Priser – så mycket kostar en tandreglering med tandställning

Priser för tandställningEn tandreglering är för de allra flesta en investering i sitt välbefinnande. Hur mycket den slutgiltiga kostnaden för en tandreglering blir avgörs av hur stor reglering som behöver göras, vilken metod du väljer samt, klinikens priser och till vilken grad man som patient kvalificerar sig för finansiering genom högkostnadsskyddet.

Cirkapriser för tandreglering

Bruttokostnaden (före ev. avdrag/bidrag) för en tandreglering beror på vilken metod som används, om en eller två käkar behandlas, hur lång behandlingstiden är (6-24 månader) samt hur komplicerad reglering som behövs.

  • Pris för tandreglering med traditionell tandställning är ca 12 000-20 000 kr/käke. För tandfärgade fästen tillkommer ca 500 kr/fäste.
  • Pris för tandreglering med osynlig (lingual) tandställning på insidan tandraden är ca 20 000-40 000 kr/käke.
  • Pris för Invisalign tandreglering med plastskenor är ca 18 000-35 000 kr/käke

Du kan ha rätt till ersättning från försäkringskassan

Den som genomgår en tandregleringen kan i olika grad ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Täckningsraden varierar från ingen ersättning till full kostnadstäckning.

För barn och ungdomar (under 20 år) med stora bettfel är behandlingen alltid gratis. Dessa patienter skall i första hand gå via sin ordinarie tandläkare för att kunna remitteras till eller visas för specialisttandläkare på tandreglering.

Vuxna med så stora fel att det påverkar bettfunktionen, ger skador på tänder/tandkött eller är uppenbart utseendemässigt störande har rätt till kostnadsreducering från Försäkringskassan genom det s.k. högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet täcker 50% av alla kostnader över 3 000 kr och 85% av de kostnader som överstiger 15 000 kr i förhållande till Försäkringskassans referenspris. Referenspriset är ett i förväg fastslaget schablonpris. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset.

Ersättning genom Försäkringskassan utgår endast i de fall tandreglering är nödvändig för att ge ett ”funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat”. Ersättningen täcker också bara in det mest kostnadseffektiva alternativet för att uppnå ett sådant resultat.

I korthet innebär ovanstående att man är berättigad för ersättning baserad på kostnaden för en traditionell tandställning (räls). De kostnader som tillkommer för en dold tandställning, tandfärgade fästen etc. får patienten stå för själv.

Du bör alltid begära en skriftlig kostnadsberäkning inför en tandreglering med uppgifter hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av försäkringen.

Lånekalkylatorn
Räkna ut din månadskostnad för vårdfinans från Medical Finance*
Hur mycket vill du låna?
50 000 kr
Hur länge vill du återbetala?
5 år
Månadskostnad
1 086 kr
I samarbete med
Lånebelopp: 50,000  |  Återbetalningstid: 5  |  Månadskostnad: 1 086 kr
Jag vill veta mer om detta! Jag vill bli kontaktad ang. detta!

*Vårdfinans erbjuds av Medical Finance. Ränta 8,95 %. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 75 000 kr, 144 mån återbetalning, uppläggningsavgift 495 kr, adm. avgift 39 kr/mån är 10,46 %

Du skickas nu vidare till annonsörens webplats för mer information
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!