Allt om tandreglering med tandställning

Faktagranskad av: Marlene Regnander, leg. tandläkare. - leg. tandläkare. Senast uppdaterad: 2024-05-10

En tandreglering innebär att man med hjälp av en synlig eller osynlig tandställning rätar upp en eller flera tänders läge i munnen.

 • Tandregleringar utförs av både funktionella och estetiska skäl.
 • Man skiljer därför på estetisk tandreglering och funktionell tandreglering.

Därför gör man en tandreglering

Allt om estetisk tandreglering

Synen på våra tänder har förändrats. Från att bara finnas där för att hjälpa oss att tugga maten skall de idag även bidra till ett vackert leende.

 • För ett antal år sedan utfördes tandreglering nästan uteslutande på ungdomar t.o.m. tonåren. Idag behandlas patienter i alla åldrar och det finns ingen övre åldersgräns.
 • Nuförtiden är tandreglering är i de allra flesta fall en relativt enkel behandling som utförs på både barn och vuxna med mycket goda resultat.
 • Den traditionella ”rälsen” har fått konkurrens av mer moderna tekniker med fokus på en mer estetisk och enklare behandlingsform.

Tandreglering är alltså till för alla dem som antigen behöver få ett felaktigt bett att fungera bättre eller för den som vill räta upp sneda, roterade och skeva tänder eller minska mellanrum i syfte att få ett vackrare leende.

Många patienter har tidigare valt bort tandställning p.g.a. hur utseendet påverkas under behandlingstiden. Detta behöver med dagens tekniker och material inte längre vara ett problem.

Vem kan inte utföra en tandreglering?

Vid vissa tillstånd som inflammerat tandkött, aktiv tandlossning, karies (hål), allt för många kronor, tänder som saknar emalj, smärta i käkarna eller ansiktet alternativt allmänt misskötta tänder kan inte en tandreglering påbörjas. Situationen måste i dessa fall först utredas och åtgärdas.

Alternativ och metoder

En tandreglering går ut på att ändra rotens och tandens läge i munnen. Detta gör man genom att man över tid och med hjälp av en tandställning utövar en precisionsbestämd belastning på den/de tänder som behöver justeras.

 • Fördelen med dagens moderna tekniker är att en tandreglering går att göra med kortare behandlingstider, mindre obehag och utan att utseendet påverkas under tiden.
 • Exakt vilken typ av tandställning som används i varje enskilt fall beror på hur omfattande regleringar av tändernas läge som behöver åstadkommas i kombination med patientens egna önskemål.

1. Fast tandställning

Fast tandställning

En fast tandställning är den traditionella lösningen och fortfarande den mest effektiva i de fall större tandregleringar skall utföras.

 • Principen med fast tandställning bygger på att fästen limmas på tändernas framsida i vilka man sedan fäster en tråd. Ca var 6:e till 8:e vecka besöker man tandläkaren som då spänner tråden. På så sätt flyttas tänderna millimeter för millimeter.
 • Skillnaden mellan dagens fasta tandställningar, eller brackets som de också kallas, är att man nu kan få fästena och tråden i tandfärgade material och färger. Detta ger tandställningen ett betydligt diskretare intryck än den traditionella ”rälsen”.

2. Avtagbar tandställning

Avtagbara tandställningar användes i större utsträckning förr och då i första hand för yngre patienter eller patienter med funktionella besvär.

 • Inom kosmetisk tandvård är bruk av avtagbar tandställning ovanligt.

3. Osynliga tandställningar

Det finns i princip två typer av osynliga tandställningar:

Osynlig (lingual) tandställning

Osynliga tandställningar

 • En osynlig s.k. lingual tandreglering är i princip samma sak som en behandling med fast tandställning men med den skillnaden att fästena limmas på insidan tandraden. Detta gör i praktiken tandställningen osynlig.
 • Vissa tandläkare menar att metoden begränsar de resultat man kan uppnå jämfört med en vanlig tandställning.
 • Teknikens anhängare menar att det inte finns någon skillnad annat än i pris. I den delen är skillnaden upp till 20 000 kr per käke.

Invisalign tandställning

Invisalign tandställning

En Invisalign tandställning är en osynlig tandställning.

 • En osynlig tandställning kan i många fall vara ett enkelt, bekvämt och diskret alternativ till en vanlig tandställning.
 • Den består av en serie individuellt anpassade bettskenor av plast som bärs 22 timmar per dygn. Man tar i princip bara ut den vid tandborstning och när man äter.
 • Skenorna som används vid invisalign tandreglering byts ut i takt med att tändernas läge förändras (ca varannan vecka).
 • Invisalign tandställning lämpar sig inte för alla typer av tandregleringar och kan därför inte, trots sådana påståenden, alltid ersätta behovet av konventionell tandreglering.

Så går behandlingen till

1. Förberedande besök och undersökning

En tandreglering är, oavsett metod, uppdelad i olika steg som är fördelade över ett antal besök på kliniken.

1. Förberedande besök och undersökning

Det första steget i en tandreglering är att patienten kommer till kliniken för en förberedande undersökning.

 • Tandregleringar utförs inte hos alla tandläkare. Därför måste man gå till en klinik med specialistkunskap inom tandreglering.
 • Man kommer till kliniken på remiss från en annan tandläkare eller på eget initiativ. Om man inte har några funktionella besvär får man normalt sett själv kontakta kliniken.
 • Du hittar kliniker som utför tandregleringar i vårt klinikregister.
 • Baserat på resultatet av den förberedande undersökningen får man sedan information om vilken metod som bedöms lämplig, hur behandlingen går till, vad det kommer kosta och vilka resultat man kan förvänta sig.
 • Efter det förberedande besöket får man själv ta beslut på om och hur man vill gå vidare med sin behandling.

