Risker och biverkningar vid tandblekning

Tandblekning är en relativt ofarlig behandling men det finns vissa risker för komplikationer och biverkningar.

Risker vid tandblekningDen största risken vid en tandblekning är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Här finns två skäl:

  1. Tänderna har inte blivit så vita som man hoppats.
  2. Vissa fläckar eller missfärgningar har inte försvunnit helt.

Utöver risken för missnöje med resultatet så är det relativt vanligt med sveda i tandköttet eller ilningar i tänderna efter en tandblekning. 4 av 10 patienter upplever dessa besvär.

Sveda i tandköttet


En av de vanligaste biverkningarna vid tandblekning är irritation/sveda i tandköttet.

  • Vid tandblekning använder man en blekninggel som har lätt frätande egenskaper. Om/när den kommer i kontakt med tandköttet uppstår en liten frätskada.
  • Denna biverkning beror oftast på bristande teknik vid klinikbehandling, felaktig användning av blekgel eller blekskenor med dålig passform.

Överkänslighet och ilningar i tänderna


En annan vanlig bieffekt till att bleka tänderna är tillfälliga ilningar och överkänslighet.

  • I vissa fall kan ilningarna upplevas som konstanta och relativt besvärande.
  • Orsaken till detta är att blekningsämnet tränger igenom porerna i tandens yttre lager och irriterar nerven i tanden.
  • I vissa fall kan man vid stolsblekning, efter överenskommelse med patienten, medvetet acceptera en ökad risk för ilningar i syfte att kunna behandla lite längre och på så sätt få ett bättre slutresultat.

Bieffekterna efter tandblekning försvinner inom 48 timmar

Oavsett vilken typ av besvär man än upplever till följd av en rätt utförd tandblekning avklingar dessa i regel inom 24–48 timmar.

  • Få patienter upplever bieffekterna så besvärande att de avbryter en pågående behandling på grund av dessa.
  • Att förgiftas eller bli sjuk av de ämnen som används till tandblekning är i praktiken ingen risk så länge man använder sunt förnuft och följer angivna instruktioner.
MER OM TANDBLEKNING
MetoderHemmablekning | Klinikblekning | Priser | Frågor & svar
Nästa steg: Visa kliniker för tandblekning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!