Behandling av aktinisk keratos (solkeratos)

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2024-05-10

Aktinisk Keratos, eller solkeratos, som den också kallas är en vanligt förekommande hudförändring som i första hand drabbar äldre personer.

 • Solkeratos är en kronisk solskada som utvecklas efter många år av för mycket solexponering.
 • Vem som helst kan drabbas av solkeratos, men personer med ljus hudtyp eller som bor i länder där UV-strålningen är som starkast är extra utsatta.

Behandling av aktinisk keratos

Bör behandlas för att minska risk

Aktiniska Keratoser är ytliga cellförändringar men kan vara ett första steg i utvecklingen av hudcancer och bör därför inte lämnas obehandlade.

 • Aktinisk keratos kan behandlas på många olika sätt och valet av metod beror på storlek, placering, utseende och färg.
 • Första behandlingssteget är att gå på en undersökning till vårdcentralen för bedömning.
 • Om din läkare anser att du behöver specialistvård så skickas en remiss till en specialistmottagning.

De fyra grundteknikerna för att ta bort Aktinisk Keratos

Det finns flera effektiva behandlingar mot solkeratoser men dessvärre är det inte ovanligt att de återkommer efter avslutad behandling. Då kan upprepade behandlingar vara nödvändiga.

1. Frysning – den vanligaste behandlingsmetoden vid enstaka solkeratoser

Frysning (kryokirurgi) är den vanligaste metoden vid behandling av enstaka keratosfläckar.

 1. Proceduren går till så att solkeratosen kyls ned en kort stund med hjälp av flytande kväve (-196 grader).
 2. Behandlingen är inte helt smärtfri men sker utan lokalbedövning.
 3. På det behandlade området kan rodnad, svullnad eller blåsor uppkomma. Även sårskorpa bildas. Den läker inom 1-3 veckor.
 4. Efter avslutad behandling kan en kvarstående ljus fläck uppstå.

2. Ljusbehandling – utförs på sjukhus och läkarmottagningar

2. Ljusbehandling – utförs på sjukhus och läkarmottagningar

Fotodynamisk behandling utförs på sjukhus eller på privata hudläkarmottagningar.

 1. Behandlingen börjar med att en kräm appliceras på det drabbade området. Krämen får verka under 3-4 timmar för att öka hudens känslighet för ljus av en viss våglängd.
 2. Därefter belyses hudområdet med rött ljus. I kombination med ljuset dödar krämen de sjuka cellerna i hudförändringen.
 3. Behandlingen orsakar smärta i samband med belysningen och måste göras utan bedövning.
 4. Efter avslutad behandling blir huden röd och svullen. Sår uppstår som vanligtvis läker på 2-4 veckor.

3. Krämer – praktisk metod vid utbredd Aktinisk Keratos

3. 5-fluorouracilkräm används i första hand för utbredda solkeratoser.

 1. Patienten får själv lägga salvan på det drabbade hudområdet under 3-6 veckor.
 2. Under de två första veckorna av behandlingen uppstår en kraftig rodnad och irritation i huden sedan bildas det små ytliga sårskorpor.
 3. När såren börjar uppstå brukar behandlingen avslutas.
 4. Man ska inte sola under behandlingen eftersom det kan förstärka inflammationen i huden.

En annan kräm som används mot solkeratoser är Aldarakräm (imiquimod). Det är ett immunomodulerande medel som hjälper kroppens eget immunförsvar att göra sig av med de skadade cellerna.

 • Krämen används tre gånger i veckan under fyra veckor.
 • Även vid behandling med Aldara är det vanligt med rodnad, irritation och sårbildning i huden.

4. Laserbehandling – avlägsnar den drabbade vävnaden med värme

S.k. ablativa lasrar kan användas både som en strålkniv för borttagning av hudtumörer och för att bränna bort ytliga hudförändringar från lager till lager ned till frisk vävnad.

Om större hudområden behandlas med laser sker det i lokalbedövning. Du kan läsa mer om hur tekniken fungerar på vår informationssida om laserbehandlingar.

Solskydd bästa försäkringen mot fortsatt problematik

Utöver ovanstående behandlingar är det väldigt att man ser till att använda hög solskyddsfaktor på minst SPF 30 i fortsättningen. Genom att man skyddar sig från solen minskar man även risken för nya liknande hudförändringar.

Priser för behandling av Aktinisk Keratos

Priser för behandling av Aktinisk Keratos

Enskilda och tunna solkeratoser går att behandla inom primärvården medan utbredda och tjocka fläckar remitteras till hudläkare.

 • Patientavgifter på vårdcentralen kostar från 100-200 kr. Priset beror på vilket län du bor i.
 • Besök hos läkare på specialistmottagning där man har avtal med det landstiget kan kosta från 200-350 kr.
Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare. Senast uppdaterad: 2024-05-10
Relaterat