Allt om fettreducering utan kirurgi

Fettreducering utan kirurgi existerar och blir i takt med den moderna utvecklingen allt bättre. Idag finns flera olika behandlingar för fettborttagning som är både enkla och snabba. Men de har sina begräsningar.

Fettreducering utan kirurgiNär man diskuterar fettreducering är det viktigt att konstatera att dessa behandlingar aldrig kan ersätta den hårda vägen – träning och kost. De kan heller aldrig annat än att punktreducera fett.

Utbudet av olika behandlingar för fettreducering är mycket stort. I marknadsföringen utlovas snabba och omfattande resultat. Ibland talar man t.o.m. om ”fettsugning utan kirurgi”. Riktigt där är tekniken dock inte ännu.

Vid allmän övervikt är vare fettreducering eller kirurgisk fettsugning något bra alternativ. För den som redan är i god form och vill finputsa ett område kan dock fettreducering fungera mycket bra.

Man förstör fettcellerna eller tömmer vävnaden

För att förstå hur fettborttagning fungerar kan det vara bra att känna till lite fysiologi. Mellan huden och kroppens inre finns en isolerande och skyddande energidepå i form av ett fettlager. Fettlagret är olika tjockt på olika delar av kroppen.

En fettreducerande behandling syftar till att minska volymen i fettvävnaden. Man kan, lite förenklat, göra detta på två sätt.

 1. Man förstör fettcellerna för alltid.
 2. Man tömmer vävnaden på vätska och slaggprodukter.

Att förstöra fettcellerna har fördelen att resultatet blir permanent. Tömmer man vävnaden kan man räkna med att den snart fylls på igen om man inte regelbundet underhållsbehandlar eller genomför en omfattande livsstilsförändring.


Behandlingsalternativ för fettreducering

Även om utbudet av olika fettreducerande behandlingar är mycket stort bygger de alla ut på en eller flera av dessa tekniker: frysning, strålning, massage eller injektioner.

1. Fettfrysning – nedkylning tills fettcellerna fryser ihjäl

Behandlingsalternativ för fettreduceringFettvävnad är känsligare för kyla än annan vävnad. Genom att kyla ner cellerna i fettvävnaden kan man få dem att kristalliseras och därmed dö.

I Sverige erbjuds behandlingar med fettfrysningstekniken under namnen:

Tekniken som används kallas för Kryolipolys. Den fungerar och kan reducera fett med upp till ca 20% per behandlingstillfälle. För mer information om respektive behandling klicka på länkarna ovan.

2. Bindvävsmassage – tömmer och stimulerar fettvävnaden

2. Bindvävsmassage – tömmer och stimulerar fettvävnadenDjup och kraftfull massage s.k. bindvävsmassage har visat sig kunna dränera fettvävnad på vätska, fettsyror och slaggprodukter. På så sätt kan man uppnå slimmande effekt, reducera celluliter samt strama upp slappa hudområden.

Som fettreducerande behandling har bindvävsmassage en begränsad långsiktig effekt då den inte dödar utan endast dränerar fettceller på innehåll. I Sverige erbjuds bindvävsmassage under bl.a. följande produktnamn:

 • LGP Endermologie® (bindvävsmassage)
 • VelaShape/Smooth® (bindvävsmassage+strålning)
 • AWT® (vibrationsmassage+strålning)

Fettvävnad är passiv vävnad med dåligt blod- och lymfflöde. Det kan därför finnas vinster i att använda dessa behandlingar i kombination med en kirurgisk fettsugning eller annan fettreducerande behandling.

3. Strålning – ljus eller radiovågor som värmer, stimulerar och bryter ned

3. Strålning – ljus eller radiovågor som värmer, stimulerar och bryter nedOlika former av strålning har sedan länge använts inom medicinen. Till de mer kända användningsområdena hör röntgen, fosterundersökning och för att spränga njurstenar.

