Allt om ögonlocksplastik

En ögonlocksplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att ta bort hängande ögonlock och påsar under ögonen.

Övre och undre ögonlocksplastikI en ögonlocksplastik tar man bort hud i ögonlocken och modifierar fettkuddar samt muskler runt ögonen. Detta ger ett föryngrat, piggare och fräschare utseende.

Ett av de vanligaste kosmetiska ingreppen

Ögonlocksoperationer är en av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen och används bl.a. för att behandla följande problem:

 • Tunga, hängande övre ögonlock.
 • Hängande nedre ögonlock.
 • Påsar under ögonen.

Utförs även av medicinska skäl

Ögonlocksplastiker används även för att behandla s.k. funktionella besvär. Ett exempel på detta är vid s.k. Ptos. Ptos är den medicinska termen för ”hängande ögonlock”.

För att få en diagnos på Ptos krävs att synfältet begränsas kraftigt av hängande övre ögonlock samt att man lider av symtom som huvudvärk och irriterade ögon.

Så kan en ögonlocksoperation förändra ditt utseende

Ögonen bidrar till stor del till vår personliga utstrålning och är ofta det första vår omgivning lägger märke till. Men det är också ett område som i stor utsträckning påverkas av ålder och livsstil.

Exempel på övre ögonlocksoperationVävnaderna runt ögonen och i pannan förändras med åren. Hud och muskulatur förlappas, fettansamlingar bildas. Ögonlocken börjar hänga och fettkuddar buktar fram.

Åldersförändringarna som sker gör att vi ser äldre och tröttare ut. Problemen behandlas med olika tekniker:

 • Hängande övre ögonlock åtgärdas genom att överskottshuden tas bort i en övre ögonlocksplastik.
 • Påsar under ögonen behandlas genom att fettkuddar avlägsnas/flyttas i en nedre ögonlockplastik.
 • Vid hängande nedre ögonlock stramas muskeln åt med en kantusplastik.
 • Slokande ögonlock kan orsakas av en försvagad lyftarmuskel och åtgärdas då med en ptosplastik.
 • När det nedre ögonlocket hänger ut från ögat (ectropion/hundögon) kan man höja den yttre ögonvrån och strama upp ögonlockskanten med en kantopexi.
 • Hos personer av asiatiskt ursprung med avsaknad av veck i övre ögonlocket kan ett sådant skapas i en s.k. asiatisk ögonlocksplastik.

I vissa fall ger ovanstående problem även fysiska besvär som minskat synfält, stickande ögon och huvudvärk. Även besvär av den här typen kan förbättras av operationen.

Är du en lämplig kandidat för ögonlocksplastik?

Ögonlocksplastiker ger generellt sett bäst resultat för personer med tydligt isolerade problem som hudöverskott i de övre ögonlocken eller påsar under ögonen.

Eftersom förändringar runt ögonen ofta är åldersrelaterade är de bäst lämpande kandidaterna från 35 år och uppåt. Om hängande, påsiga ögonlock går i familjen kan man dock göra en ögonlocksplastik vid lägre ålder.

En god fysisk hälsa är en fördel eftersom det förbättrar läkningsprocessen. Även den mentala hälsan är viktig för upplevelsen av resultatet och förmågan att gå in i operationen med realistiska förväntningar.

Vissa medicinska tillstånd kan göra en ögonlocksplastik mer riskabel och därför påverka möjligheten att genomgå operationen. Till dessa tillstånd hör torra ögon, högt blodtryck, kärlsjukdomar, diabetes, sköldkörtelproblematik och vissa ögonsjukdomar.

Alternativ till ögonlocksplastik

I vissa fall kan problemen som yttrar sig runt ögonen inte behandlas med ögonlocksplastik utan kräver andra behandlingar. Exempel på detta är:

 • Mörka ringar eller ”hålighet” under ögonen. Här kan istället ett fillerbehandling hjälpa.
 • Slapphet i ögonlocken kan ibland bero på att ögonbrynen sjunkit ned. Här kan istället ett pannlyft behövas.
 • Rynkor mellan ögonen eller i ögonens ytterkanter kan behövas åtgärdas med en botoxbehandling.
 • Finrynkighet i huden runt ögonen kan ofta behandlas med laser.

