Allt om porslinsinlägg

Porslinsinlägg används för att reparera skador i tänderna. Därför kallas behandlingen även för porslinslagning i dagligt tal.

 • Lite förenklat kan man man beskriva ett porslinsinlägg som en delkrona för en tand.
 • Porslinslagningar kan användas i de fall det finns tillräckligt mycket frisk emalj kvar på en tand. Det kan då vara värt att spara en del tandsubstans istället för att sätta in en helt ny konstgjord tandkrona.
 • Porslinsinläggen kan liknas vid en liten pusselbit som skräddarsys, passas in och limmas fast i den kvarvarande emaljen för att återställa tandens styrka och hållbarhet.
 • Inläggen tillverkas normalt sett av antingen porslin eller guld.

Vad är skillnaden på en porslinslagning och en vanlig lagning?

Porslinsinlägg görs som inlays eller onlays

Den huvudsakliga skillnaden på ett porslinsinlägg och en vanlig plastlagning är att inlägg används för stora utfyllnader och plastlagningar för små.

 • Porslinsinlägg är starkare, håller längre, kan se bättre ut och ger en tätare skarv mellan tanden och fyllningen än en vanlig plastlagning.
 • Inläggens styrka och hållfasthet i kombination med moderna lim gör dem till ett bra alternativ när en vanlig plastlagning inte är tillräckligt samtidigt som det inte är motiverat att byta hela tandens krona.

Så går behandlingen till

Så går behandlingen till

För att göra ett inlägg krävs två besök hos tandläkaren:

 • Vid det första besöket undersöks och förbereds tanden som inlägget skall utföras på. Detta kan innebära att tanden slipas till, att en gammal lagning tas bort eller att ett kariesangrepp åtgärdas.
 • När tanden är förberedd tas ett avtryck som sedan skickas till ett tandtekniskt laboratorium där inlägget tillverkas. Avslutningsvis gör tandläkaren en temporär fyllning och bokar in ditt återbesök.
 • Vid det andra besöket avlägsnas först den temporära lagningen. Sedan provar man att inlägget passar perfekt. Därefter limmas det fast med ett starkt lim, s.k. bonding.

Porslinsinlägg blir i stort sett osynliga och har en livslängd på ca 15 år beroende på patientens munhygien, skötsel, ev. tandpressning osv.

Guldinlägg är också ett mycket bra alternativ som troligen har ännu längre hållbarhet.

Priser för porslinsinlägg

Priset för ett inlägg beror på av vilket material detta tillverkas samt dess storlek och utformning. Utöver den rena materialkostnaden tillkommer klinikens behandlingsavgifter.

Nedan följer en prisuppskattning av totalkostnaden för ett inlägg inklusive materialkostnad samt den genomsnittliga kostnaden för de två besöken:

 • Porslinsinlägg (det vanligaste alternativet): pris 3000-5000 kr
 • Guldinlägg: pris 3000-5000 kr

Pris för större lagningar

Till en lite större skada som även innefattar tandkronans ytterdelar används en större lagning som kallas för ett ”överlägg”.

 • Priset för ett överlägg sådant beror även det på av vilket material det tillverkas samt klinikens behandlingsavgifter.
 • Ofta väljer man i de fall där det kan vara aktuellt med ett porslinsöverlägg istället att reparera med en vanlig tandkrona.

Nedan följer en prisuppskattning av totalkostnaden för ett överlägg inklusive den genomsnittliga kostnaden för de två besöken:

 • Porslinsöverlägg (det vanligaste alternativet): pris ca 5000 kr
 • Guldöverlägg: pris ca 5000 kr