Så går en behandling med tandimplantat till

Att få ett eller flera tandimplantat installerade innebär att man genomgår en behandling indelad i 3 steg fördelade över ca 6-8 tillfällen/besök. Behandlingsperioden är i tid ca 3-12 månader.

a.) Krona b.) Distans c.) Implantat

I de olika stegen utförs förberedande undersökning, förarbete, installation av implantaten (titanskruvar) + ev. en distans, protetiskt arbete, efterkontroll och återbesök.

Hur stort antal behandlingar som behövs och hur lång behandlingsperioden blir avgörs av benkvaliteten, patientens övriga förutsättningar och behov.

Hur ont gör en tandimplantatbehandling?

Hur obehagligt man som patient upplever en ”implantatbehandling” skiljer sig från person till person, precis som vid vanlig tandvård. Normalt sett görs dock själva implantatkirurgin i premedicinering med lite lugnande medicin och vanlig tandläkarbedövning. De övriga besöken kan jämföras med vanliga tandläkarbesök.

Hur ont gör en tandimplantatbehandling?Du kan själv påverka vilken typ av smärtlindring du önskar i de olika stegen och det finns många kliniker med behandlingsprinciper inriktade på personer med mer eller mindre ”tandläkarskräck”.

Efter implantatkirurgin kan behandlingsområdet vara lite svullet och kännas ömt under några dagar men för det mesta räcker det med vanliga smärtstillande tabletter efter operationen.

Förberedande konsultation och bedömning

Det första som sker inför en behandling med tandimplantat är att man som patient väljer ut eller remitteras vidare till en klinik som utför behandlingen. Du hittar sådana på sidan kliniker för tandimplantat.

Förberedande konsultation och bedömningOm du saknar en enskild tand kommer du ev. att rekommenderas ett implantat med krona. Om du saknar flera tänder blir det antingen fråga om flera enskilda implantat med kronor alternativt en brolösning vilket är en serie sammansatta konstgjorda tänder som fäst vid två eller flera implantat.

Om du behöver ersätta alla dina tänder i käken blir det fråga om en implantatsstödd helprotes som fästs vid 4-6 implantat i käken.

Steg 1 – Förarbete

Före en implantatbehandling görs ett gediget undersöknings- och förarbete. Detta för att välja rätt strategi och skapa en miljö i din mun där implantaten har goda förutsättningar att fästa.

Det första som görs är en noggrann undersökning och röntgentagning av dina tänder och ditt tandben.

Om man finner att tandbenets kvantitet eller kvalitet inte är god nog måsta man transplantera benvävnad från ett annat ställe på kroppen för att få tillräckligt med ben att fästa i.

Käkbenet och eventuellt andra tänder måste vara hela och fria från infektion och läkta från ev. tidigare tandbehandlingar.

När man åstadkommit en ren och frisk mun med ett gott fäste för implantaten anses förarbetet avslutat. Detta kan ta från en dag till flera månader beroende på utgångsläge.

Steg 2 – Installation av tandimplantat

Insättningen av tandimplantaten kan ske med enstegskirirgi eller tvåstegskirurgi.

Alt. 1 – den vanligare tvåstegskirurgin

Alt. 1 – den vanligare tvåstegskirurginMed tvåstegskirurgi menas att man vid en första operation opererar in fixturen – en slags skruv i tandbenet. Därefter placerar man en täckskruv ovanpå implantatet för att skydda det varpå hela fixturen täcks över med slemhinna. Därefter lämnar man implantatet att läka in under 3-6 månader.

Under inläkningsperioden förses man vid behov med tillfälliga tandersättningar.

När fixturen läkt in i tandbenet öppnas slemhinnan och täckskruven tas bort. Därpå fäster man en distans på fixturen på vilken den protetiska rekonstruktionen sedan placeras.

Alt. 2 – den enklare enstegskirurgin

Vid enstegskirurgin opereras implantatet in och förses därefter med en läkhätta/läkdistans. Man täcker inte implantatet med slemhinna. På så sätt kan den protetiska behandlingen påbörjas direkt efter inläkningen utan behov av någon ytterligare operation.

Enligt Socialstyrelsens rapport (ISBN: 91-7201-810-0) har flera svenska studier jämfört den något enklare enstegskirurgin med tvåstegskirurgin utan att det gått att påvisa några signifikanta skillnader mellan de två teknikerna vad gäller lyckandefrekvensen.

Om tidig och direkt belastning av tandimplantat

 direkt belastning av tandimplantatI normalfallet skall tandimplantat läka in under 3-6 månader innan belastning med en krona, bro eller helprotes få ske. Under tiden får patienten ofta använda en tillfällig protes.

Många studier tyder dock på att ovanstående fördröjning för inläkning inte är nödvändig utan att man kan börja belasta tänderna tidigt (2-3 veckor) eller omedelbart efter att implantaten satts in.

Genom tidig eller direkt belastning av tandimplantaten reduceras behandlingstiden till ett minimum, endast ett kirurgiskt ingrepp behövs, löstagbara provisorier behövs inte och patienten får en omedelbar god estetik och funktion.

Det finns dock tandläkare som menar att tekniken med tidig eller omedelbar belastning är för dåligt underbyggd för att kunna betraktas som säker.

Steg 3 – fastsättning av de nya tänderna

I de fall omedelbar belastning av implantaten inte används får man återvända till kliniken för att få sina slutgiltiga ”nya” tänder fastsatta.

De nya tänderna har tagits fram på ett särskilt laboratorium och skräddarsytts för att passa just din mun och dina önskemål. Deras utformning baseras på ett avtryck som tagits vid ett tidigare besök.

« Introduktion till tandimplantat | Risker och komplikationer för tandimplantat »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!