Allt om behandling av synliga blodkärl

Under huden finns ett stort antal ytliga blodkärl. Oftast är de osynliga men i vissa fall kan de skadas och då synas genom huden som kärlbristningar eller kärlspindlar.

 • Ytliga blodkärl och blodådror kan se ut på lite olika sätt. En vanlig blodåder kan ofta ses bukta ut under huden. Särskilt om vi anstränger oss eller hos personer med låg kroppsfetthalt.
 • I vissa fall kan mindre blodkärl under huden brista. Då bildas ibland ett sorts spindelliknande blåaktigt mönster. Dessa brustna blodkärl kallas för kärlbristningar eller kärlspindlar.
 • Ådernät och brustna blodkärl förekommer på benen, i ansiktet och på övriga kroppen. Vanligast är de på kinderna, näsan, låren, vaderna och anklarna.

Har du brustna blodkärl eller åderbråck?


Ådernät och brustna blodkärl

Blodet i kroppen cirkulerar genom större blodådror (vener, artärer) och tunna blodkärl (kapillärer). 

 1. När små och ytligt belägna blodkärl (kapillärer) slutar att fungera kan detta visa sig som en ensam röd eller blå kärlgren som slingrar sig under huden. Detta kallas för ett brustet blodkärl eller en kärbristning.
 2. När funktionen i ett flertal sammankopplade kärl är påverkad kan detta visa sig som ett rött eller blått ådernät. Detta kalls för en kärlspindel.
 3. När större kärl under huden (vener och artärer) fungerar dåligt kan detta visa sig som stora, blåa, slingrade och utbuktande ådror under huden. Detta kallas för åderbråck och de hanteras på ett annat sätt än brustna små blodkärl.

Brustna blodkärl, kärlbristningar och kärlspindlar är helt ofarliga men de kan vara kosmetiskt störande. Därför väljer många att ta bort dem.

De goda nyheterna för den som besväras av synliga blodkärl är att det idag finns ett stort antal olika metoder att enkelt och effektivt bli av med problemen!

Orsaker till synliga blodkärl

Alla människor har blodkärl i huden. I de allra flesta fall är de så tunna att de inte syns. Det är när kärlen utvidgas eller brister så att de börjar synas de orsakar missnöje.

 • De minsta ytliga blodkärlen syns som mycket tunna ibland diffusa röda linjer eller rödflammighet i huden.
 • De något större kärlbristningarna får en mer blåaktig ton och ofta en tydligare nätstruktur.

Exakt vad som orsakar kärlbristningar hos olika personer är ofta oklart men man vet att det finns ett samband med graviditet, ärftlighet, solexponering, hormonbehandlingar, övervikt och hudsjukdomen Rosacea.

I vissa fall kan ytliga ådernät på benen vara ett symptom på ett underliggande åderbråck vilket gör att det ibland finns anledning att utföra en ultraljudsundersökning av de stora stamvenerna.

Behandling av ytliga blodkärl

Eftersom ådernät och synliga blodkärl betraktas som rent kosmetiska besvär behandlas dessa aldrig inom den offentliga vården.

 1. Den som vill bli av med ådernät och ytliga blodkärl får vända sig till en privat klinik. Du hittar dessa i klinikregistret.
 2. Eftersom du själv fattar beslutet och får stå för kostnaden är det viktigt att du informerar dig väl innan du fattar ditt beslut.

Fyra alternativ

Man kan säga att det i princip finns fyra olika tekniker för att behandla kärlspindlar och ytliga blodkärl.

Alla behandlingar går ut på att stänga av kärlen så att de inaktiveras och därefter bleknar bort. Alternativen är:

 1. Injektionsbehandling med skum s.k. skleroterapi fungerar bra på enskilda lite större brustna blodkärl.
 2. Laserbehandling som bränner ihop kärlen är ofta en bra lösning för synliga ådernät med lite större utbredning.
 3. Diatermi är en effektiv metod för behandling av enstaka större ytliga blodkärl. I synnerhet i ansiktet.
 4. Ljusbehandling med IPL som kan fungera bra på mycket små men utbredda kärlspindlar och rodnader.

Vilken behandlingsmetod är bäst?

