Hudförändringar

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09

Hudförändringar är utväxter, form- eller färgförändringar i huden. De vanligaste är födelsemärken och leverfläckar. 

 • Inom medicinen delar man ofta in hudförändringar i godartade (ofarliga) eller elakartade hudförändringar (potentiellt farliga).
 • Denna indelning innebär att en hudförändring i första hand kan vara en av två saker; ett medicinskt problem eller ett kosmetiskt besvär.
 • Innan man gör något åt en hudförändring skall man alltid ta reda på vad man har att göra med. Vid minsta osäkerhet skall en hudläkare konsulteras.
 • I de fall en hudförändring bara är kosmetiskt störande finns det mycket man kan göra.

På den här sidan får du hjälp att ta reda på vilken typ av hudförändringar du har och om vilka behandlingsalternativ som finns.

Vad är det för sorts hudförändringar jag har?

Det finns ett stort antal olika godartade hudförändringar. Vilken behandling som är bäst för att bli av med dem beror på vilken typ det rör sig om.

Födelsemärken – den vanligaste hudförändringen

Födelsemärken – den vanligaste hudförändringen

Den vanligaste hudförändringen är födelsemärken eller leverfläckar som de också kallas.

 • Ett födelsemärke är en slät eller utstående koncentration av pigmentceller.
 • Födelsemärken kan tas bort på flera olika sätt men de skall alltid undersökas först.
 • Läs mer på sidan om behandling av födelsemärken och leverfläckar.
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av födelsemärken » 

Seborroiska Keratoser – mjällvårtor som ofta liknar födelsemärken

Seborroiska Keratoser - mjällvårtor som ofta liknar födelsemärken

Seborroiska Keratoser kallas även för mjällvårtor eller åldersvårtor. De brukar börja synas i 30-års åldern.

 • Mjällvårtor liknar på många sätt födelsemärken men är helt ofarliga.
 • De känns igen som vårtliknande och lite skrovliga utväxter som blir vanligare med ålder. De är ofta bruna men kan även ha en ljusare färg.
 • Åldersvårtor kan tas bort på flera olika sätt och ofta med mycket goda resultat.
 • Läs mer på vår informationssida om att ta bort mjällvårtor.
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av åldersvårtor »

Fibrom – vårtlikande mjuka utväxter eller hudflikar

Fibrom - vårtlikande mjuka utväxter eller hudflikar

Ett fibrom är en liten mjuk och ofarlig vävnadsknuta på huden. Den kan ha formen av en ärta, svamp, hudflik eller något däremellan.

 • Fibrom uppträder från 30-års ålder.
 • De finns oftast på halsen eller i ansiktet.
 • Fibromen är nästan alltid hudfärgade men kan även vara pigmenterade.
 • Det finns flera olika metoder för att på ett effektivt och snyggt sätt ta bort fibrom.
 • Läs mer på sidan om att ta bort fibrom.
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av fibrom »

Lentigo – pigmentfläckar som liknar kaffestänk på huden

Lentigo - pigmentfläckar som liknar kaffestänk på huden

Lentigo, ålderfläckar eller solfläckar som de också kallas är små fläckar av överpigmenterad hud.

 • Lentigo liknar kaffestänk på huden och kan finnas både i ansiktet eller på kroppen.
 • Den kallas ofta för solfläckar eftersom  den orsakas av exponering för solens UV-strålning.
 • Lentigo visar sig ofta först vid 20-30 års ålder och blir vanligare med åldern.
 • Eftersom dessa hudförändringar ligger väldigt ytligt i huden går den bra att behandla med framgångsrika resultat.
 • Läs mer på informationssidan om behandling av Lentigo (kommer inom kort).
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av lentigo »

Fräknar – pigmentfläckar med Lentigoliknande egenskaper

Fräknar - pigmentfläckar med Lentigoliknande egenskaper

Fräknar är små rödbrunaktiga koncentrationer av pigmentceller i huden.

 • Fräknar är naturliga och helt ofarliga.
 • De finns oftast på näsan, kinderna, armarna och axlarna.
 • Fräknar uppkommer av ärftliga orsaker eller till följ av solexponering.
 • Fräknar är i likhet med Lentigo en mycket ytlig s.k. epidermal pigmentförändring.
 • Fräknar går i många fall att behandla genom att kan bleka dem med hjälp av laser.

Hemangiom – släta eller upphöjda blodkärlsknutor

Hemangiom – släta eller upphöjda blodkärlsknutor

Ett hemangiom är en liten och ofarlig blodkärlsknuta på huden.

