Så går en behandling med tandimplantat till

Att få ett eller flera tandimplantat installerade innebär att man genomgår en behandling indelad i 3 steg fördelade över ca 6-8 tillfällen/besök.

a.) Krona b.) Distans c.) Implantat

 • Den totala behandlingstiden för en tandersättning med implantat är ca 3-12 månader.
 • I de olika stegen utförs förberedande undersökning, förarbete, installation av implantatskruvarna, protetiskt arbete, efterkontroll och återbesök.
 • Hur stort antal behandlingar som behövs och hur lång behandlingsperioden blir beror i första hand på vilken teknik som används, patientens allmänna tandhälsa och tandbenets kvalité.

Förberedande konsultation och bedömning

Det första som sker inför en behandling med tandimplantat är att man som patient väljer ut eller remitteras vidare till en klinik som utför behandlingen.

 • Förberedande konsultation och bedömningDu hittar kliniker som utför behandlingen på sidan kliniker för tandimplantat.
 • Om du saknar en enskild tand kommer du ev. att rekommenderas ett singelimplantat med krona.
 • Om du saknar flera tänder blir det antingen fråga om flera enskilda implantat med kronor alternativt en brolösning vilket är en serie sammansatta konstgjorda tänder som fäst vid två eller flera implantat.
 • Om du behöver ersätta alla dina tänder i käken blir det fråga om en implantatsstödd helprotes som fästs vid 4-6 implantat i käken.

Behandlingsförlopp

Steg 1 – Förarbete

Före en implantatbehandling görs ett gediget undersöknings- och förarbete. Detta för att välja rätt strategi och skapa en miljö i din mun där implantaten har goda förutsättningar att fästa.

 • Det första som görs är en noggrann undersökning och röntgentagning av dina tänder och ditt tandben.
 • Om man finner att tandbenets kvantitet eller kvalitet inte är god nog måste man transplantera benvävnad från ett annat ställe på kroppen för att få tillräckligt med ben att fästa i.
 • Käkbenet och eventuellt andra tänder måste vara hela och fria från infektion och läkta från ev. tidigare tandbehandlingar.

När man åstadkommit en ren och frisk mun med ett gott fäste för implantaten anses förarbetet avslutat. Detta kan ta från en dag till flera månader beroende på utgångsläge.

Steg 2 – Installation av tandimplantat


Insättningen av tandimplantaten kan ske med enstegskirurgi eller tvåstegskirurgi.

Alt. 1 – den vanligare tvåstegskirurgin

Vid tvåstegkirurgi (tvåstegmetoden) används ett tvådelat tandimplantat som monteras vid två olika operationstillfällen.

 • Alt. 1 – den vanligare tvåstegskirurginVid det första operationstillfället fästs den så kallade fixturen (skruven som fungerar som tandrot) i käkbenet. Den får därefter läka in under 3-6 månader.
 • Vid det andra operationstillfället monteras nästa implantatdel, den så kallade distansen. Distansen är en förlängning av implantatet som går upp genom tandköttet.
 • På distansen fäster man sen den nya tandkonstruktionen som kan bestå av antigen en ny tandkrona eller brolösning som bär flera tandkronor.
 • Med tvåstegmetoden blir den den totala behandlingstiden ofta 4–8 månader.

Om en eller flera tänder behöver tas bort innan själva implantatbehandlingen startas förlängs ofta den totala behandlingstiden med upp till 6 månader

Alt. 2 – den enklare enstegskirurgin

Vid enstegskirurgi (enstegsmetoden) opereras samtliga implantastdelar in vid ett och samma tillfälle.

 • Tandimplantat med enstegskirurgiVid operationen görs ett snitt i tandköttet så att käkbenet blottläggs. Därefter skruvar man fast fixturen (implantatsskruven).
 • I de fall det behövs en distans fästs denna direkt på fixturen och tandköttet sys tillbaka.
 • När operationen är klar sticker fixturerna upp genom tandköttet. Man kan nu göra avtryck av implantaten för de nya tänderna.
 • Avtrycken skickas till en tandtekniker som bygger den nya tandkonstruktionen som sedan fästs sedan på implantaten.
 • Under de följande månaderna kommer implantaten/skruvarna att att växa fast i käkbenet.
 • Under tiden som implantaten växer fast får man använda de nya tänderna som vanligt. Detta kalls för tidig belastning eller direktbelastning.

Enligt Socialstyrelsens rapport (ISBN: 91-7201-810-0) har flera svenska studier jämfört den något enklare enstegskirurgin med tvåstegskirurgin utan att det gått att påvisa några signifikanta skillnader mellan de två teknikerna vad gäller lyckandefrekvensen.

Om tidig och direkt belastning av tandimplantat

I normalfallet skall tandimplantat läka in under 3-6 månader innan de belastas. Under tiden får patienten ofta använda en tillfällig protes.

 • Direktbelastning av tandimplantatMånga studier tyder dock på att 3-6 månaders inläkning inte är nödvändig utan att man kan börja belasta tänderna direkt efter att implantaten satts in.
 • Genom tidig eller direkt belastning av tandimplantaten förkortas behandlingstiden till ett minimum, endast ett kirurgiskt ingrepp behövs, provisoriska tänder behövs inte och patienten får omedelbart fungerande tänder.

Kunskapsläget omkring tidig eller direkt belastning av tandimplantat utvecklas ständigt. Tandläkaren har därför stort ansvar att ge patienten uppdaterad information om det förväntade behandlingsresultatet.

Steg 3 – fastsättning av de nya tänderna

När implantaten (skruvarna) satts fast ordentligt i tandbenet tas avtryck. Det går till på samma sätt som när man gör en krona eller bro till en vanlig tand.

 • De avtryck man tar i munnen skickas till en tandtekniskt laboratorium. Där producerar en tandtekniker sedan den nya tandkonstruktionen.
 • När de nya tänderna är färdiga skickas de tillbaka till kliniker som kallar patienten till besök för montering.

Hur ont gör en tandimplantatbehandling?

Många patienter tycket det är obehagligt att gå till tandläkaren och man undrar hur ont det gör att göra tandimplantat.

 • Hur ont gör en tandimplantatbehandling?Hur obehagligt man som patient upplever en ”implantatbehandling” skiljer sig från person till person, precis som vid vanlig tandvård.
 • Normalt sett görs själva implantatkirurgin (inskruvningen av fixturerna) i lokalbedövning kombinerat med lugnande/bedövande medicin. Detta minskar obehaget avsevärt.
 • De övriga besöken som ingår i en behandling med tandimplantat kan jämföras med vanliga tandläkarbesök.
 • Du kan själv påverka vilken typ av smärtlindring du önskar i de olika stegen och det finns många kliniker med behandlingsprinciper inriktade på personer med mer eller mindre ”tandläkarskräck”.
 • Efter implantatkirurgin kan behandlingsområdet vara lite svullet och kännas ömt under några dagar men för det mesta räcker det med vanliga smärtstillande tabletter efter operationen.
MER OM TANDIMPLANTAT
Läs mer: Risker | Priser | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för tandimplantat »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!