Din guide till behandling av hudförändringar

Hudförändringar är utväxter, form- eller färgförändringar i huden. Inom medicinen delar man ofta in dem i godartade hudförändringar (ofarliga) eller elakartade hudförändringar (potentiellt farliga).

En hudförändring kan med andra ord vara ett medicinskt problem eller ett kosmetiskt besvär.

Innan man gör något åt en hudförändring skall man alltid ta reda på vad man har att göra med. Vid minsta osäkerhet skall en hudläkare konsulteras.

I de fall en hudförändring bara är kosmetiskt störande finns det mycket man kan göra. Fortsätt att läsa för att veta vad.


Vad är det för sorts hudförändring jag har?

Det finns ett stort antal olika godartade hudförändringar. Vilken behandling som är bäst för att tona ner eller bli av med dem skiljer sig åt beroende på vilken typ det rör sig om.

Födelsemärken – den vanligaste hudförändringen

Födelsemärken – den vanligaste hudförändringenDen vanligaste hudförändringen är födelsemärken eller leverfläckar som de också kallas.

Ett födelsemärke är en slät eller utstående koncentration av pigmentceller.

Födelsemärken kan tas bort på flera olika sätt men de skall alltid undersökas först. Läs mer på sidan om behandling av födelsemärken och leverfläckar.

Seborroiska Keratoser – mjällvårtor som ofta liknar födelsemärken

Seborroiska Keratoser - mjällvårtor som ofta liknar födelsemärkenSeborroiska Keratoser kallas även för mjällvårtor eller åldersvårtor.

Denna hudförändring liknar på många sätt födelsemärken men är helt ofarliga, vårtliknande och lite skrovliga utväxter som blir vanligare med ålder.

Mjällvårtor kan tas bort på flera olika sätt och ofta med mycket goda resultat. Läs mer på vår informationssida om att ta bort mjällvårtor.

Fibrom – vårtlikande mjuka utväxter eller hudflikar

Fibrom - vårtlikande mjuka utväxter eller hudflikarEtt fibrom är en liten mjuk och ofarlig vävnadsknuta på huden. Den kan ha formen av en ärta, svamp, hudflik eller något däremellan.

Fibrom uppträder från 30-års ålder. Vanligen på halsen eller i ansiktet. Fibromen är oftast hudfärgade men kan även vara pigmenterade.

Det finns flera olika metoder för att på ett effektivt och snyggt sätt ta bort fibrom. Läs mer på sidan om att ta bort fibrom.

Lentigo – pigmentfläckar som liknar kaffestänk på huden

Lentigo - pigmentfläckar som liknar kaffestänk på hudenLentigo, ålderfläckar eller solfläckar som de också kallas är små fläckar av överpigmenterad hud belägna i ansiktet eller på kroppen.

Lentigo uppkommer vid 20-30 års ålder till följ av exponering för solens UV-strålning.

Då Lentigo ligger väldigt ytligt i huden går de bra att behandla med framgångsrika resultat. Läs mer på informationssidan om behandling av Lentigo (kommer inom kort)

Fräknar – pigmentfläckar med Lentigoliknande egenskaper

Fräknar - pigmentfläckar med Lentigoliknande egenskaperFräknar är små rödbrunaktiga pigmentfläckar på huden som uppkommer genom genetiska anlag eller till följ av solexponering.

Fräknar är i likhet med Lentigo en mycket ytlig s.k. epidermal pigmentförändring och går därför, med vissa förbehåll, att behandla. Läs mer på sidan om att ta bort fräknar (kommer inom kort).

Hemangiom – släta eller upphöjda blodkärlsknutor

Hemangiom – släta eller upphöjda blodkärlsknutorEtt hemangiom är en liten ofarlig blodkärlsmissbildning som oftast visar sig som släta röda fläckar eller som rödvioletta/blåaktiga tjockare eller upphöjda förändringar på huden.

Hemangiom är ofarliga och vanligast hos barn men förekommer även hos vuxna.

