Laserfettsugning

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-02-21

Laserfettsugning eller SmartLipo som tekniken ofta kallas är en metod för fettsugning där man först smälter fettet med hjälp av laserljus innan det sugs ut.

 • Laserfettsugningen togs fram av företaget Cynosure och gjordes känd under namnet SmartLipo.
 • Därefter har andra företag kommit ut med liknande produkter under namn som CoolLipo, SlimLipo och SmartSculpt m.fl.

Laserfettsugningen utvecklades av två skäl:

 1. För att minska skadan/traumat i vävanden som uppstår vid traditionell fettsugning. Detta innebär mindre besvär och kortare ”nedtid” efter ingreppet.
 2. För att minska problemen med hudslapphet genom att använda lasern för att strama upp huden från insidan i samband med ingreppet.

Så fungerar laserfettsugning

SmartLipo av utsida lår

Vid laserfettsugning förbehandlar man vävanden med en tunn fiber som man för in i fettlagret. Fibern avger laserljus i ena änden vilket smälter fettcellerna och stramar åt huden.

När laserljuset träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Därefter kan de sugas ut på ett betydligt enklare sätt än vid traditionell fettsugning.

På vissa kliniker väljer man att låta det smälta fettet bli kvar för att försvinna genom kroppens normala fettförbränningsprocess. Detta är dock inte lämpligt när lite större mängder fett avlägsnas eftersom restprodukterna orsakar svullnad och kan påverka slutresultatet.

 • Många kirurger menar att en laserfettsugning har både en direkt och mer långsiktig effekt. Detta beror på att många av de fettceller laserljuset skadar bryts ned först efter ett par månader.
 • En annan positiv effekt vid fettsugning med laser är att värmen sluter de blodkärl som skadas i vävnaden. Detta minskar svullnad och blåmärken som ju annars orsakas av blödning under huden.
 • Nackdelen med laserfettsugning att det är svårt att behandla fettdepåer på mer än 400 – 600 ml fett per gång med metoden.

Sammanfattningsvis kan man säga att en laserfettsugning kan avlägsna mindre fettdepåer på ett ”mjukare” vis än fettsugning med traditionella metoder. Detta innebär ett enklare behandlings- och efterförlopp utan behov av narkos och någon längre sjukskrivning från arbete etc.

Hudåtstramning vid fettsugning med laser

Hudåtstramning vid Smart Lipo laserfettsugning

En del av den värmeenergi som alstras i fettlagret vid laserlipolys når även underhuden. Där orsakar den en sorts kontrollerad skada vilken sätter igång kroppens läkningsprocess.

 • Kroppens läkningprocess leder till en viss hudåtstramande effekt.
 • Kirurgen kan även behandla underhuden för att skapa ytterligare åtstramning.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden med celluliter eller slapp hud kan behandlas. Detta öppnar nya behandlingsmöjligheter för flera patienter.
 • Den höga precisionen och de hudåtstramande egenskaperna har gjort att många plastikkirurger utför laserfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att optimera resultaten.

Bilder från laserfettsugning (SmartLipo)

(innehåller 20 bilder)

För- och nackdelar med laserfettsugning

En laserfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även vissa nackdelar:

Skonsammare fettreduktion och hudåtstramande egenskaper:

 • Enklare behandling, utan narkosbehov och med färre risker.
 • Lindrigare efterförlopp med minimal sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Minimala ingångssnitt (1-2 mm – inga stygn).
 • Hudåtstramande effekt och mindre risk för ojämnheter.
 • Möjlighet att behandla tidigare ”olämpliga” patienter och områden (ansikte, underarmar, övre delen av magen, knän, celluliter).

Tidsödande och begränsningar i volym:

 • Dyrare och mer tidskrävande än traditionell fettsugning.
 • Begränsningar i mängden fett som kan avlägsnas per behandlingstillfälle.
 • Precisionen vid energibestrålningen av vävnaden är inte helt exakt.
 • Risk för brännskador vid behandling av större områden till följd av överhettning.

Kliniker som utför behandligen

Då laserfettsugning är en enklare och mindre riskfylld operation utförs fettsugning med laser på både fullutrustade plastikkirurgiska kliniker och något enklare privata dagkirurgiska mottagningar.

Den större tillgängligheten på tekniken gör det extra viktigt för den som vill genomgå SmartLipo att informera sig om klinikens och den behandlande läkarens utbildning och renommé.

Så går en laserfettsugning till

Tillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälle
En laserfettsugning är en mindre påfrestande behandling än en fettsugning med traditionell metod. Operationen utförs i lokalbedövning och innebär mindre blödning och vätskeförlust än fettsugning med traditionell metod.

Den enklare behandlingen och minskade påfrestningen reducerar avsevärt risken för akuta hälsotillstånd. Därför utförs laserfettsugningar även i behandlingsrum på enklare dagkirurgiska mottagningar och kliniker.

