraktionerad p.g.a. risk för ärrbildning).

Laserslipningar utförs ofta som komplement till kirurgiska ansiktslyft där lyftet stramar upp den hängande huden medan laserpeelingen föryngrar ytan.

Helablativ laserslipning tar all hud, fraktionerad lämnar kvar

Ablativ laserslipning

Laserbehandlingar som avlägsnar hud kallas för ablativa laserbehandlingar. En ablativ laserbehandling kan i sin tur vara helablativ eller fraktionerad.

 • En helablativ laserslipning tar bort 100% av huden i det behandlade området.
 • En fraktionerad laser behandlar huden punktvis och lämnar obehandlad hud kvar mellan varje punkt. Detta ger en snabbare återhämtning.

För mer information om laserns teknik och funktion besök sidan om kosmetisk laser.

Det finns två olika lasertekniker som används för laserpeeling. Den äldsta av dessa är Koldioxidlasern (CO2) och den nyare Erbium YAG-lasern (Er:YAG). Båda av dessa arbetar på en våglängd (färg) som söker sig till vattenmolekylerna i hudens yta.

Helablativ laserslipning – en kraftfull men kännbar engångsbehandling

Helablativ laserslipning

Vid en helablativ laserslipning av huden tar man bort all hud i behandlingsområdet till ett djup från 0,2-1 mm. Behandlingen är kraftfull och ger efter läkning ett helt nytt hudlager.

Den perfekta patienten för en helablativ laserslipning är en person med relativt ljust pigment som vill ta bort ytliga rynkor i ansiktet.

 • Ablativ hudslipning är en bra metod för att i första hand avlägsna ytligt belägna rynkor.
 • Metoden används även som en lösning för att jämna ut ojämn pigmentering. Det gör den också. Det är dock vanligt att den ojämna pigmenteringen återkommer.
 • Skillnaden mellan den äldre CO2-tekniken och den nyare ER:YAGén är att värmen från CO2´n har en tendens att överhetta vävnaden. Då skadar den pigmentcellerna vilket i sin tur leder till pigmentfläckar. ER:Yagén är därför att föredra för ablativ slipning.
 • Fördelarna med ablativ Er:Yag-slipning jämfört med djup kemisk peeling är i första hand den minskade risken för pigmentförlust.
 • Fördelarna med ablativ laserslipning jämfört med dermabrasion är i första hand är att lasern är enklare att använda vilket minskar risken att man går för djupt.
 • Normalt sett får man fullgott resultat efter endast en behandling med helablativ laser

Den ökade risken för skador på pigmentcellerna i huden och i viss mån även risken för ärrbildning till följ av överhettning är starka argument för att välja Er:YAG framför CO2 för helablativ laserslipning.

Fraktionerad laserslipning – ett mjukare alternativ som kräver flera behandlingar

Fraktionerad laserpeeling

Den fraktionerade lasertekniken tar bort delar av huden. Detta ger en mindre effekt men samtidigt mindre biverkningar.

Syftet med den fraktionerade tekniken är att behålla resultaten från den helablativa lasern men samtidigt minimera bieffekterna. Därför avlägsnar man delar av huden i behandlingsområdet. Även här från 0,2-1 mm djup.

 • Den fraktionerade lasern kan behandla precis lika effektivt som den helablativa men man avlägsnar endast 20-30% av huden i det behandlade området.
 • Eftersom man bara delvis avlägsnar huden krävs 3-5 st fraktionerade laserslipningar för att uppnå samma resultat som vid EN helablativ.

En lämplig patient för en fraktionerad laserslipning är en person som vill reducera ytliga rynkor eller akneärr och accepterar en längre väntan på resultaten mot ett lindrigare efterförlopp med kortare frånvaro.

För- och nackdelar med fraktionerad laser

 • Vid fraktionerad laserpeeling är risken för överhettning liten oavsett om man använder CO2-laser eller Er:YAG. Båda teknikerna är därför bra alternativ.
 • Det är endast med hjälp av fraktionerad laser som man kan lämna en del av hudytan i behandlingsområdet opåverkad. Kemisk peeling och dermabrasion tar alltid all hud.
 • Fördelarna med fraktionerad laserslipning jämfört med helablativ laserslipning är det betydligt lindrigare efterförloppet och mindre ”downtime”.
 • Normalt sett får man räkna med att göra 3-5 fraktionerade laserpeelingar fördelade med 3-6 månaders mellanrum innan man uppnår önskade resultat.

Så går en laserpeeling till

En laserpeeling består av tre delar; förberedelser, behandling och eftervård.

Innan man gör en laserslipning skall man först besöka sin utvalda klinik för undersökning och bedömning av sina förutsättningar.

Du hittar flera klinikalternativ i klinikregistret för laserpeeling. Efter att man har besökt sin klinik för ett s.k. konsultationsbesök kan man boka tid för behandling.

Med effekt följer besvär

En laserslipning runt ögonen

En laserpeeling utförs med hjälp av en kosmetisk laser. På lasermaskinen sitter ett munstycke som avfyrar de laserpulser som tar bort huden.

 • Ju mer hud man tar bort vid en laserslipning desto mer synliga effekter kan man räkna med.
 • Ju mer hud man tar bort desto besvärligare återhämtning kan man räkna med.
 • I slutändan handlar en laserslipning om att tillfoga en brännskada som kroppen sedan läker.

En laserpeeling är en kraftfull behandling. Man hettar upp huden med hjälp av en laser med stor effekt. Rätt använd ger lasern fina resultat. Felaktigt använd får man dåliga resultat och i värsta fall fysiska skador.

