Metoder för bukplastik – stor, liten eller endoskopisk?

Det finns i princip tre olika metoder för bukplastik. Dessa kallas för stor bukplastik, liten bukplastik eller endoskopisk bukplastik.

Full, liten eller endoskopisk bukplastikDen vanligaste bukplastiken är den stora. Ibland kallas den även för hel bukplastik eller full bukplastik. Vilken metod som används beror på vilka problem som behöver åtgärdas.

 • Vid utputande mage i kombination med så mycket överskottshud att den bildar veck utförs stor bukplastik.
 • På patienter med mindre hudöverskott och endast ett visst put i den nedre delan av magen kan en liten bukplastik i många fall vara tillräcklig.
 • I fall där det inte finns något hudöverskott utan endast en viss ”putmage” kan en endoskopisk bukplastik vara ett alternativ.

Stor bukplastik

En full bukplastik är den vanligaste operationen. Här gör man ”allt” och man kan därför även förvänta sig de mest påtagliga resultaten av denna operation.

Åtgärder i en full bukplastik

 • Ihopdragning av separerade övre och nedre magmuskler. Detta åtgärdar putande mage.
 • Avlägsnande av överskotthud.
 • Flytt av naveln i de fall man tar så mycket hud att den annars hamnar för långt ned.
 • När operationen utförs på privat klinik fettsuger man även ofta magen och sidorna.

Vid hel bukplastik lägger man en långt snitt från höft till höft.  Ingreppet utförs på patienter med framåtbuktande bukvägg och lös hud ovanför och nedan naveln.

Informationsvideo om bukplastik från Estetikcentrum i Malmö


Estetikcentrum – Bukplastik


Liten bukplastik

Metoden liten bukplastik kallas ibland även för modifierad bukplastik. Det är en mindre operation som oftast utförs på privata kliniker och när problemen inte anses allvarliga nog för att få en operation genom landstiget.

Modifierad bukplastik

Liten bukplastik utförs på magens nedre del.

Vid liten bukplastik opererar man endast i området från naveln och nedåt. I operationen gör man följande:

 • Drar ihop separerade nedre magmuskler.
 • Avlägsnar hudöverskott nedanför naveln.
 • Fettsuger magen och sidorna (på privata kliniker).

Liten bukplastik utförs på patienter där besvären med lös hud, putande mage och eventuella fettansamlingar är lokaliserade från naveln och neråt.

Snittet som används i en liten bukplastik är kortare än i full bukplastik. Naveln flyttas inte under ingreppet.


Endoskopisk bukplastik

En endoskopisk bukplastik utförs med titthålskirurgi (endoskopi).

 • Endoskopiska bukplastiker utförs på patienter som endast har problem med att magen putar ut.
 • Man avlägsnar inte någon lös hud och behöver därför inget långt snitt.
 • Man använder titthålskirurgi för att gå in och sy ihop de två längsgående bukmusklerna mot varandra.
 • För att få in verktygen läggs två små snitt nere i könsbehåringen eller ett litet snitt vid naveln.

Endoskopiska bukplastiker är  mycket ovanliga bland nordiska plastikkirurger och kliniker. Anledningen är att den inte ger någon möjlighet att ta bort överskottshud.

NÄSTA STEG
Läs mer: Startsida | Operationen | Tiden efterRisker | Priser | BilderFrågor och svar
Hitta klinik: Kliniker för bukplastik

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!