Genom att använda strålning i form av ljus (optisk), värme (infraröd) eller radiovågor (RF) kan man värma upp och stimulera ökat blod- och lymfflöde samt frigöra fettsyror, slagg och vätska i fettvävnad.

De substanser som frigörs vid dessa behandlingar förbränns och transporteras bort av kroppen. På så sätt tömmer man fettvävnaden och då uppstår en tillfällig volymminskning.

Till de mer kända strålbehandlingarna för fettreducering hör:

 • Vela Shape/Smooth (bindvävsmassage+strålning)
 • AWT® (vibrationsmassage+strålning)
 • iLipo® (strålning)

Utöver ovanstående tekniker finns även en relativt ny teknik som kallas för kavitation. I teorin går den ut på att med hjälp av radiovågor skapa sådan friktionsvärme inuti fettcellerna att de skadas och dör. På så sätt vill man uppnå en permanent fettreducering liknande den vid frysning.

Friktionsvärmningstekniken har fått flera olika namn och det blir lätt rörigt. Till de vanligaste benämningarna hör kavitation, ultraljudskavitation, ultraljudsimpulser, interferens, chockvågor och chockvågsterapi. Till de mer kända behandlingsnamnen hör:

 • Cavi-Lipo®
 • Multi-Light Plus®
 • Ultra Shape® V3

Att kavitationstekniken i likhet med övriga strålningsmetoder stimulerar blod- och lymfflöde samt frigörande av fettsyror håller de flesta behandlare med om. Hur effektiv metoden är för att skada fettceller och på så sätt bryta ned dem permanent råder det delade meningar om.

4. Koldioxidinjektioner – aktiverar vävnad och förstör fettceller

4. Koldioxidinjektioner – aktiverar vävnad och förstör fettcellerKoldioxid är en gas som förknippas med många negativa effekter. Den mest kända är växthuseffekten.

Koldioxid kan när den injiceras i kroppens vävnader stimulera syresättning och förstöra fettceller. Denna behandlingsform kallas för Carboxy Therapy.


Vilken behandling skall man välja då?

I det stora utbudet är det svårt att dra en slutsats i fråga om vilken behandling man skall välja. Det första man får ta ställning till är därför sitt mål och hur mycket man vill investera.

 • Om målet är att permanent reducera fett i ett begränsat område är fettfrysning ett bra men kostsamt alternativ.
 • Vill man både strama upp hud och reducera en mindre mängd fett kan ett antal Carboxy Therapy sessioner ha god effekt och ekonomi.
 • Om man gör en livsstilsförändring och vill addera till effekten av förbränning, uppstramning och utjämning av huden i större områden är bindvävsmassage och olika strålbehandlingar ofta bra alternativ.

För att få reda på vilken behandling som passar just dig rekommenderar vi att du informerar dig vidare om de olika alternativen och deras specifika för- och nackdelar på respektive informationssida.

Det finns tyvärr inga garantier inom ”fettreducering”

Utvecklingen inom icke kirurgisk fettreducering går fort. Exakt hur effektiva de olika behandlingarna är och vilken som är ”bäst” kan egentligen ingen svara på. Alla tillverkare och utövare är övertygade om de egna produkternas förträfflighet. Här följer några enkla tips inför ditt val:

 • Välj en teknik som har funnits ett tag. Metoder med dålig effekt tenderar att försvinna relativt fort.
 • Välj en klinik där utövaren har dokumenterad kompetens, varit med ett antal år i branschen och har erfarenhet av olika tekniker.

”Det finns många intressanta möjligheter för fettreducering utan kirurgi men tyvärr är det stor variation i graden av dokumentation som finns bland metoderna.” – Hudläkare Tore Nilsen, plastikoperationer.net´s expert på estetisk hudvård

Den nyaste, enklaste och billigaste tekniken är ofta inte den bästa. Om det låter för bra för att vara sant, är det ofta så.

Fler alternativ och möjligheter inom fettreducering


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!