Vilken behandling som är mest effektiv för att avlägsna synliga blodkärl beror på vilken TYP av problem man har och VAR det sitter:

 • Utspridda ådernät med flera tunna kärl på benen, kroppen och i ansiktet tas bort med LASER eller IPL.
 • Enstaka större synliga blodkärl på händerna, armarna eller benen åtgärdas med en INJEKTIONSBEHANDLING.
 • Ett enskilt synligt blodkärl i ansiktet kan tas bort med DIATERMI.

Laserbehandling

Laserbehandling av kärl i ansiktet och på benen

I en laserbehandling av blodkärl värmer man upp se synliga blodkärlen med hjälp av laserljus.

 • Laserbehandling av synliga blodkärl är den bästa metoden för att ta bort tunna ytliga kärl spridda över en större områden.
 • De vanligaste områdena för laserbehandling är låren, vaderna, anklarna och ansiktet (näsa, kinder).
 • Även rodnader typ Rosacea och andra hudproblem behandlas med laser.
 • För större kärl (mer än ca 0,5 mm tjocka) är laser inte det bästa alternativet. Här använder man istället en injektionsbehandling.

Så fungerar lasern på kärlen

Laserljuset som används för att ta bort blodkärl blir till värme när det träffar kärlet.

 1. Lasern tränger igenom huden men fångas upp av de röda pigmenten i blodkärlet.
 2. När laserljuset fångas upp omvandlas det till värme.
 3. Värmen försluter kärlen som sedan förtvinar och bleknar bort.
 4. Laser fungerar bäst för att ta bort ytliga blodkärl i ansiktet.
 5. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, d.v.s. mindre än 0.5 mm i diameter.
 6. För att effekten skall bli bra får det inte finnas för mycket pigment i huden eftersom pigment också absorberar ljuset. Ju ljusare hud desto bättre effekt.

Olika lasrar har olika effekt

Laserbehandling av blodkärl

Kärlspindel på kinden avlägsnad med laser.

Vid laserbehandling av blodkärl använder man 4 olika typer av laser; Färgämneslaser, Alexandritelaser, KTP-laser och Nd:YAG laser. Varje typ har olika effekt.

 • Färgämneslaser och KTP-laser fungerar bäst på ljus hy med ytligt belägna kärlförändringar som kärlspindlar, brustna blodkärl, röd näsa, rosacea, rödflammig hy och s.k. eldsmärken.
 • Nd:YAG-laser fungerar bättre på lite djupare och något större kärl, främst på benen.
 • För personer med mörkare hudtyper är Nd:YAG-laser ofta det enda alternativet då andra lasertyper lättare bränner mörkare pigment.
 • Vilken typ av laser som används har många gånger mindre betydelse för resultatet än vilken kvalité själva maskinen har.
 • Laserbehandling av kärlspindlar är särskilt effektivt på tunna, ytliga kärl med stor eller diffus utbredning då dessa är mycket svåra att injicera på ett bra sätt.

Så går en laserbehandling av blodkärl till

Kärlbristning

Nd:YAG-laser i arbete på ytligt blodkärl

Laserbehandlingar utförs på både skönhets- och plastikkirurgiska kliniker. Du hittar dina alternativ i klinikregistret.

 1. Vid behandlingen används ett munstycke som avfyrar laserblixtar mot huden.
 2. Behandlaren arbetar sig successivt fram ett litet område i taget.
 3. Varje laserblixt som avfyras känns ungefär som när man smätter ett gummiband mot huden.

Normalt sett behövs 1-3 laserbehandlingar utförda med 1-2 månaders mellanrum för att få ett bra resultat.

De behandlade kärlen försvinner successivt efter behandlingen.

Man bör inte räkna med ett 100%-igt resultat men normalt sett uppnår man betydande förbättringar.

Risker vid laserbehandling av synliga blodkärl

Lasern som används vid en laserbehandling av kärl blir varm. De risker för biverkningar som finns har därför att göra med risken att man bränner sig.

 • Vanliga biverkningar är blåsbildning, sveda, rodnad och ömhet.
 • Detta beror på den avsiktliga ”brännskada” lasern har orsakat kärlen.
 • Det mesta av obehaget och smärtan är normalt sett borta inom en eller par dagar.
 • De mer kosmetiska bieffekterna av ”brännskadan” kan ta ett par veckor att bli av med.

Du återgår till dina vanliga aktiviteter omedelbart efter din behandling. Man bör dock undvika hård fysisk träning och bastubad under någon vecka och inte sola så länge huden är irriterad.

Priser för laserbehandling av synliga blodkärl

Priser för laserbehandling av synliga blodkärl i ansiktet och på benen.

