Allt om fettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-12

En fettsugning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att ta bort envisa fettdepåer.

Fettsugningar är ett av de mest populära plastikkirurgiska ingreppen i världen. Detta beror på flera saker:

 • Väldigt många människor besväras av envisa fettdepåer som är omöjliga att få bort genom diet och träning.
 • Fettsugningar utförs på både kvinnor och män i alla åldrar.
 • Ingreppet är förhållandevis enkelt och ger oftast mycket fina resultat.
 • Resultaten som uppnås vid en fettsugning är i princip permanenta.

Med fettsugning kan man avlägsna de lokala fettdepåer som vägrar svara på kost och motion. Ofta handlar det om magen, rumpan eller utsidan låren s.k. ridbyxlår.

Vilket resultat kan du förvänta dig av en fettsugning?

Fettsugning av lår, knän, armar.

Vilket resultat man kan förvänta sig av en fettsugning beror till stor del på hur mycket fett som finns, var det sitter någonstans och hur bra hudkvalité man har.

 • Under rätt förutsättningar är en fettsugning en mycket effektiv behandling.
 • Det är dock viktigt att förstå att en fettsugning INTE är en metod för att gå ner i vikt.
 • Behandlingen kan endast finputsa det som blir kvar efter träning och viktminskning.

Stram hud ger bättre resultat

Huden i det område som skall fettsugas har en avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.

 • Vid en fettsugning tar man bort fettdepåer som finns mellan huden och muskulaturen.
 • När fettet försvinner minskar fylligheten under huden. Detta påverkar hudåtstramningen.
 • Hud som är stram och har hög elasticitet ger därför ett bättre resultat.
 • Slapp hud orsakad av viktminskning, celluliter eller naturligt åldrande har inte samma förmåga att anpassa sig till den nya kroppsformen. Då kan ytterligare  behandlingar behövas för att strama upp eller avlägsna slapp överskottshud.

Vissa fettdepåer kan inte behandlas

Fett med en lös konsistens är ofta lättare att behandla än ett hårdare fettlager (som består av mer bindväv).

 • Män är ofta svårare att behandla än kvinnor. Detta beror på att män har ett hårdare fettlager samt att mycket av männens fett kan ligga inne i buken. Där kan man inte stoppa in en fettsug.
 • Djupt liggande fettdepåer hos män yttrar sig ofta som en hård och spänd ”ölmage” utan lös fettvävnad under huden. Denna går inte att fettsuga.

Vilka områden kan man fettsuga?

Områden för fettsugning

Kroppens fettvävnad har olika sammansättning beroende på var den sitter. Detta gör att vissa områden går bättre att fettsuga än andra.

De bästa resultaten av en fettsugning kan man förvänta sig vid:

 • Fettsugning av magen (i synnerhet nedanför navlen).
 • Fettsugning av höfter (bilringar/lovehandles).
 • Fettsugning av utsida lår (ridbyxlår).
 • Fettsugning av insidan knät.
 • Fettsugning av ryggen.
 • Fettsugning av hakan och halsen.

Mer besvärliga områden

Vissa områden är svårare att fettsuga än andra. Här kan man därför inte förvänta sig lika bra resultat alla gånger.

 • Vid fettsugning av lårens insida och fettsugning av överarmarna får man vara försiktig så att man inte tar för mycket fett. Risken för slapp hud är något högre i dessa områden.
 • Vaderna, rumpan och anklarna/fotlederna kan fettsugas. Resultaten brukar dock inte bli lika tillfredsställande p.g.a den hårdare fettvävnaden.

Fettsugning vid gynekomasti och andra tillstånd

Utöver de traditionella områdena för fettsugning finns det även andra tillfällen där en fettsugning kan vara ett alternativ.

 • Fettsugning av gynekomasti – gynekomasti kallas även för ”manboobs” och innebär att en man har utvecklat bröst. I de fall överkottsvävnaden i brösten består av fett kan en fettsugning vara ett alternativ.
 • Fettsugning av lipom – ett lipom är en fettsvulst under huden. En fettsugning kan i många fall vara ett alternativ för att ta bort lipom.
 • Fettsugning av lipödem – lipödem är ett fel som kan uppstå i fettvävnaden hos kvinnor. Problemet ger en abnormal förstoring av fettcellerna runt höfter, lår, rumpa och vader. En fettsugning kan lindra dessa problem avsevärt.

Mer eller mindre permanent resultat

Resultaten som uppnås vid en fettsugning varar mer eller mindre för evigt. Detta beror på följande:

 • Vi föds med ett förutbestämt antal fettceller. En viktförändring ger en förstoring eller förminskning av de befintliga cellerna. Kroppen skapar dock sällan nya fettceller.
 • Eftersom kroppen normalt sett inte bildar nya fettceller ger en fettsugning ett bestående resultat då det är just själva fettcellerna som avlägsnas.
 • Fettceller bildas sällan på nytt. De som lämnas kvar i området efter en fettsugning (man kan inte avlägsna alla fettceller från ett område) kan dock vid kraftig viktökning svälla upp och öka i storlek.

Viktigt att informera sig väl!

Fettsugningar är kosmetiska ingrepp som utförs på privata kliniker. Du får själv få stå för kostnaden.

 • Detta betyder att du själv måste ta ansvar för den behandling du får.
 • Det bästa sättet att göra detta på är att informera dig väl före ditt beslut.

Nästa: Metoder och alternativ »


På den här sidan får du som överväger en fettsugning reda på mycket av det du behöver veta om ingreppet innan ditt beslut. Informationen är i alla medicinskt relaterade avsnitt faktagranskad av Dr. Anders Liss, specialist i plastikkirurgi vid Art Clinic. Innehållet på sidan skall ses som en allmän vägledning till fettsugning och kan inte ersätta en konsultation hos läkare.

Visa mer