2. Inledande behandlingsåtgärder

Vid det andra besöket påbörjas behandlingen genom att man tar ett avtryck av tänderna och ett antal röntgenbilder.

 • Baserat på de fynd som görs i det andra besöket tar man fram en definitiv behandlingsplan.
 • Om någon tand behöver dras ut eller om andra förberedande åtgärder behöver utföras påbörjas dessa nu.
 • Vid Invisalign tandrelglering beställs patientens bettskenor efter steg två. Dessa hämtas sedan på kliniken och patienten påbörjar därefter själv sin behandling.

3. Installation och återbesök

Installation och återbesök

Vid det tredje besöket sätts tandställningen på plats.

 • Fästena limmas fast på tänderna, tråden fästs och justeras till lagom belastning.
 • Hela besöket tar 1-3 timmar beroende på vilken teknik som används.
 • Under de följande 6-24 månaderna görs sedan korta besök på kliniken var 6:e-8:e vecka för att spänna tråden i takt med att tändernas läge förändras.

Att leva med tandställning

Att leva med tandställning innebär egentligen inga större besvär. Man behöver dock vara lite försiktig med vad man äter i fråga om hårda eller sega saker som i värsta fall kan få ett fäste att lossna. Detta är i sig igen katastrof eftersom det enkelt limmas fast igen vid nästa besök.

 • I början (första veckan) innan man har vant sig vid tandställningen kan man uppleva att det spänner lite i tänderna, gör ont eller skaver i munnen. Detta övergår dock snabbt.
 • Tandborstning är extra viktigt när du har tandställning. Du skall borsta noga och helst ofta.
 • Normalt sett har man sin tandställning i 1-2 år och går på justeringskontroller var 6:e-8:e vecka.
 • När du tar bort din tandställning limmas normalt sett en ståltråd (s.k. retainer) fast på insidan tandraden för att fixera tänderna i deras nya position.

Priser för tandreglering

Priser för tandställning

En tandreglering är för de allra flesta en investering i sitt välbefinnande. Hur mycket den slutgiltiga kostnaden för en tandreglering blir beror på flera faktorer:

 • Hur stor reglering som behöver göras.
 • Vilken metod man använder.
 • Klinikens priser och till vilken grad man som patient kvalificerar sig för finansiering genom högkostnadsskyddet.

Cirkapriser för tandreglering

Bruttokostnaden (före ev. avdrag/bidrag) för en tandreglering beror på vilken metod som används, om en eller två käkar behandlas, hur lång behandlingstiden är (6-24 månader) samt hur komplicerad reglering som behövs.

 • Pris för tandreglering med traditionell tandställning är ca 12 000-20 000 kr/käke. För tandfärgade fästen tillkommer ca 500 kr/fäste.
 • Pris för tandreglering med osynlig (lingual) tandställning på insidan tandraden är ca 20 000-40 000 kr/käke.
 • Pris för Invisalign tandreglering med plastskenor är ca 18 000-35 000 kr/käke

Lån till tandställning

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Du kan ha rätt till ersättning från försäkringskassan

Den som genomgår en tandregleringen kan i olika grad ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Täckningsraden varierar från ingen ersättning till full kostnadstäckning.

 • För barn och ungdomar (under 20 år) med stora bettfel är behandlingen alltid gratis. Dessa patienter skall i första hand gå via sin ordinarie tandläkare för att kunna remitteras till eller visas för specialisttandläkare på tandreglering.
 • Vuxna med så stora fel att det påverkar bettfunktionen, ger skador på tänder/tandkött eller är uppenbart utseendemässigt störande har rätt till kostnadsreducering från Försäkringskassan genom det s.k. högkostnadsskyddet.
 • Högkostnadsskyddet täcker 50% av alla kostnader över 3 000 kr och 85% av de kostnader som överstiger 15 000 kr i förhållande till Försäkringskassans referenspris. Referenspriset är ett i förväg fastslaget schablonpris. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset.
 • Ersättning genom Försäkringskassan utgår endast i de fall tandreglering är nödvändig för att ge ett ”funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat”. Ersättningen täcker också bara in det mest kostnadseffektiva alternativet för att uppnå ett sådant resultat.

I korthet innebär ovanstående att man är berättigad för ersättning baserad på kostnaden för en traditionell tandställning (räls). De kostnader som tillkommer för en dold tandställning, tandfärgade fästen etc. får patienten stå för själv.

Du bör alltid begära en skriftlig kostnadsberäkning inför en tandreglering med uppgifter hur stor del av behandlingskostnaden som täcks av försäkringen.

Frågor och svar om tandställning

I Fråga Experten svarar vår tandläkare på frågor om tandreglering med tandställning.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FRÅGA EXPERTEN »
(öppnas i nytt fönster)


Den här sidan handlar om estetisk tandreglering alltså den typen av behandling som i första hand syftar till att ge patienten ett vackrare leende. Informationen på den här sidan är faktagranskad av Marlene Regnander Östergren, leg. tandläkare. Innehållet om tandregleringar med tandställning skall endast ses som en allmän vägledning och kan inte ersätta ett besök hos specialist.

Relaterat