Allt om fettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-09

En fettsugning är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att ta bort envisa fettdepåer.

Fettsugningar är ett av de mest populära plastikkirurgiska ingreppen i världen. Detta beror på flera saker:

 • Väldigt många människor besväras av envisa fettdepåer som är omöjliga att få bort genom diet och träning.
 • Fettsugningar utförs på både kvinnor och män i alla åldrar.
 • Ingreppet är förhållandevis enkelt och ger oftast mycket fina resultat.
 • Resultaten som uppnås vid en fettsugning är i princip permanenta.

Med fettsugning kan man avlägsna de lokala fettdepåer som vägrar svara på kost och motion. Ofta handlar det om magen, rumpan eller utsidan låren s.k. ridbyxlår.

Vilket resultat kan du förvänta dig?

Fettsugning av lår, knän, armar.

Vilket resultat man kan förvänta sig av en fettsugning beror till stor del på hur mycket fett som finns, var det sitter någonstans och hur bra hudkvalité man har.

 • Under rätt förutsättningar är en fettsugning en mycket effektiv behandling.
 • Det är dock viktigt att förstå att en fettsugning INTE är en metod för att gå ner i vikt.
 • Behandlingen kan endast finputsa det som blir kvar efter träning och viktminskning.

Stram hud ger bättre resultat

Huden i det område som skall fettsugas har en avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.

 • Vid en fettsugning tar man bort fettdepåer som finns mellan huden och muskulaturen.
 • När fettet försvinner minskar fylligheten under huden. Detta påverkar hudåtstramningen.
 • Hud som är stram och har hög elasticitet ger därför ett bättre resultat.
 • Slapp hud orsakad av viktminskning, celluliter eller naturligt åldrande har inte samma förmåga att anpassa sig till den nya kroppsformen. Då kan ytterligare  behandlingar behövas för att strama upp eller avlägsna slapp överskottshud.

Vissa fettdepåer kan inte behandlas

Fett med en lös konsistens är ofta lättare att behandla än ett hårdare fettlager (som består av mer bindväv).

 • Män är ofta svårare att behandla än kvinnor. Detta beror på att män har ett hårdare fettlager samt att mycket av männens fett kan ligga inne i buken. Där kan man inte stoppa in en fettsug.
 • Djupt liggande fettdepåer hos män yttrar sig ofta som en hård och spänd ”ölmage” utan lös fettvävnad under huden. Denna går inte att fettsuga.

Vilka områden kan man fettsuga?

Områden för fettsugning

Kroppens fettvävnad har olika sammansättning beroende på var den sitter. Detta gör att vissa områden går bättre att fettsuga än andra.

De bästa resultaten av en fettsugning kan man förvänta sig vid:

 • Fettsugning av magen (i synnerhet nedanför navlen).
 • Fettsugning av höfter (bilringar/lovehandles).
 • Fettsugning av utsida lår (ridbyxlår).
 • Fettsugning av insidan knät.
 • Fettsugning av ryggen.
 • Fettsugning av hakan och halsen.

Mer besvärliga områden

Vissa områden är svårare att fettsuga än andra. Här kan man därför inte förvänta sig lika bra resultat alla gånger.

 • Vid fettsugning av lårens insida och fettsugning av överarmarna får man vara försiktig så att man inte tar för mycket fett. Risken för slapp hud är något högre i dessa områden.
 • Vaderna, rumpan och anklarna/fotlederna kan fettsugas. Resultaten brukar dock inte bli lika tillfredsställande p.g.a den hårdare fettvävnaden.

Fettsugning vid gynekomasti och andra tillstånd

Utöver de traditionella områdena för fettsugning finns det även andra tillfällen där en fettsugning kan vara ett alternativ.

 • Fettsugning av gynekomasti – gynekomasti kallas även för ”manboobs” och innebär att en man har utvecklat bröst. I de fall överkottsvävnaden i brösten består av fett kan en fettsugning vara ett alternativ.
 • Fettsugning av lipom – ett lipom är en fettsvulst under huden. En fettsugning kan i många fall vara ett alternativ för att ta bort lipom.
 • Fettsugning av lipödem – lipödem är ett fel som kan uppstå i fettvävnaden hos kvinnor. Problemet ger en abnormal förstoring av fettcellerna runt höfter, lår, rumpa och vader. En fettsugning kan lindra dessa problem avsevärt.

Mer eller mindre permanent resultat

Resultaten som uppnås vid en fettsugning varar mer eller mindre för evigt. Detta beror på följande:

 • Vi föds med ett förutbestämt antal fettceller. En viktförändring ger en förstoring eller förminskning av de befintliga cellerna. Kroppen skapar dock sällan nya fettceller.
 • Eftersom kroppen normalt sett inte bildar nya fettceller ger en fettsugning ett bestående resultat då det är just själva fettcellerna som avlägsnas.
 • Fettceller bildas sällan på nytt. De som lämnas kvar i området efter en fettsugning (man kan inte avlägsna alla fettceller från ett område) kan dock vid kraftig viktökning svälla upp och öka i storlek.

Viktigt att informera sig väl!

Fettsugningar är kosmetiska ingrepp som utförs på privata kliniker. Du får själv få stå för kostnaden.

 • Detta betyder att du själv måste ta ansvar för den behandling du får.
 • Det bästa sättet att göra detta på är att informera dig väl före ditt beslut.

Metoder och alternativ

Vilken är den bästa metoden för fettsugning?

Principen bakom en fettsugning är i grunden mycket enkel. Först gör man ett hål i huden. Sedan sticker man in en sug och suger ut fettet.

Men även om principen är enkel så finns det i praktiken ett antal utmaningar som kirurgen måste hantera för att minska risker och besvär efter operationen:

 • Att avlägsna rätt mängd fett. Tar man för mycket eller ojämnt får man gropar i huden efter operationen.
 • Att begränsa skadorna på omkringliggande vävnad som blodkärl och bindväv.
 • Att behålla patientens vätskebalans på en jämn nivå. För stora vätskeförluster under operation kan vara mycket farligt.
 • Att minimera patientens obehag både under och efter operationen.

För att ta bort så mycket fett som möjligt men samtidigt minimera påfrestningarna på kroppen har man utvecklat ett antal olika metoder och tekniker.

Det svåra är att få loss fettcellerna

Den stora skillnaden mellan dagens tekniker för fettsugning handlar om hur man får loss  fettcellerna ur fettlagret man suger i. Här finns det i princip tre tekniker.

 • Traditionell teknik – här slås fettlagret sönder med fysisk kraft genom att ”sugröret” av metall med kraft förs fram och tillbaka i fettlagret.
 • Värmetekniker – här smälts fettcellerna ned med hjälp av högfrekvent energi innan de sugs ut genom ”sugröret”.
 • Vattenjet – Här spolas fettcellerna loss med vattentryck innan de sugs ut.

