Åderbråcksbehandling med virknålsteknik

Åderbråcksbehandling med virknålsteknik eller lokal extirpation som behandlingen även kallas är en beprövad metod att ta bort mellanstora slingriga kärlgrenar med klassificeringen C2-C6 på CEAP-skalan.

Virknålsbehandling (lokal extirpation)Virknålsbehandling används i första hand för att ta bort ytligt belägna mellanstora vener med förhållandevis kort och slingrig sträckning. Metoden används inte för att avlägsna stamvener men ofta i samband med laser- och radiofrekvenskirurgi för att avlägsna stamvenens anslutande kärl.

Virknålstekniken har fått sitt namn eftersom man använder ett virknålsliknande verktyg för att dra ut den ven som visar åderbråck genom millimetersmå stickhål. Behandlingen utförs i lokalbedövning eller narkos. När man är färdig tejpas de små stickhålen som man gått in igenom med kirurgtejp.

Priser och risker för behandling av åderbråck med virknålsteknik

Åderbråcksbehandling med virknålsteknikEn virknålsbehandling kan i vissa fall ge känselförändring eftersom man ibland kommer åt nerver i huden. Detta är normalt sett övergående. Eventuella ärr blir minimala och man är normalt sett tillbaka på jobbet redan dagen efter behandlingen.

Priset för en virknålsbehandling av åderbråck beror på hur mycket som skall göras samt om den utförs i narkos eller lokalbedövning. Vid enklare ingrepp är kostnaden cirka 6 000 kr – vid mer omfattande upp till 20 000 kr.

Ofta kombineras virknålsbehandling med laser- och radiofrekvenskirurgi och ingår då i kostnaden för dessa.

« Skumbehandling av åderbråck | Laserbehandling av åderbråck »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!