Förberedelser inför en ögonlocksplastik

Det första steget inför en ögonlocksplastik är att boka tid på en klinik för en undersökning och konsultation.

Övre och undre ögonlocksplastik

De allra flesta ögonlocksplastiker utförs av kosmetiska skäl. Därför får man söka sig till en privat klinik och själv stå för kostnaden. Du hittar dina privata klinikalternativ i vårt register med kliniker för ögonlocksplastik.

Om du har ett så kraftigt hudöverskott att det påverkar din syn eller hälsa kan du få din operation bekostad av landstinget. I detta fall skall du boka tid på din vårdcentral för undersökning och ev. remiss.

Var noggrann när du väljer klinik

Det bästa man kan göra för att få en säker och bra operation är att välja klinik och kirurg med omsorg. Man bör fokusera på erfarenhet och kvalité i första hand.

Priset bör inte avgöra vart man vänder sig. Vi rekommenderar att du läser sidan om att välja klinik och kirurg.

När du väl hittat en klinik som känns bra är det dags att boka tid för ett konsultationsbesök.


Konsultation och planering inför en ögonlocksplastik

Vid konsultationen inför en ögonlocksplastik träffar man en plastikkirurg. Avgiften är normalt sett ca 500 kr. Vissa kliniker erbjuder även en sorts avgiftsfria för-konsultationer där man får information om ingreppet av en sjuksköterska.

Konsultationens viktiga moment

 • En liten kontroll av din allmänna hälsa och en noggrann undersökning av området runt ögonen. Här tittar kirurgen på hud, muskulaturen och ev. fettkuddars placering.
 • Kirurgens bedömning av dina problem och vilka förutsättningar han/hon ser för operation.
 • En diskussion om dina mål och förväntningar på resultatet och hur kirurgen tror sig kunna uppnå dessa.
 • Beskrivning av vilken typ av operation och vilka åtgärder kirurgen anser lämpliga utifrån dina mål och förutsättningar.
 • Information om hur mycket operationen kostar och vilka risker den innebär.
 • Information om hur operationen går till och hur du måste sköta dig före och efter ingreppet.

Det är viktigt att du är tydlig när du beskriver dina förväntningar på resultatet för din kirurg. Du måste också lyssna noga hans/hennes beskrivning av vad som är möjligt samt vilka risker operationen innebär.

Vi rekommenderar att du förbereder dig inför ditt första besök på kliniken genom att läsa sidan om konsultationen inför plastikkirurgi.


Förberedelser inför operationen

Om du bestämmer dig för att gå vidare med din operation bokar du en operationstid. I samband med detta får du ut noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig.

Regler för rökning, alkohol, mediciner vid ögonlocksplastik.Till förberedelserna hör vad du skall äta och dricka, att du inte får röka på ett antal veckor, inte dricka alkohol dagarna före och efter operationen samt undvika vissa blodförtunnande vitaminer och mediciner.

Rökning förbjuden!

Rökning är strängt förbjudet i samband med alla plastikoperationer eftersom det försämrar blodcirkulationen. Detta påverkar läkningen och resultatet samtidigt som det ökar risken för komplikationer.

Räkna med att får göra ett totalt uppehåll med all rökning i minst en månad före och efter en ögonlocksplastik.

Ordna det praktiska innan

Det är bra att förbereda bostaden med städning, tvätt och inhandling så att det är klart när man kommer hem. Det är också bra om någon kommer och hämtar dig efter operationen och att någon kan finnas till hands några dagar efteråt.

Så går operationen till

Det första som sker på operationsdagen är att du anländer till kliniken. Där skrivs du in tilldelas ett patientrum. Efter en stund kommer din kirurg. Han/hon gör en liten kontroll av hur du mår, går igenom operationen och förbereder genom att rita lite på ögonlocken.

