Priser för tandimplantat & stöd av tandvårdsförsäkringen

Det faktiska priset för tandimplantat är mellan ca 20 000-150 000 kr. Av detta betalar den allmänna tandvårdsförsäkringen upp till 85%.

 • Priser för tandimplantat & stöd av tandvårdsförsäkringenEn tandersättning med tandimplantat är för de allra flesta en investering för sin framtid och livskvalitet.
 • Att få nya tänder som känns precis som de egna är en värdefull förbättring som samtidigt kan innebära besparingar i framtida tandvårdsutgifter.
 • Hur mycket den slutgiltiga behandlingskostnaden beror på behandlingens omfattning, behandlarens priser samt till vilken grad man som patient kvalificerar sig för finansiering genom högkostnadsskyddet.

Så mycket kostar en behandling med tandimplantat

Den faktiska kostnadenföre bidrag, för en behandling med tandimplantat uppgår till:

 • 65 000 – 85 000 kronor för en hel överkäke eller underkäke.
 • 35 000 – 65 000 kronor för ett delimplantat som ersätter flera förlorade tänder.
 • 18 000 och 25 000 kronor för ett singelimplantat som ersätter en enskild tand.

I priserna ovan ingår utredning, kirurgi och protetik samt materialkostnad.


Så fungerar tandvårdsförsäkringen vid tandimplantat

I Sverige har vi ett högkostnadsskydd för tandvård. Detta innebär att vi vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själva.

 • Högkostnadsskyddet för tandvård ingår i den allmänna tandvårdsförsäkringen (tandvårdsstödet). Försäkringskassan hanterar alla högkostnadsärenden och betalar ut ersättning direkt till den tandläkare som utför behandlingen.
 • Tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör patienten fri från smärta och sjukdomar samt för att han/hon skall kunna äta, tala, tugga och ha ett ”godtagbart utseende”.
 • För att du skall ha rätt till ersättning genom högkostnadsskyddet krävs att din implantatbehandling anses ”nödvändig för att ge ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat”.
 • Detta innebär att det måste finnas funktionella och hälsorelaterade motiv till att utföra behandlingen. Rent utseenderelaterade besvär berättigar alltså inte till ersättning.

Så stort är bidraget från försäkringskassan

För en vuxen person med behov av tandimplantat är det högkostnadsskyddet som används. Då gäller följande regler:

 • Du betalar först själv alla tandvårdskostnader upp till 3000 kronor.
 • För alla kostnader över 3 000 kr upp till 15 000 kr betalar försäkringskassan 50 procent. För en behandling på 15 000 kr betalar du alltså max 7 500 kr själv. Resten betalar försäkringskassan ut direkt till tandläkaren.
 • För alla kostnader som överstiger 15 000 kr betalar försäkringskassan 85 procent.
 • Högkostnadsskyddet börjar gälla när din implantatbehandling påbörjas och skall betalas. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.
 • Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Detta kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.
 • Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen.

Referenspriset avgör – inte tandläkarens prislista

För varje behandling med tandimplantat finns ett fastställt referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån.

 • Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre.
 • Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset.

Ett bra tips är att begära en skriftlig kostnadsberäkning inför behandlingen med uppgifter hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av försäkringen.

MER OM TANDIMPLANTAT
Läs mer: Behandling | Risker | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för tandimplantat »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!