Allt om tandblekning

Faktagranskad av: Elisabeth Björkman - legitimerad tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-10

En tandblekning utförs för att bleka tändernas yttersta lager (emaljen). Målet är att få en vitare färg och ta bort eventuella fläckar eller missfärgningar på tänderna.

 • All tandblekning utförs med hjälp av ett blekmedel som man lägger på tänderna. Ibland använder man även en lampa som förstärker blekmedlets effekt.
 • Blekmedlet som används för att bleka tänderna är väteperoxid. Det är samma ämne som används vid hårblekning.
 • Väteperoxid är ett frätande ämne. Det används för tandblekning eftersom det fräter bort missfärgningar på tänderna.
 • Hur effektiv en tandblekning är beror alltid på hur stark väteperoxid som används och hur länge den ligger på tänderna.
 • Ju starkare väteperoxid som används desto större är riskerna för frätskador i munnen. Främst i tandköttet.

Vilket resultat kan du förvänta dig?

Metoder för att bleka tänderna

Resultatet av en tandblekning beror på flera faktorer. De mest avgörande är:

 • Vilken typ av missfärgningar du har. Effekten är bäst på gula eller bruna missfärgningar på tänderna.
 • Hur länge dina missfärgningar har funnits på tänderna. Ju längre de har suttit desto svårare är de att få bort.
 • Dina tänders naturliga grundfärg. Alla tänder har en egen nyans som i första hand påverkas av ärftliga faktorer. Dessa går inte att förändra.
 • Hur starkt det blekningsmedel som används är och hur länge det får verka. Starkare blekmedel och längre exponeringstid ger större effekt.
 • Med starkare blekmedel och längre exponeringstider följer ökade risker för frätskador på tandköttet och ilningar i tänderna.

Den totala behandlingstiden för en tandblekning är svår att förutsäga. Detsamma gäller för slutresultatet. De individuella variationerna är stora.

Är du en lämplig kandidat för tandblekning?

Är du en lämplig kandidat för tandblekning?

Resultatet av en tandblekning beror till stor del på vilka problem och förutsättningar man har för behandlingen.

 • Tandblekning har bäst effekt på missfärgningar som går i varma toner (brun-gult) och sämre effekt på missfärgningar i kalla grå-blå toner.
 • Tänder med som fått missfärgningar p.g.a. vissa läkemedelsbehandlingar svarar sämre på tandblekning men de går att behandla. Detsamma gäller för tänder med genetiskt orsakade mineraliseringsstörningar.
 • Personer med isande tandhalsar, blottlagda rotytor, borstskador och tunn emalj avråds i vissa fall från att bleka tänderna. Risken för obehagliga ilningar efter en tandblekning är högre i dessa grupper.
 • Som rökare skall man vara medveten om att effekten av en tandblekning är betydligt sämre. Har man slutat röka kan man få bra resultat men behandlingstiden måste ofta fördubblas.
 • Man bör inte bleka tänderna om man är gravid eller ammar. Detta beror på att det inte finns tillräckliga studier på om väteperoxid kan påverka foster eller ett barn som ammar.

Tandblekning av lagningar och rotfyllda tänder

Plastlagningar, kronor, broar och andra främmande material i munnen bleks inte vid en tandblekning.

 • Om man har synliga lagningar i framtänderna kan dessa behöva bytas efter en tandblekning. Hållfastheten försämras inte men det kan bli synliga färgskillnader.
 • Även rotfyllda tänder kan blekas men man måste använda en annan metod.
 • Den vanligaste metoden för blekning av en rotfylld tand är att lägga blekningsmedlet inuti tanden.

Metoder för tandblekning

”Hemmablekning” är det enklaste alternativet för att bleka tänderna

All tandblekning går ut på att utsätta tänderna för ett blekningsmedel som gör dem vitare. Detta kan man göra på lite olika sätt.

 • Man kan dela upp de olika metoderna för tandblekning i hemmaprodukter och professionella behandlingar.
 • Hemmablekning är det enklaste alternativet men samtidigt det minst verkningsfulla. En hemmaprodukt för tandblekning kan därför inte jämföras med en professionell behandling.
 • En professionell tandblekning (klinikblekning) utförs på en klinik antigen som en ”stolsblekning” eller som en professionell hemmablekning.
 • Vid en stolsblekning får man sitta i en stol där hela behandlingen utförs av en specialist och vid ett enda tillfälle.
 • Vid en professionell hemmablekning får man efter undersökning och utprovning hos en tandläkare med sig professionellt blekningsmedel och skenor för hemmabruk.