Hur mycket en laserbehandling av blodkärl kostar beror på två faktorer:

 1. Kärlens utbredning, storlek, djup och placering.
 2. Hur många behandlingar som behövs. Tunna blodkärl i ansiktet brukar normalt sett behöva 1-2 behandlingar. De grövre kärl som ofta visar sig på benen kan behöva flera behandlingar.

För att ge en uppskattning av kostnaden följer här en lista med snittpriser. Vi har utgått ifrån att det rör sig om behandling av kärl med en viss utbredning (ytligt ådernät).

 • Lasebehandling av blodkärl på näsan – pris ca 2 500 kr per behandlingstillfälle.
 • Laserbehandling av blodkärl på kinder – pris ca 3 000 kr per behandlingstillfälle.
 • Laserbehandling av blodkärl på benen – pris ca 4 000 kr per behandlingstillfälle.

Injektionsbehandling

Sklerosering - injektionsbehandling av kärl

Injektionsbehandlingar av blodkärl används för att ta bort ta bort synliga blodkärl på benen och övriga kroppen.

 • Metoden för injektionsbehandling av synliga blodkärl kallas även för sklerosering, mikrosklerosering eller skleroterapi.
 • Sklerosering fungerar bra för att ta bort blodkärl på benen och kroppen. Kärl i ansiktet behandlas bäst med en laserbehandling eller IPL.
 • Större kärl och åderbråck (mer än 2 mm) kan också injektionsbehandlas men då använder man s.k. skumsklerosering vilket är en annan variant av skleroterapi.

Så fungerar skleroterapi

Injektionsbehandling av ådernät

Skleroterapi går ut på att man sprutar in ett ämne som täpper till de kärl man vill bli av med. När blodflödet i kärlen upphör förtvinar kärlet och förvinner.

Skleroterapi utförs på privata kliniker. Du hittar dina alternativ i klinikregistret.

Enkel och smärtfri injektionsbehandling

En sklerosering är en enkel behandling men det kan ta lite tid innan man ser resultaten. Den går till på följande sätt:

 1. Behandlaren sprutar in ett läkemedel i kärlet som skall tas bort. Nålen som används är mycket tunn.
 2. Medlet får blodkärlets väggar att klibba ihop. Eftersom kärlets väggar stängs upphör blodflödet.
 3. När blodflödet upphör skrumpnar kärlet och försvinner därefter på helt naturlig väg.
 4. Behandlingen är nästan helt smärtfri eftersom ämnet som sprutas in även innehåller ett bedövningsmedel.
 5. Hela besöket är normalt sett över på 30 minuter.
 6. Det behövs ingen sjukskrivning. Man kan återgå till sitt arbete eller vanliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

Resultaten dröjer

Skleroterapi av ytliga blodkärl

Det tar ett tag för kroppen att städa bort avstängda blodkärl. Därför tar det lite tid innan man ser resultaten av behandlingen.

 1. Man kan endast behandla 1-2 kärl åt gången. Detta beror på att man bara får använda en mycket liten mängd injektionsvätska per tillfälle.
 2. Varje kärl eller ådernät behöver 2-4 injektioner. Detta innebär att en ”skeroterapibehandling” normalt sett innebär 2-4 besök.
 3. Mellan varje besök bör det gå 2-4 månader. Vi tätare besök är det svårt att bedöma effekten av det föregående besöket fullt ut.

Det slutgiltiga resultatet av en skleroseringsbehandling syns först efter 1-6 månader. Kärlen försvinner gradvis under/efter behandlingen.

Risker för biverkningar vid sklerosering

En injektionsbehandling av blodkärl innebär få risker för komplikationer. Vissa mindre biverkningar kan dock förekomma.

 • Omedelbart efter en injektionsbehandling av synliga blodkärl och ådernät blir kärlen röda för att därefter mörkna och sedan blekna bort.
 • Man kan även få små svullnader, ungefär som myggbett, och missfärgningar. Detta försvinner inom någon vecka.
 • Även viss klåda och sveda kan förekomma i upp till ett par veckor.
 • I sällsynta fall kan det uppstå pigmentfläckar runt det behandlade området. Dessa brukar dock blekas bort med tiden. För att minska risken för pigmentförändringar bör du undvika att träna, basta och sola den första veckan efter din injektionsbehandling.

Efter en injektionsbehandling är det bra att använda en stödstrumpa under några veckor för att öka blodcirkulationen och skynda på läkningen.