 • Hemangiom visar sig som släta röda fläckar eller som rödvioletta/blåaktiga tjockare eller upphöjda förändringar på huden.
 • Hemangiom är vanligast hos barn men förekommer även hos vuxna.
 • Hemangiom som går normalt sett bra att behandla med laser. Dock ej under tiden det utvecklas.
 • Du kan läsa mer om detta på sidan om att ta bort hemangiom (kommer inom kort).
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av hemangiom »

Histiocytom – släta eller upphöjda brunrosa små hudknutor

Histiocytom - släta eller upphöjda brunrosa små hudknutor

Histiocytom eller dermatofibrom som de också kallas är små fasta, lätt upphöjda eller nedsänkta knutor i hudytan.

 • Histiocytom är ofta brunrosa till färgen och helt ofarliga.
 • Storleken varierar från någon mm till 1 cm i storlek
 • Dessa hudknutor dyker ofta upp på ställen där man har fått insektsbett eller annan mindre hudskada.
 • Dermatofibrom kan, efter läkarbedömning, tas bort genom att de skärs ut med en skalpell.
 • När man tar bort knutor i huden finns det risk att man får ärr. Den kosmetiska vinsten skall därför vägas mot risken för ärrbildning innan någon behandling utförs.
Nästa steg: Visa kliniker för behandling av hudknutor »

Aktiniska keratoser – en rodnande skrovlig fläck i hudytan

Aktiniska keratoser – en rodnande skrovlig fläck i hudytan

Aktiniska Keratoser är solskador belägna i hudens yttersta lager det. s.k. epidermis lagret. De kallas även för solkeratoser.

 • Solkeratoser liknar ett rosarött eksem som känns strävt eller skrovligt.
 • Dessa hudförändringar är mycket vanliga hos ljushyade personer.
 • Solkeratoser uppträder på naturligt solbestrålade områden som ansikte, hjässa, bröst och handrygg.
 • Det finns flera olika och effektiva sätt att behandla Aktiniska Keratoser.
 • Läs mer på informationssidan om behandling av Aktinisk Keratos.

Melasma – en kartliknande överpigmentering av huden i ansiktet

Melasma – en kartliknande överpigmentering av huden i ansiktet

Melasma eller kloasma som det också kallas är en ofarlig gråbrun överpigmentering i ansiktet.

 • Vanligtvis har melasma en symmetriskt nästan kartliknande form och utbredning.
 • Den syns oftast i i anslutning till ögonbryn, tinningar, kindben och haka.
 • Melasman framträder tydligare efter solexponering.
 • Kloasma kan beroende på hur djup den är ofta behandlas med hjälp av blekningsprodukter eller läkemedlet Hydroquinone.
 • Läs mer på sidan om behandling av Melasma (kommer inom kort).

Andra hudförändringar som ibland hanteras inom allmänvården

Informationen ovan är i första hand inriktad på behandlingar av hudförändringar där det ofta finns både kosmetiska skäl och goda möjligheter att behandla på ett framgångsrikt sätt.

Behandling av hudförändringar av kosmetiska skäl finansieras inte av staten. Det finns dock ett stort antal andra hudförändringar som bedöms som medicinska problem där åtgärder ibland erbjuds inom allmänvården.

 • Vårtor – behandlas i vissa fall men oftast rekommenderas hembehandling.
 • Fettknölar under huden – s.k. lipom behandlas i vissa fall inom vården men ofta får man leva med dem eller söka privat.
 • Talgkörtelcystor (Atherom) – behandlas om det finns särskilda skäl inom vården men ofta får man leva med dem eller söka privat.
 • Keratoachantom – snabbväxande (3-4 veckor) upphöjda hudförändringar som bör skäras ut och skickas för undersökning hos patolog för att utesluta skivepitelcarcinom.
 • Xanthelasma – en ofarlig gulaktig missfärgning av ögonlockshuden som man oftast inte får hjälp med inom den allmänna vården.

OBS! Innan man tar bort en hudförändring är det viktigt att veta vilken typ av hudförändring det är så att man vet att den är ofarlig samt väljer rätt behandlingsmetod.


Ovanstående information ger en överblick över vanligt förekommande hudförändringar med tillhörande behandlingsalternativ. Informationen är faktagranskad av Dr. Tore Nilsen, hudläkare verksam vid Växjö Medical Center AB. Innehållet i sektionen om hudförändringar kan inte ersätta en medicinsk konsultation utan skall endast betraktas som allmän information och vägledning.

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09
Relaterat