Hemmablekning

Tandblekning hemma

Att utföra en tandblekning hemma är billigt och enkelt men effekten är oftast begränsad.

 • Effekten av en tandblekning beror till största delen på styrkan i blekmedlet.
 • Skillnaden mellan hemmaprodukterna för tandblekning finns i STYRKAN på blekningsmedlet och i HUR det läggs på tänderna.
 • Produkter som säljs till konsumenter får innehålla högst 0,1% väteperoxid. Produkter över 0,1-6% väteperoxid får endast säljas till tandläkare. Produkter över 6% väteperoxid får inte säljas alls. Dessa regler gäller inom hela EU.
 • Detta innebär att tandläkare får använda blekmedel som är upp till 60 gånger starkare än de som får säljas i butik eller online inom EU.

Ju enklare det låter, desto sämre fungerar det

En tandblekning går ut på att täcka (exponera) tänderna med ett blekmedel som får verka under en viss tid.

 • Ju starkare blekmedel och längre exponeringstid desto mer bleks tänderna.
 • För att kunna exponera tänderna för blekmedlet blandas det in i olika ”bärare” som munskölj, tandkräm, remsor som limmas mot tänderna, appliceringspennor, lack eller en gél som läggs i en blekskena.
 • Eftersom produkterna för hemmablekning är svaga får man räkna med att använda dem under en lägre tid för att se resultat.
 • De begränsningar som finns i hemmaprodukternas styrka gör att man i stort sett kan utesluta att få märkbart resultat genom att exponera tänderna under kort tid vilket man gör med exempelvis en tandkräm eller munskölj.

Alternativ för hemmablekning av tänderna

Hemmablekning med blekskenor

Det finns ett mycket stort utbud av olika produkter för hemmablekning av tänderna. De säljs på internet eller i kosmetikhyllan.

Oavsett vilken metod man använder sig av för tandblekning hemma så bör man inte förvänta sig några underverk. I bästa fall får man ett acceptabelt resultat. I värsta blir resultatet obefintligt.

Blekskenor fungerar bäst

De hemmablekningsprodukter som ger bäst resultat är blekskenor som man fyller med blekningsgél.

 • Ett paket för hemmablekning med blekskenor innehåller mjuka blekskenor som man gör bitavtryck i och sedan fyller med den medföljande blekninsggelén.
 • Under behandlingen använder man blekningsskenorna i 60-90 minuter dagligen under minst två veckor.
 • Priset för en hemmablekning med blekskenor är ca 400 kr för en behandling.
 • De som genomgått behandlingen upplever bl.a. att det kan vara svårt att forma skenorna och att veta hur mycket blekningsgél som behövs. Tar man för mycket kletas den gärna ut längs tandköttet vilket inte är helt behagligt.
 • I paketen ingår ofta även en annan gél som skall användas om tandköttet blir irriterat. Det blir det ofta p.g.a. mindre frätskador.
 • Man får räkna med att det går åt en hel del tid: Blekningsskenan skall användas dagligen under minst 30 minuter på varje käke.
 • Eftersom det produceras en hel del saliv kan man inte räkna med att bära skenan i både under- och överkäken samtidigt.
 • Rätt patient kan förvänta sig en viss blekningseffekt som kvarstår i 6-12 månader.

Blekningsremsor och lacker är enklast

Ett av de enklaste sätten att exponera tänderna för blekningsmedel är att klistra en tejpliknande remsa på över- och underkäkens främre tänder.

 • En behandling med blekningsremsor går ut på att tejpa på remsorna i 30 min två gånger om dagen under en veckas tid.
 • Priset för blekningsremsor är ca 400 kr.
 • Resultaten av en tandblekning med remsor är begränsad och kvarstår i max ett år.

En annan enkel metod för tandblekning är att pensla tänderna med en blekande lack. Effekten är mycket begränsad.

Klinikblekning

Tandblekning hos tandläkare

En professionell tandblekning kan utföras hos tandläkare, på en tandblekningsklinik eller på vissa skönhetskliniker.

 • EU´s regler säger att endast en tandläkare får köpa och använda starka medel för tandblekning. Med starka menas blekningsprodukter som innehåller 0,1%-6% väteperoxid.
 • Detta betyder att endast tandläkare, eller den som övervakas av en tandläkare, får göra tandblekning med starka (effektiva) medel för tandblekning.
 • Tandblekning hos tandläkare är, p.g.a. regelverket, i princip det anda alternativet för den som vill ha en tandblekning med maximal effekt.
 • Man kan tänka sig att tandblekning med starka blekningsmedel även erbjuds på vissa tandblekningskliniker, eller andra kliniker, under en sorts kontroll av en ansvarig tandläkare. Det finns dock vissa tveksamheter till hur ”tillåtet” detta är i praktiken.
 • Man bör känna till att hela och rena tänder ger ett bättre resultat av en tandblekning. Ett tandläkarbesök eller besök hos en tandhygienist för kontroll och rengöring är därför en bra investering inför en tandblekning.