Vissa personer bör inte göra sklerosering

Det finns vissa personer som inte skall behandlas med skleroterapi. Till dessa hör:

 • Kvinnor som är gravida eller ammar.
 • Personer med mycket tunn och skör hud.
 • Diabetiker samt personer med svullna ben eller ökad risk för blodproppar.
 • Personer som äter blodförtunnande medicin.

Den som inte kan genomgå en injektionsbehandling kan många gånger istället välja laserbehandling eller IPL.

Pris för skleroterapi av synliga blodkärl

Så mycket kostar Sklerosering

Skleroterapi utförs med ett läkemedel som förvaras i en engångsampull. Vid varje behandling behövs en ny ampull.

 • Det är vanlig att priset för en behandling med skleroterapi sätts utifrån kostnaden för varje ampull som används.
 • Kostnaden per behandling/ampull är från ca 1200 kr.
 • Om flera kärl behandlas vid samma tillfälle blir priset per kärl lägre.
 • Hur många behandlingar som behövs beror på blodkärlens antal, storlek, utbredning, placering samt av hur stor skillnad du vill se för att vara nöjd.

När du väljer klinik bör du inte vara allt för fokuserad på pris. God injektionsteknik och bra behandlingsplanering är nämligen viktiga faktorer för ett lyckat resultat utan biverkningar.

IPL ljusbehandling

Behandling av ytliga blodkärl med IPL

IPL står för Intensivt Pulsat Ljus. Det är en metod för att avlägsna ytliga blodkärl, kärlspindlar, kärlbristningar, ådernät och rodnader med hjälp av värme.

IPL-behandling av blodkärl är vanligast i ansiktet men utförs även på benen och kroppen. Det mer kraftfulla alternativet till IPL är en laserbehandling.

Värmeblixtar försluter kärlen

Lite förenklat kan man beskriva en IPL-maskin som en blixtlampa. Framför lampan sätter man ett filter som ger ljuset en viss färg.

 1. Man placerar lampan mot huden och avfyrar en ljuspuls.
 2. Ljuset tränger ned i huden och träffar kärlens mörkare pigment.
 3. Där utvecklas värme som bränner ihop kärlväggarna.
 4. Det inaktiva kärlet försvinner.

Utöver IPL finns även andra blixtlampor som används för behandling av ytliga blodkärl. Ett exempel på en sådan är FPL Fluorescerande Pulsat Ljus. I praktiken fungerar dessa på ungefär samma sätt.

Skillnaden på laser och IPL behandling

Många gånger blandas IPL ihop med laser. Både laser och IPL är ljus. Lasern är dock det mer kraftfulla alternativet.

 • Skillnaden mellan laser och IPL är att laser består av en enda sorts koncentrerat ljus medan IPL består av flera typer av ljus. Detta gör att lasern kan användas med större precision och kraft.
 • Vid behandling av mycket små och ytliga blodkärl kan det många gånger räcka med den effekt en IPL-maskin erbjuder. Det bör då röra sig om mycket tunna kärl som ligger ytligt eller rodnader som röd näsa och Rosacea.
 • För behandling av lite större ytliga blodkärl där man kan se kärlets väg i huden är en laserbehandling mer effektiv än IPL.
 • Laser och IPL används ofta i kombination där lasern först tar de större kärlen och IPL-en tar hand om kvarvarande småkärl och rodnad.

Så går en IPL-behandling av synliga blodkärl till

Ipl-behandling av kärlbristningar

IPL-behandlingar av ytliga blodkärl, kärlbristningar och rodnad utförs på både salonger och kliniker. Du hittar dem i klinikregistret.

 1. En ”IPL-behandling” av synliga blodkärl består normalt sett av 2-5 behandlingssessioner utförda med någon månads mellanrum.
 2. Under behandlingen avfyras ljuspulser mot huden där kärlen ligger.
 3. När ljuset träffar huden bränner det till. Vissa patienter upplever behandlingen som smärtsam.
 4. Varje behandlingssession tar ca 15-45 min och man kan normalt sett återgå till sina vanliga aktiviteter omedelbart efter behandlingen.

Ju ljusare hud desto bättre effekt

Effekten av IPL uppstår när ljusenergin passerar genom huden och absorberas av det röda pigmentet i blodkärlet. Ju mer energi som når blodkärlet desto större effekt. 

