Priser för tandimplantat & stöd av tandvårdsförsäkringen

Priser för tandimplantat & stöd av tandvårdsförsäkringenEn tandersättning med tandimplantat är för de allra flesta en investering för sin framtid och livskvalitet. Att få nya tänder som känns precis som de egna är en värdefull förbättring som samtidigt kan innebära besparingar i framtida tandvårdsutgifter.

Hur mycket den slutgiltiga behandlingskostnaden blir avgörs av behandlingens omfattning, behandlarens priser samt till vilken grad man som patient kvalificerar sig för finansiering genom högkostnadsskyddet.

Så mycket kostar en behandling med tand-implantat

Bruttokostnaden (före ev. bidrag) för en behandling med tandimplantat uppgår till:

  • mellan 65 000 och 85 000 kronor för helt tandlös käke
  • mellan 35 000 och 65 000 kronor för delimplantat och
  • mellan 18 000 och 25 000 kronor för ett singelimplantat

I priserna ovan ingår utredning, kirurgi och protetik samt materialkostnad.

Så fungerar tandvårdsförsäkringen vid tandimplantat

I Sverige har vi ett högkostnadsskydd för tandvård som innebär att du vid större nödvändiga behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.

Tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör patienten fri från smärta och sjukdomar samt för att han/hon skall kunna äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende.

För att du skall ha rätt till ersättning genom högkostnadsskyddet krävs att din implantatbehandling anses ”nödvändig för att ge ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat”.

Ovanstående definition innebär att det måste finnas funktionella och hälsorelaterade motiv till att utföra behandlingen. Rent estetiska motiv berättigar alltså inte till ersättning.

Så stort är bidraget från försäkringskassan

Du står själv för alla tandvårdskostnader upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av dina kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av de kostnader som överstiger 15 000 kronor

Högkostnadsskyddet börjar gälla när din implantatbehandling påbörjas och skall betalas. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Referenspriset avgör – inte tandläkarens prislista

För varje behandling med tandimplantat finns ett fastställt referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset.

Ett bra tips är därför att begära en skriftlig kostnadsberäkning inför behandlingen med uppgifter hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av försäkringen.

Lånekalkylatorn
Räkna ut din månadskostnad för vårdfinans från Medical Finance*
Hur mycket vill du låna?
50 000 kr
Hur länge vill du återbetala?
5 år
Månadskostnad
1 086 kr
I samarbete med
Lånebelopp: 50,000  |  Återbetalningstid: 5  |  Månadskostnad: 1 086 kr
Jag vill veta mer om detta! Jag vill bli kontaktad ang. detta!

*Vårdfinans erbjuds av Medical Finance. Ränta 8,95 %. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 75 000 kr, 144 mån återbetalning, uppläggningsavgift 495 kr, adm. avgift 39 kr/mån är 10,46 %

Du skickas nu vidare till annonsörens webplats för mer information
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!