Traditionella metoder för fettsugning

Guiden om fettsugning

Den vanligaste metoden för fettsugning är s.k. våt fettsugning. Det är i princip samma teknik som användes när fettsugningen uppfanns på 1970-talet. Det går till ungefär såhär:

 • Först sprutas en blandning av saltvatten, bedövningsmedel och adrenalin in fettlagret för att lösa upp, begränsa vätskeförlust och minska blödning.
 • Sedan stoppas ett smalt metallrör (sond) in under huden och förs fram och tillbaka genom fettvävnaden för att lossa fettcellerna så att de kan följa med sugen ut.

I vissa fall används en motordriven sug eller en sug med ultraljudsvågor som underlättar arbetet med att slå sönder fettstrukturen för kirurgen.

Effektivt men påfrestande

Fettsugning med traditionella metoden är fortfarande ett erkänt effektivt sätt att avlägsna lokala fettdepåer. Tekniken som används har dock vissa nackdelar:

 • Eftersom endast fettlagret påverkas finns det risk för att huden blir slapp när fettet förvunnit.
 • Den förhållandevis ”våldsamma” bearbetningen av vävnaden leder till ett förhållandevis besvärligt och obekvämt efterförlopp.
 • Ingreppet måste normalt sätt utföras i full narkos.

Nya metoder för fettsugning

Vattenassisterad fettsugning

För att minimera de nackdelar som finns med den traditionella metoden för fettsugning har man utvecklat nya tekniker.

De nya teknikerna har två mål. 1) Att minska den fysiska kraft som behövs för att få loss fettcellerna i vävnaden samt 2) att strama åt huden ovanpå det område som fettsugs.

 • För att lättare få loss fettcellerna kan man värma upp vävnaden eller spola den med en stark vattenstråle.
 • Den mest kända av dessa nya metoder är kanske den s.k. laserfettsugningen. Här smälts fettet med laserljus innan det sugs ut.
 • Den nyaste metoden för att smälta fettcellerna kallas för radiofrekvensfettsugning. Här används radiovågor för att hetta upp vävanden.
 • Värmen som används vid fettsugning med laser eller radiofrekvens ger även en viss hudåtstramande effekt
 • Den allra senaste tekniken för fettsugning använder vattentryck för att slå loss fettcellerna innan de sugs ut. Denna kallas för vattenassisterad fettsugning.

Alternativ till fettsugning

Alternativ till fettsugning

I vissa fall är en kirurgisk fettsugning inte den bästa lösningen. Skälen till detta kan vara antingen praktiska eller ekonomiska. Då finns i princip tre alternativ:

1. Kost, träning och acceptans

Det första alternativet till en fettsugning är det minst ingripande. Det handlar om att försöka förändra problemet på egen väg med:

 • Motion och ändrade kostvanor, motion
 • Genom att framhäva sina fina sidor med hjälp av kläder/makeup
 • Accepterande av sin kropp och sitt utseende.

Även om hälsosam kost och motion kan kräva längre tid och större viljestyrka än snabb och effektiv fettsugning, påverkar dessa åtgärder hela kroppen och är bra för hälsan.

2. Alternativa kirugiska ingrepp

Det andra alternativet till fettsugning kan vara andra plastikkirurgiska ingrepp:

 • Bukplastik används på magar där det finns en kombination av fettansamlingar och slapp hud.
 • I ansiktet kan i vissa fall en ansiktslyftning vara nödvändig där man flyttar och avlägsnar fettvävnad samtidigt som man stramar upp slapp hud.
 • Problem med förstorade bröstkörtlar hos män (gynekomasti) behandlas i vissa fall med en bröstförminskningsoperation i stället för fettsugning eftersom körtelvävnaden inte kan sugas ut.

3. Icke-kirurgiska behandlingar

Den tredje möjligheten för den som inte vill genomgå en kirurgisk fettsugning är att välja en fettreducerande behandling.

Icke-kirurgisk fettreducering lämpar sig bäst för den som upplever att en fettsugning är ett allt för stort eller kostsamt ingrepp.

Traditionell fettsugning

Traditionell fettsugning

Fettsugningar har utförts sedan 70-talet. Tekniken har sedan dess förfinats men den traditionella metoden är i princip densamma.

 • De första fettsugningarna utfördes genom att man helt enkelt stack in ett ihåligt metallrör kopplat till en vakuumsug i fettlagret under huden. Där slog man sönder fettvävnaden genom att föra metallröret fram och tillbaka så att fettcellerna lossnade och kunde sugas ut.
 • Denna tidiga teknik för fettsugning var effektiv men också förhållandevis brutal både för patienten och kirurgen som utförde det tunga och uttröttande arbetet med fettsugen.
 • Det tuffa behandlingsförloppet ledde ofta till en besvärlig återhämtning med omfattande svullnad, blåmärken och smärta med tillhörande sjukskrivning.

Samma princip men förfinad teknik

Den traditionella metoden för fettsugning är fortfarande den mest använda och principerna i tillvägagångssättet är desamma. Tekniken har dock  förfinats för att göra behandlingen enklare, säkrare, effektivare och mer skonsam än tidigare.

Från torr till våt fettsugning

Den första och största förändringen i modern fettsugningsteknik är att man först förbehandlar vävnaden genom att spruta in en vätska bestående av saltvatten, bedövningsmedel och adrenalin. Metoden kallas för våt fettsugning.

 • Förbehandlingen får fettcellerna att svälla upp vilket gör dem lättare av får loss och suga ut. Samtidigt minskar vätskeförlusten och adrenalinet får blodkärlen drar ihop sig.
 • Denna ”uppdatering” av den gamla tekniken minskar blödning och därmed svullnad samt blåmärken efter operation.

Ultraljud som bryter ned fettcellerna

Under en fettsugning slår kirurgen sönder fettvävnaden med fysisk kraft genom att föra sonden fram och tillbaka i fettlagret.

I mjuka områden går fettsugen relativt enkelt genom vävnaden men i hårda bindvävstäta områden som ex. mage, höfter eller rygg blir det mera besvärligt.

Vid fettsugning av stora fettdepåer eller i hårda områden bearbetar man därför ibland fettet med hjälp av en sond försedd med en ultraljudsgivare innan det sugs ut. Ultraljudsvågorna bryter ner fettet och man kan sedan enklare suga ut det ”smälta” fettet:

 • Fettsugning med ultraljud är särkskilt effektiv vid behandling av stora mängder eller i hårdare områden.
 • Behandlingen tar p.g.a. det extra momentet lite längre tid och är därför något dyrare.
 • Metoden anses även mer effektiv vid ingrepp för andra gången.
 • Ultraljudsbehandlingen ger en viss hudåtstramning i det behandlade området.
 • Ultraljudsmomentet innebär en ökad risk för yttre och inre bränn- och nervskador.

Vibrationer underlättar kirurgens arbete

För att bryta ned fettlagret har kirurgen tidigare tvingats förlita sig på sin egen armstyrka. Detta har dock visat sig tröttsamt vilket kan öka risken för ojämnheter.