När kirurgen är klar med den förberedande genomgången kommen en sköterska och hämtar till operationssalen.


 Snabb och enkel operation i lokalbedövning

En ögonlocksplastik tar normalt sett en till två timmar att genomföra. Tidsåtgången beror i första hand på om två eller fyra ögonlock skall opereras. Operationen utförs normalt sett i lokalbedövning kombinerat med en lugnande medicinering. I vissa fall används narkos.

Operation av de övre ögonlockenDet första som sker är att kirurgen ger ett par sprutor med bedövning. Därefter börjar själva operationen.

Vid övre ögonlockplastik mäter man ut och skär bort överskottshuden i de övre ögonlocken. Ofta tar man även bort lite muskel och fettvävnad.

Snitten läggs i vecken ca 1 cm ovanför ögonfransarna i de övre ögonlocken och sträcker sig ut mot skrattlinjerna i de yttre delarna av ögonområdet.

Vid en nedre ögonlocksplastik finns två alternativ

 • Om man endast behöver avlägsna fettkuddar utförs en s.k. konjunktival ögonlocksplastik. Här lägger man snitten på insidan ögonlockskanten. På så sätt slipper man synliga ärr och risken för neddragning av ögonlockskanten förvinner. Metoden används i första hand på yngre patienter med tjockare och mer elastisk hud i området.Nedre konjunktival ögonlocksplastik
 • Om både fettkuddar och överskottshud skall avlägsnas lägger man snitten under ögonfransarna. På så sätt får man bort påsigheten. Fina linjer och rynkor är dock svåra att komma åt med denna metod. Här kan en injektionsbehandling behövas.

Efter operationen sys snitten med fina stygn. När man är färdig får man vila en stund. Ofta används en kylmask för att lindra smärta och minska svullnad. Efter maximalt ett par timmar är man redo att lämna kliniken.

Efter en ögonlocksoperation sätts oftast en stödjande tejp på ögonlocken. Denna plockas bort i samband med att man återvänder till kliniken för att få stygnen avlägsnade efter ungefär en vecka.

Tiden efter en ögonlocksplastik

En ögonlocksplastik är en relativt liten och okomplicerad operation. Tiden efter ögonlocksoperationer är därför inte särskilt besvärlig. I vissa fall kan dock kraftig svullnad uppkomma vilket kan vara väldigt jobbigt.

Tiden efter en ögonlocksplastikDet första man bör känna till är att det kan vara svårt att öppna ögonen helt under första dygnet. Hur lång och besvärlig återhämtningen sedan blir beror i första hand på tre faktorer:

 1. Hur stor operationen varit. Om både en övre och undre ögonlocksplastik utförts och alla fyra ögonlocken opererats blir besvären större än om ex. endast två ögonlock behandlats.
 2. Hur bra du läker samt hudens kvalitet och tendens att svullna. Alla läker olika och det går inte alltid att förutse på förhand.
 3. Om det tillstöter några komplikationer eller biverkningar.
 4. Hur väl du följer de instruktioner du fått om hur du skall ta hand om dig själv efter operationen.

Räkna med viss smärta och obehag

När bedövningen släpper efter operationen är det inte ovanligt men ganska intensiv smärta i och runt ögonen. Denna avtar dock redan efter 30-45 minuter.

Efter att smärtan avtagit kan ögonlocken kännas spända och ömma under ytterligare någon vecka. Det brukar räcka med vanliga värktabletter för att mildra problemen.

Ibland kan man ha svårigheter att sluta ögat helt efter operationen. Hur lång tid det tar för detta att försvinna beror på hur mycket hud som togs bort.

Svullnad och blåmärken

Efter operationen ser man blåslagen och svullen ut runt ögonen. Ofta får man rejäla blåtiror. För att minska dessa besvär använder man kylpåsar eller en kylmask och vilar med huvudet högt.

Exakt hur blåslagen man ser ut runt ögonen varierar. Normalt sett ser man värst ut efter någon vecka. Därefter avtar problemen för att försvinna helt efter 2-4 veckor. Missfärgningarna under ögonen sjunker successivt nedåt över kinderna. Detta är helt normalt.

