Allt om hårtransplantation

En hårtransplantation är en ytlig kirurgisk behandling som utförs för att ersätta förlorat hår efter håravfall.

 • En hårtransplantation är den enda behandling som helt kan ersätta förlorat hår.
 • Principen bakom hårtransplantationer är enkel. Under ingreppet flyttar man hår från sidor och nacke till de de platser där håret tunnats ut.
 • Resultatet av en hårtransplantation är permanent. Det nya håret fortsätter att växa precis som vanligt hår.
 • Hårtransplantationer utförs på både kvinnor och män.
 • Hårtransplantationer har utförts under lång tid. Fram till 2000-talet användes dock metoder som ofta gav dåliga resultat.
 • Dagens moderna metoder för hårtransplantation ger normalt sett resultat som är i princip omöjliga att skilja från naturlig hårväxt.

Är du en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

Håravfall med vikar, tunnhårighet och sedan skallighet

Den vanligaste orsaken till att man tappar hår är ärftligt håravfall. De flesta som drabbas av detta kan behandlas med en hårtransplantation.

 • Ärftligt håravfall gör att hårsäckarna uppe på huvudet slutar producera hår. Detta leder till djupa vikar ovanför tinningarna, tunnhårighet eller skallighet.
 • Ärftligt håravfall är vanligast hos män i yngre vuxenåldern men förekommer även hos kvinnor. 
 • Det finns ingen åldersgräns för hårtransplantation men rent allmänt är de flesta kliniker återhållsamma med att transplantera hår på unga individer.
 • Både kvinnor och män i vuxen ålder kan behandlas med en hårtransplantation. Vissa personer kan dock förvänta sig bättre resultat än andra.
 • Den avgörande faktorn för resultatet av en hårtransplantation är hur mycket hår som går att transplantera i förhållande till hur mycket hår som behövs för att uppnå önskade resultat.
 • Hur mycket hår som går att transplantera beror på hur mycket friskt hår som finns i sidorna och nacken samt hur tjockt detta hår är.
 • Hur mycket hår som behövs beror på hur stor yta som skall täckas samt vilka önskemål om tjocklek på håret som patienten har.
 • Innan man gör en hårtransplantation måste orsaken till håravfallet fastställas. Läs mer på informationssidan om håravfall.

Metoder för hårtransplantation

FUE & STRIP - metoder för hårtransplantation

Det finns två metoder för hårtransplantation. Den mest populära heter FUE och den andra STRIP/FUT-metoden.

 • FUE betyder Follical Unit Transfer. Översatt till svenska ”transplantation av enskilda hårsäckar”.
 • Vid hårtransplantation med FUE metoden plockar man ut implantaten från håret i nacken och på sidorna ett i taget – hårsäck för hårsäck.
 • Man tar inte alla hårsäckar i ”givarområdet” utan lämnar tillräckligt många för att säkerställa en bra hårtäckning efter uttaget.
 • STRIP-metoden innebär en tvåstegsbehandling där att man först skär ut en hudremsa (strip) ur nackhåret. Därefter plockar man ur transplantaten från hudremsan och planterar dom på sina nya platser.
 • STRIP metoden har tidigare haft tre fördelar gentemot FUE; 1) Man har kunnat få ut fler transplantat, 2) den har gått fortare och 3) den har varit billigare. Så är det inte längre.
 • I takt med att FUE metoden har utvecklats har STRIP-metodens fördelar i princip försvunnit helt. FUE har blivit den nya standarden för hårtransplantation.
 • Idag kan normalpatienten i 9 fall av 10 få ett fullgott resultat med FUE metoden. Det finns dock undantagsfall där en STRIP kan vara motiverad.

Bortsett från att man ibland kan begränsa behovet av att raka av håret finns det i normalfallet få fördelar med STRIP gentemot FUE!
– Dr. Mats Ingers, plastikoperationer.net´s specialist på håravfall.

Planering och förberedelser

Introduktion till hårtransplantation

En hårtransplantation kan delas in i tre steg; förberedelser, operation och återhämtning/läkning.

 • Det första som sker i förberedelserna är att man får boka tid på en klinik för ett konsultationsbesök. Du hittar kliniker som utför hårtransplantationer i vårt klinikregister.
 • Syftet med ett konsultationsbesök är att bedöma orsaken till ditt håravfall och dina förutsättningar för operation.
 • I de allra flesta fallen kan läkaren direkt ställa diagnosen ”ärftligt håravfall” och därefter ge sitt utlåtande. Här är det viktigt att ni noggrant diskuterar vilket resultat du kan förvänta dig och om du kommer att behöva fler transplantationer i framtiden. Fråga även om priset samt vad som ingår i den summa du får.
 • Om du bedömts som lämplig för en hårtransplantation kan du samband med ditt konsultationsbesök boka tid för operation. Det är dock inget krav. Ofta är det bra att gå hem och fundera lite innan man tar sitt beslut.
 • Väntetiden på ett konsultationstid är allt ifrån 1-4 veckor. Om du efter ditt besök väljer att gå vidare och utföra en hårtransplantation är väntetiden på operation ca 3-6 veckor beroende på klinikens belastning.

Patienten Niklas berättar om sin upplevelse inför en hårtransplantation

Operationen

Fue transplantation med borr

Under en hårtransplantation hämtar man hårsäckar från ett givarområde (i sidorna och nacken) och flyttar det till ett mottagarområde (normalt sett uppe på huvudet).

 • Man anländer till kliniken på operationsdagens morgon. Om man har långt att resa kan man i vissa fall få komma kvällen innan.
 • Alla hårtransplantationer utförs i lokalbedövning i kombination med lugnande medicin. Patienten befinner sig under ingreppet i ett sorts halvvaket/drogat tillstånd. Man känner ingen smärta eller direkt obehag. Många patienter sover, läser eller tittar på TV under tiden.
 • Själva operationen tar mellan 2-10 timmar att genomföra beroende på ingreppets omfattning.
 • Efter operationen får man lägga sig och vila ett par timmar tills läkemedlen släpper. Därefter kan man gå hem. Det är ofta inte läge att köra bil på operationsdagen.
 • Alla kliniker har lite olika rutiner för sin verksamhet. Exakt hur operationen går till kan därför skilja sig lite men principen är densamma.

Hårtransplantation med FUE-metoden

Hårsäcksgrupperna från givarområdet

Vid en hårtransplantation med FUE metoden plockas hundra- eller tusentals hårsäckar ut en i taget och stoppas sedan in på sina nya platser.

Operationen kan delas in i två steg; hämtning och transplantation. Först hämtas transplantaten som ”grafts” från donationsområdet i nacke och sidor. Därefter och flyttas de till de kala områdena på hjässan.

FUE-transplantation steg för steg

Hårtransplantation med FUE (FUT)-metoden

När patienten anländer till operationssalen får han/hon lägga sig på ett behandlingsbord. Ingreppet utförs sedan i liggande eller halvsittande ställning.

 1. Operationen börjar med att donationsomådet rakas rent från hår. Därefter steriltvättas området och så sätter man lokalbedövningen.
 2. Hårsäckarna plockas eller borras ut (beroende på vilken metod som används).
 3. Varje utplockad hårsäcksgrupp omgärdas av en cylinderformad vävnadstub med omkretsen 0.6-1 mm.
 4. I tiden mellan plockningen och implanteringen förvaras implantaten i en speciell lösning som skyddar dem från yttre påverkan.
 5. När hämtningen är klar förbereds och lokalbedövas mottagarområdet. Håret i mottagningsområdet behöver inte rakas men eftersom donationsområdet redan rakats väljer patienterna ofta att raka hjässan samtidigt.
 6. Transplantationsmomentet börjar med att man sticker små mm-stora hål i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg. Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar för att imitera naturlig hårväxt.
 7. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet.
 8. Hårsäckar med 1-2 hår placeras längst fram i det nya hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Denna placering imiterar helt naturlig hårväxt.

Små hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdet

Efter hårtransplantationen har patienten hundratals små stickhål (0,6-1 mm) innehållandes fungerande hårsäckar. Ur varje hårsäck ur vilka det sticker upp korta små hårstrån.

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

De små stickhålen läker snabbt och efter en till två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon nämnvärd rodnad i hårbotten. De små hålen i donationsområdet försvinner lika fort.

Olika tekniker för FUE-transplantation

Utvecklingen inom FUE-transplantationer har kommit långt men den fortsätter. Det finns därför lite olika metoder och tekniker som kan vara bra att känna till.

Hårtransplantaten kan plockas eller borras ut

Maskinell FUE

I det första steget i en FUE-transplantation hämtar man transplantaten från givarytan i nacken eller sidorna. Detta kan man göra på två sätt:

 1. Man borrar ut hårsäckarna med hjälp av en liten ihålig borr. Denna teknik kallas för maskindriven FUE.
 2. Man plockar ur hårsäckarna med en ihålig nål (punchnål). Detta kallas för manuell FUE.

Manuella punchnålar med 0,75 – 0,8 mm dimeter ger knappast ärrfläckar, men redan vid 0,9 mm blir den risken påtaglig.

Maskindriven FUE ger sämre kontroll i hämtningen av hårtransplantaten, eftersom den som arbetar inte får samma känsla och kontakt med hårsäckarna under huden. Detta kan vara problematiskt ifall hårsäckarna har en annan riktning under huden än den förmodade.

Många missar i skördningen av transplantaten är inte bra, bl.a. för att det kan leda till en lång period när finnar uppträder i tagområdena.

Ett problem vid mycket omfattande FUE kan vara att man kan få ont i tag-områdena under en relativt lång period. Det händer då och då vid ”extrema” uttag, men nästan aldrig vid mer normala operationer kring 2000 grafts.

Hårsäckarna sätts in i ett eller två steg

Man kan återplantera de hårsäckar man plockat eller borrat ur på två sätt:

 1. I den ena tekniken gör man först ett millimeterstort hål/snitt med en skalpell. Därefter stoppar man in transplantaten i hålen. Man skulle kunna se detta som en tvåstegsmetod.
 2. I den andra metoden göra man hålen och stoppar in transplantaten i ett och samma moment. Till sin hjälp har man en s.k. ”implanter” eller implantator på svenska. Denna metod kan ses som en enstegsteknik.

Vilken av ovanstående metoder som är ”bäst” är svårt att säga. Båda har sina förespråkare. Bladet som används i tvåstagsmetoden är oerhört tunt för att vävnadsskadan skall minimeras. Man gör större sår i huden med implantatorer.

I slutändan är metodvalet för implantation sannolikt frågan om en vanesak. Man kan sätta transplantat i önskad vinkel, riktning och täthet med båda teknikerna.

Direkttransplantation – möjligen en framtidsmetod

Utöver ovanstående metoder finns det även en sorts ”specialvariant” där man hämtar och implanterar hårsäckarna i samma moment. Man kan se på tekniken som en sorts direkttransplantation.

 • Teoretiskt låter det som att direkttransplantation skulle vara både smidig och främja god uppväxt. I praktiken går det dock inte att visa att det blir någon skillnad.
 • Även ”direktimplanterade” hårsäckar går in i vilofas efter 2-3 veckor precis som grafts planterade med mer traditionella tekniker.
 • Hårsäckar klarar hantering bra så länge de förvaras i sin näringslösning och inte utsätts för torka.

Hårtransplantation med STRIP-metoden

Hårtransplantation med STRIP-metoden

Även om STRIP metoden är en mer komplicerad metod för hårtransplantation så finns det tillfällen där den ändå kan vara ett alternativ. Till dessa hör:

 • Patienter som absolut inte kan tänka sig att raka så stora ytor, som uttaget med FUE skulle kräva.
 • Patienter med hår, som är tekniskt mycket svårt att skörda med FUE, främst afro-hår.

I dessa fall kan det vara bra att känna till följande:

 • Uttaget av hudremsan som görs i STRIP-metoden orsakar ett ärr i bakhuvudet.
 • Så länge ingreppet utförs av en kompetent kirurg behöver detta ärr inte bli särskilt störande. Detta gäller speciellt om slutningen av såret sker på ett sådant sätt att hårsäckarna i kanten skickar hårstrån genom det blivande ärret – s k trichofytic closure.
 • I de flesta fall kan man med STRIP hämta hår vid minst två tillfällen från samma nacke utan att få problem med ärr och läkning. Vid det andra tillfället avlägsnas ärret efter den första operationen.
 • Efter STRIP har man ont i bakhuvudet i 2-3 dagar. Därefter övertar ömhet i ytterligare en vecka för att sedan avlösas av tighthet/spänningskänsla i skalpen i ytterligare i 6-10 veckor.
 • STRIP kan i undantagsfall ge en långvarig och i vissa fall permanent känselförändring kring ärret i bakhuvudet.

Stegvis beskrivning av operationsförloppet med STRIP-metoden

Efter STRIP-operationen

Skillnaden mellan FUE och STRIP-metoden ligger i hur hämtningen av implantaten går till. I övrigt är de båda metoderna identiska.

 1. Efter rengöring och bedövning skärs en en ca 10 – 20 mm bred och 10- 25 cm lång hudstrimma ut i bakhuvudet. I denna finns ca 1000-2500 transplantat.
 2. När detta är klart dras såret ihop och försluts med stygn. Om man har hår ovanför donationsområdet kan detta släppas ut och kammas över stygnen som då döljs fullständigt.
 3. Hårsäckarna plockas ut ur den utvunna hudstrimman och flyttas till mottagningsområdet precis som vid en FUE-transplantation.

Bilder före och efter

I detta bildgalleri visas bilder före och efter hårtransplantationer utförda med FUE och STRIP-metoden.

Bilder från hårtransplantationer

Genom att bläddra ibland bilderna kan du tal del av före & efter bilder på patienter som genomgått en hårtransplantation med de så kallade FUE- eller STRIP-metoderna. Det är dock viktigt att tänka på att varje hårtransplantation är unik och att varje patients förutsättningar skiljer sig åt inför varje transplantation av hår. Notera att bilderna på denna sida endast ger en indikation om vad som är möjligt att åstadkomma genom en hårtransplantation och skall inte ses som ett förväntat resultat.

Tiden efter en hårtransplantation

Ärr efter transplantation

Den första veckan efter en hårtransplantation kan vara lite besvärlig. Inte för att man har ont utan för att man är svullen i huvudet och pannan.

Oavsett om man gjort en hårtransplantation med STRIP eller FUE-metoden så ser tiden efter operationen ut på ungefär samma sätt.

Svullnad efter hårtransplantation

Vid hårtransplantationer till främre delar av hjässan får man ofta ganska mycket svullnad i pannan och ”pluffsighet” i ansiktet.

 • Svullnaden i pannan och ansiktet är naturlig och helt ofarligt. Den kan dock ge vissa sociala begränsningar eftersom man kanske inte vill visa sig ute.
 • Den mesta svullnaden lägger sig inom en vecka. Sjukskrivning är inte nödvändig efter en hårtransplantation men det kan kännas skönt att inte behöva gå till arbetet eller delta i andra sociala sammanhang. Åtminstone under den första veckan efter operationen.

Tvätt och dusch

Man kan duscha och tvätta sig direkt efter en hårtransplantation. Man bör dock vara försiktig med tvättning av huvudet under de första dagarna.

 • Håret kan tvättas med Schampo redan inom ett par dagar, om man undviker att mekaniskt påverka den transplanterade ytan samt ett eventuellt sår i nacken.

Kompletterade läkemedelsbehandling

När man gör en hårtransplantation skall man vara medveten om att den inte ”botar” håravfall. Det hår som eventuellt finns kvar i uttunnade områden kommer fortsätta att tunnas ut.

 • För att ge de nya hårsäckarna bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och för att motverka att de kvarvarande hårsäckarna slutar producera hår kan det vara bra att komplettera med ytterligare åtgärder efter en hårtransplantation.
 • De tilläggsbehandlingar som kan vara aktuella är laserbehandling eller läkemedelsbehandling med Rogaine, Recrea eller Propecia.

Återgång till arbete och fysiska aktiviteter

Efter mindre hårtransplantationer kan du återgå till jobbet inom en vecka. Större transplantationer kan kräva två veckors sjukskrivning.

 • Man har inga bandage eller förband på huvudet efter en hårtransplantation. Om man utfört en STRIP så döljs stygnen i nacken av överkammat hår.
 • Vid STRIP måste patienten avhålla sig från krävande fysisk ansträngning som träning i ungefär tre veckor medan snittet i nacken där donatorshudstrimman hämtats läker.
 • Om du har ett fysiskt krävande arbete får du räkna med minst en och ofta två veckors sjukskrivning efter en stripoperation. Med FUE finns sällan behov av mer än en veckas sjukskrivning.

När börjar resultaten synas?

När börjar resultaten synas?

Efter en hårtransplantation går det transplanterade håret in i en vilofas där de inte producerar något hår.

 • De hårstrån som följer med i de transplanterade hårsäckarna brukar lossna inom de två första månaderna. Detta är helt naturligt.
 • Efter ungefär två månader påbörjar de transplanterade hårsäckarna sin växtfas på sin nya plats och återväxten av hår blir synlig.
 • Efter 6-8 månader har håret normalt sett växt så pass att man kan se det slutgiltiga resultatet. En mycket positiv upplevelse för de allra flesta och som dessutom varar livet ut.

Risker vid hårtransplantation

Risker vid hårtransplantation

Risken att drabbas av allvarliga komplikationer eller biverkningar efter en hårtransplantation är liten.

 • En hårtransplantation är ett ytligt ingrepp som i princip bara involverar huden på hjässan.
 • Behandlingen utförs i lokalbedövning. Man slipper därför alla risker som förknippas med narkos.
 • De biverkningar och komplikationer som trots allt förekommer är oftast av enklare och snabbt övergående karaktär.
 • Den största risken är att man inte blir helt nöjd med resultatet eller att man efter ett par år måste utföra en ny transplantation p.g.a. fortsatt uttunning.

Ärr efter hårtransplantation

Vid en hårtransplantation med FUE använder man en mycket tunn nål. Den ger små hål i huden som i normalfallet läker helt utan synliga ärr. 

 • Om man använder fel teknik eller för grova verktyg när man plockar ut transplantaten med FUE finns det risk att små ärrfläckar bildas. Detta kan bli ett problem om man vill ha en mycket kortklippt frisyr i nacken.
 • Vid användande av STRIP-metoden finns en viss risk för missprydande ärrbildning i tagningsområdet vilket kan komma att behöva åtgärdas. Detta görs i förekommande fall med en ärrplastik eller genom att med hjälp av FUE-metoden implantera hår i ärret och därigenom dölja det.
 • I de flesta fall är det olämpligt att ta ut bredare hudremsor än 20 mm. Att öka bredden för att utvinna ytterligare några hundra transplantat innebär ett oproportionellt risktagande.
 • Risken för uppkomst av missprydande ärr minimeras genom användande av korrekt och omdömesgill kirurgisk teknik.

Infektion efter hårtransplantation

Vid en hårtransplantation får man ett stort antal små sår i huden. Om bakterier tar sig in i sår kan man få en infektion.