 • För att underlätta det fysiska arbetet har man tagit fram en vibrerade sug som gör det lättare att tränga igenom det fettlager man suger i.
 • Den vibrerande sugen gör att behandlingen går fortare men den blir samtidigt lite mer påfrestande för vävnaden.
 • Eftersom sugen går lättare i fettlagret menar många användare att den kan ge ett jämnare resultat eller åtminstone minskar risken för synliga ojämnheter.

Fettsugning med laser

Laserfettsugning med metoden SmartLipo

Laserfettsugning, laserlipolys eller fettsugning med laser som tekniken också kallas är en metod för fettsugning där man först smälter fettet med hjälp av laserljus innan det sugs ut.

 • Laserfettsugningen togs fram av företaget Cynosure och gjordes känd under namnet SmartLipo.
 • Därefter har andra företag kommit ut med liknande produkter under namn som Cool Lipo och Slim Lipo m.fl.

Laserfettsugningen utvecklades av två skäl:

 1. För att minska skadan/traumat i vävanden som uppstår vid traditionell fettsugning. Detta innebär mindre besvär och kortare ”nedtid” efter ingreppet.
 2. För att minska problemen med hudslapphet genom att använda lasern för att strama upp huden från insidan i samband med ingreppet.

Så fungerar laserfettsugning

SmartLipo av utsida lår

Vid laserfettsugning förbehandlar man vävanden med en tunn fiber som man för in i fettlagret. Fibern avger laserljus i ena änden vilket smälter fettcellerna och stramar åt huden.

När laserljuset träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Därefter kan de sugas ut på ett betydligt enklare sätt än vid traditionell fettsugning.

På vissa kliniker väljer man att låta det smälta fettet bli kvar för att försvinna genom kroppens normala fettförbränningsprocess. Detta är dock inte lämpligt när lite större mängder fett avlägsnas eftersom restprodukterna orsakar svullnad och kan påverka slutresultatet.

 • Många kirurger menar att en laserfettsugning har både en direkt och mer långsiktig effekt. Detta beror på att många av de fettceller laserljuset skadar bryts ned först efter ett par månader.
 • En annan positiv effekt vid fettsugning med laser är att värmen sluter de blodkärl som skadas i vävnaden. Detta minskar svullnad och blåmärken som ju annars orsakas av blödning under huden.
 • Nackdelen med laserfettsugning att det är svårt att behandla fettdepåer på mer än 400 – 600 ml fett per gång med metoden.

Sammanfattningsvis kan man säga att en laserfettsugning kan avlägsna mindre fettdepåer på ett ”mjukare” vis än fettsugning med traditionella metoder. Detta innebär ett enklare behandlings- och efterförlopp utan behov av narkos och någon längre sjukskrivning från arbete etc.

Hudåtstramning vid fettsugning med laser

Hudåtstramning vid Smart Lipo laserfettsugning

En del av den värmeenergi som alstras i fettlagret vid laserlipolys når även underhuden. Där orsakar den en sorts kontrollerad skada vilken sätter igång kroppens läkningsprocess.

 • Kroppens läkningprocess leder till en viss hudåtstramande effekt.
 • Kirurgen kan även behandla underhuden för att skapa ytterligare åtstramning.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden med celluliter eller slapp hud kan behandlas. Detta öppnar nya behandlingsmöjligheter för flera patienter.
 • Den höga precisionen och de hudåtstramande egenskaperna har gjort att många plastikkirurger utför laserfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att optimera resultaten.

För- och nackdelar med laserfettsugning

En laserfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även vissa nackdelar:

Skonsammare fettreduktion och hudåtstramande egenskaper:

 • Enklare behandling, utan narkosbehov och med färre risker.
 • Lindrigare efterförlopp med minimal sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Minimala ingångssnitt (1-2 mm – inga stygn).
 • Hudåtstramande effekt och mindre risk för ojämnheter.
 • Möjlighet att behandla tidigare ”olämpliga” patienter och områden (ansikte, underarmar, övre delen av magen, knän, celluliter).

Tidsödande och begränsningar i volym:

 • Dyrare och mer tidskrävande än traditionell fettsugning.
 • Begränsningar i mängden fett som kan avlägsnas per behandlingstillfälle.
 • Precisionen vid energibestrålningen av vävnaden är inte helt exakt.
 • Risk för brännskador vid behandling av större områden till följd av överhettning.

Kliniker som utför fettsugning med laser

Då laserfettsugning är en enklare och mindre riskfylld operation utförs fettsugning med laser på både fullutrustade plastikkirurgiska kliniker och något enklare privata dagkirurgiska mottagningar.

Den större tillgängligheten på tekniken gör det extra viktigt för den som vill genomgå Smart lipo att informera sig om klinikens och den behandlande läkarens utbildning och renommé.

Radiofrekvensfettsugning

BodyTite fettsugning med radiofrekvens

Vid BodyTite utförs fettsugning och huduppstramning i samma moment.

En av de senaste metoderna som för fettsugning är radiofrekvensfettsugning. Metoden utvecklades av företaget Invasix och gjordes känd under namnet BodyTite.

 • Vid BodyTite alstras värme under huden med hjälp av radiovågor.
 • Värmen smälter fettcellerna samtidigt som de sugs ut.
 • Dessutom ger upphettningen av underhuden en hudåtstramande effekt.
 • Med radiofrekvensfettsugning har man lyckats kombinera fördelarna med traditionell fettsugning och laserfettsugning.
 • Detta möjliggör relativt stora fettsugningar med betydande hudåtstramning.

Så fungerar fettsugning med Body Tite

Hudåtstramning vid radiofrekvensfettsugning

Vid radiofrekvensfettsugning förs en smal ihålig sug försedd med en radiovågssändare in i fettlagret under huden. På utsidan används en mottagare som styr energin uppåt och in i underhuden.

Effektiv och skonsam fettreduktion

När radiovågorna träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Eftersom sonden både fungerar som värmare och sug kan fettet smältas och sugas ut i samma moment. Detta sparar både tid och skador på vävnaden.

 • Energin som avges från den inre sonden strömmar till den yttre elektroden vilket kontrollerar och riktar energin inifrån fettvävnaden och uppåt in i underhuden.
 • Den yttre elektroden fungerar även som termometer och mäter hela tiden temperaturen i vävnaden. Om temperaturen närmar sig en skadlig nivå slås energin ifrån automatiskt.
 • Till skillnad från laserfettsugning så kan man vid radiofrekvensfettsugning avlägsna nästan lika stora mängder fett som vid fettsugning med traditionella metoder.
 • Radiovågorna försluter även blodkärl som skadas under behandlingen vilket minskar svullnad och blåmärken orsakade av blödning under huden.

Videoanimation av radiofrekvensfettsugning med BodyTite från Art Clinic

BodyTite Radiofrekvensfettsugning Fettsugning

God hudåtstramning ger utökade möjligheter

Radiovågsteknologin som smälter fettcellerna även användas för ren hudåtstramning. Behandlaren styr då värmeenergin in i underhuden där den orsakar en kontrollerad vävnadsskada.