Man underlättar läkningen genom att sova på rygg med höjd huvudända i två veckor efter operationen.

Ögonen känns torra och irriterade

Under de första veckorna känns ofta ögonen torra och irriterade. De kan rinna och vara känsliga för ljus. Ofta får man ögondroppar eller salva utskriven för att minska problemen.

Det dröjer ca 3 dagar innan du kan börja anstränga ögonen med TV-tittande, datoranvändning och läsning.

Det är inte ovanligt med tillfälliga synrubbningar eller svårigheter att se. Problemen minskar gradvis under den första veckan i takt med att svullnaden och irritationen avtar. Därefter känns allt mycket bättre.


Sjukskrivning och återgång till normala aktiviteter

Det som avgör hur länge man behöver vara sjukskriven från sitt arbete efter en ögonlocksplastik är inte de fysiska besvären utan de kosmetiska. Man får räkna med att vara borta minst en vecka, ofta två, beroende på hur man läker och hur gärna man visar sig med blåmärken runt ögonen.

Efter två veckor kan man fortfarande ha vissa blåröda missfärgningar kvar nedåt kinderna men de går normalt sett att dölja med smink.

Övriga begränsingar och restriktioner efter ögonlocksoperation

 • Det är bra att hålla sin aktivitetsnivå till ett minimum under de tre första dagarna efter en ögonlocksoperation. Kroppen behöver vila för att läka och återhämta sig.
 • Fysiskt ansträngande aktiviteter som träning, sex, simning och liknande kan återupptas först efter 3-4 veckor. Mer stillsamma aktiviteter som exempelvis vanliga promenader kan påbörjas direkt. Det handlar om att hålla blodtrycket nere.
 • Smink kan börja användas efter tio dagar.
 • Du får inte sola ansiktet eller bada bastu förrän efter 4-6 veckor. Ärren får därefter inte utsättas för direkt solbestrålning under de första sex månaderna. Använd solglasögon, hög solskyddsfaktor eller täckande make-up. Annars riskerar ärren att bli mer framträdande.
 • Kontaktlinser kan som tidigast börja användas efter två veckor.
 • Man är ofta känslig för starkt ljus, vind och andra irritationskällor under flera veckor. Även här hjälper stora solglasögon.
 • Man bör undvika alkohol under den första veckan eftersom det kan förvärra svullnaden. Rökning skall avstås helt i mint en månad efter operation eftersom det försämrar blodcirkulationen och därmed läkningen.

Risker vid ögonlocksplastik
En ögonlocksplastik är en relativt enkel operation. Så länge den utförs av en erfaren kirurg är risken att drabbas av komplikationer och biverkningar förhållandevis liten.

Risker för komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastikDen största risken vid en ögonlocksoperation är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Detta är en s.k. kosmetisk risk som finns vid alla plastikkirurgiska ingrepp. Vi rekommenderar att du läser mer på sidan om risker vid plastikkirurgi.

Så kan du själv minska riskerna vid en ögonlocksoperation

Utöver den kosmetiska risk man tar när man genomgår en ögonlocksplastik finns även risker för medicinska komplikationer och biverkningar. Du kan själv göra två saker för att minska risken att drabbas:

 1. Välj klinik och kirurg med omsorg. Läs mer på sidan om att välja plastikkirurg.
 2. Följ noggrant de instruktioner du får om hur du skall sköta dig före och efter din operation. Detta gäller i synnerhet för rökning som försämrar blodcirkulationen och därmed sårläkningen.

Medicinska komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastik

Eftersom ögonlocksoperationer utförs i lokalbedövning förekommer inte de risker som är förknippade med narkos. Kvar finns då mer lokala operationsrisker.

I de fall man drabbas av en komplikation efter en ögonlocksoperation är den normalt sett tillfällig eller förhållandevis enkel att rätta till.