Alternativ för klinikblekning av tänderna

En klinikblekning är en tandblekning som utförs eller kontrolleras av en professionell klinik för tandblekning. Det kan vara en tandläkare eller en tandblekningsklinik. 

Lite förenklat kan man dela in klinikblekningar i två typer; ”stolsblekning” och ”professionell hemmablekning”.

 1. Stolsblekning utförs på en klinik där behandlaren sköter det praktiska ungefär som vid ett vanligt tandläkarbesök.
 2. Hemmablekningen utförs hos tandläkare och/eller i hemmet under 1-2 veckor med blekskenor och gel som man får från tandläkaren.

Hemmablekning från tandläkare

Tandblekning med tandblekningsskenor från tandläkare.

Den enda yrkeskategori som får använda eller ”skriva ut” starka blekningsmedel för tänderna är tandläkare. 

 • Vid en professionell hemmablekning av tänderna görs en avgjutning av tänderna i en blekskena. I blekskenan läggs sedan ett starkt blekmedel som omsluter tänderna. Patienten använder blekskenan dagligen under några veckor.
 • Reglerna säger att starka blekningsprodukter för tandblekning endast får användas på klinik och först efter en undersökning av tandläkare.
 • Efter tandläkarens undersökning ska den första behandlingen med en tandblekningsprodukt i varje behandlingsomgång utföras av tandläkare.
 • En person som inte är legitimerad tandläkare får utföra behandlingen under förutsättning att den sker under ”direkt överinseende av en tandläkare”. Exakt vad detta innebär är inte helt tydligt.
 • Efter att den första i en serie behandlingar utförts på kliniken kan patienten själv få slutföra behandlingen hemma.

Stolsblekning på klinik

Tandblekning på klinik

En stolsblekning av tänderna är en engångsbehandling där man använder blekningsmedel i kombination med en lampa. Lampan förstärker blekmedlets effekt.

 • Det finns flera olika typer av ljus som används vid en stolsblekning. Några av de mest kända är plasmablekning (plasmaljus) och laserblekning (laserljus). Effekten av båda teknikerna är att de värmer tänderna.
 • De två mest etablerade metoderna för stolsblekning är kända under namnen Zoom tandblekning, som använder UV-ljus, BrilliantSmile eller Bight Smile som använder plasmaljus.
 • Man skall vara på det klara med att det är BLEKNINGSMEDLET som läggs på tänderna som har den avgörande effekten vid all tandblekning. Ljuset kan dock förstärka effekten av blekmedlet.
 • Eftersom det är blekmedlet som är den avgörande faktorn gäller samma regler som vid all tandblekning. Starka och därmed effektiva blekningsprodukter skall övervakas av en tandläkare.
 • Man kan tänka sig att det finns kliniker där man saknar tandläkare och att man därför överdriver den blekande effekten av ljuset. Detta blir en naturlig konsekvens av att det krävs en tandläkares inblandning för att få använda stark tanblekningsgél.
 • En stolsblekning tar ca 1-2 timmar och går till på ungefär samma sätt oavsett vilken metod som används.
 • Vid behandlingen rengörs och poleras först tänderna. Därefter läggs en skyddande gél på tandköttet. Sedan lägger man på blekningsmedlet. Därefter sitter man i en stol med en lampa riktad mot munnen i någon timma.
 • Behandlingen gör inte ont men det kan svida lite i tandköttet och ila i tänderna.

Vilken metod skall DU välja?

Stolsblekning av tänderna hos tandläkare

Utbudet av olika produkter, tekniker och metoder för att bleka tänderna är stort. Om det känns svårt att välja kommer här några slutsatser och tips:

 • Eftersom endast tandläkare får hantera starka blekmedel så bör man vända sig till en klinik som har en egen tandläkare anställd eller åtminstone knuten till kliniken.
 • Tandblekning med tandblekningsskenor och starkt blekningsmedel har funnits länge och fungerar bra för det allra flesta. Det är dock lite krångligare än stolsblekning.
 • Stolsblekning är enkelt och går fort. Det resultat som tar två veckor med tandblekningsskenor kan man uppnå under en behandling.
 • Om du vill göra en stolsblekning men känner dig osäker så välj en beprövad metod som  Zoom, BrilliantSmile eller Bright Smile.
 • Resultaten av en sådan här tandblekning håller i 1-2 år beroende på hur man sköter sina tänder efter behandlingen.
 • Utöver de mest etablerade metoderna finns ett antal andra som av olika skäl inte fått fäste på marknaden. Till dessa hör ultraljudsblekning, deep bleeching, ozonblekning, tandblekning med klordioxid och blästring m.fl. Tillsvidare kan det finnas skäl att undvika dessa.