 • Skadan som uppstår i i vävnaden aktiverar kroppens läkningsprocess vilken ger den hudåtstramande effekten.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden eller patienter med slapp hud kan fettsugas.
 • Samtidigt kan man avlägsna större volymer fett i områden där man annars varit tvungen att begränsa sig med hänsyn till risken för hudslapphet.
 • Även områden med celluliter kan behandlas med BodyTite fettsugning tack vare dess hudåtstramande effekt. Dessa områden kan inte behandlas med traditionell fettsugning.

Många kirurger utför radiofrekvensfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att åstadkomma bättre hudåtstramning eller som ”touch up” behandling för patienter som vill bättra på resultatet av en tidigare fettsugning.

Få nackdelar, flera fördelar

BodyTite för magen

En radiofrekensfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även ett fåtal nackdelar. Du finner en summarisk uppställning av dessa nedan.

Fördelar med radiovågsfettsugning (Body Tite)

 • Behandlingstiden är kort, riskerna färre och ingreppet utförs i lokalbedövning.
 • Smälter och suger fett samtidigt som blodkärl koaguleras i samma moment.
 • Efterförloppet är lindrigare än vid traditionell fettsugning med kort sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Betydande hudåtstramande effekt.
 • Små ingångssnitt (3 mm –få eller inga stygn).
 • Möjlighet att behandla tidigare svårbehandlade patienter och områden (ansikte, underarmar, under BH-band, övre delen av magen, knän).
 • Kan även användas på personer med kraftig övervikt (BMI 30+).
 • Stabil optimal behandlingstemperatur = jämna och snabba resultat.

Nackdelar med radiovågsfettsugning (Body Tite)

 • Dyrare än fettsugning med traditionell metod och laserfettsugning.
 • Kan inte avlägsna fullt så stora mängder fett per behandlingstillfälle som traditionell fettsugning.

Vattenassisterad fettsugning

Fettsugning med Body Jet

Body-Jet, även känt som WAL (Water Assisted Liposuction) eller på svenska – vattenassisterad fettsugning – är en ny metod för att avlägsna envisa fettdepåer.

BodyJet-tekniken skiljer sig från anda metoder för fettsugning där man antingen använder fysisk kraft eller uppvärmning av vävnaden för att få loss fettcellerna. Istället används vattentryck.

Vattentrycket från BodyJet  får fettcellerna att lossna

 • Vid vattenassisterad fettsugning använder man en sug med en vattenstråle längst fram.
 • Vattentrycket spolar in vätska som hjälper till att lösa upp fettvävnaden så att den lättare följer med in i sugen.
 • Vattentryckstekniken gör att vävnaden kan behandlas mer varsamt. Detta ger många fördelar i form av mindre blödning, kortare ”nedtid” efter ingreppet och mindre obehag.

Fettcellerna mår bra efter Body-Jet och kan flyttas

P.g.a. den varsamma hanteringen av fettvävnaden är en stor del av de avlägsnade fettcellerna i mycket gott skick när de kommer ut. Detta innebär en stor fördel: 

 • De utsugna fettcellerna kan återanvändas på andra platser i kroppen där de gör bättre nytta.
 • Exempelvis kan fettceller som utvunnits med Body-Jet injiceras i ansiktet, brösten eller andra delar av kroppen där man vill öka volymen och fylligheten.

Ger transplanterbart fett av bra kvalité

Att flytta fett från ett ställe på kroppen till ett annat är ingen nyhet inom den estetiska kirurgin. Men det har funnits ett problem:

 • Den största utmaningen med att transplantera fett är att få fettcellerna att överleva på den nya platsen och på så sätt uppnå en permanent förändring.
 • Att utvinna transplanterbara fettceller med hjälp av Body-Jet har visat sig mycket effektivt eftersom fettceller som mår bra överlever i högre grad än de som utvunnits med mindre varsamma tekniker.

Body-Jet/WAL är sammantaget en mycket intressant metod för att avlägsna fett, inte minst för den som samtidigt och på ett naturligt sätt även vill öka på fylligheten i andra delar av kroppen.

Planering och förberedelser

Operationen

En fettsugning kan utföras med fyra olika metoder; traditionell metod, laser, radiovågsteknik och vattenassisterad fettsugning.

 • Beroende på vilken metod som används går själva behandlingen till på lite olika sätt.
 • Förberedelserna inför en fettsugning är dock i stort sett desamma oavsett metod.

På den här sidan får du veta vad som sker före och under en fettsugning med de olika metoderna.

Planering inför en fettsugning

När du väl bestämt dig för att utföra en fettsugning är första steget att boka tid hos en klinik. Du hittar dessa i vårt klinikregister för fettsugning.

Viktigt att välja rätt klinik

 • Vilken klinik du väljer är avgörande för ditt resultat och din trygghet.
 • Vi rekommenderar dig därför att läsa vår information om hur du väljer rätt klinik och kirurg innan du bestämmer dig.
 • Tänk på att alla kliniker inte arbetar med de fyra olika metoderna för fettsugning. Detta kan påverka vilken metod de rekommenderar.
 • På en klinik som arbetar med flera olika metoder kan du rimligen förvänta dig att de rekommenderar den metod det tror blir bäst utifrån dina förutsättningar.

Det börjar med en konsultation

Konsultation före en fettsugning

Före en fettsugning går man alltid på en konsultation som tar ungefär en halvtimma. Du träffar antingen en plastikkirurg eller en sköterska.

Om du träffar en sköterska vid din konsultation inför behandlingen är besöket normalt sett kostnadsfritt. Om du träffar en kirurg kostar det cirka 500 kr.

Vid ditt besök gör man en liten undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd, var dina fettdepåer är lokaliserade och din hudkvalité. Därefter diskuterar ni:

 • Dina behandlingsalternativ
 • Vilka mål och förväntningar du själv har på ingreppet och hur kirurgen tror sig kunna infria dessa.
 • Vilka risker behandlingen innebär
 • Hur du måste förbereda dig innan ingreppet och sköta dig efteråt.
 • Hur mycket ingreppet kommer att kosta

Det är viktigt att du är tydlig och uppriktig med din kirurg om dina förväntningar.

Vi rekommenderar dig att du förbereder dig inför din konsultation genom att läsa informationen om konsultationen inför plastikkirurgi.

Informationsvideo om fettsugning från Estetikcentrum i Malmö

Estetikcentrum - Fettsugning

Förberedelser inför en fettsugning

Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. före fettsugning

Efter din konsultation hos kirurgen får du möjlighet att boka operation. Det är bra att ta lite tid på sig att fundera innan man fattar sitt beslut. 

 • Du skall inte känna dig pressad att fattat ditt operatiinsbeslut. Seriösa kirurger och kliniker arbetar inte så.
 • När du väl bestämt dig och bokat din operation får du information om hur du skall förbereda dig. Hur du skall äta och dricka, regler för rökning, hygien samt användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Du skall ha stabil vikt inför en fettsugning

En fettsugning med traditionell metod är ofta ett ganska stort ingrepp. Det är viktigt att man ligger ”rätt till” i vikt.

