Allt om cellulitbehandling

Celluliter eller apelsinhud som de också kallas är gropiga ojämnheter på hudens yta. Celluliter är inte farligt men upplevs i många fall mycket kosmetiskt störande. Intresset för behandling för att ta bort celluliter är därför stort.

Behandling av celluliterCelluliter bildas på grund av att underhudsfett fyller ut huden underifrån samtidigt som bindvävsband drar i hudens yta. På så sätt uppkommer hudindragningar. Celluliter blir på grund av detta särskilt synliga efter viktuppgång.

Celluliter och underhuds-fett hör ihop. Därför måste alla framgångsrika cellulitbehandlingar börja där. Kost, motion och en hälsosam livsstil är första steget för att få bort celluliter.


Det finns flera behandlingar mot celluliter

Som nämnts tidigare krävs två beståndsdelar för att celluliter skall uppkomma – underhudsfett och strama bindvävsband. All behandling av celluliter måste därför inriktas på dessa två faktorer. Man måste m.a.o. antingen minska volymen i fettvävnaden och/eller öka elasticiteten i bindväven.

Det finns ingen behandling som helt kan ta bort celluliter då förutsättningarna alltid finns kvar under huden. Det finns dock flera behandlingar som kan minska volymen i fettvävnaden och därmed trycket mot hudytan. Det finns även behandlingar som kan öka elasticiteten i bindväven.

Metoder för cellulitbehandlingMed ovanstående behandlingstekniker kan man reducera de faktorer som skapar de hudindragningar vi kallar celluliter. Till de behandlingar som fungerar på detta sätt hör:

  • LGP Endermologie® – dränerar och ökar elasticiteten i vävanden
  • VelaShape/Smooth® – stimulerar förbränning och ökar cirkulationen
  • AWT® – bryter ned fettceller och ökar blodflödet
  • Carboxy therapy – reducerar antalet fettceller och stimulerar cirkulationen
  • Subcision – kirurgisk avkapning av bindvävsbanden som drar ned huden
  • Fettreducerande behandlingar – minskar fettlagrets tjocklek
  • Kirurgisk fettsugning – avlägsnar fettcellerna i vävnaden

Många cellulitbehandlingar har begränsad effekt

Utöver ovanstående cellulitbehandlingar erbjuds många andra alternativ som påstås kunna få bort celluliter. Till dessa hör olika krämer och piller. I vissa fall har dessa visat effekt på fettvävnad i laboratorietester. I praktiken fungerar de dock inte.

Bodywrapping innebär att man lindas in i varma bandage eller filtar. Ibland kombinerat med lera. Värmen kan få vävnaden att tappa vätska vilket i.s.f. ger en tillfällig effekt.

Vanlig massage kan, beroende på hur den utförs, ha effekt på vätskebalansen i vävanden. På så sätt kan kontinuerlig massage i vissa fall tillfälligt begränsa celluliternas synlighet.


Vilken cellulitbehandling skall jag välja?

Vilken cellulitbehandling skall jag välja för att få bort mina celluliter?Om man beväras av celluliter och vill få bort dem är det första man bör göra att se över sin livsstil. Därefter skall man sätta sig in i de olika behandlingsalternativens möjligheter och begränsningar. Sedan kan man utifrån kunskap, förutsättningar, plånbok och mål fatta rätt beslut.

Rent generellt kan man säga att personer med övervikt lokaliserad i samma områden som celluliterna i första hand bör välja behandlingar som reducerar fett. Smala personer bör istället rikta in sig på behandlingar som förbättrar elasticitet och stimulerar bindevävnaden.

Många spännande behandlingsalternativ men inga garantier

Tekniken för behandling av celluliter utvecklas mycket fort. En del metoder har vetenskaplig dokumentation, en del bygger på empiri – erfarenhet – och en del bygger på spännande, nya teorier som tiden får visa effekten av.

Alla utövare av eller producenter till tekniker för cellulitbehandling är övertygade om effekten av just deras behandlingsalternativ. Ingen kan dock med säkerhet säga vad som fungerar bäst. I en sådan situation bör man som konsument tänka på följande:

  • Välj en teknik som funnits på marknaden en tid och därmed hunnit prövas i praktiken.
  • Gå till en klinik med goda resurser och dokumenterad kompetens samt erfarenhet från behandling av celluliter.

Det finns många intressanta tekniker och möjligheter för cellulitbehandling men tyvärr är det en stor variation i graden av dokumentation bland de olika metoderna.
– Hudläkare Tore Nilsen, plastikoperationer.net´s expert inom estetisk hudvård.

Nästa steg – läs mer om dina alternativ för cellulitbehandling


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!