Risker och biverkningar vid tandblekning

Det finns egentligen två potentiella risker/biverkningar vid tandblekning. Båda är av övergående karaktär även om de i vissa fall kan upplevas som ganska besvärande. Statistiskt sett upplevs lätta till måttliga besvär hos 4 av 10 patienter som genomgår en tandblekning.

Risker vid tandblekning1. Sveda i tandköttet

En av de vanligaste biverkningarna vid tandblekning är irritation/sveda i tandköttet orsakad av en liten frätskada. Denna uppstår när blekgel kommer i kontakt med tandköttet. Detta beror oftast på bristande teknik vid klinikbehandling, felaktig användning av blekgel eller blekskenor med dålig passform.

2. Överkänslighet och ilningar

En annan vanlig bieffekt till att bleka tänderna är tillfälliga ilningar och överkänslighet. I vissa fall kan ilningarna upplevas som konstanta och relativt besvärande. Orsaken till detta är att blekningsämnet penetrerar tandens yttre lager och irriterar nerven i tanden.

I vissa fall kan man vid stolsblekning, efter överenskommelse med patienten, medvetet acceptera en ökad risk för ilningar i syfte att kunna behandla lite längre och på så sätt få ett bättre slutresultat.

Bieffekterna efter tandblekning försvinner inom 48 timmar

Oavsett vilken typ av besvär man än upplever till följd av en rätt utförd tandblekning avklingar dessa i regel inom 24–48 timmar efter avslutad behandling. Få patienter upplever bieffekterna så besvärande att de avbryter en pågående behandling på grund av dessa.

Att förgiftas eller bli sjuk till följd av de ämnen som används till tandblekning är i praktiken ingen risk så länge man använder sunt förnuft och följer angivna instruktioner.

« Tandblekning på klinik | Priser för tandblekning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!