Tillfällig dimsyn kan påverka arbete och bilkörning

Under de första veckorna kan patienter som genomgått en ögonlocksplastik drabbas av tillfällig dimsyn. Detta är ofarligt men kan påverka möjligheterna att arbeta eller köra bil fram till dess att symptomen försvunnit.

Kraftig svullnad kan kräva ytterligare ingrepp

Alla som genomgår en ögonlocksplastik svullnar i operationsområdet. Vissa patienter drabbas dock av kraftig svullnad orsakad av blödning under huden, s.k. efterblödning.

Vid kraftig efterblödning måste såret öppnas igen. Detta kan i sin tur fördröja läkningen och orsaka ärrbildning. Risken för blödning är större hos patienter som använder blodförtunnande mediciner.

Infektion behandlas med antibiotika

Infektioner kan uppstå vid alla operationer. Vid just ögonlocksplastiker är de dock väldigt ovanliga. I de fall infektioner förekommer behandlas de med med antibiotika.

Feber, rodnad, kvarstående svullnad och värmekänsla i operationsområdet är tecken på infektion. Om man upplever flera av dessa skall man kontakta sin klinik.

Ärren blir normalt sett fina

Ärren efter en ögonlocksoperation blir normalt väldigt diskreta, nästan osynliga. Huden i ögonlocken är dock mycket tunn. Detta gör att den ärrbildning som uppkommer i underhuden kan synas som små knöligheter genom huden. Dessa försvinner dock som regel efter några månader.

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter ögonlocksoperationer

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter ögonlocksoperationer

I vissa fall läker huden inte som planerat. Då kan ytterligare behandling kan komma att behövas för att korrigera ärr. Det tar dock 3-4 månader innan huden läkt färdigt och under den tiden är ärren nästan alltid rödaktiga. Detta är helt normalt så man måste ha lite tålamod.

Efter att stygnen tagits bort kan små vita små prickar/blåsor kan uppkomma där tråden suttit. Dessa avlägsnar din kirurg enkelt med hjälp av en fin nål.

Torra ögon

När man skär i ögonlocken kan den mycket tunna och känsliga tårkanalen påverkas. Detta kan leda till minskad tårproduktion eller tårtillförsel till ögat. Denna biverkning är ovanlig men svår att förutsäga eftersom den till stor del har att göra med hur kroppen läker.

Tårtillförseln är väldigt viktig för ögats hälsa. I vissa fall avråds därför patienter med redan torra ögon från att genomgå ögonlocksplastik med anledning av denna risk.

Hängande undre ögonlock

I mer ovanliga fall kan en undre ögonlocksplastik leda till att de nedre ögonlocken hänger och framstår som neddragna. Detta kallas inom kirurgin för ektropion och i vardagstal för ”hundögon”.

Ectropion ses ibland som ett övergående fenomen efter nedre ögonlocksplastik som uppkommer när patienten har nedsatt spänst i vävnaden. Det beror då på svullnad och kontraktion i ärret.

Ektropionen kan dock även bero på att kirurgen tagit bort för mycket hud i de undre ögonlocken. Då blir det mer komplicerat att åtgärda. Skickliga kirurger är därför lite återhållsamma med hur mycket hud de tar bort.

Denna kirurgiska återhållsamhet kan i vissa fall leda till de nedre ögonlocken inte sträckts tillräckligt. Det är dock bättre att ta för lite än för mycket eftersom man alltid kan ta lite mer i ytterligare en operation.

Svårigheter att stänga ögonen vid sömn

Vissa patienter upplever svårigheter att stänga ögonen helt när de sover. Även detta problem beror ofta på att man tagit för mycket hud i ögonlocken under operation. Ögonlocken blir helt enkelt för tighta.

Normalt sett kan även denna komplikation korrigeras med ytterligare ett kirurgiskt ingrepp.

Tillfällig förlust av ögonfransar

När man skär runt ögat kan blod och näringstillförseln till ögonfransarnas hårsäckar påverkas. Detta kan leda till att man tappar ögonfransarna i de undre ögonlocken efter en ögonlocksplastik.