Stora slipningar utför i narkos, mindre i lokalbedövning

Hur ”stor” en laserslipning är avgörs av hur mycket hud som tas bort.

Hur mycket hud man behöver ta bort beror i sin på hur stort område som behandlas, hur djupt man går och om man tar bort all hud i området eller om man lämnar kvar med s.k. fraktionerad teknik.

 • En djup helablativ laserslipning av ett större område kan jämställas med ett kirurgiskt ingrepp. Det utförs i narkos.
 • Mindre helablativa eller fraktionerade slipningar utförs i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.

Behandlingsförlopp i tre steg

 1. I det första steget utförs förberedelser. Man ”checkar in” på kliniken där man sedan undersöks och träffar läkare. Inför ingreppet rengörs sedan huden och man får man sin bedövning.
 2. I det andra steget utförs själva slipningen. Den tar 15-120 minuter och under tiden skjuter läkaren systematiskt laserpulser mot huden samtidigt som han hela tiden rengör, kontrollerar och bedömer effekten. När rätt mängd hud avlägsnats avbryts behandlingen. Är man vaken känns varje laserpuls ungefär som att smätta ett stort gummiband mot huden.
 3. När behandlingen avslutats får man vila på kliniken tills man kvicknat till ordentligt. Därefter följer en hemgångskontroll med genomgång av restriktioner och information om den egna eftervården. Sedan lämnar man kliniken.

Läkning och återhämtning

Sjukskrivning efter laserpeeling

Eftersom en laserpeeling i princip tillfogar kroppen en brännskada har läkningsförloppen flera likheter. Det handlar i grunden om traditionell brännsårsläkning.

 • Den första veckan efter en laserslipning är jobbig. Det är inte ovanligt att patienten själv ringer sin klinik eller läkare vid flera tillfällen för att få prata och få försäkran om att allt är som det skall.
 • Efter en fraktionerad laserslipning är man oftast tillbaka på jobbet efter 4-6 dagars sjukskrivning.
 • Efter en helablativ laserpeeling är man sjukskriven i ca 2 veckor.
 • Vid större slipningar bör man räkna med omfattande svullnad och vätskande, irriterad hud. Vid mindre helablativa- eller fraktionerade slipningar upplevs liknande besvär men i mindre omfattning och under kortare tid.
 • Efter den första veckan följer hudflagning och ibland klåda. Denna måste man utstå utan att röra och klia.
 • Efter två veckor har ett nytt yttre hudlager har byggts upp. Man är röd men mår bättre och kan börja sminka sig.

En stor del av efterförloppet handlar vid större slipningar om mycket egenvård i form av rengöring, insmörjning, tålamod och vila. Hur detta sköts har en avgörande effekt på det slutgiltiga resultatet!

Risker vid laserpeeling

Risker för komplikationer och biverkningar vid laserslipning

Laserslipningar som utförs av en person med rätt kompetens och utrustning på en patient med rätt förutsättningar är normalt sett förknippade med små risker.

Även om riskerna för komplikationer och biverkningar efter en laserslipning är små bör man känna till de vanligaste och diskutera dem med sin läkare:

 • Vid helablativ laserslipning med Er:Yag laser kan det i sällsynta fall hända att man får fläckvis mörkare pigmentering s.k. hyperpigmentering. Denna är dock nästan alltid tillfällig.
 • Vid helablativ laserslipning med Co2-laser är det inte ovanligt att man får blekt hud i hela behandlingsområdet s.k. hypopigmentering. Dessvärre är det inte ovanligt att hudblekningen förblir permanent.
 • Ärrbildning kan uppkomma av två orsaker; infektion p.g.a. bakteriell smitta i sårytan eller för att man gått för djupt så att brännskador uppkommer.
 • Brännskador uppkommer nästan bara vid helablativ laserslipning med CO2-laser. Risken kan därför minskas markant genom att undvika just den metoden.
 • Man får räkna med rodnad i den behandlade huden som kvarstår i allt ifrån ett par veckor till ett halvår. I vissa fall längre än så.

Priser för laserpeeling

Priser för laserpeeling

För en säker och lyckad laserslipning av huden krävs flera saker. Två av de viktigaste är dock kompetens och bra utrustning. I detta fall en duktig behandlare med minst läkarkompetens och en bra laser. Detta kostar pengar.

Vi har tidigare konstaterat att helablativ laserslipning bäst utförs med en Er:YAG laser medan en fraktionerad laserslipning antigen kan utföras med Er:YAG eller CO2-laser. Nedan följer en prisuppskattning:

 • Priset för en helablativ laserslipning av hela ansiktet med Er:YAG-laser är ca 30 000 kr.
 • För medelstora områden som kinder, runt ögonen och munnen är kostnaden ca 15 000 kr.
 • För mindre områden som haka, under- eller överläpp är priset ca 10 000 kr.
 • Priset för en fraktionerad laserpeeling med fraktionerad Er:Yag eller CO2-laser är ca 15 000 kr för hela ansiktet och 5000-10 000 kr för enskilda områden.
 • Eftersom endast delar av huden påverkas vid en fraktionerad laserpeeling behövs ofta 3-5 behandlingar för att uppnå önskat resultat.

Lite förenklat kan man säga att behandlingsresultatet av en laserslipning kostar ungefär lika mycket oavsett teknik. Det är vägen dit som skiljer sig åt.

NÄSTA STEG: Visa kliniker för laserpeeling » 

Informationen om laserpeeling är faktagranskad av hudläkare Dr. Tore Nilsen på Växjö Medical Centre. Den utgör endast allmän vägledning till laserslipningar och kan inte ersätta en konsultation hos läkare.

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2023-12-11