”Med många alternativ och löften om ”det bästa” resultatet kan det som patient finnas anledning att välja en av de mer etablerade metoderna på marknaden.”

Risker vid tandblekning

Risker vid tandblekning

Tandblekning är en relativt ofarlig behandling men det finns vissa risker för komplikationer och biverkningar.

Den största risken med att bleka tänderna är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Här finns två skäl:

 1. Tänderna har inte blivit så vita som man hoppats.
 2. Vissa fläckar eller missfärgningar har inte försvunnit helt.

Utöver risken för missnöje med resultatet så är det relativt vanligt med sveda i tandköttet eller ilningar i tänderna efter en tandblekning. 4 av 10 patienter upplever dessa besvär.

Sveda i tandköttet

En av de vanligaste biverkningarna vid tandblekning är irritation/sveda i tandköttet.

 • Vid tandblekning använder man en blekninsgel som har lätt frätande egenskaper. Om/när den kommer i kontakt med tandköttet uppstår en liten frätskada.
 • Denna biverkning beror oftast på bristande teknik vid klinikbehandling, felaktig användning av blekgel eller blekskenor med dålig passform.

Överkänslighet och ilningar i tänderna

En annan vanlig biverkning till att bleka tänderna är tillfälliga ilningar och överkänslighet.

 • I vissa fall kan ilningarna upplevas som konstanta och relativt besvärande.
 • Orsaken till att man får ilningar efter en tandblekning är att blekmedlet tränger igenom porerna i tandens yttre lager och irriterar nerven i tanden.
 • I vissa fall kan man vid stolsblekning, efter överenskommelse med patienten, medvetet acceptera en ökad risk för ilningar i syfte att kunna behandla lite längre. På så sätt kan man få ett bättre slutresultat.

Bieffekter efter tandblekning försvinner inom 48 timmar

Oavsett vilken typ av bieffekter man upplever efter en (rätt utförd) tandblekning avklingar de i regel inom 24–48 timmar.

 • Få patienter upplever bieffekterna så besvärande att de avbryter en pågående behandling.
 • Att förgiftas eller bli sjuk av de ämnen som används för att bleka tänder är i praktiken ingen risk så länge man använder sunt förnuft och följer angivna instruktioner.

Priser för tandblekning

Priser för att bleka tänderna

Priset för en tandblekning är mellan 500 – 5 000 kr. Kostnaden (och resultatet) beror på vilken metod som används.

 • Hemmablekning med svaga produkter som man köper i butik eller online kostar ca 500 kr. Effekten är ofta liten men det är en billig och enkel metod.
 • Professionell tandblekning med starka produkter utförs av tandläkare eller på särskilda kliniker. Priset är högre men effekten går inte att jämföra med hemmaprodukter.

Så mycket kostar en professionell tandblekning

Professionell tandblekning utförs antigen som s.k. stolsblekning eller med blekningsskenor och gel som din tandläkare förser dig med.

Det slutgiltiga resultatet efter en professionell tandblekning är ungefär densamma oavsett vilken metod som används.

 • Professionell tandblekning med blekskenor inklusive utprovning, skenor och gel: pris ca 3 000 kr.
 • Tandblekning med plasmaljus (plasmaljusblekning, BrilliantSmile, Bright Smile): pris ca 3 000- 5 000 kr.
 • Zoom tandblekning: pris ca 3 000-4 500 kr.

Frågor och svar om tandblekning

I Fråga Experten svarar vår tandläkare på våra användares frågor om att bleka tänderna.

Klicka här för att komma till Fråga Experten »
(öppnas i nytt fönster)


På den här sidan får du enkel, saklig och oberoende information om de olika metoderna för att bleka tänderna. Detta hjälper dig att fatta rätt beslut. Allt innehåll du finner i denna sektion är faktagranskat av Elisabeth Björkman, legitimerad tandläkare och specialist på estetisk tandvård.

Faktagranskad av: Elisabeth Björkman - legitimerad tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-10