I normala fall växer ögonfransarna tillbaka igen när blodkärlen hunnit läka men hårproduktionen kan i undantagsfall påverkas permanent.

Priser för ögonlocksplastik

Innan man börjar jämföra priser för ögonlocksplastik skall man tänka på att man köper en medicinsk tjänst. Den kommer att påverka hälsan och välbefinnandet för resten av livet. Därför skall kvalitén komma i första hand och priset i andra.

Priser för övre och nedre ögonlocksplastikDet finns flera faktorer som påverkar hur mycket en ögonlocksoperation kostar:

 • Hur stor operation som skall utföras och vad som kommer att åtgärdas i operationen. Man kan justera både hud, muskel och fett.
 • Vad som ingår i operationen. Konsultation, operationsåtgärder, eftervårdsmaterial, mediciner, återbesök etc.
 • Vem som står för eventuella kostnader vid komplikationer eller om du vill göra en omoperation för att du inte är nöjd.
 • Var och av vem operationen utförs. Fullutrustade kliniker med hög service och erfarna kirurger tar mer betald än deras motsatser.

Kräv avtal och skriftlig prisuppgift

När man bokar operationstid för en ögonlocksplastik skall det finnas två saker. Ett operationavstal där det tydligt framgår vad som skall göras och vem som tar ansvar för eventuella komplikationer.

Till operationsavtalet skall det finnas en skriftlig prisuppgift för exakt vad som ingår före, i/under och efter behandlingen.


Ungefärliga priser för en ögonlocksplastik

I en ögonlocksplastik kan man operera 1-4 ögonlock, två övre och två nedre. Normalt sett lämnas priserna parvis. Om alla fyra ögonlocken opereras samtidigt innebär det en vissa samordningsrabatt:

 • Pris för övre ögonlocksplastik: 15-25 000 kr
 • Pris för nedre ögonlocksplastik: 20-30 000 kr
 • Pris för övre + undre ögonlocksplastik 30-40 000 kr

I många fall kan det finnas vinster i att kombinera en ögonlocksplastik med en fettransplantation. Eftersom man ändå opererar i området behöver kostnaden för transplantationen inte bli särskilt stor i förhållande till hur mycket den kan bidra till ett ännu bättre helhetsresultat.

Finansiering av ögonlocksplastik

För patienter som inte kan eller vill finansiera sin ögonlocksoperation kontant går det ofta att låna pengar till sin operation. Det finns t.o.m. flera företag som specialiserat sig på lån till/finansiering av plastikkirurgi.

Innan man bestämmer sig för att låna pengar är det dock som alltid viktigt att ta reda på villkoren för den finansiering man väljer.


Bilder före och efter ögonlocksplastik

Välkommen till bildgalleriet för ögonlocksplastik. Här kan du studera före- och efter bilder av ögonlocksplastik i tillsammans med information om patientens förutsättningar, ingreppet samt kliniken och kirurgen.

Före och efter bilder kan ge en uppfattning om vad som kan åstadkommas genom en ögonlocksoperation. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet varierar beroende på varje enskild patients unika förutsättningar inför operationen. Bilderna kan därför endast ge en uppfattning av vad som är möjligt att åstadkomma genom en undre eller övre ögonlocksplastik.

Kliniker för ögonlocksplastik

Använd vårt klinikregister för att hitta de kliniker som utför ögonlocksoperationer nära dig.

Klicka här för att komma till klinikregistret för ögonlocksplastik
(öppnas i nytt fönster)

Var noggrann när du väljer din klinik. Gör ett bokmärke till denna sida så att du kan återkomma när du har den tid du behöver.

Frågor & svar om ögonlocksplastik

I Frågas Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister i plastikkirurgi. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för ögonlocksplastik!
(öppnas i nytt fönster)


På den här sidan får du som funderar på att genomgå en ögonlocksoperation saklig information om ingreppets möjligheter, risker och begräsningar. Innehållet är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi, med stor erfarenhet av ögonlocksplastik, verksam vid Art Clinic.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!