Risker vid ögonlocksplastik

En ögonlocksplastik är en relativt okomplicerad operation. Så länge den utförs av en erfaren kirurg är risken att drabbas av komplikationer och biverkningar förhållandevis liten.

 • Den största risken vid en ögonlocksoperation är att man inte blir helt nöjd med resultatet.
 • Detta är en s.k. kosmetisk risk som finns vid alla plastikkirurgiska ingrepp. Vi rekommenderar att du läser mer på sidan om risker vid plastikkirurgi.

Risker för komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastik

Så kan du själv minska riskerna vid en ögonlocksoperation

Utöver den kosmetiska risk man tar när man genomgår en ögonlocksplastik finns även risker för medicinska komplikationer och biverkningar.

Du kan själv göra två saker för att minska risken för komplikationer:

 1. Välj klinik och kirurg med omsorg. Läs mer på sidan om att välja plastikkirurg.
 2. Följ noggrant de instruktioner du får om hur du skall sköta dig före och efter din operation. Detta gäller i synnerhet för rökning som försämrar blodcirkulationen och därmed sårläkningen.

Medicinska komplikationer och biverkningar vid ögonlocksplastik

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter en ögonlocksoperation.

Ärr, dimsyn och torra ögon förekommer efter en ögonlocksoperation.

Eftersom ögonlocksoperationer utförs i lokalbedövning förekommer inte de risker som är förknippade med narkos. Kvar finns då mer lokala operationsrisker.

I de fall man drabbas av en komplikation efter en ögonlocksoperation är den normalt sett tillfällig eller förhållandevis enkel att rätta till.

Tillfällig dimsyn kan påverka arbete och bilkörning

Under de första veckorna kan patienter som genomgått en ögonlocksplastik drabbas av tillfällig dimsyn. Man ser då suddigt.

 • Dessa synförändringar är helt normala men kan påverka möjligheterna att arbeta eller köra bil fram till dess att symptomen försvunnit.

Kraftig svullnad kan kräva ytterligare ingrepp

Alla som genomgår en ögonlocksplastik svullnar i operationsområdet. Vissa patienter drabbas dock av kraftig svullnad orsakad av blödning under huden, s.k. efterblödning.

 • Vid kraftig efterblödning måste såret öppnas igen. Detta kan i sin tur fördröja läkningen och orsaka ärrbildning.
 • Risken för blödning är större hos patienter som använder blodförtunnande mediciner.

Infektion behandlas med antibiotika

Infektioner kan uppstå vid alla operationer. Vid just ögonlocksplastiker är de dock väldigt ovanliga.

 • I de fall infektioner förekommer behandlas de med med antibiotika.
 • Feber, rodnad, kvarstående svullnad och värmekänsla i operationsområdet är tecken på infektion.
 • Om man upplever två eller flera symptom på infektion efter en ögonlocksplastik skall man kontakta sin klinik.

Ärren blir normalt sett fina

Ärren efter en ögonlocksoperation blir normalt väldigt diskreta, nästan osynliga.

 • Huden i ögonlocken är mycket tunn. Detta gör att den ärrbildning som uppkommer i underhuden kan synas som små knöligheter genom huden. Dessa försvinner dock som regel efter några månader.
 • I vissa fall läker huden inte som planerat. Då kan ytterligare behandling kan komma att behövas för att korrigera ärr. Det tar dock 3-4 månader innan huden läkt färdigt och under den tiden är ärren nästan alltid rödaktiga. Detta är helt normalt så man måste ha lite tålamod.
 • Efter att stygnen tagits bort kan små vita prickar/blåsor kan uppkomma där tråden suttit. Dessa avlägsnar din kirurg enkelt med hjälp av en fin nål.

Torra ögon

När man skär i ögonlocken kan den mycket tunna och känsliga tårkanalen påverkas. Detta kan leda till minskad tårproduktion eller tårtillförsel till ögat.

 • Torra ögon är en är ovanlig komplikation till ögonlocksplastik. Den är svår att förutsäga eftersom den till stor del har att göra med hur kroppen läker.
 • Tårtillförseln är väldigt viktig för ögats hälsa. I vissa fall avråds därför patienter med redan torra ögon från att genomgå en ögonlocksplastik.

Hängande undre ögonlock

I mer ovanliga fall kan en undre ögonlocksplastik leda till att de nedre ögonlocken hänger och framstår som neddragna.

 • Neddragna undre ögonlock kallas för ektropion eller i vardagstal för ”hundögon”.
 • Ectropion ses ibland som ett övergående fenomen efter nedre ögonlocksplastik som uppkommer när patienten har nedsatt spänst i vävnaden. Det beror då på svullnad och spänningar i ärret.
 • Ektropionen kan dock även bero på att kirurgen tagit bort för mycket hud i de undre ögonlocken. Då blir det mer komplicerat att åtgärda. Skickliga kirurger är därför lite återhållsamma med hur mycket hud de tar bort.
 • Denna kirurgiska återhållsamhet kan i vissa fall leda till de nedre ögonlocken inte sträckts tillräckligt. Det är dock bättre att ta för lite än för mycket eftersom man alltid kan ta lite mer i ytterligare en operation.

Svårigheter att stänga ögonen vid sömn

Vissa patienter upplever svårigheter att stänga ögonen helt när de sover.

 • Svårigheter att stänga ögonlocken efter en ögonlocksplastik beror ofta på att man tagit bort för mycket hud i ögonlocken. Ögonlocken blir helt enkelt för tighta.
 • Normalt sett kan även denna komplikation korrigeras med ytterligare ett kirurgiskt ingrepp.

Tillfällig förlust av ögonfransar

När man skär runt ögat kan blod och näringstillförseln till ögonfransarnas hårsäckar påverkas.

 • Påverkan på hårsäckar kan leda till att man tappar ögonfransarna i de undre ögonlocken efter en ögonlocksplastik.
 • I normala fall växer ögonfransarna tillbaka igen när blodkärlen hunnit läka men hårproduktionen kan i undantagsfall påverkas permanent.