Hemangiom som stannat i utvecklingen går normalt sett bra att behandla med laser. Du kan läsa mer om detta på sidan om att ta bort hemangiom (kommer inom kort).

Histiocytom – släta eller upphöjda brunrosa små hudknutor

Histiocytom - släta eller upphöjda brunrosa små hudknutorHistiocytom eller dermatofibrom som de också kallas är små fasta, lätt upphöjda eller nedsänkta knutor i hudytan. De är ofta brunrosa till färgen, från någon mm till 1 cm i storlek och helt ofarliga.

Dessa hudknutor dyker upp på ställen där man har fått insektsbett eller annan mindre hudskada.

Histiocytom kan, efter läkarbedömning, tas bort genom att de skärs ut med en skalpell. Den kosmetiska vinsten skall dock innan en sådan operation utförs vägas mot risken för störande ärrbildning.

Aktiniska keratoser – en rodnande skrovlig fläck i hudytan

Aktiniska keratoser – en rodnande skrovlig fläck i hudytanAktiniska Keratoser är solskador belägna i hudens yttersta lager det. s.k. epidermis lagret. De liknar ett rosarött eksem som känns strävt eller skrovligt.

Aktiniska Keratoser är mycket vanligt hos ljushyllta människor och uppträder på naturligt solbestrålade områden som ansikte, hjässa, bröst och handrygg.

Det finns flera olika och effektiva sätt att behandla Aktiniska Keratoser. Läs mer på informationssidan om behandling av Aktinisk Keratos.

Melasma – en kartliknande överpigmentering av huden i ansiktet

Melasma – en kartliknande överpigmentering av huden i ansiktetMelasma eller Kloasma som det också kallas är en ofarlig gråbrun överpigmentering i ansiktet.

Vanligtvis har melasma en symmetriskt, ofta kartliknande, utbredning till ögonbryn, tinningar, kindben och haka. Melasman framträder tydligare efter solexponering.

Melasma kan beroende på hur djup den är ofta behandlas med hjälp av blekningsprodukter eller läkemedlet Hydroquinone. Läs mer på sidan om behandling av Melasma (kommer inom kort).


Andra hudförändringar som ibland hanteras inom allmänvården

Informationen ovan är i första hand inriktad på behandlingar av hudförändringar där det ofta finns både kosmetiska skäl och goda möjligheter att behandla på ett framgångsrikt sätt.

Behandlingar som utförs av primärt kosmetiska skäl finansieras inte av staten. Det finns dock ett stort antal andra hudförändringar som bedöms som medicinska problem där åtgärder ibland erbjuds inom allmänvården. Till dessa hör:

  • Vårtor – behandlas i vissa fall men oftast rekommenderas hembehandling.
  • Fettknölar under huden – s.k. lipom behandlas i vissa fall inom vården men ofta får man leva med dem eller söka privat.
  • Talgkörtelcystor (Atherom) – behandlas om det finns särskilda skäl inom vården men ofta får man leva med dem eller söka privat.
  • Keratoachantom – en snabbväxande (3-4 v) upphöjd hudförändring som bör excidieras och sändas till undersökning hos patolog för att utesluta skivepitelcarcinom.
  • Xanthelasma – en ofarlig gulaktig missfärgning av ögonlockshuden som man oftast inte får hjälp med inom den allmänna vården.

Om du är osäker på en hudförändring som du har rekommenderar vi dig att först och främst konsultera din husläkare eller en hudläkare för att ställa diagnos.

Ytterligare möjligheter inom ämnet hudförändringar


Ovanstående information ger en överblick över vanligt förekommande hudförändringar med tillhörande behandlingsalternativ. Informationen är faktagranskad av Tore Nilsen hudläkare verksam vid Växjö Medical Center AB.

Innehållet i sektionen om hudförändringar kan inte ersätta en medicinsk konsultation utan skall betraktas som allmän information och vägledning.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!