Belkyra mot dubbelhaka

Belkyra (Kybella) är ett läkemedel som används för att lösa upp fettceller under huden. Mest känt har Belkyra blivit som en enkel och effektiv metod för behandling av dubbelhaka.

 • Belkyra är ett namn på ett läkemedel som även kallas för Kybella.
 • Belkyra är det första läkemedlet som godkänns för att lösa upp fettceller.
 • För närvarande är Belkyra endast godkänt för behandling mot dubbelhaka men det är troligt att andra användningsområden tillkommer i framtiden.
 • Vid en Belkyrabehandling mot dubbelhaka sprutas Belkyran in i fettlagret under hakan med en tunn nål. Där bryter preparatet ned fettet som sedan transporteras bort av kroppen på naturlig väg.

För vem fungerar en Belkyrabehandling bäst?

Belkyra används för ”finputsning” av överskottsfett under hakan.

 • Behandlingen är effektiv och fungerar bra för både män och kvinnor med ett begränsat fettöverskott under hakan.
 • Personer med god hälsa, normal vikt och realistiska förväntningar är oftast de bäst lämpade kandidaterna.
 • Belkyra kan även ha en viss hudåtstramande effekt. Hos personer med stor hudlapphet (s.k. ”kalkonhals”) eller större fettöverskott kan dock en halsplastik eller fettsugning vara nödvändig.
 • Belkyra skall inte användas under graviditet eller under amning.
 • Personer med lever- eller hjärtsjukdom bör i vissa fall heller inte genomgå behandling med Belkyra.

Hur mycket kostar en behandling med Belkyra?

En belkyrabehandling består av 2-4 behandlingssessioner. Varje session kostar ca 10 000 kr.

 • Priset för behandling med belkyra av en liten/diskret dubbelhaka är ca 20 000 kr
 • Priset för belkyyrabehanling av en lite större dubbelhaka är ca 30 000 kr