Allt om celluliter och cellulitbehandling

Celluliter eller apelsinhud som de också kallas är gropiga ojämnheter på hudens yta. De visar sig oftast på rumpan och låren.

Behandling av celluliterCelluliter är inte farligt men upplevs i många fall mycket kosmetiskt störande. Intresset för behandling för att ta bort celluliter är därför stort.

Därför får vi celluliter

 • Celluliter bildas på grund av att underhudsfett fyller ut huden underifrån samtidigt som bindvävsband drar i hudens yta.
 • Fettets tryck och bindvävbandens drag gör att det uppkommer indragningar i huden. Detta är dessa gropar som kallas celluliter.
 • Celluliter och underhudsfett hör på detta sätt ihop. Därför blir celluliter särskilt synliga efter viktuppgång.

Det finns flera behandlingar mot celluliter

Som nämnts tidigare krävs två saker för att celluliter skall uppkomma; 1) underhudsfett och 2) strama bindvävsband. All behandling av celluliter måste därför inriktas på dessa två faktorer:

 • Metoder för cellulitbehandlingFör att få bort celluliter måste man antingen minska volymen i fettvävnaden och/eller öka elasticiteten i bindväven.
 • Det finns ingen behandling som helt kan ta bort celluliter då förutsättningarna alltid finns kvar under huden.
 • Det finns dock flera behandlingar som kan minska volymen i fettvävnaden och därmed trycket mot hudytan.
 • Det finns även behandlingar som kan öka elasticiteten i bindväven.

Dina behandlingsalternativ


En cellulitbehandling riktas in mot underhudsfett och/eller bindväv. Det finns flera kända tekniker:

 • LGP Endermologie® – dränerar och ökar elasticiteten i vävanden.
 • VelaShape/Smooth® – stimulerar förbränning och ökar cirkulationen.
 • AWT® – bryter ned fettceller och ökar blodflödet.
 • Carboxy therapy – reducerar antalet fettceller och stimulerar cirkulationen.
 • Subcision – kirurgisk avkapning av bindvävsbanden som drar ned huden.
 • Fettreducerande behandlingar – minskar fettlagrets tjocklek.
 • Kirurgisk fettsugning – avlägsnar fettcellerna i vävnaden.

Många cellulitbehandlingar har begränsad effekt

Utöver mer etablerade behandlingar mot celluliter erbjuds många andra alternativ som påstås ha effekt. Till dessa hör bl.a.

 • Cellulitkrämer och piller. I vissa fall har dessa visat effekt på fettvävnad i laboratorietester. I praktiken fungerar de dock inte.
 • Bodywrapping innebär att man lindas in i varma bandage eller filtar. Ibland kombinerat med lera. Värmen kan få vävnaden att tappa vätska vilket i.s.f. ger en tillfällig effekt.
 • Bindvävsmassage mot celluliter – massage kan beroende på hur den utförs ha effekt på vätskebalansen i vävnaden. På så sätt kan kontinuerlig djup bindvävsmassage tillfälligt begränsa celluliternas synlighet.

Vilken cellulitbehandling skall jag välja?

Om man beväras av celluliter finns det flera saker man kan göra:

 1. Vilken cellulitbehandling skall jag välja för att få bort mina celluliter?Det första man bör göra att se över sin livsstil i fråga om kost och motion.
 2. Därefter skall man sätta sig in i de olika behandlingsalternativens möjligheter och begränsningar.
 3. Sedan kan man utifrån kunskap, förutsättningar, plånbok och mål fatta rätt beslut.
 4. Rent generellt kan man säga att personer med övervikt lokaliserad i samma områden som celluliterna i första hand bör välja behandlingar som reducerar fett.
 5. Smala personer bör istället rikta in sig på behandlingar som förbättrar elasticitet och stimulerar bindevävnaden.

Många spännande behandlingsalternativ men inga garantier

Tekniken för behandling av celluliter utvecklas mycket fort. En del metoder har vetenskaplig dokumentation, en del bygger på empiri (erfarenhet) och en del bygger på spännande, nya teorier.

Alla utövare av eller producenter till tekniker för cellulitbehandling är övertygade om effekten av just deras behandlingsalternativ. Ingen kan dock med säkerhet säga vad som fungerar bäst.

I en sådan situation bör man som konsument tänka på följande:

 • Välj en teknik som funnits på marknaden en tid och därmed hunnit prövas i praktiken.
 • Gå till en klinik med goda resurser och dokumenterad kompetens samt erfarenhet från behandling av celluliter.

Det finns många intressanta tekniker och möjligheter för cellulitbehandling men tyvärr är det en stor variation i graden av dokumentation bland de olika metoderna.
– Hudläkare Dr. Tore Nilsen, plastikoperationer.net´s expert inom estetisk hudvård.

NÄSTA STEG!
Lär mer om: LPG | Carboxy | Fettreducering | Fettsugning
Hitta klinik: Visa kliniker för cellulitbehandling »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning