Läkemedelsbehandling mot håravfall

Den vanligaste typen av håravfall orsakas av ett hormon som skadar hårsäckarna i hårbotten. Med hjälp av läkemedel kan man blockera hormonets effekt och stoppa håravfallet.

  • DHT står för Dihydrotestosteron. Dihydrotestosteronet är det hormon som orsakar s.k. androgen alopeci – ärftligt håravfall.
  • Ärftligt håravfall är den i särklass vanligaste orsaken till håravfall. Du kan läsa mer om detta på startsidan om håravfall.

Läkemedel mot håravfall blockerar DHT

Läkemedel mot håravfall

Rogaine är en lösning som läggs på i hårbotten

Alla läkemedel som används mot ärftligt håravfall fungerar på samma sätt – de blockerar effekten av ämnet DHT på hårsäckarna.

  • Det finns två kända läkemedelssubstanser som stoppar effekten av DHT på hårsäckarna – Minoxidil och Finasteride. 
  • Dessa substanser finns i  läkemedel som säljs under namnen Recrea, Rogaine och Propecia.

Minoxidil appliceras i hårbotten

Recrea och Rogaine innehåller båda det aktiva ämnet minoxidil. De kan användas av både kvinnor och män och köps receptfritt på Apoteket.

  • Både Recrea och Rogaine ges i form av ett linement som läggs direkt på hårbotten.

Finasteride som tabletter på recept

Preparatet Propecia

Preparatet Propecia ges i tablettform och måste förskrivas av läkare.

  • Den aktiva beståndsdelen i Propecia är finasterid.
  • Finasterid hämmar uppkomsten av DHT i hårbotten så att det inte påverkar hårsäckarnas funktion.

Åtta av tio får effekt mot sitt håravfall

För åtta av tio personer som använder något av ovanstående läkemedel stoppas fortsatt håravfall och ungefär hälften får tillbaka en del av sitt tidigare förlorade hår.

  • Effekten av läkemedel är begränsad i håravfall som äger rum i den främre hårlinjen.
  • För personer som har så långt framskridet håravfall att de blivit flintskalliga finns ingen läkemedelsbehandling som har någon effekt.

Måste användas konstant

Om behandlingen med läkemedlen avbryts tar håravfallet ny fart inom ett par månader (ibland ännu snabbare) och fortsätter sedan i samma takt som innan behandlingen påbörjades.