Introduktion till tandblekning för vitare tänder

En tandblekning är en kosmetisk behandling som utförs i syfte att ge tändernas yttersta skikt, emaljen, en vitare färg och för att ta bort de missfärgningar som uppkommer genom livet.

Tandblekning för vitare tänderIntresset för att bleka tänderna har exploderat under de senaste åren och utbudet av olika produkter och behandlingar är enormt. Detta kan göra det svår att bestämma sig för vilken metod man skall välja då den ena utlovar enklare och bättre resultat än den andra.

Är du en lämplig kandidat för tandblekning?

Vilket resultat man kan förvänta sig av en tandblekning avgörs till stor del av vilka förutsättningar man har.

Tänder med missfärgningar orsakade av medicinering kan liksom tänder med genetiskt orsakade mineraliseringsstörningar kräva en lång behandling. Resultatet blir dock i allmänhet tillfredsställande men är beroende av vilken typ av och hur svåra missfärgningarna är.

Blekmedel för tandblekning bör inte användas under graviditet eller amning eftersom det inte finns studier som har utvärderat eventuella biverkningar på fostret eller barnet.

Personer med isande tandhalsar, blottlagda rotytor, borstskador och tunn emalj orsakad av t.ex. erosionsskador avråds i vissa fall från att bleka tänderna på grund av att risken för biverkningar i form av ilningar kan öka.

Är du en lämplig kandidat för tandblekning?Som storrökare skall man vara medveten om att effekten av en tandblekning är betydligt sämre. Har man slutat röka kan man få bra resultat men behandlingstiden måste ofta fördubblas.

Det är lättare att bleka tänder med missfärgningar som går i brun-gult (varma färger, t.ex. åldersförändringar) jämfört med missfärgningar som går i grå-blå toner (kalla färger).

Tandblekning av lagningar och rotfyllda tänder

Plastlagningar, kronor och broar och andra främmande material i munnen bleks inte vid tandblekning. Om dessa sitter i framtänderna kan de därför behöva bytas efter behandlingen. Hållfastheten förändras dock inte.

Även ”döda” rotfyllda tänder kan blekas. Dock med en annan metod än den som används för friska tänder. Den mest populära metoden för blekning av en rotfylld tand innebär att blekningsmedlet appliceras inuti tanden. Blekningsmedlet kan behöva bytas ett antal gånger innan resultatet blir bra.

« Startsidan för tandblekning | Metoder för tandblekning »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!