 • Att ligga rätt i vikt betyder i praktiken att man långsamt går ner i vikt eller åtminstone håller vikten i anslutning till sin operation.
 • Om man går upp i vikt inför, eller direkt efter, en fettsugning riskerar man ett sämre resultat och att det blir ojämnheter i de behandlade områdena.
 • Vid laserfettsugning, radiovågsfettsugning eller vattenassisterad fettsugning är viktstabiliteten inte fullt lika viktigt som vid större fettsugningar utförda med den traditionella metoden.

Resultatet av en fettsugning är till stor en kombination av kirurgens insatser och patientens disciplin i fråga om sin vikt inför och efter behandlingen.

Om du skall genomgå en fettsugning med traditionell metod är det bra om någon kommer och hämtar dig efter operationen och kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Om du fettsugs med laser-, radiofrekvens- eller vattenassisterad teknik klarar du dig själv efter ditt ingrepp då dessa metoder ger betydligt lindrigare besvär.

Operationen

Fettsugning utförs i narkos eller lokalbedövning

Beroende på vilken metod som används vid en fettsugning ser operationsförloppet lite annorlunda ut. Vi har därför valt att redovisa förloppet för varje metod var för sig.

Oavsett vilken metod som används så börjar din operationsresa med att du anländer till kliniken där du skrivs du in och får byta om till operationskläder.

Operationsförlopp vid fettsugning med traditionell metod

Fettsugning med traditionell metod

En fettsugning med traditionell metod är en operation som utförs på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker i en traditionell operationssal.

 1. Innan operationen får du träffa din kirurg. Han eller hon gör operationsritningar på kroppen och en genomgång av operationen. Ibland tar man bilder av operationsområdet ur olika vinklar. Du får lite lugnande medicinering och en stunds vila. Därefter hämtas du av en sköterska till operationssalen.
 2. I operationssalen kopplar man in lite övervakningsutrustning och du får därefter din bedövning. Lite större fettsugningar utförs normalt sett i narkos medan mindre kan utföras i lokalbedövning.
 3. Operationen inleds med att kirurgen lägger ett par små snitt i operationsområdet. Därefter sprutar man in en särskild vätskelösning som förberer vävnaden. Sedan påbörjas själva fettsugningen.
 4. Kirurgen använder en liten ihålig sugsond som förs fram och tillbaka i fettlagret. Under arbetet känner han/hon hela tiden med sin fria hand mot huden för att försäkra sig om att resultatet blir jämt och fint.
 5. När fettlagret är färdigbehandlat dras sonden ur och ingångssnitten sluts med stygn eller tejp. Hela operationen tar mellan 1-3 timmar.

Efter operationen förs du till ett övervakat uppvakningsrum och därefter till ditt patientrum för lite ytterligare vila.

När du vilat en stund kommer kirurgen och kontrollerar hur du mår. Om allt känns bra skrivs du därefter ut och får m.a.o. lämna kliniken under eftermiddagen samma dag som du kom in.

Operationsförlopp vid laserfettsugning

Tillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälle

En laserfettsugning är en mindre påfrestande behandling än en fettsugning med traditionell metod. Operationen utförs i lokalbedövning och innebär mindre blödning och vätskeförlust än fettsugning med traditionell metod.

Den enklare behandlingen och minskade påfrestningen reducerar avsevärt risken för akuta hälsotillstånd. Därför utförs laserfettsugningar även i behandlingsrum på enklare dagkirurgiska mottagningar och kliniker.

 1. Innan behandlingen påbörjas får du lite lugnande medicin. Det första som sker är att kirurgen ritar upp operationsområdet. Därefter läggs lokalbedövningen. Du är vaken under hela ingreppet men känner inget obehag.
 2. När operationsområdet är uppritat och bedövat läggs ett eller ett par 2-3 mm långa snitt. Därefter sprutas en förberedande vätskelösning in i fettlagret.
 3. När fettvävnaden är förberedd förs en lång smal kanyl med en laserfiber in under huden. Där ”avfyras” varma laserpulser som smälter fettcellerna och stimulerar huden att dra ihop sig. Behandlaren ser hela tiden var lasern befinner sig då dess rödaktiga ljus syns tydligt genom huden.
 4. Behandlingen tar 1-3 timmar beroende på områdets omfattning.

Tillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälle. Om större mängder fett skall avlägsnas finns alternativen att upprepa behandlingen eller använda en annan metod.

 • När fettlagret smälts börjar fettet som förvandlas till en oljig vätska att rinna ut genom ingångssnitten.
 • Man kan nu välja på att direkt suga ut fettet med en smal fettsug eller lämna kvar det och låta kroppen bryta ned det över tid.
 • Om fettet sugs ut direkt, vilket är den vanligaste metoden, syns behandlingsresultaten omedelbart efter operationen. Om det lämnas kvar får patienten vänta i 3-6 månader på att se sitt resultat.

Efter ingreppet förses patienten med ett s.k. kompressionsplagg, en sorts kroppsstrumpa som lägger tryck över det behandlade område.t Därefter går man hem och vilar. Ofta kan man återgå till sina normala aktiviteter redan nästa dag.

Operationsförlopp vid radiofrekvensfettsugning

Operationsförlopp vid radiofrekvensfettsugning

En fettsugning med radiovågor utsätter kroppen för betydligt mindre påfrestning än en fettsugning med traditionell metod. Metoden är dock mer påfrestande än laserfettsugning.

 • Fettsugningar med radiofrekvensteknik används normalt sett när man behöver avlägsna större mängder fett än vad som är möjligt med laserfettsugning.
 • Det är en kraftigare behandling och den skall därför utföras på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet vid en radiofrekvensfettsugning är i princip detsamma som vid en fettsugning med traditionell metod. Den utförs dock normalt sett i lugnande medicinering och lokalbedövning istället för narkos.

 1. Först läggs ett antal små snitt (ca 3 mm) i operationsområdet. Därefter sprutar man in en vätskelösning som förbereder vävnaden. På huden läggs en steril gelé.
 2. När vävnaden förberetts förs en smal sond (3 mm) in i fettlagret. Där alstrar radiovågorna värme som smälter fettet. Samtidigt försluter värmen påverkade blodkärl och stimulerar huden att dra ihop sig.
 3. I den senaste utrustningen för radiofrekvensfettsugning finns en ihålig sond som både smälter och suger ut fettet i samma moment. På vissa kliniker görs ändå behandlingen i två steg.

Hela ingreppet tar 30 minuter till en timma. Efter behandlingen förses patienten med ett kompressionsförband och kan normalt sett återgå till sina ordinarie aktiviteter efter 1-2 dagar.

Bilder före och efter

Välkommen till bildgalleriet för fettsugning! Här ser du före och efter bilder från fettsugning med de mest populära metoderna.

