Introduktion till tandreglering

En tandreglering innebär att man med hjälp av en synlig eller osynlig tandställning rätar upp en eller flera tänders läge i munnen. Tandregleringar utförs av både funktionella och estetiska skäl. Man skiljer därför på estetisk tandreglering och funktionell tandreglering.

Allt om estetisk tandregleringNuförtiden är tandreglering är i de allra flesta fall en relativt enkel behandling som utförs på både barn och vuxna med mycket goda resultat. Den traditionella ”rälsen” har fått konkurens av mer moderna tekniker med fokus på en mer estetisk och enklare behandlingsform.

För vem lämpar sig tandreglering med tandställning?

För ett antal år sedan utfördes tandreglering nästan uteslutande på ungdomar t.o.m. tonåren. Idag behandlas patienter i alla åldrar och det finns ingen övre åldersgräns.

Synen på våra tänder har förändrats. Från att bara finnas där för att hjälpa oss att tugga maten skall de idag även bidra till ett, i vår egen mening, godtagbart yttre.

Tandreglering är alltså till för alla dem som antigen behöver få ett felaktigt bett att fungera bättre eller för den som vill räta upp sneda, roterade och skeva tänder eller minska mellanrum i syfte att få ett vackrare leende.

Många patienter har tidigare valt bort tandställning p.g.a. hur utseendet påverkas under behandlingstiden. Detta behöver med dagens tekniker och material inte längre vara ett problem.

Vem kan inte utföra en tandreglering?

Vid vissa tillstånd som inflammerat tandkött, aktiv tandlossning, karies (hål), allt för många kronor, tänder som saknar emalj, smärta i käkarna eller ansiktet alternativt allmänt misskötta tänder kan inte en tandreglering påbörjas. Situationen måste i dessa fall först utredas och åtgärdas.

« Startsidan för tandreglering | Alternativ och metoder för tandreglering »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!