Risker och komplikationer vid näsplastik

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-15

En näsplastik innebär stora möjligheter men även risker för komplikationer och biverkningar.

Ju större näsoperation man gör desto större är risken att drabbas av komplikationer och biverkningar.

 • Riskerna vid en näsoperation kan i princip delas in i två kategorier, medicinsk risk och kosmetiskt risk.
 • Den största är den kosmetiska risken, alltså att man inte blir helt nöjd med resultatet. Därefter följer de medicinska riskerna.
 • De medicinska riskerna kan delas in i allmänna risker, de som finns vid alla kirurgiska ingrepp. Hit hör bl.a. blödning, infektion, överreaktion på narkos etc. Läs mer på sidan om allmänna risker vid plastikkirurgi.
 • Bortsett från de allmänna riskerna finns även mer specifika risker för biverkningar och komplikationer vid just näsplastik. Fortsätt läsa för att lära dig mer om dessa risker vid näsoperationer.

Största risken är missnöje med resultatet

Risker för komplikationer och biverkningar vid näsoperation

Näsan är en komplicerad kroppsdel bestående av ben, brosk och hud. Här finns det två saker som kan gå fel; operationen och/eller läkningen.

För själva operationen ansvarar plastikkirurgen. Därför är det viktigt att välja en erfaren kirurg.

När det kommer till läkningen efter en näsplastik så går den inte alltid att förutse. Detta är en riskfaktor som ökar ju större förändringar man gör.

Den vanligaste ”komplikationen” vid näsplastik är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Ca 15-20% av patienterna upplever detta. Det beror ofta på tre saker.

 1. Man har haft orealistiska förväntningar på ingreppet och inte fått exakt det utseende man förväntat sig.
 2. Man har fått små ojämnheter som man upplever som överdrivet dramatiska. Dessa beror ofta på oförutsägbar sårläkning, svullnad, broskbildning etc. Det behöver inte betyda att kirurgen gjort något fel.
 3. Kirurgen har pressat gränserna för vad som är möjligt utifrån förutsättningarna. Därför är det viktigt att vara återhållsam i alla förändringar man gör och hela tiden hålla sig på den säkra sidan.

Man bör känna till att ca 10% av de som gör en näsoperatioen genomgår en omoperation s.k. sekundär näsplastik för att rätta till otillfredsställande resultat.

5-10% av de patienter som genomgår sekundära näsplastiker är fortfarande missnöjda med resultatet. Ca 90% känner sig nöjda.

Komplikationer och biverkningar vid näsplastik

Omedelbart efter att operationen är färdig börjar kroppens läkningsprocess. Brosk, ben, hud, nerver och slemhinnor skall nu läka. Här finns det vissa risker.

 • Blodkärl kan läcka i näsan. Detta kallas för efterblödning och är relativt vanlig under de första dagarna efter operation. 1-3% drabbas.
 • Vid en efterblödning rinner det blod, antingen ut från näsan eller bakåt ned i svalget. I vissa fall kan detta kräva återbesök för en enkel åtgärd hos din kirurg. Det är därför bra om du befinner dig i närheten av den klinik du opererats på den första tiden.
 • Under operationen kan små blodkärl huden brista. Dessa kärlbristningar kan synas som små röda prickar på näsan. De är normalt sett små och övergående men de kan förbli permanenta.
 • De flesta upplever känselförändringar i nästippen. De är normalt sett övergående men kan i undantagsfall förbli permanenta.
 • Huden i näsvingarna kan läka med kraftig ärrbildning. Detta kan leda till förtjockningar i näsvingarna som kan behöva korrigeras med ett kirurgiskt ingrepp.
 • När man förminskar en stor näsan blir passagen mindre. Detta kan upplevas som nästäppa men beror ofta på patientens egen upplevelse av förändringen och förvinner i takt med att man vänjer sig.
 • I ungefär 1 fall av 10 uppkommer deformiteteter/ojämnheter. Här krävs ofta en enklare omoperation för att komma tillrätta med problemet s.k. sekundär näsplastik.

Psykologiska efterreaktioner

Det är inte ovanligt att en patient, ett par veckor eller månader efter en sin operation, återvänder till kirurgen med önskemål om att få sin näsa återställd till ursprungligt skick.

 • Känslan av att ”ånga sig” är en normal psykologisk reaktion där patienten har svårt att vänja sig vid den stora förändring av utseendet som näsplastiken inneburit.
 • Reaktionen är dock övergående och när patienten efter ungefär 6 månader hunnit vänja sig är han/hon ofta mycket nöjd med sitt nya utseende.

Nästa: Startsidan om näsplastik »

Faktagranskad av: Dr. Pelle Sahlin, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-15
Relaterat