Bilder före och efter fettsugning med traditionell metod

 

Bilder från laserfettsugning (SmartLipo)

 

Bilder från radiofrekvensfettsugning (BodyTite)

 

Bilder från vattenassisterad fettsugning (BodyJet)

Fettsugning är en mycket vanlig typ av plastikoperation som används för att avlägsna lokala depåer av fett som inte svarar på träning eller diet. Genom bildväxlaren nedan kan du se före och efter bilder på patienter som genomgått traditionell fettsugning, laserfettsugning (SmartLipo), radifrekvensfettsugning (Bodytite) och vattenassisterad fettsugning (BodyJet). Till bilderna finns i vissa fall en kortfattad information om metod, klinik, kirurg etc. Viktigt att ha i åtanke är att resultatet av en fettsugning skiljer sig mellan olika patienter på grund av att alla har olika förutsättningar. Före och efterbilderna ger dock en god bild av vad som är möjligt att uppnå genom en fettsugning.

Läkning och återhämtning

Sjukskrivning och träning efter fettsugning

Tiden efter en fettsugning ser annorlunda ut beroende på vilken metod som använts.

Den traditionella metoden för fettsugning ger mer besvär än mjukare metoder som laserfettsugning, radiofrekvensfettsugning eller vattenassisterad fettsugning.

Beskrivningarna av tiden efter de olika ingreppen är indelade var för sig. Vi börjar med den vanligaste metoden – traditionell fettsugning.

Efterförlopp vid fettsugning med traditionell metod

Som nämnts tidigare är tiden efter en fettsugning med traditionell metod mer besvärlig än vid användning av laserfettsugning eller radiofrekvensfettusugning.

Smärta och obehag

Man kan räkna med att känna sig ganska mörbultad efter operationen.

 • Smärta, ömhet, svullnad, blödning och förlorad känsel i det behandlade området är normalt.
 • Smärtan begränsas med tabletter men du kommer att vara stel och öm under flera dagar.

Det är helt normalt att känna sig lite orolig och nedstämd i ett par veckor efter operationen. Dessa känslor avtar i takt med att ditt utseende och välbefinnande succesivt förbättras.

Sårvätskning och dränage

Efter fettsugningen kommer det sannolikt att läcka lite vätska genom de snitt som gjorts.

 • I vissa fall sätts en liten dräneringsslang in under huden för att förhindra vätskeansamling. Denna tas normalt bort efter en eller ett par dagar.
 • Ett tips är att ha extra skydd i sängen nätterna efter en fettsugning. Läcker det vätska är det inte trevligt om det färgar madrassen och sängbottnen.

Kompressionsplagg

Kompressionsplagg

Efter en fettsugning får patienten bära ett kompressionsplagg för att minska svullnad och risken för ojämnheter

Omedelbart efter operationen sätter man en gördel eller ett tryckförband över det behandlade området. Detta minskar svullnad och anpassar huden till sin nya passform.

Kompressionsplagg skall bäras under 2-3 månader för att minimera risken för ojämnheter, minska svullnad och påskynda läkningsprocessen.

Kompletterande behandlingar förbättrar resultatet

Ojämnheter är det stora problemet efter en fettsugning. Ju större fettsugning desto större risk.

 • Att inte gå upp i vikt, eller i bästa fall gå ned några kilo, efter ingreppet är en viktig faktor för att undvika ojämheter efter en fettsugning.
 • En annan mycket bra metod för att minimera risken för ojämnheter är massage. Den bästa tekniken för detta är LPG Endermologie.  Det är en sorts mekanisk djupmassage som ökar blodgenomströmningen i vävnaden.
 • LPG behandlingen minskar risken för djupa ärrbildningar och snabbar på läkningen. Samtidigt känns den också väldigt behagligt.
 • Man brukar rekommendera 6 – 8 LPG-sessioner med start sex veckor efter fettsugningen. Det kan även finnas vinster med att behandla 2 – 3 ggr före en fettsugning för att förbättra blodgenomströmningen inför en operation.

Förebyggande antibiotikabehandling

Förebyggande antibiotikabehandling

Det är inte ovanligt att du behandlas med antibiotika efter din fettsugning för att undvika infektion.

Sjukskrivning från arbete och återgång till normala aktiviteter

Du kommer gradvis att börja känna dig bättre. Efter en veckas sjukskrivning kan du normalt sett återgå till ditt arbete.

 • Dina stygn tas bort inom tio dagar från operationen.
 • Mer påfrestande aktiviteter bör undvikas i minst en månad.
 • Den mesta svullnaden och blånaden försvinner normalt sett under den första månaden.
 • Hela sårläkningsprocessen varar dock längre och det slutgiltiga resultatet syns först efter 6-8 månader.

Återhämtning vid laserfettsugning (SmartLipo)

Kompressionsbandage

Återhämtningen efter en fettsugning med laser är betydligt lindrigare än efter en fettsugning med traditionell metod.

 • Behandlingen brukar kräva någon eller några dagars sjukskrivning.
 • Du kan dock i vissa fall återgå till arbete omedelbart efter ingreppet.

Kompressionsplagg

 • Du skall, för att undvika svullnad, bära ett kompressionsplagg eller elastisk binda som fixerar operationsområdet dygnet runt i 2-3 veckor efter din behandling.
 • Det är också bra att fortsätta med denna under dagtid i ytterligare 2 veckor därefter.

Smärta, svullnad och obehag

 • Det är normalt att uppleva en viss smärta, ömhet och svullnad i operationsområdet under de första två veckorna.
 • Smärtan behandlas behandlas normalt sett enkelt med vanlig Alvedon eller Panodil.

Om större områden har behandlats ges ofta en receptbelagd värktablett och en förebyggande antibiotikabehandling under de första dagarna efter operation.

Postoperativa restriktioner

Postoperativa restriktioner

Det är bra att börja med lättare massage av området efter ca två veckor. Man bör dock vänta i ca 5 veckor innan man genomgår kraftfullare massagebehandlingar som ex. LPG Endermologie.

 • Man bör undvika krävande fysiskt aktivitet och träning under de första två veckorna och att vara noggrann med att dricka rikligt med vatten.
 • Man bör heller inte bada under de två första dagarna.

Återhämtning vid radiofrekvensfettsugning

Det gör inte särskilt ont efteråt

Tiden efter en radiofrekvensfettsugning är lindrigare än efter en fettsugning med traditionell metod men något besvärligare än vid en laserfettsugning.

Kompressionsplagg minskar svullnaden

 • Omedelbart efter en radiofrekvensfettsugning får man med ett s.k. kompressionsplagg  för att minska svullnad i operationsområdet.
 • Kompressionsplagget skall bäras dygnet runt under de första tre veckorna och därefter nattetid under de tre följande.

Det gör inte särskilt ont efteråt

Smärtan är normalt sett mycket begränsad efter en radiofrekvensfettsugning. Den stannar i 1-2 dagar. Under den perioden minimeras den med hjälp av vanlig Alvedon eller i vissa fall med en receptbelagd värktablett som Citodon.

Svullnaden försvinner inom två veckor

Svullnaden begränsas av kompressionsplagget och innebär normalt sett inga praktiska hinder. Många gånger kan man återgå till normala aktiviteter efter något dygn.

