Allt om tandbroar (tandbryggor)

En tandbro är en brygga (tandbrygga) av konstgjorda tänder som används för att ersätta förlorade tänder. 

 1. Våra tänder består av en krona och en rot. När en tand är skadad räcker det i bästa fall med en vanlig lagning av kronan.
 2. I de fall skadan är så stor att det inte räcker med att göra en vanlig lagning brukar man kunna göra en ny porslinskrona på tanden.
 3. När en tand är så illa skadad att den inte går att reparera måste den dras ut. Nu är ett tandimplantat eller en tandbro den enda lösningen.
 4. En tandbro är en fast/permanent tandersättning som ersätter en eller flera förlorade tänder. Den fästs på de tänder som gränsar till tandluckan.

När är en tandbro den bästa lösningen?

En tandbro kallas även för brygga

När man har förlorat en tand är ett tandimplantat eller en tandbro det enda som kan ersätta förlusten.

 • För att kunna ersätta förlorade tänder med en bro måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra fäste åt bron.
 • De kvarvarande tänderna är det fäste och stöd som skall bära tandbron. Luckan får därför inte vara för stor eftersom detta försämrar hållfastheten i bron.
 • Om stödtänderna har stora lagningar eller skador är en bro ofta ett bra alternativ eftersom tandläkaren ändå gärna vill preparera (slipa ner) de friska tänderna.
 • Om stödtänderna är helt friska och saknar både lagningar eller skador kan dock ett tandimplantat vara ett bättre alternativ. Man vill helst undvika att behandla friska tänder.
 • Ett alternativ till en vanlig bro kan vara en s.k. etsbro som limmas fast på stödtändernas baksida. En etsbro lämnar på så sätt i princip stödtänderna orörda.
 • Tyvärr lossnar etsbroar lättare än en riktiga tandbroar. Etsbroar används ofta som tillfälliga lösningar inför väntan på tandimplantat.

Så går behandlingen till

Så går det till när man får en bro insatt

För att få en bro insatt behövs minst två besök hos tandläkaren. Vid det första förbereds tänderna för installationen av bron och vid det andra görs själva installationen.

1. Förberedande behandling

Syftet med den förberedande behandlingen är att slipa till de intilliggande stödtänderna för att skapa ett bra fäste för bron. Efter slipningen tar man ett avtryck och gör en färganalys.

 • Patient vid behandling med tandbroarI många fall är stödtänderna i sådant skick att det inte räcker med en slipning. Då behövs ytterligare åtgärder. Exempelvis kan en rotfyllning behövas.
 • I vissa fall finns det för lite kvar av stödtänderna för att kunna få fast en krona ordentligt. I dessa fall måste en s.k. pelare användas. En pelare är en ersättning för otillräcklig tandsubstans som cementeras ner i roten för att kunna få ett ordentligt stöd för en krona.
 • Ofta avslutas den förberedande behandlingen med att tandläkaren sätter in en tillfällig ersättning som patienten får bära tills det är dags att montera fast den permanenta bron.

Tillverkning av bron

Avtrycket av tänderna skickas till ett tandtekniskt laboratorium som konstruerar och tillverkar bron.

 • Tandbroar görs antingen av keramiska material och/eller av en metall (guld, titan eller kromkobolt) med porslin påbränt.
 • Helkeramiska broar, s.k. porslinsbroar, har estetiska och biologiska fördelar. De accepteras bättre av miljön i munnen och porslinet ger ett utseende som i praktiken inte går att skilja från vanliga tänder.
 • Problemet med helkeramiska tandbroar har tidigare varit att de lättare gått sönder än de som är uppbyggda på ett skelett av metall.
 • Idag finns dock nya keramiska material som allt oftare ersätter metallen i tandbroar. Det mest kända är Zirkonium vilket visat sig fungera lika bra som de metallbaserade.

2. Installation av bron

När är en tandbro den bästa lösningen?

Det tar ca två veckor innan tandläkaren får den tandbro hen beställt. Sedan är det dags för nästa tandläkarbesök.

 • Vid detta (andra) besöket provar tandläkaren bron i patientens mun. Om den passar cementeras den fast på de intilliggande stödtänderna.
 • I många fall får man bron utlämnad för prov så att man kan se och känna att bron passar och att man är nöjd med färg och form.

Beroende på materialval, tandhygien, skötsel och stödtändernas status är en tandbros livslängd i snitt 15 år. Den håller dock, i många fall, betydligt längre tid än så.

Pris och ersättning

Priset för en tandbro är mellan 15 000-50 000 kr. Tandvårdsförsäkringen täcker normalt sett 50-85% av denna kostnad.

De faktorer som i första hand påverkar priset för en tandbrygga är hur många tänder som skall ersättas, stödtändernas skick/renoveringsbehov samt av vilket material bron tillverkas.

Här följer en beräkning av kostnaden för en treledsbro (tre kronor i serie som ersätter EN förlorad tand). Priserna är inklusive de genomsnittliga arbetskostnaderna:

 • Det vanligaste alternativet är en tandbro av metall och keramik. Priset för en sådan är ca 14 000 kr. Av detta täcker tandvårdsstödet 4 500 kr. Kostnaden för patienten blir då 7 500 kr.
 • Det bästa alternativet är en helkeramisk tandbrygga (porslinsbro). Här är priset ca ca 18 000 kr. Tandvårdsförsäkringen ersätter med 7 500 kr. Kostnaden för patienten blir då 10 500 kr.
 • Ersättningen via tandvårdsförsäkringen betalas ut av försäkringskassan direkt till tandläkaren. Patienten behöver därför inte ligga ute med den förväntade ersättningen.
 • Eftersom tandläkarnas prislistor kan skilja sig åt skall du som patient be om att få en kostnadsberäkning för en ev. tandbro efter din första undersökning.
 • För den som inte kan betala sin bro kontant är alternativet att låna pengar. Du kan läsa mer om detta på sidan för lån till vård och behandlingar.

Frågor och svar

I fråga experten svarar vår tandläkare på frågor om behandling med tandbryggor.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FRÅGA EXPERTEN »
(öppnas i nytt fönster)

NÄSTA STEG: Visa kliniker för tandbroar »