Allt om estetisk tandvård

Välkommen till faktaguiden för kosmetisk tandvård! Här finner du enkel och saklig information om dina möjligheter och alternativ inom estetisk tandvård.

Vad är kosmetisk tandvård?

Kosmetisk tandvård

Estetisk tandvård är tandvård med inriktning på tändernas utseende. På så sätt skiljer sig estetisk tandvård från traditionell tandvård som fokuserar på tändernas funktion.

Tänderna avslöjar mycket

Få saker är så nära förknippade med skönhet och hälsa som ett vackert leende.

Friska tänder symboliserar såväl ekonomisk som mental och fysiskt status. På så sätt påverkar tändernas utseende oss på många sätt.

Eftersom den allmänna tandvården i första hand är inriktad på funktion blir det ofta ett glapp mellan vad vi vill ha och vad vi har rätt till. Här kommer den estetiska tandvården in.

Ofta får du betala själv

I Sverige har vi rätt till gratis tandvård fram t.o.m. 23 år. Därefter får vi hjälp med finansiering genom tandvårdsförsäkringen. Detta gäller dock endast för sådan tandvård som anses nödvändig för att uppnå ”en god funktion och acceptabel estetik”.

Gränsen för vad som anses vara estetisk tandvård är inte helt tydlig. Lite förenklat kan man dock säga att hela och fungerande tänder som inte orsakar några fysiska problem anses vara det vi har rätt till. Här gäller tandvårdsförsäkringen.

För rent utseenderelaterade s.k. estetiska problem gäller inte tandvårdsförsäkringen. Här får man vara beredd att betala hela kostnaden själv. Därför är det särskilt viktigt att informera sig väl innan man tar beslut om en behandling. Det kan du göra här.

Saklig och oberoende information

All medicinsk information i denna sektion om kosmetisk tandvård är granskad av legitimerade tandläkare. Den skall dock endast ses som en allmän vägledning till kosmetisk tandvård och kan därför inte ses som en ersättning för ett besök hos tandläkare eller annan vårdinformation.

Eftersom estetisk tandvård handlar om ett val snarare än ett behov är det viktigt att du som konsument informerar dig väl om de olika behandlingsalternativens möjligheter och begränsningar.

Vad hittar du här?

  • Information om vad estetisk tandvård är.
  • Utförlig behandlingsinformation.
  • Ett register över kliniker som erbjuder estetisk tandvård.
  • Möjlighet att fråga en expert på kosmetisk tandvård.

Om sektionen för estetisk tandvård

Genom att ta del av innehållet i den här sektionen om estetisk tandvård får du en god uppfattning om de olika behandlingarnas möjligheter och begränsningar. Detta gör det lättare för dig att besluta om och i sådan fall vilken behandling som är den rätta för dig.

Behandlingar

Välj den behandling du vill veta mer om bland alternativen nedan.

Tandblekning | Skalfasader | Tandimplantat | Tandreglering med tandställning | Korrektion av tandkött | Tandkronor | Porslinsinlägg | Tandbroar (bryggor)

Kliniker för estetisk tandvård

Välj den behandling du söker för att hitta kliniker i ditt område.

Tandblekning | Skalfasader | Tandimplantat | Tandreglering med tandställning | Korrektion av tandkött | Tandkronor | Porslinsinlägg | Tandbroar (bryggor)
(öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister inom estetisk tandvård. Du hittar även svar på många frågor som andra användare redan ställt.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


All medicinsk information i denna sektion om estetisk tandvård är faktagranskat av legitimerade tandläkare men kan och skall dock inte ersätta en medicinsk konsultation ex. ett läkarbesök. Det är endast avsett att fungera som ett komplement till den gängse vårdinformationen.

Visa mer