Efter 7-10 dagar har svullnaden försvunnit helt och man kan till stor del se effekten av behandlingen. Det tar dock 3-4 månader innan man kan bedöma det slutgiltiga resultatet.

Vissa delar av det behandlade området kan kännas lite hårda. Detta är helt normalt och övergår efter ca 3 månader.

Stygn och tejp försluter snitten

Operationssnitten försluts med tejp alternativt ett stygn och kompress. Eventuella stygn läggs med tråd som löser upp sig själv efter en dag eller två.

I vissa fall, särskilt om större mängder fett avlägsnas, sätts ett litet dränage in under huden som leder bort vätska för att minska svullnad. Detta avlägsnas efter en dag.

Restriktioner efter en radiofrekvensfettsugning

 • Tre dagar efter din radiofrekvensfettsugning kan du börja duscha som vanligt. Du måste dock ta av ditt kompressionsplagg innan.
 • Du bör begränsa ansträngande fysiska aktiviteter under den första veckan.
 • För att minska risken för ojämnheter bör du massera operationsområdet genom att ”knåda” det ett par gånger om dagen under 5-10 min per tillfälle.
 • Även hårdare massage typ LPG Endermologie har en positiv inverkan på behandlingsresultatet. Dessa behandlingar skall dock inte påbörjas förrren 3 veckor efter operationen.

Risker vid fettsugning

Komplikationer och biverkningar vid fettsugning

En fettsugning innebär möjligheter men också risker för oönskade komplikationer och biverkningar.

När man talar om risker vid just fettsugning kan man lite förenklat säga att de i första hand beror på tre faktorer.

 1. Hur mycket fett som skall tas bort – större mängder innebär större risker.
 2. Vilken metod som används – traditionell metod, laserfettsugning (SmartLipo), radiofrekvensfettsugning (BodyTite) eller vattenassisterad fettsugning (BodyJet).
 3. Vem som utför ingreppet – en erfaren specialist med gott omdöme kan bättre undvika kända risker.

Utöver de risker som förknippas med just fettsugningar finns även ett antal allmänna risker som förekommer vid all typ av kirurgi.

Eftersom de olika metoderna för fettsugning innebär olika risker har vi delat in denna sida efter metod.

Risker vid fettsugning med traditionell metod

Risken ökar med mängden fett som avlägsnas

Fettsugning med traditionell metod är den fettsugningsform som innebär störst risker för komplikationer. Detta hänger ihop med att man avlägsnar de största mängderna fett med denna metod.

Risken ökar med mängden fett som avlägsnas

Risken för komplikationer vid en fettsugning ökar med mängden fett som avlägsnas.

 • Om man avlägsnar för mycket fett kan patienten hamna i ett lisvshotande chocktillstånd.
 • För att minska riskerna begränsar de flesta klinikerna sig till 2-4 liter vätska. I praktiken ca 2 kg fett.

Ärren blir små men inte osynliga

Snitten som läggs där fettsugen förs in är små (ca 1 cm). Det är dock inte ovanligt att ärren blir synliga efter operation.

Ojämnheter och slapp hud vanligaste problemen

Ojämnheter

Ojämnheter och slapp hud är de vanligaste biverkningarna efter en fettsugning. Dessa beror på olika faktorer.

 • Kirurgen gör en ojämn fettsugning.
 • Kirurgen går för nära huden med sugen – man måste lämna lite fett.
 • Kroppen läker med kraftig ärrbildning i vävnaden.
 • Patienten slarvar med sin vikt, användande av kompressionsplagg eller massage efter operationen.

När fettet försvinner kan huden ovanpå de behandlade områdena kan bli lös och slapp. Detta problem är vanligare hos äldre patienter eftersom elasticiteten och åtstramningen i huden ofta blir sämre med åren.

Även känsel- och pigmentförändringar förekommer eftersom nerver och pigmentceller kan skadas av fettsugens framfart i vävnaden.

I vissa fall behöver ovanstående biverkningar korrigeras genom ytterligare kirurgi.

Övriga risker och komplikationer vid fettsugning med traditionell metod

Till de mer ovanliga riskerna vid en fettsugning hör; infektion, förlängd läkeprocess, proppbildning, akut vätskebrist, vätskeansamling som måste dräneras ut, brännskador till följd av friktion, skador på huden-, nerver eller inre organ och överreaktioner på mediciner.

Risker vid laserfettsugning (SmartLipo)

Lasern är varm och kan bränna huden.

Lasern är varm och kan bränna huden.

En laserfettsugning skall enligt tillverkaren behandla maximalt 2,5 dl fett (250 gram). Det är en ”snäll” och säker teknik så länge man håller sig till instruktionerna. Öppningen i huden är liten så risken för infektion är minimal.

Brännmärken på huden förekommer men är en förhållandevis ovanlig biverkning. Oftast rör det sig bara om små punkter. Större brännskador med längre läkningstid är ovanliga.

Läkningen efter en laserfettsugning blir enkel med liten svullnad och ganska diskreta blåmärken.

Stora laserfettsugningar kan bli farliga

Eftersom laserfettsugningar endast är avsedda att behandla små mängder fett finns tekniken på flera mindre kliniker. Även av det enklare slaget.

 • Det har förekommit att man gett sig på att behandla stora mängder fett vilket i vissa fall fått allvarliga konsekvenser.
 • Stora laserdoser innebär mycket värme. Då blir också stora mängder fett skadat. Detta måste sugas bort för att minska svullnad och snabba på läkningen.
 • För att fettsuga måste man göra ett lite större hål så att man får in fettsugningskanylen. Risken för infektion ökar.
 • Hög värme innebär även ökad risk för brännskador i vävnaden och på huden.

För hög temperatur och stor värmespridning kan leda till kraftiga ojämnheter och allvarliga brännskador på huden. Det är därför viktigt att förstå att tekniken endast är avsedd för hudåtstramning och behandling av mindre fettdepåer.

Risker vid radiofrevensfettsugning (BodyTite)

Body Tite är en förhållandevis ny teknik för fettsugning och hudåtstramning. Den har stora likheter med traditionell fettsugning.

 • Risken för ärr är mindre eftersom man använder en mindre kanyl. Det blir dock ett centimeterlångt ärr där kanylen sticks in.
 • Den stora skillnaden mellan BodyTite och vanlig fettsugning är värmebehandlingen av vävnaden. Värmen får huden att dra ihop sig så att risken för slapphet och ojämnheter minskar. Det finns dock fortfarande risk för ojämnheter.
 • Om man tar bort stora mängder fett är det svårt att fettsuga helt jämt. Dessutom följer en större läkning vilken också kan bidra till ett ojämnt resultat.
 • BodyTite-tekniken ger väldigt bra kontroll över uppvärmingen av vävnaden. Betydligt bättre än vid laserfettsugning eller traditionell fettsugning med ultraljud. Det går dock även här att värma för mycket.

Radiofrekvensfettsugningar görs vanligtvis i lokalbedövning. En vätska sprutas in i operationsområdet. Det mesta av denna sugs ut under behandlingen och den som blir kvar tar kroppen hand om själv. I vissa fall kan man dock behöva punktera huden för att avlägsna kvarstående vätskeansamlingar.

