Alternativ och metoder för tandreglering med tandställning

Tandreglering har alltid gått ut på att ändra rotens och tandens läge i munnen. Lägesförändringen uppnås genom att man över tid och med hjälp av en tandställning utövar en precisionsbestämd belastning på tanden.

Fördelen med dagens moderna tekniker är att en tandreglering går att göra med kortare behandlingstider, mindre obehag och utan att utseendet påverkas under tiden.

Exakt vilken typ av tandställning som används i varje enskilt fall beror på hur omfattande regleringar av tändernas läge som behöver åstadkommas i kombination med patientens egna önskemål.

1. Fast tandställning

Fast tandställningEn fast tandställning är den traditionella lösningen och fortfarande den mest effektiva i de fall större tandregleringar skall utföras.

Principen med fast tandställning bygger på att fästen limmas på tändernas framsida i vilka man sedan fäster en tråd. Ca var 6:e till 8:e vecka besöker man tandläkaren som då spänner tråden. På så sätt flyttas tänderna millimeter för millimeter.

Skillnaden mellan dagens fasta tandställningar, eller brackets som de också kallas, är att man nu kan få fästena och tråden i tandfärgade material och färger. Detta ger tandställningen ett betydligt diskretare intryck än den traditionella ”rälsen”.

2. Avtagbar tandställning

Avtagbara tandställningar användes i större utsträckning förr och då i första hand för yngre patienter eller patienter med funktionella besvär. Inom kosmetisk tandvård är bruk av avtagbar tandställning ovanligt.

3. Osynliga tandställningar

Det finns i princip två typer av osynliga tandställningar:

Osynlig (lingual) tandställning

Osynliga tandställningarEn osynlig s.k. lingual tandreglering är i princip samma sak som en behandling med fast tandställning men med den skillnaden att fästena limmas på insidan tandraden. Detta gör i praktiken tandställningen osynlig.

Vissa tandläkare menar att metoden begränsar de resultat man kan uppnå i förhållande till tandreglering med fast tandställning medan teknikens anhängare menar att det inte finns någon skillnad annat än i pris. I den delen är skillnaden upp till 20 000 kr per käke.

Invisalign tandställning

Invisalign tandställningEn Invisalign tandställning är en osynlig tandställning som består av en serie individuellt anpassade bettskenor av plast som bärs 22 timmar per dygn. Man tar i princip bara ut den vid tandborstning och när man äter.

Skenorna som används vid invisalign tandreglering byts ut i takt med att tändernas läge förändras (ca varannan vecka).

Invisalign tandställning lämpar sig inte för alla typer av tandregleringar och kan därför inte, trots sådana påståenden, alltid ersätta behovet av konventionell tandreglering. I många fall kan det dock vara ett enkelt, bekvämt och diskret, om än kostsamt alternativ.

« Introduktion till tandreglering | Så går en tandreglering till »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!