Behandling och uppföljning vid tandreglering

Oavsett vilken typ av tandreglering som skall utföras är behandlingsförloppet ur principiell synvinkel detsamma. Behandlingen är uppdelad i olika steg vilka i sin tur är fördelade över ett antal besök på kliniken.

1. Förberedande besök och undersökning

1. Förberedande besök och undersökningDet första steget i en tandreglering innebär att patienten antigen på remiss eller eget initiativ kommer till en specialistklinik för tandreglering för en förberedande konsultation. Där blir han eller hon först undersökt.

Baserat på resultatet av undersökningen får man sedan information om vilken metod som bedöms lämplig, hur behandlingen går till, vad det kommer kosta och vilka resultat man kan förvänta sig.

2. Inledande behandlingsåtgärder

Vid det andra besöket påbörjas behandlingen genom att man tar ett avtryck av tänderna och ett antal röntgenbilder. Baserat på dessa underlag görs en definitiv behandlingsplan. Om någon tand behöver dras ut eller andra förberedande åtgärder vidtas initieras dessa nu.

Vid Invisalign tandrelglering beställs patientens bettskenor efter steg två. Dessa hämtas sedan på kliniken och patienten påbörjar därefter själv sin behandling.

3. Installation och återbesök

 Installation och återbesökVid det tredje besöket sätts tandställningen på plats genom att fästena limmas fast på tänderna varpå tråden fästs och justeras till lagom belastning. Hela besöket tar 1-3 timmar beroende på vilken teknik som används.

Under de följande 6-24 månaderna görs sedan korta besök på kliniken var 6:e-8:e vecka för att spänna tråden i takt med att tändernas läge förändras.

Att leva med tandställning

Att leva med tandställning innebär egentligen inga större besvär. Man behöver dock vara lite försiktig med vad man äter i fråga om hårda eller sega saker som i värsta fall kan få ett fäste att lossna. Detta är i sig igen katastrof eftersom det enkelt limmas fast igen vid nästa besök.

I början (första veckan) innan man har vant sig vid tandställningen kan man uppleva att det spänner lite i tänderna, gör ont eller skaver i munnen. Detta övergår dock snabbt.

Tandborstning är extra viktigt när du har tandställning. Du skall borsta noga och helst ofta.

Normalt sett har man sin tandställning i 1-2 år och går på justeringskontroller var 6:e-8:e vecka. När du tar bort din tandställning limmas normalt sett en ståltråd (s.k. retainer) fast på insidan tandraden för att fixera tänderna i deras nya position.

« Alternativ & metoder för tandreglering | Kostnad för tandreglering »
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!