 • Svullnad, rodnad, ömhet och feber är tecken på infektion. Om man upplever flera av dessa tecken skall man kontakta sin klinik.
 • I de fall man får en infektion efter hårtransplantation brukar den enkelt kunna behandlas med rengöring och antibiotika som förskrivs av kliniken eller annan läkare.

Svullnad och blessyrer

De flesta patienter som genomgår en hårtransplantation får svullnad i pannan och i vissa fall ansiktet. 

 • Svullnaden efter en hårtransplantation brukar försvinna helt inom en vecka.
 • För att minska svullnad bör man sova på rygg de första dagarna efter operationen. Gärna med en kudde under madrassen så att man får upp huvudet något.

Känselförändringar

I huden på skallen finns en massa små nervtrådar. Dessa påverkas under en hårtransplantation.

 • Vid stora hårtransplantationer med FUE får man ofta någon form av känselbortfall i huden. I de allra flesta fallen återkommer dock känseln helt inom 6 månader.
 • Vid hårtransplantation med STRIP-tekniken skärs en lång hudremsa ut. Då kapas ett stort antal osynliga nervtrådar i underhudsfettet. Patienten får därför en sorts ”frigolitkänsla” i bakhuvudet under minst ett halvår. Känseln återkommer gradvis som en naturlig del av läkningsprocessen.
 • Det känselförändringar som förekommer efter hårtransplantationer är i praktiken ett mycket litet problem men skall inte komma som en överraskning efter ingreppet.

Priser för hårtransplantation

Priser för hårtransplantation

Priset för en hårtransplantation beror på ett antal olika faktorer. Detta gör det mycket svårt att på förhand säga hur mycket ingreppet kommer att kosta.

Några av de mest avgörande faktorerna för priset på en hårtransplantation är följande:

 • Patientens mål med ingreppet – hur mycket hår är tillräckligt?
 • Patientens kvalitet på donationshåret – täthet, färg, tjocklek.
 • Storleken på det område som skall täckas.
 • Kvalitén på eventuell befintlig hårväxt i det område som skall täckas.
 • Patientens önskemål om hårtäthet i det område som skall täckas.
 • Var och av vem hårtransplantationen utförs.
 • I de fall kliniker lämnar pris utan närmare frågor eller undersökningar handlar det ofta om lockpriser.

Som köpare av en hårtransplantation är det viktigt att tänka på att man kan behöva göra fler än en transplantation. Det kan vara så att man inte kan skörda tillräckligt många transplantat i en och samma session eller också behöver man kompensera ytterligare ”naturligt” håravfall efter ett antal år.

Ca priser för en hårtransplantation med FUE eller STRIP

Så mycket kostar en FUE eller STRIP

I många fall anges priser för en hårtransplantation i förhållande till hur många transplantat (grafts/hårsäckar) man flyttar. Detta är ingen bra metod.

En hårtransplantation ”ger det den ger” beroende på patientens förutsättningar och klinikens nedlagda tid. Därför är det bättre att prata om en liten, mellanstor eller stor hårtransplantation.

 • Vid en liten hårtransplantation fyller man på vikar ovanför tinningarna eller mindre kala fläckar. Priset för detta är ca 40 000 kr.
 • I en mellanstor hårtransplantation fyller man på vikar och begynnande håravfall uppe på hjässan/kronan. Priset för denna behandling är ca 60 000 kr.
 • En stor hårtransplantation görs vid betydande tunnhårighet eller skallighet. Här gör man ett maximalt uttag av transplantat som man placerar där de ger mest effekt.  Priset för en sådan här ”heldagsbehandling” är ca 80 000 kr.
 • Priserna som anges här gäller för behandlingar som utförs i Sverige. Priset för en hårtransplantation utomlands är ofta ca hälften av detta.
 • Det lägre priset man betalar för att utföra operationen utomlands kommer på bekostnad av ökade besvär med resa och transport samt en lägre trygghetsgrad.

