Klinikblekning – enkelt, snabbt och effektivt

Det säkraste sättet att få vitare tänder är att låta en expert undersöka, förbereda och därefter administrera behandlingen. Detta kan gå till på två sätt: Antigen utförs tandblekningen hos en vanlig tandläkare, alternativt på en klinik/salong specialiserad på tandblekning.

Klinikblekning av tändernaVilket av ovanstående alternativ som är det bästa är inte alltid självklart. Generellt har dock en legitimerad tandläkare större kompetens än den vanlige ”behandlaren”.

Man bör känna till att hela och rena tänder ger ett bättre resultat av en tandblekning. Ett tandläkarbesök eller besök hos en tandhygienist för kontroll och rengöring inför en tandblekning är därför alltid bra investering.

Två alternativ – stolsblekning eller professionell hemmablekning

Det finns ett stort antal olika metoder och tekniker för professionell tandblekning. Lite enkelt kan man dela upp dessa i ”stolsblekning” och ”professionell hemmablekning”.

Stolsblekning utförs på en klinik där behandlaren sköter det praktiska ungefär som vid ett vanligt tandläkarbesök. Hemmablekningen utförs i hemmet, dag och/eller nattetid, under 1-2 veckor med blekskenor och gel som man får från tandläkaren.

Ungefär 50 000 personer per år genomgår en professionell tandblekning. Den stora skillnaden mellan tandläkaradministrerad hemmablekning med skenor och s.k. stolsblekning är att den senare är enklare, snabbare och något dyrare. Slutresultaten är likvärdiga.

Den ökade kontrollen och säkerheten gör att man vid professionell tandblekning kan använda en starkare blekningsgel innehållandes 15–38 procentig väteperoxid alternativt 45 procentig karbamidperoxid.

Vid stolsblekning används blekmedlen i kombination med en aktivator som avger ljus och-/eller värme. Syftet är få en snabbare effekt av den blekande gelen.

Stolsblekning – metoder och resultat

På senare tid har det kommit ut ett stort antal olika metoder och tekniker för stolsblekning. De är principiellt sett lika såtillvida att man efter polering sitter i en stol i upp till två timmar med blekgel på tänderna och en lampa riktad mot munnen.

Tandblekning på klinikEfter behandlingen betalar man 2 900-5 000 kr och har kritvita tänder, eller? Ja och nej…

De olika metoderna för stolsblekning skiljer sig åt i fråga om vilken blekningsgel som används samt vilken typ av ljus som används för att snabba på förloppet. Det kan röra sig om laserljus, uv-ljus, färgat ljus eller plasmaljus.

De två mest etablerade metoderna för stolsblekning är kända under namnen Zoom, som använder UV-ljus, och BrilliantSmile som använder Plasmaljus. Andra etablerade metoder är BriteSmile och Lasersmile.

Bilden visar resultatet av en framgångsrik stolsblekning

Bilden visar resultatet av en framgångsrik stolsblekning

Alla de etablerade metoderna ger ett bra resultat som varar i 2-4 år men skiljer sig lite åt i fråga om behandlingsförlopp och ev. biverkningar.

Mindre kända metoder – mer osäkra resultat

Utöver de mest etablerade metoderna för stolsblekning finns ett antal andra som av olika skäl inte fått fäste på marknaden. Till dessa hör ultraljudsblekning, deep bleeching, ozonblekning, tandblekning med klordioxid och blästring m.fl.

”Med många alternativ och lika många löften om ”det bästa” resultatet kan det som patient finnas anledning att välja en av de mer etablerade metoderna på marknaden.”

Läs mer om de vedertagna metoderna för stolsblekning:

  • Läs mer om tandblekning med Zoom® » (inom kort)
  • Läs mer om tandblekning med BrillaintSmile® » (inom kort)
  • Läs mer om tandblekning med BriteSmile® » (inom kort)
  • Läs mer om tandblekning med LaserSmile® » (inom kort)
« Tandblekning med hemmaprodukter | Risker och bieffekter vid tandblekning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!