Allt om tandimplantat

Tandimplantat är konstgjorda tänder som i stort sett sitter fast, ser ut och fungerar som vanliga tänder.

  • Tandersättning med tandimplantat.Ett tandimplantat är i princip en konstgjord tandrot som skruvas in i käkbenet. På denna fäster man sedan en tandkrona, bro eller protes.
  • Tandimplantat har använts i 40 år. I Sverige opereras varje år omkring 10 000 tandimplantat in på patienter som ett permanent och mycket uppskattat alternativ till kronor, bryggor och tandproteser.
  • En tandersättning med implantat, innebär att en eller flera förlorade tänder ersätts med tandimplantat.
  • Tandimplantat kan användas för att ersätta en enskild tand (delimplantat) eller alla tänder i både överkäken och underkäken (helimplantat).

Att ersätta en eller flera förlorade tänder med tandimplantat är en fantastisk behandlingsmetod, som kan återskapa utseende och tuggfunktion och därmed ge ny livskvalitet till många patienter.


Vem är lämplig för tandersättning med tandimplantat?

De flesta skadade tänder kan ersättas med tandimplantat men det finns vissa faktorer som påverkar vem som kan få behandlingen.

  • Först och främst måste man vara på det klara med att tandimplantat, trots tandvårdsförsäkringen, kostar patienten någon stans mellan 5 000-25 000 kr. Du kan läsa mer om detta på sidan om priser för tandimplantat.
  • Det finns ingen övre åldersgräns för när tandimplantat kan användas, dock en nedre. Tandbenet måste vara färdigutvecklat vilket det normalt sett är vid 17-18 års ålder.
  • Den viktigaste framgångsfaktorn vid användande av tandimplantat är att det finns tillräckligt med tandben att fästa i och att detta är av god kvalité. Har man för lite tandben måste man först transplantera ben ifrån något annat ställe på kroppen.
  • Det finns patienter som inte är lämpliga för permanent tandersättning med tandimplantat. Till dessa hör personer som äter vissa mediciner eller lider av tillstånd som påverkar kroppens läkningsförmåga. Detsamma gäller även för rökare och storkonsumenter av alkohol.
  • Implantat är ett bra sätt att ersätta förlorade tänder men det finns alternativ. Patienter med dålig munhälsa eller allmäntillstånd bör överväga möjligheterna för avtagbar protes eller fast tandstödd protetik.
MER OM TANDIMPLANTAT
Läs mer: Behandling | Risker | Priser | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för tandimplantat »

På den här sidan finner du saklig och upplysande information om tandersättning. All information är faktagranskad av Marlene Regnander Östergren, Leg. Tandläkare. Syftet med innehållet om på denna sida är att hjälpa den som överväger tandimplantat som ett behandlingsalternativ ett stöd i sin beslutsprocess. Informationen här skall dock endast ses som en allmän vägledning och kan inte ersätta ett besök hos en specialist.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!