Om man värmebehandlar ett område utan att suga bort den smälta fettvävnaden kan det leda till ett förlängt läkningsförlopp med svullnad och förhårdnader. Dessa brukar förvinna relativt snart men kan i vissa fall bli kvar i flera månader.

Priser för fettsugning

Kostnaden för en fettsugning

Fettsugningar utförs med olika metoder. Priset för en fettsugning beror till stor del på vilken metod som används.

Kostnaden för en fettsugning varierar beroende på följande faktorer:

 • Vilken metod som används.
 • Vilket/vilka områden som behandlas.
 • Hur mycket fett som skall avlägsnas.
 • Om operationen utförs i narkos eller lokalbedövning.

Nedan följer en ungefärlig prisbild för fettsugning av olika områden fördelade på de olika metoderna.

Pris för fettsugning med traditionell metod

 • Fettsugning haka/hals: pris 10 000-15 000 kr
 • Fettsugning mage+midja/höfter: pris ca 35 000 kr
 • Fettsugning höfter: pris ca 15 000 kr
 • Fettsugning rygg+höfter: pris ca 25 000-35 000 kr
 • Fettsugning ridbyxlår: pris ca 19 000-23 000 kr
 • Fettsugning insida lår: pris ca 15 000-21 000 kr
 • Fettsugning knän: pris ca 10 000-15 000 kr
 • Fettsugning gynekomasti: pris ca 18 000 kr
 • Fettsugning överarmar: pris ca 20 000 kr
Visa kliniker för fettsugning med traditionell metod
(öppnas i nytt fönster)

Pris för laserfettsugning (SmartLipo)

 • Haka/hals: kostnad ca 15 000-20 000 kr
 • Mage+midja/höfter: kostnad ca 40 000 kr
 • Höfter: kostnad ca 20 000 kr
 • Rygg+höfter: kostnad ca 30 000-40 000 kr
 • Ridbyxlår: kostnad ca 24 000-27 000 kr
 • Insida lår: kostnad ca 20 000-26 000 kr
 • Knän: kostnad ca 15 000-20 000 kr
 • Gynekomasti män: kostnad ca 23 000 kr
 • Överarmar: kostnad ca 25 000 kr
Visa kliniker för laserfettsugning
(öppnas i nytt fönster)

Pris för radiofrekvensfettsugning (BodyTite)

 • Haka/hals: kostar ca 15 000-20 000 kr
 • Mage+midja/höft: kostar ca 40 000 kr
 • Höfter: kostar ca 20 000 kr
 • Rygg+höfter: kostar ca 30 000-40 000 kr
 • Ridbyxlår: kostar ca 24 000-27 000 kr
 • Insida lår: kostar ca 20 000-26 000 kr
 • Knän: kostar ca 15 000-20 000 kr
 • Gynekomasti män: kostar ca 23 000 kr
 • Överarmar: kostar ca 25 000 kr
Visa kliniker för radiofrekvensfettsugning
(öppnas i nytt fönster)

Finansiering och lån till fettsugning

Om du inte kan eller vill betala för din fettsugning kontant finns det flera olika möjligheter till lån och finansiering för plastikkirurgi.

 • Det finns flera företag som har specialiserat sig på att låna ut pengar till personer som vill finansiera sin plastikoperation.
 • För mer information om lån och finansiering för skönhetsoperationer besök vår informationssida om lån och finansiering till plastikkirurgi.

Lån till fettsugning

Frågor och svar

I Fråga Experten svarar våra kirurger på frågor om fettsugning.

Klicka här för att komma till fråga experten »
(öppnas i nytt fönster)


På den här sidan får du som överväger en fettsugning reda på mycket av det du behöver veta om ingreppet innan ditt beslut. Informationen är i alla medicinskt relaterade avsnitt faktagranskad av Dr. Anders Liss, specialist i plastikkirurgi vid Art Clinic. Innehållet på sidan skall ses som en allmän vägledning till fettsugning och kan inte ersätta en konsultation hos läkare.

Specialistkommentarer
 • user 29
  Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Det första steget mot en säker och lyckad fettsugning är att vända sig till en specialist i plastikkirurgi. Kolla gärna också om kirurgen är medlem i vår specialistförening SFEP!

  I nästa steg tycker jag att man skall tänka igenom vad det är man vill uppnå och vilka förväntningar man har. Kom ihåg att en fettsugning inte är ett sätt att gå ned i vikt utan en metod att avlägsna fettdepåer som man inte kan få bort med hjälp av träning och rätt kost.

  Det slutgiltiga resultatet av en fettsugning beror på många saker. Hit hör ålder, hudens kvalitet, utgångsläge och vilka förväntningar man satt upp.

  Två områden där vi ofta får särskilt bra resultat och där huden normalt sätt stramar upp fint är på utsidan av låren (ridbyxlår) samt vid fettsugning av ”love handles” runt midjan.

  Jag använder helst fettsugning med vatten (bodyjet) när jag vill återanvända fettet och göra s.k. fettransplantation. Vattnet gör att fettcellerna mår bra och överlever bättre.

  Vid fettsugningar där det huvudsakliga målet är att avlägsna fett är den traditionella metoden fortfarande det naturliga förstahandsvalet.

  Många patienter undrar över hur mycket fett jag kan ta bort vid en och samma fettsugning. Detta beror mycket på hur stor personen är och ska relateras till kroppsvikt och längd.

  Generellt tycker vi specialister i Sverige att allt över 5 liter är mycket och man måste vid större volymer ha speciell beredskap samt övervakning för att kunna göra sådana operationen på ett säkert sätt.

  Laserfettsugningen är en metod som tyvärr har marknadsförts och många gånger även använts på fel sätt.

  I rätt händer är laserfettsugning det en bra metod eftersom den kan hjälpa till att strama åt huden samtidigt som man avlägsnar fett. Felaktigt använd kan den dock ge allvarliga skador. I de fall det sker beror det nästan alltid på att behandlaren inte kan proceduren och saknar erfarenhet.

  Lasern smälter fettet och värmer vävnaden runtomkring. Felaktigt använt orsakar man allvarliga komplikationer som djupa brännskador i huden och permanenta ärr. Det amerikanska estetiska plastikkirurgförbundet avråder därför helt från användning av laserfettsugen!

  Det har på senare tid tillkommit flera intressanta s.k. icke kirurgiska alternativ till traditionell fettsugning. Ett av de mest intressanta tycker jag är Coolsculptingen där man fryser fettet från utsidan. Dessa tekniker fungerar bra när man har en mindre mycket lokal fettansamling.

  Jag tycker också att fettfrysning kan vara ett alternativ för en patient som av olika orsaker inte kan bli sövd utan istället göra en behandling i lokalbedövning och utan att behöva läggas in på kliniken.

  Avslutningsvis bör man vara medveten om att en fettsugning ibland inte räcker utan måste kompletteras med kirurgi för att bli av med överskottshud.

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-09