Allt om hårtransplantation

En hårtransplantation är en ytlig kirurgisk behandling som utförs för att ersätta förlorat hår efter håravfall.

 • En hårtransplantation är den enda behandling som helt kan ersätta förlorat hår.
 • Hårtransplantationer utförs på både kvinnor och män.
 • Principen bakom hårtransplantationer är enkel. Under ingreppet flyttar man hår från sidor och nacke till de de platser där håret tunnats ut.
 • Resultatet av en hårtransplantation är permanent. Det nya håret fortsätter att växa precis som vanligt hår.

Fram till 2000-talet användes metoder som ofta gav ganska dåliga resultat. Dagens moderna metoder för hårtransplantation ger normalt sett resultat som är i princip omöjliga att skilja från naturlig hårväxt.

Är DU en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

Håravfall med vikar, tunnhårighet och sedan skallighet

Den vanligaste orsaken till att man tappar hår är ärftligt håravfall. De flesta som drabbas av detta kan behandlas med en hårtransplantation.

 • Ärftligt håravfall gör att hårsäckarna uppe på huvudet slutar producera hår. Detta leder till djupa vikar ovanför tinningarna, tunnhårighet eller skallighet.
 • Ärftligt håravfall är vanligast hos män i yngre vuxenåldern men förekommer även hos kvinnor. 
 • Det finns ingen åldersgräns för hårtransplantation men rent allmänt är de flesta kliniker återhållsamma med att transplantera hår på unga individer.
 • Både kvinnor och män i vuxen ålder kan behandlas med en hårtransplantation. Vissa personer kan dock förvänta sig bättre resultat än andra.

Innan man gör en hårtransplantation måste orsaken till håravfallet fastställas. Läs mer på informationssidan om håravfall.

Metoder för hårtransplantation

FUE & STRIP - metoder för hårtransplantation

Det finns två metoder för hårtransplantation. Den mest populära heter FUE och den andra STRIP/FUT-metoden.

 1. FUE betyder Follical Unit Transfer. Översatt till svenska ”transplantation av enskilda hårsäckar”. Vid hårtransplantation med FUE metoden plockar man ut implantaten från håret i nacken och på sidorna ett i taget – hårsäck för hårsäck.
 2. STRIP-metoden innebär en tvåstegsbehandling där att man först skär ut en hudremsa (strip) ur nackhåret. Därefter plockar man ur transplantaten från hudremsan och planterar dom på sina nya platser.

FUE är standarden, STRIP alternativet

STRIP metoden har tidigare haft tre fördelar gentemot FUE; 1) Man har kunnat få ut fler transplantat, 2) den har gått fortare och 3) den har varit billigare. Så är det inte längre.

I takt med att FUE metoden har utvecklats har STRIP-metodens fördelar i princip försvunnit helt. FUE har blivit den nya standarden för hårtransplantation.

Idag kan normalpatienten i 9 fall av 10 få ett fullgott resultat med FUE metoden. Det finns dock undantagsfall där en STRIP kan vara motiverad.

Bortsett från att man ibland kan begränsa behovet av att raka av håret finns det i normalfallet få fördelar med STRIP gentemot FUE!
– Dr. Mats Ingers, plastikoperationer.net´s specialist på håravfall.

Olika tekniker för FUE-transplantation

Utvecklingen inom FUE-transplantationer har kommit långt men den fortsätter. Det finns därför lite olika metoder och tekniker som kan vara bra att känna till.

Hårtransplantaten kan plockas eller borras ut

Maskinell FUE

I det första steget i en FUE-transplantation hämtar man transplantaten från givarytan i nacken eller sidorna. Detta kan man göra på två sätt:

 1. Man borrar ut hårsäckarna med hjälp av en liten ihålig borr. Denna teknik kallas för maskindriven FUE.
 2. Man plockar ur hårsäckarna med en ihålig nål (punchnål). Detta kallas för manuell FUE.

Manuella punchnålar med 0,75 – 0,8 mm dimeter ger knappast ärrfläckar, men redan vid 0,9 mm blir den risken påtaglig.

