Allt om Thermage (Thermacool/Thermalift)

Thermage, Thermacool eller Thermalift som behandlingen också kallas är en teknik som används för att strama upp och föryngra huden i ansiktet eller på kroppen.

 • Thermage-tekniken utvecklades redan 1995 och är idag en väl beprövad och uppskattad metod för hudåtstramning.
 • I dagsläget har över 200 000 Thermagebehandlingar utförts på kliniker världen över.
 • Thermage är en låginvasiv behandling, i stort sett helt utan biverkningar. Den används på flera områden, i första hand i ansiktet (Thermalift) men även för kroppen.
 • Till de mest populära behandlingsområdena hör pannan, runt ögonen, kinder, nasolabialveck, haka, käklinje och hals, armar, buk, lår och stuss.

Aktiverar hudens egna förnyelsemekanismer

Thermagebehandling

Thermage fungerar genom att under kontrollerade former värma upp hudens djupare lager, Dermis, med hjälp av radiovågor.

Dermis består till största delen av ett protein som kallas kollagen. När vi åldras bryts kollagenet ned i snabbare takt än det byggs upp. Den minskade kollagentätheten i underhuden resulterar i rynkor och slapphet.

 1. När radiovågorna som sänds ut vid Thermage når ett visst djup, 1-3 mm ner i Dermis, omvandlas de till värme.
 2. Den höga värmen skapar en kontrollerad ”skada” nere i huden.
 3. Kroppens naturliga läkningssystem reagerar på skadan med att bygga upp en ny kollagenstruktur vilken fyller och stramar upp huden.

Genom att kombinera djup uppvärmning med samtidig nedkylning av hudytan (för att undvika brännskador) uppfanns tekniken Thermacool.

Det finns idag flera olika system för hudåtstramning med hjälp av radiovågor. Thermage är dock att anse som originalet och därmed också det mest beprövade systemet för den här typen av behandling.

Så går en thermagebehandling till

Behandling med Thermage

En Thermagebehandling tar ca 1-2 timmar att genomföra. Bortsett från tillfällig rodnad är biverkningar mycket ovanliga och i de fall de förekommer snabbt övergående.

 1. Behandlingen börjar med att området som skall behandlas delas in och märks upp i ett rutmönster.
 2. Behandlaren avfyrar sedan en eller flera värmepulser i varje ruta i mönstret. Varje puls varar i 2-7 sekunder.
 3. För att behandla hela ansiktet åtgår ca 400-600 thermagepulser. Antalet varierar beroende på vilket område som behandlas.
 4. När pulsen avfyras genom thermacoolmunstycket känns det först kallt sedan hettar det till. Behandlaren justerar effekten i varje puls. Behandlingen skall kännas men inte göra ont.
 5. Efter behandlingen uppstår ofta rodnad och en viss svullnad som kan kvarstå i upp till ett par dagar. Du kan uppleva att det hettar lite i huden men det gör inte ont.
 6. Du återgår till dina vanliga aktiviteter i fråga om jobb, träning, umgänge o.s.v. omedelbart efter behandlingen och kan sminka dig som vanligt.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av en Thermagebehandling?

Bild före och efter thermage

Bild före och efter behandling med Thermage i ansiktet.

Thermage utförs ofta som en engånsbehandling men kan upprepas för att förstärka effekten.

 • Resultatet av en thremagebehandling syns delvis omedelbart men förbättras därefter över tiden i upp till 6 månader.
 • Behandlingsresultat är individuella men generellt sätt lämpar sig Thermage bäst för patienter i 30-60 års ålder med viss hudslapphet.
 • Det är viktigt att vara medveten om att det vid ansiktsbehandlingar (Thermalift) handlar om en åtstramningseffekt i fråga om millimetrar i förhållande till ex. ett kirurgiskt ansiktslyft där det istället rör sig om centimetrar.
 • Vid behandling av ex. buk, höfter, lår eller armar kan betydligt större åtstramningar, då i cm-spannet erhållas. Thermage kan dock heller ej i dessa fall ersätta plastikkirurgiska ingrepp som arm-, lår-, eller bukplastik.
 • Resultaten som uppnås med Thermage är ”permanenta” på så sätt att de ”vrider tillbaka klockan” ett antal år. Åldrandet fortskrider dock därefter från det nya förbättrade utgångsläget.

Priser för Thermage (Thermacool)

Priset för en behandling med Thermage varierar mellan 10 000-30 000 kr beroende på vilket/vilka områden som behandlas.

 • Ett enstaka lokalt område i ansiktet som kinder, hals eller haka kostar ca 15 000 kr.
 • Att behandla hela ansiktet kostar bortåt 35 000 kr.
 • Behandling av magen/buken med Thermage kostar ca 30 000 kr.
Läs mer: Om rynkor och hudåtstramning