 1. Innan behandlingen påbörjas får du lite lugnande medicin. Det första som sker är att kirurgen ritar upp operationsområdet. Därefter läggs lokalbedövningen. Du är vaken under hela ingreppet men känner inget obehag.
 2. När operationsområdet är uppritat och bedövat läggs ett eller ett par 2-3 mm långa snitt. Därefter sprutas en förberedande vätskelösning in i fettlagret.
 3. När fettvävnaden är förberedd förs en lång smal kanyl med en laserfiber in under huden. Där ”avfyras” varma laserpulser som smälter fettcellerna och stimulerar huden att dra ihop sig. Behandlaren ser hela tiden var lasern befinner sig då dess rödaktiga ljus syns tydligt genom huden.
 4. Behandlingen tar 1-3 timmar beroende på områdets omfattning.

Tillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälle. Om större mängder fett skall avlägsnas finns alternativen att upprepa behandlingen eller använda en annan metod.

 • När fettlagret smälts börjar fettet som förvandlas till en oljig vätska att rinna ut genom ingångssnitten.
 • Man kan nu välja på att direkt suga ut fettet med en smal fettsug eller lämna kvar det och låta kroppen bryta ned det över tid.
 • Om fettet sugs ut direkt, vilket är den vanligaste metoden, syns behandlingsresultaten omedelbart efter operationen. Om det lämnas kvar får patienten vänta i 3-6 månader på att se sitt resultat.

Efter ingreppet förses patienten med ett s.k. kompressionsplagg, en sorts kroppsstrumpa som lägger tryck över det behandlade område.t Därefter går man hem och vilar. Ofta kan man återgå till sina normala aktiviteter redan nästa dag.

Läkning och återhämtning

Kompressionsbandage

Återhämtningen efter en fettsugning med laser är betydligt lindrigare än efter en fettsugning med traditionell metod.

 • Behandlingen brukar kräva någon eller några dagars sjukskrivning.
 • Du kan dock i vissa fall återgå till arbete omedelbart efter ingreppet.

Kompressionsplagg

 • Du skall, för att undvika svullnad, bära ett kompressionsplagg eller elastisk binda som fixerar operationsområdet dygnet runt i 2-3 veckor efter din behandling.
 • Det är också bra att fortsätta med denna under dagtid i ytterligare 2 veckor därefter.

Smärta, svullnad och obehag

 • Det är normalt att uppleva en viss smärta, ömhet och svullnad i operationsområdet under de första två veckorna.
 • Smärtan behandlas behandlas normalt sett enkelt med vanlig Alvedon eller Panodil.

Om större områden har behandlats ges ofta en receptbelagd värktablett och en förebyggande antibiotikabehandling under de första dagarna efter operation.

Postoperativa restriktioner

Postoperativa restriktioner

Det är bra att börja med lättare massage av området efter ca två veckor. Man bör dock vänta i ca 5 veckor innan man genomgår kraftfullare massagebehandlingar som ex. LPG Endermologie.

 • Man bör undvika krävande fysiskt aktivitet och träning under de första två veckorna och att vara noggrann med att dricka rikligt med vatten.
 • Man bör heller inte bada under de två första dagarna.

Risker för biverkningar och komplikationer

Lasern är varm och kan bränna huden.

Lasern är varm och kan bränna huden.

En laserfettsugning skall enligt tillverkaren behandla maximalt 2,5 dl fett (250 gram). Det är en ”snäll” och säker teknik så länge man håller sig till instruktionerna. Öppningen i huden är liten så risken för infektion är minimal.

Brännmärken på huden förekommer men är en förhållandevis ovanlig biverkning. Oftast rör det sig bara om små punkter. Större brännskador med längre läkningstid är ovanliga.

Läkningen efter en laserfettsugning blir enkel med liten svullnad och ganska diskreta blåmärken.

Stora laserfettsugningar kan bli farliga

Eftersom laserfettsugningar endast är avsedda att behandla små mängder fett finns tekniken på flera mindre kliniker. Även av det enklare slaget.

 • Det har förekommit att man gett sig på att behandla stora mängder fett vilket i vissa fall fått allvarliga konsekvenser.
 • Stora laserdoser innebär mycket värme. Då blir också stora mängder fett skadat. Detta måste sugas bort för att minska svullnad och snabba på läkningen.
 • För att fettsuga måste man göra ett lite större hål så att man får in fettsugningskanylen. Risken för infektion ökar.
 • Hög värme innebär även ökad risk för brännskador i vävnaden och på huden.

För hög temperatur och stor värmespridning kan leda till kraftiga ojämnheter och allvarliga brännskador på huden. Det är därför viktigt att förstå att tekniken endast är avsedd för hudåtstramning och behandling av mindre fettdepåer.

Pris för laserfettsugning

 • Haka/hals: kostnad ca 15 000-20 000 kr
 • Mage+midja/höfter: kostnad ca 40 000 kr
 • Höfter: kostnad ca 20 000 kr
 • Rygg+höfter: kostnad ca 30 000-40 000 kr
 • Ridbyxlår: kostnad ca 24 000-27 000 kr
 • Insida lår: kostnad ca 20 000-26 000 kr
 • Knän: kostnad ca 15 000-20 000 kr
 • Gynekomasti män: kostnad ca 23 000 kr
 • Överarmar: kostnad ca 25 000 kr

Lån till laserfettsugning

Lån till laserfettsugning

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Nästa: Fettsugning med radiofrekvens »

Faktagranskad av: Dr. Anders Liss PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2024-02-21
Relaterat