Introduktion till tandersättning med implantat

En tandersättning med implantat, innebär att en eller flera förlorade tänder ersätts med tandimplantat som i stort sett sitter fast, ser ut och fungerar som vanliga tänder. Idag går nästan alla förlorade tänder att ersätta permanent med denna behandling.

Guide till tandersättning med implantatEtt tandimplantat är i princip en konstgjord tandrot av titan som opereras/skruvas in i käkbenet där den läker fast. På denna fäster man sedan en krona, bro eller protes.

Tandimplantat har använts i 40 år. I Sverige opereras varje år omkring 10 000 tandimplantat in på patienter som ett permanent och mycket uppskattat alternativ till kronor, bryggor och tandproteser.

Att ersätta en eller flera förlorade tänder med tandimplantat är en fantastisk behandlingsmetod, som kan återskapa utseende och tuggfunktion och därmed ge ny livskvalitet till många patienter.

Är du en lämplig kandidat för tandersättning med implantat?

Först och främst måste man vara på det klara med att tandimplantat trots tandvårdsförsäkringen kostar någon stans mellan 5 000-15 000 kr st. Du kan läsa mer om detta på sidan om priser för tandimplantat.

Det finns ingen övre åldersgräns för när tandimplantat kan användas, dock en nedre. Denna därför att tandbenet måsta vara färdigutvecklat vilket det normalt sett är vid 17-18 års ålder.

Den viktigaste framgångsfaktorn vid användande av tandimplantat är att det finns tillräckligt med tandben att fästa i och att detta är av god kvalité. Har man för lite tandben måste man först transplantera ben ifrån något annat ställe på kroppen.

Det är få patienter som inte är lämpliga för permanent tandersättning med tandimplantat. Personer som äter vissa mediciner eller lider av tillstånd som påverkar kroppens läkningsförmåga avråds dock ibland från implantatbehandling. Detsamma gäller även för rökare och storkonsumenter av alkohol.

« Startsidan för tandimplantat | Så går en behandling med tandimplantat till »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!