Risker och biverkningar med tandimplantat

Prognosen för att tandimplantat skall fungera under lång tid är god. Detta gäller oavsett om det handlar om ett singelimplantat, en brolösning eller en helprotes. Det finns dock vissa faktorer som ökar risken för biverkningar och komplikationer. Dessa är:

 • Risker och komplikationer med tandimplantatHög ålder
 • Rökning
 • Tidigare paradontit (tandlossning)
 • Dålig allmän munhälsa/munhygien

Periimplantit-inflammation största risken

Ca. var femte person som får tandimplantat drabbas av en inflammation i mjukvävnaden runt implantaten inom tio år. Sjukdomen heter Periimplantit och liknar tandlossning, men är mer aggressivt.

Periimplantit beror på att bakterier frodas runt implantaten, som p.g.a. sin utformning, är svårare att hålla rena än vanliga tänder. Det är en allvarlig tandsjukdom som kan orsaka skador på benet och bindväven runt tänderna.

För att förebygga periimplantit bör implantat först och främst endast användas på patienter med god munhälsa. Därefter är tobaksstopp, mycket noggrann munhygien samt regelbunden professionell översyn och rengöring nödvändig.

Övriga potentiella biverkningar

Bortsett från periimplantiten så är övriga biverkningar förhållandevis ovanliga efter implantatbehandling. Till de komplikationer som dock förekommer hör följande.

 • Förlust av fixtur/implantatskruv före eller efter det att belastning skett
 • Bestående känselbortfall i anslutning till implantaten
 • Mjukvävnadskomplikationer som kräver behandling
 • Fraktur/spricka i implantatet
 • Skador på själva tandkronan/protesen som sitter på implantaten

Utöver ovanstående kan även komplikationer uppkomma i samband med själva behandlingen. Till sådant som förekommer hör att implantaten kommer i fel position eller får fel riktning. Detta kan i sådant fall skada angränsande tänder eller försvåra möjligheten att få en väl fungerande implantatslösning.

Orsaker till komplikationer vid behandling av tandimplantat

Exakt vad som gör att man drabbas av en komplikation vid behandling med tandimplantat är inte helt klarlagt. Det finns dock studier av vilka faktorer som bidrar till ett misslyckande med implantatbehandling eller i alla fall till en ökad risk för komplikationer. Till dessa faktorer hör:

 • Direktbelastning av fixturerna/implantatsskruvarna.
 • Ojämn belastning av protes eller proteskonstruktion.
 • Dålig benkvalitet
 • Dåligt fäste för implantaten vid operationen
 • För få implantat i förhållande till belastningen (överbelastning)
 • Oerfaren behandlare
 • Ovarsam kirurgi
 • Rökning

Slutsatsen är att risken för komplikationer ökar ju fler av dessa faktorer som förekommer i det enskilda fallet.

Var noggrann vid valet av klinik

Var noggrann vid valet av klinikSom patient kan det vara bra att känna till att tandimplantat får skruvas in av alla som har en tandläkarutbildning. Detta sedan kravet på särskilda specialkunskaper i ämnet slopades 1999.

Det är mot bakgrund av ovanstående viktigt att vara noggrann vid valet av behandlare och försäkra dig om att han/hon har den erfarenhet och kompetens som behövs och på så sätt minimerar risken för komplikationer.

Är vissa implantatstyper/fabrikat bättre än andra?

Det finns ett stort antal tillverkare av tandimplantat och det är inte ovanligt att den ena produkten framställs som säkrare och bättre än den andra. Många specialister inom området menar dock att dokumentationen av vissa typer av implantat är för kortsiktig.

Ovanstående framkom av en studie som utfördes 2008 där 20 vanligt förekommande implantatstyper undersöktes. De delades in i två grupper utifrån hur många vetenskapligt publicerade studier de hade har med minst fem års uppföljning enligt nedan:

Tandimplantat med flera studier över fem år (per 2008)

Ankylos, Astra Tech, Bego-Semados, Biomet 3i, Brånemark System, Impladent, Nobel Direct/Perfect, Southern implants, Straumann, Xive.

Tandimplantat helt utan studier över fem år (per 2008)

Atlas, Biomain, Brånemark Integration, Edure, Imtec-MDI, Lifecore, MIS, Neoss, Nobel Replace, Ospol.

Som patient kan det vara bra att fråga exakt vilket implantat som kommer användas och därefter söka på produktnamnet på internet.

« Så går en behandling med tandimplantat till | Priser för tandersättning med tandimplantat »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!