Allt om fettfrysning (CoolSculpting)

Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09

Fettfrysning är en behandling som avlägsnar fett med hjälp av kyla. Den första och mest kända tekniken för fettfrysning heter CoolSculpting.

 • Fettceller är känsligare för kyla än andra vävnader i och under huden.
 • CoolSculpting går ut på att med hjälp av kryolipolys (fettfrysning) kyla ned fettlagret under huden så att fettcellerna dör.
 • De nedbrutna fettcellerna transporteras bort av kroppen på naturlig väg.
 • Det finns bra vetenskapligt stöd för att fettfrysning fungerar. Den reducerar kroppsfett i behandlade områden. Resultaten blir permanenta eftersom kroppen inte kan bilda nya fettceller.
 • Det finns flera olika tekniker/maskiner för fettfrysning. CoolSculpting är den mest kända. Andra populära maskiner är LipoCryo, CoolContour, CoolShaping, Clattuu och CoolTech. De fungerar på ungefär samma sätt.

Så fungerar fettfrysning med CoolSculpting

CoolSculpting fryser fettcellerna

Fettfrysning är en enkel och smärtfri behandling förknippad med få risker. Den utförs av en läkare eller sköterska som genomgått utbildning på maskinen.

 • Det är sedan tidigare känt att fett påverkas och stelnar vid betydligt lägre temperaturer än andra ämnen.
 • CoolSculpting utvecklades av den amerikanska läkaren Dr. Rox Anderson.
 • Idén till att frysa bort fett kom till Dr. Anderson efter att han i studier sett att barn förlorat fettdepåer i kinderna efter att ha sugit på glasspinnar för länge.
 • Dr. Anderson förverkligade sin idé i samarbete med företaget Zeltiq som tog fram den första maskinen för kosmetisk fettfrysning – CoolSculpting. 

Områden som behandlas Cool Sculpting

Fettfrysning av haka, mage, lår och rumpa.

Precis som fettsugning är CoolSculpting en metod för att avlägsna envisa lokala fettdepåer hos patienter som i övrigt är i god form. Det är inte ett sätt att behandla generell övervikt.

De vanligaste användningsområdena för CoolSculpting är:

 • Fettfrysning haka
 • Fettfrysning mage
 • Fettfrysning lår (insida lår och utsida lår/ridbyxlår)
 • Fettfrysning rumpa
 • Fettfysning kan även användas för att reducera fett vid bröst (hos män), höfter/sidor samt rygg, insida knän och på armarna.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

 • Det slutgiltiga resultatet av en CoolSculpting syns efter 2-3 månader.
 • Tillverkaren av produkten CoolSculpting® hänvisar till studier som visar på en 20%-ig minskning av fettet efter EN behandling. Andra studier visar på åtminstone 10%.
 • Man utför normalt sett 1-3 behandlingar per område.
 • CoolSculpting kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett alternativ för den som med rätt förutsättningar söker en enklare behandling utan smärta och behov av återhämtning.

Så går en fettfrysning till

Så går en CoolSculpting till

En fettfrysning med CoolSculpting tar 1-3 timmar att utföra och du återgår omedelbart efter behandlingen till dina vanliga aktiviteter.

 1. Behandlingen inleds med information och dokumentation av patientens utgångsläge genom vägning, mätning, fotograferinring etc.
 2. När förberedelserna är klara får patienten ta plats på en brits där man förblir i halvsittande eller liggande ställning beroende på vilket område som behandlas.
 3. Behandlaren rengör huden, markerar behandlingsområdet och applicerar ett geléaktigt täckmaterial över området. Därefter sätts själva behandlingsmunstycket fast.
 4. Maskinen skapar suger upp huden mot två kylpaneler vilket sätter igång den s.k. cryolipolysen.
 5. Vissa patienter upplever visst obehag när vävnaden kyls ned till de ca 8 grader som krävs för att uppnå avsedd effekt. Känslan liknar den man får av en kylpåse mot huden. Det är dock ej frågan om något större obehag och under behandlingen läser man en tidning, konverserar eller ser på tv.
 6. Efter en till ett par timmar tas munstycket bort och behandlingen är klar.
 7. Omedelbart efter behandlingen masseras området ut. Viss rodnad, ömhet, svullnad och känselnedsättning kan förkomma i upp till ett par veckor. Dock inte på sådant sätt att det begränsar patienten i hans eller hennes vardagsrutiner med jobb, träning osv.

Priser för fettfrysning

Priser för coolsculpting

Fettfrysning utförs med olika maskiner. Eftersom CoolSculting är ”originalet” är priset i vissa fall något högre än vid motsvarande behandlingar med ex. Coolshaping, Clattuu och CoolTech. 

 • Priset för en fettfrysning beror i första hand av vilket område som skall behandlas och hur många behandlingssessioner som krävs för att man skall uppnå de resultat man önskar.
 • För större områden eller ”dubbelområden” som hel mage, höfter (båda kärlekshandtagen), insida låren, utsida låren (ridbyxlår), gynekomasti etc. är priset ca 10 000 kr per behandling. Med ett genomsnittligt behov av två behandlingar slutar summan på cirka 20 000 kr.
 • Priset för en fettfrysning av mindre områden som en liten nedre magvalk, överarmar, under stuss eller flanker (BH-bandsvalkar) är cirka 6 000 kr per behandlingstillfälle. Detta innebär vilket slutar på ca 12 000 kr för en genomsnittlig behandling innehållande 2 sessioner.

Nästa steg: Visa kliniker för fettfrysning »
Faktagranskad av: Dr. Tore Nilsen, M.D och hudläkare Senast uppdaterad: 2023-11-09