Risker och biverkningar med tandimplantat

Tandimplantat är ofta ett bra sätt att ersätta skadade tänder. Men det finns risker för biverkningar och komplikationer.

Risker och komplikationer med tandimplantatSannolikheten för att tandimplantat skall fungera under lång tid är god. Detta gäller oavsett om det handlar om ett singelimplantat, en brolösning eller en helprotes.

För att undvika komplikationer och biverkningar av tandimplantat är det viktigt att behandlingen utförs på rätt sätt och på rätt patient.

Det finns flera faktorer att ta ställning till:

 • Hög ålder - äldre patienter löper större risk att drabbas av komplikationer än yngre.
 • Rökning – rökning försämrar munhälsan. Med försämrad munhälsa ökar risken för biverkningar avsevärt.
 • Paradontit – paradontit är tandlossning. Den beror på en inflammation i tandköttet. Detta ökar risken för att implantatens förlorar sitt fäste in tandbenet.
 • Dålig allmän munhälsa/munhygien. Ju friskare mun desto mindre är risken för komplikationer av tandimplantat.
 • Bristande motivation – noggrann munvård är viktig både före och efter behandlingen. Den som inte är beredd att sköpa sin egen munhälsa mycket noggrannt bör avstå behandlingen.
 • Oerfarna tandläkare – Alltfler tandläkare gör implantat. Samtidigt har tandlöshet blivit ovanligare. Implantat blir en behandling som sällan förekommer och många är ovana eller har otillräcklig träning och erfarenhet.

Periimplantit största risken

Ca. var femte person som får tandimplantat drabbas av Periimplantit inom 10 år efter att de fått sin behandling.

 • Periimplantit är en inflammation i mjukvävnaden som sätter sig runt implantaten. Den liknar tandlossning, men är mer aggressivt.
 • Periimplantit beror på att bakterier frodas runt implantaten, som p.g.a. sin utformning, är svårare att hålla rena än vanliga tänder.
 • Det är en allvarlig tandsjukdom som kan orsaka skador på tandbenet som gör att implantaten lossnar.

Rätt patienurval avgörande

Det bästa sättet att undvika periimplantit är att inte sätta implantat på patienter i riskzonen. Detta kräver ett noggrant patienturval.

 • Mycket god allmän munhälsa och motivation att vårda sig mun i framtiden är det viktigaste kriteriet för att minska risken för periimplantit.
 • Rökare som inte är motiverade att helt sluta bör inte behandlas med tandimplantat.

Du kan läsa mer på tandläkartidningens ämnessida om periimplantit.

Övriga potentiella biverkningar


Bortsett från periimplantiten så är övriga biverkningar förhållandevis ovanliga efter implantatbehandling. Till de komplikationer som dock förekommer hör följande.

 • Förlust av fixtur/implantatskruv före eller efter det att belastning skett.
 • Bestående känselbortfall i anslutning till implantaten.
 • Mjukvävnadskomplikationer som kräver behandling.
 • Fraktur/spricka i implantatet.
 • Skador på själva tandkronan/protesen som sitter på implantaten.

Utöver ovanstående kan även komplikationer uppkomma i samband med själva behandlingen. Implantaten kan få en felaktig position eller riktning. Detta kan skada angränsande tänder eller försvåra nödvändig munhygien.


Orsaker till komplikationer vid behandling med tandimplantat

Exakt vad som gör att man drabbas av en komplikation vid behandling med tandimplantat är inte helt klarlagt.

Det finns studier av vilka faktorer som bidrar till ett misslyckande med implantatbehandling eller i alla fall till en ökad risk för komplikationer. Till dessa faktorer hör:

 • Direktbelastning av fixturerna/implantatsskruvarna.
 • Ojämn belastning av protes eller proteskonstruktion.
 • Dålig benkvalitet – om tandbenet är poröst eller uppluckrat fäster implantaten dåligt.
 • Dåligt infästning av implantaten under operationen. Detta beror oftast på bristande erfarenhet eller ovarsam kirurgi.
 • För få implantat i förhållande till belastningen (överbelastning)
 • Rökning är en ständig riskfaktor vid tandimplantat.

Ju fler av ovanstånde riskfaktorer som finns närvarande vid en implantatbehandling desto större är risken för komplikationer.

Var noggrann vid valet av klinik!

Var noggrann vid valet av klinikSom patient kan det vara bra att känna till att tandimplantat får skruvas in av alla som har en tandläkarutbildning.

 • Fram till 1999 fanns ett krav på särskilda specialkunskaper för att få sätta in tandimplantat. Något sådant krav finns inte längre.
 • Det är därför viktigt att försäkra sig om att den tandläkare man går till har stor erfarenhet och kompetens inom tandimplantat för att minimera sina risker för komplikationer.

Är vissa implantatstyper/fabrikat bättre än andra?

Det finns ett stort antal tillverkare av tandimplantat och det är inte ovanligt att den ena produkten framställs som säkrare och bättre än den andra.

Många specialister inom området menar att dokumentationen av hur olika implantat fungerar i länden är för kortsiktig. Detta framkom av en studie som utfördes 2008.

I studien undersöktes 20 vanligt förekommande implantatstyper. De delades in i två grupper utifrån hur många vetenskapligt publicerade studier de hade har med minst fem års uppföljning enligt nedan:

Tandimplantat med flera studier över fem år (per 2008)

Ankylos, Astra Tech, Bego-Semados, Biomet 3i, Brånemark System, Impladent, Nobel Direct/Perfect, Southern implants, Straumann, Xive.

Tandimplantat helt utan studier över fem år (per 2008)

Atlas, Biomain, Brånemark Integration, Edure, Imtec-MDI, Lifecore, MIS, Neoss, Nobel Replace, Ospol.

Som patient kan det vara bra att fråga exakt vilket implantat som kommer användas och därefter söka på produktnamnet på internet.

MER OM TANDIMPLANTAT
Läs mer: Behandling | Priser | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för tandimplantat »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!