Maskindriven FUE ger sämre kontroll i hämtningen av hårtransplantaten, eftersom den som arbetar inte får samma känsla och kontakt med hårsäckarna under huden. Detta kan vara problematiskt ifall hårsäckarna har en annan riktning under huden än den förmodade.

Många missar i skördningen av transplantaten är inte bra, bl.a. för att det kan leda till en lång period när finnar uppträder i tagområdena.

Ett problem vid mycket omfattande FUE kan vara att man kan få ont i tag-områdena under en relativt lång period. Det händer då och då vid ”extrema” uttag, men nästan aldrig vid mer normala operationer kring 2000 grafts.

Hårsäckarna sätts in i ett eller två steg

Man kan återplantera de hårsäckar man plockat eller borrat ur på två sätt:

 1. I den ena tekniken gör man först ett millimeterstort hål/snitt med en skalpell. Därefter stoppar man in transplantaten i hålen. Man skulle kunna se detta som en tvåstegsmetod.
 2. I den andra metoden göra man hålen och stoppar in transplantaten i ett och samma moment. Till sin hjälp har man en s.k. ”implanter” eller implantator på svenska. Denna metod kan ses som en enstegsteknik.

Vilken av ovanstående metoder som är ”bäst” är svårt att säga. Båda har sina förespråkare. Bladet som används i tvåstagsmetoden är oerhört tunt för att vävnadsskadan skall minimeras. Man gör större sår i huden med implantatorer.

I slutändan är metodvalet för implantation sannolikt frågan om en vanesak. Man kan sätta transplantat i önskad vinkel, riktning och täthet med båda teknikerna.

Direkttransplantation – möjligen en framtidsmetod

Utöver ovanstående metoder finns det även en sorts ”specialvariant” där man hämtar och implanterar hårsäckarna i samma moment. Man kan se på tekniken som en sorts direkttransplantation.

 • Teoretiskt låter det som att direkttransplantation skulle vara både smidig och främja god uppväxt. I praktiken går det dock inte att visa att det blir någon skillnad.
 • Även ”direktimplanterade” hårsäckar går in i vilofas efter 2-3 veckor precis som grafts planterade med mer traditionella tekniker.
 • Hårsäckar klarar hantering bra så länge de förvaras i sin näringslösning och inte utsätts för torka.

När är STRIP ett alternativ?

Hårtransplantation med STRIP-metoden

Även om STRIP metoden är en mer komplicerad metod för hårtransplantation så finns det tillfällen där den ändå kan vara ett alternativ. Till dessa hör:

 1. Patienter som absolut inte kan tänka sig att raka så stora ytor, som uttaget med FUE skulle kräva.
 2. Patienter med hår, som är tekniskt mycket svårt att skörda med FUE, främst afro-hår.

I dessa fall kan det vara bra att känna till följande:

 • Uttaget av hudremsan som görs i STRIP-metoden orsakar ett ärr i bakhuvudet.
 • Så länge ingreppet utförs av en kompetent kirurg behöver detta ärr inte bli särskilt störande. Detta gäller speciellt om slutningen av såret sker på ett sådant sätt att hårsäckarna i kanten skickar hårstrån genom det blivande ärret – s k trichofytic closure.
 • I de flesta fall kan man med STRIP hämta hår vid minst två tillfällen från samma nacke utan att få problem med ärr och läkning. Vid det andra tillfället avlägsnas ärret efter den första operationen.
 • Efter STRIP har man ont i bakhuvudet i 2-3 dagar. Därefter övertar ömhet i ytterligare en vecka för att sedan avlösas av tighthet/spänningskänsla i skalpen i ytterligare i 6-10 veckor.
 • STRIP kan i undantagsfall ge en långvarig och i vissa fall permanent känselförändring kring ärret i bakhuvudet.

Den här sidan om hårtransplantation ger dig en heltäckande bild av vad du kan förvänta dig av ev en hårtransplantation och vilka möjligheter och begränsningar den innebär. Innehållet på sidan är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin med stor erfarenhet av hårtransplantationer och behandling av håravfall.

Informationen är tänkt att ge dig som överväger att utföra en hårtransplantation ett underlag för ditt beslut. Det skall dock ses som ett komplement och kan inte ersätta en medicinsk konsultation.

Läs mer