 • Personer med ljus hud får bäst effekt av en IPL-behandling eftersom ljusblixten passerar bra genom ljus hud. Det är därför viktigt att inte vara solbränd när man behandlas.
 • Mörk hud kan inte behandlas med IPL eftersom ljusblixten tas upp av huden istället för kärlet. Detta ger dålig effekt av behandlingen samt risk för brännskador i huden om man drar på med för mycket effekt.

Risker för biverkningar vid IPL

En IPL behandling orsakar en sorts kontrollerad brännskada i kärlen. De risker för komplikationer och biverkningar som finns är förknippade med denna ”brännskada”.

 • Vanliga biverkningar är smärta, obehag, svullnad, rodnad och blåsbildning.
 • Dessa tillstånd förekommer i varierande grad efter en IPL-behandling av blodkärl men går normalt sett över inom några dagar.
 • Pigmentförändringar kan förekomma som mörkare eller ljusare i partier i det behandlade området. Dessa försvinner oftast inom några månader men kan i undantagsfall kvarstå. Även ärr kan uppkomma i huden.
 • De bieffekter av IPL-behandling som beskrivs här står ofta i proportion till mycket effekt som används under IPL-behandlingen.

Genom att vända dig till en kompetent och erfaren behandlare kan minskar du risken för biverkningar och obehag efter din behandling.

Pris för IPL-behandling av synliga blodkärl

Pris - så mycket kostar behandlingen

Priset för en IPL-behandling av ytliga blodkärl beror på hur stort område som skall behandlas samt hur många behandlingar som behövs.

 • Man bör räkna med att det behövs 3-6 IPL-behandlingar för att få bra effekt på synliga blodkärl.
 • En behandling av ett mindre område som kärlbristningar på näsan kostar ca 1 000 kr per tillfälle.
 • Ett lite större område som kinderna kostar från ca 1 500 kr.
 • Totalkostnaden för en IPL-behandling av kärl i dessa exempel hamnar på ca 4 000-8 000 kr/st.

Diatermi

Diatermi av blodkärl

Diatermi av blodkärl vid näsan

Diatermi är en gammal beprövad metod för att försluta små enskilda ytliga blodkärl, kärlbristningar och kärlspindlar.

Tekniken diatermi är idag även känd under andra namn som t.ex. elektrolys, elektrokoagulation, veinwave och thermokoagulation. I stort sett rör det sig dock om samma behandlingsprincip:

 1. Diatermi innebär att man använder en nål som man sticker ned i blodkärlet. Där hettas den upp med hjälp av ström.
 2. Värmen försluter kärlet så att blodflödet upphör och kärlbristningen förtvinar bort.
 3. Efter behandlingen får man räkna med rodnad, svullnad och sveda som sedan kan övergå i läkning med små sårskorpor där nålen gått in.
 4. Inom någon vecka brukar man vara helt återställd från synliga skavanker. Det kan därefter ta någon månad innan man ser det slutgiltiga resultatet.

En underskattat metod för att ta bort blodkärl i ansiktet

Diatermi tar lång tid att utföra men det är en effektiv metod som ger bra resultat. 

 • Med diatermi kan man endast behandla ett litet blodkärl i taget. Detta gör metoden tidsödande och därmed olämplig för större områden.
 • Diatermi kan många gånger vara en mycket effektiv metod för behandling av enstaka mindre men distinkta kärl i ansiktet.

Rätt använd ger diatermi bra resultat

Diatermi av en kärlbristning

Diatermi av en liten kärlspindel

Resultatet av en behandling med diatermi beror till stor del på behandlarens skicklighet och tålamod.

 • Förutsatt att diatermi används på rätt kärlproblem (små trådliknande kärl) är det en enkel, kostnadseffektiv och relativt smärtfri metod.
 • Ofta uppnår man önskat resultat med ett enda behandlingstillfälle.
 • Priset för en behandling med diatermi är ca 1 000 kr per tillfälle.

Frågor och svar

I Fråga Experten svarar vår hudläkare på frågor om behandling av synliga blodkärl.

Klicka här för att komma till Fråga Experten »
(öppnas i nytt fönster)


Informationen på denna sida om behandling av ytliga blodkärl har faktagranskats av hudläkare Dr. Tore Nilsen vid Växjö Medical Center. Innehållet på sidan skall ses som allmän vägledning till att ta bort ytliga blodkärl och kan inte ersätta ett läkarbesök.