Finansiering & lån till en hårtransplantation

Om du lider av håravfall men inte kan eller vill betala din hårtransplantation kontant finns olika alternativ för finansiering.

 • Det enklaste alternativet är ofta att söka ett vanligt banklån hos sin bank.
 • Det finns även ett antal företag som specialiserat sig på lån och finansiering för vård och kosmetiska ingrepp. De flesta svenska kliniker har samarbete med något sådant bolag och kan hjälpa till att förmedla lånet.
 • Innan du väljer att låna pengar till en hårtransplantation är det viktigt att noggrant ta reda på villkoren och den faktiska kostnaden för hela beloppet.
 • Du kan läsa mer om lån och finansiering av din behandling på informationssidan om lån till kosmetiska ingrepp.

Lån till hårtransplantation

Frågor & svar om hårtransplantation

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister på hårtransplantation. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


Den här sidan om hårtransplantation ger dig en heltäckande bild av vad du kan förvänta dig av ev en hårtransplantation och vilka möjligheter och begränsningar den innebär. Innehållet på sidan är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin med stor erfarenhet av hårtransplantationer och behandling av håravfall.

Informationen är tänkt att ge dig som överväger att utföra en hårtransplantation ett underlag för ditt beslut. Det skall dock ses som ett komplement och kan inte ersätta en medicinsk konsultation.

Specialistkommentarer
 • user 9
  Dr. Mats Ingers  |  Specialist i invärtesmedicin  |  newhairclinic.se

  Det finns många som undrar över skillnaden mellan maskinell och manuell FUE så jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter kring detta här.

  Till att börja med är det väl inte nödvändigtvis så att allt som görs maskinellt är sämre. Det beror förstås på skicklighet och erfarenhet hos operatören. Numera finns ju ombyggda industrirobotar som gör FUE riktigt bra om förutsättningarna är de rätta.

  Problemen som man kan se med maskinell FUE är att det alltid blir lite sämre känsla men en maskin än med ett lätt manuellt instrument. Själva tekniken går ju ut på att man lösgör hårsäcksgruppen från läderhud och kanske ytterligare någon mm ner i underhuden. Borrar man djupare är det stor risk att man kommer i konflikt med de divergerande/spretande, djupare liggande delarna av en eller flera hårsäckar.

  En hårsäcksgrupp kan liknas vid ett upp och nedvänt knippe tulpaner. Ett tangentiellt snitt genom läderhud visar grupper av hår med rejäla luckor emellan. Samma snitt 3-5 mm djupare visar hårsäckar som till synes är nästan jämnt distribuerade.

  Varje gång man borrar i fel riktning, och inte får med sig intakta hårsäckar, har man tillfogat patienten en liten hudskada. De djupare avskurna bitarna av hårsäckar kan så småningom komma att ställa till problem. Återuppbyggande stamceller i tillräcklig mängd finns kring den kvarlämnade delen, men det kan ta månader innan hårsäcken är reparerad igen och producerar nya hår som söker sig mot ytan. Då är dock hudskadan för länge sedan läkt och då kan det bli så att hårsäcken inte lyckas bryta igenom, utan börjar producera ett hårstrå under ytan. Då blir det finnar, hårstråt kommer att bana sig väg mot ljuset. Någon gång måste det släppas ut med en nål eller ett litet snitt.

  Jag har sett skräckexempel på ovanstående problem, företrädelsevis från turkiska kliniker eller aktörer i mellanöstern, där oerfarna kirurger använt grova punschar och dåligt konstruerade ”drillmaskiner”. Resultatet har blivit att en stor andel av graftsen skurits av och lämnats nedtryckta under ytan. Detta har sedan resulterat i omfattande hudreaktioner.

  Ett annat problem kan vara att många ”drillmaskiner” automatiskt suger upp de utborrade graftsen i en behållare. Då får man inte lika tydlig feedback på sina missar så att man kan korrigera teknik och riktning.