Ytliga blodkärl – orsaker och behandlingsalternativ

Under huden finns ett mycket stort antal ytliga blodkärl. Vissa av dessa syns igenom hudytan och kallas då ofta för synliga blodkärl. Ytliga blodkärl kan synas som ett enskilt rödblått kärl eller bilda ett ådernät av kärlgrenar.

Ådernät och  brustna blodkärlI vissa fall kan blodkärl i och under huden brista. Då bildas ibland ett sorts spindellikande blåaktigt mönster i huden. Dessa brustna blodkärl kallas ofta för kärlbristningar eller kärlspindlar.

Ådernät och brustna blodkärl förekommer på benen, i ansiktet och på övriga kroppen. Vanligast är de på kinderna, näsan, låren, vaderna och anklarna.

Skillnaden på synliga blodkärl och åderbråck

Under huden finns större blodådror som förser de mindre ytliga kärlen med blod. Dessa kallas för vener och artärer. Även dessa kan bli synliga i huden eller som slingriga utbuktningar på hudytan. Sådana förändringar kallas för åderbråck.

Ådernät och brustna blodkärl är till skillnad från åderbråck mycket små kärl/vener i storleken 0,1-2 mm. De är helt ofarliga och ger normalt sett endast kosmetiska besvär. Dessa kan dock vara nog så störande vilket är skälet att väldigt många väljer att ta bort dem.

De goda nyheterna för den som besväras av synliga blodkärl är att det idag finns ett stort antal olika metoder att enkelt och effektivt bli av med problemen.


Orsaken till ytliga blodkärl och ådernät är oklar

Alla människor har blodkärl i huden. I de allra flesta fall är de så tunna att de inte syns. Det är när kärlen utvidgas eller brister så att de börjar synas de orsakar missnöje.

Synliga blodkärlDe minsta ytliga blodkärlen syns som mycket tunna ibland diffusa röda linjer eller rödflammighet i huden. De något större kärlbristningarna får en mer blåaktig ton och ofta en tydligare nätstruktur.

Exakt vad som orsakar kärlbristningar hos olika personer är ofta oklart men man vet att det finns ett samband med graviditet, ärftlighet, solexponering, hormonbehandlingar, övervikt och hudsjukdomen Rosacea.

I vissa fall kan ytliga ådernät på benen vara ett symptom på ett underliggande åderbråck vilket gör att det ibland finns anledning att utföra en ultraljudsundersökning av de stora stamvenerna.


Behandlingsalternativ mot synliga blodkärl

Eftersom ådernät och synliga blodkärl betraktas som rent kosmetiska besvär behandlas dessa aldrig inom den offentliga vården. Detta innebär att den som vill bli av med ådernät och synliga blodkärl får vända sig till en privat klinik. Du hittar dessa i klinikregistret.

Eftersom du själv fattar beslutet och får stå för kostnaden är det viktigt att du informerar dig väl innan du fattar ditt beslut.

Dina fyra alternativ

Man kan säga att det i princip finns fyra olika tekniker att behandla kärlspindlar och ytliga blodkärl. Alternativen är:

  1. Injektionsbehandling med skum s.k. skleroterapi fungerar bra på enskilda lite större brustna blodkärl.
  2. Laserbehandling som bränner ihop kärlen är ofta en bra lösning för synliga ådernät med lite större utbredning.
  3. Diatermi är en effektiv metod för behandling av enstaka större synliga blodkärl. I synnerhet i ansiktet.
  4. Ljusbehandling med IPL som kan fungera bra på mycket små men utbredda kärlspindlar och rodnader.

Alla de fyra ovanstående teknikerna går ut på att stänga av kärlen så att de inaktiveras och därefter bleknar bort.

Beroende på vilken typ av kärlproblematik man har och var denna är belägen lämpar sig de olika behandlingsalternativen på olika sätt. På de följande sidorna får du lära dig mer om detta och hur du själv väljer den behandling som är bäst för just dig.

Informationen på denna sida om behandling av ytliga blodkärl har faktagranskats av hudläkare Tore Nilsen vid Växjö Medical Center. Innehållet på sidan skall ses som allmän vägledning till att ta bort ytliga blodkärl och kan inte ersätta ett läkarbesök.

Nästa steg – läs mer eller fråga vår expert


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!