Alternativ för åderbråcksbehandling

Om den här guiden till åderbråcksbehandling

Du läser plastikoperationer.net´s information om alternativ för behandling av åderbråck. Innehållet är framtaget som en guide till de vanligaste behandlingarna mot åderbråck.

På den här sidan hittar du länkar till beskrivningar av de fyra vanligaste metoderna för behandling av åderbråck. Vilken behandlingsmetod som passar bäst för just dig beror på hur dina problem ser ut.

Om du är osäker på vilken typ av åderbråck du har och därmed vilken behandling du bör välja skall du besöka sidan om orsak och behandlingsalternativ vid åderbråck först. Därefter går du tillbaka hit för att läsa mer om din behandling.


Nästan aldrig farliga – ofta kosmetiskt besvärande

Åderbråck är ett medicinskt, men oftast främst kosmetiskt besvärande problem, som förekommer hos både kvinnor och män. De uppkommer i första hand på benen och i synnerhet på underbenen nedåt vaderna, anklarna och fötterna.

Åderbråck är i princip alltid ofarliga men de har i många fall stor påverkan på självkänslan vilket också är det vanligaste skälet till att man söker hjälp för att bli av med dem. Det finns dock tillfällen där det uppstår komplikationer i åderbråcken.

Då är det viktigt att söka vård:

 • Om det blöder från åderbråcken.
 • Om huden i anslutning till åderbråcket är torr och kliar. Dessa problem beror på det ökade trycket huden utsätts för. Ibland kan fjällande eksem förekomma. I denna situation finns risk att du kliar sönder huden och får sår som inte läker.
 • Om du känner en förhårdnad i kärlet i ett område som känns rött, svullet och ömt. Då kan det röra sig om en s.k. tromboflebit – en infektion orsakad av en ytlig blodpropp i kärlet. Det är i sig ofarlig men kan innebära en ökad risk att få en mer allvarlig blodpropp i de djupa venerna. Då sväller benet upp och börjar värka vilket är ett tecken på en djupare blodpropp som kan leda till lungemboli (att proppen åker till lungan och fastnar där).
 • Om du han bruna eller blålila pigmentförändringar på underbenet. Detta är ett tecken på att huden är dåligt syresatt vilket ökar risken för bensår.
 • Om du har sår på underbenet i anslutning till ett åderbråck. ett s.k. venöst bensår. Dessa uppkommer uppkommer i första hand på nedre delen av underbenet, strax ovanom fotknölen. Ofta på inre sidan av benet. Såret kan vätska, men blöder eller värker sällan.
 • Om du ständigt har värk eller en tyngdkänsla i benen altternativt att benen och föttena är mycket svullna och du måste ha stödstrumpor för att klara vardagen.

Har du åderbråck eller ”bara” synliga blodkärl?

Innan du börjar läsa om de olika alternativen för behandling av åderbråck kan det vara bra att försäkra dig om att det just är åderbråck som du lider av. Ofta förväxlas nämligen åderbråck med det mindre allvarliga problemet, synliga blodkärl. Skillnaden mellan synliga blodkärl och åderbråck är att åderbråck ger medicinska besvär medan synliga blodkärl endast är ett kosmetiskt problem.

Till synliga blodkärl räknas alla former av röda eller blå kärlförändringar som syns på huden utan att ge några medicinska besvär. Till dessa räknas brustna blodkärl (kärlbristningar), kärlspindlar och kärl som är så små att de främst orsakar rödflammighet i huden men även mer tydligt synliga blodådror.

Om du misstänker att ditt problem egentligen inte är åderbråck rekommenderar vi dig att gå vidare till sidan om synliga blodkärl för att läsa mer om vilken behandling som passar bär för just dina problem.


Åderbråcksbehandling utförs på större defekta kärl

Åderbråcksbehandlingar utförs på större kärl och vener som sitter djupare i huden när dessa slutar att fungera optimalt och därför börjar bukta ut.

Innan du börjar läsa om de olika alternativen för behandling om åderbråck rekommenderar vi dig att besöka sidan om orsak och behandling av åderbråck.

Informera dig väl om alternativen för behandling av åderbråck

Om du bestämt dig för att gå vidare med en behandling av åderbråck av kosmetiska skäl och inte uppfyller kraven för åderbråcksbehandling inom landstingets vård skall du söka dig till en privat klinik. I detta läge är det viktigt att du informerar dig väl om följande.

 • Vilken åderbråcksbehandling som passar dina problem bäst. Läs på om de olika behandlingarna.
 • Du hittar olika kliniker som behandlar åderbrosk i vårt klinikregister.
 • Fråga kliniken vilka behandlingsalternativ de erbjuder och vilken behandling de rekommenderar för dig.
 • Fråga varför de rekommenderar just den åderbråcksbehandling de föreslår. Är det för att de inte erbjuder de andra behandlingsalternativen?
 • Vilka resultat du kan förvänta dig av din behandling och om behandlingen kräver fler än ett besök på kliniken.
 • Hur mycket den åderbråcksbehandling de föreslår kostar totalt för alla eventuella besök. Det är inte ovanligt att en behandling av ett åderbråck kräver flera besök på kliniken.

Om innehållet på denna sida om behandling av åderbråck

All information om behandling av åderbråck är faktagranskad av Håkan Åstrand, specialist i kärlkirurgi, Art Clinic samt länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Innehållet skall betraktas som allmän vägledning och kan inte ersätta en medicinsk undersökning eller konsultation inför en behandling av åderbråck.

Medicinskt faktagranskad information om de vanligaste alternativen för behandling av åderbråck.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!