Din guide till Lipomassage

Allt om LPG Endermologie (Lipomassage)LPG Endermologie eller Lipomassage som behandlingen också kallas är en teknik som används för att utföra s.k. mekanisk bindvävsmassage. Tekniken uppfanns av en fransman vid namn Luois Paul Guitay, därav namnet LPG.

LPG Endermologie är mest känd som en verkningsfull behandling mot celluliter men används också för andra estetiska ändamål, som att reducera lokala fettdepåer och strama åt hud. LPG används även för terapeutiska och medicinska ändamål.

Djup bindvävsmassage (effekten av LPG) har en väl dokumenterad förmåga att stimulera cellaktiviteten i och under huden. LPG-tekniken tar vara på dessa mekanismer och erbjuder effektiva behandlingar med dokumenterade resultat.

Stimulerar kroppens egna förnyelsemekanismer

Syftet med en LPG behandling är att stimulera kroppens celler och på så sätt få dem att reagera. Denna reaktion kan exempelvis aktivera produktionen av hudens byggstenar – Collagen och Elastin – eller den s.k. lipolysen vilken bryter ned kroppsfett.

En stor del av de positiva effekter Endermologi har kan tillskrivas dess två grundläggande funktioner – ökad blod- och lymfcirkulation – vilka ser till att slaggprodukter, toxiner och överflödig vätska lättare kan föras ut ur kroppen.

Behandlingsinformation för LPG Endermologie

En LPG behandling är enkel, tar ca 1 timme att genomföra, innebär inga risker och gör inte ont. Det är dock ingen engångsbehandling. För att åstadkomma bra resultat behövs oftast en serie om 10-15 behandlingar fördelade över 2 ggr/vecka och därefter underhållsbehandlingar månadsvis.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av LPG Endermologi?

LPG Endermologi används för olika ändamål. I estetiska sammanhang rör det sig i första hand om något av följande användningsområden:

  • Släta ut områden med celluliter genom LGP Lipomassage
  • Fettreduktion av lokalt belägna fettdepåer med LPG Lipomassage
  • Strama upp och föryngra huden med LPG Endermolift
  • Förbättra förutsättningarna för läkning inför eller efter en kirurgisk fettsugning
Före och efter LPG Endermologie behandling

Bilden visar före och efter fem behandlingar med LPG Endermologie.

Som nämnts tidigare så har djup bindvävsmassage väl dokumenterade effekter. LPG Endemologi-tekniken är en väl beprövad metod för att på mekanisk väg leverera denna massage. Följaktligen kan ovanstående resultat uppnås.

I första hand kan man räkna med bra resultat i fråga om behandling av celluliter. Endermologie har också en mycket positiv effekt i läkningsprocessen efter en kirurgisk fettsugning där den minskar risken för ojämnheter.

Resultatet av en LPG behandling beror till stor del på patientens förutsättningar samt antalet behandlingar som utförs. LPG kan dock aldrig ersätta en fettsugning i fråga om fettreducering eller ex. en ansiktslyftning för huduppstraming.

Patienter utan övervikt, med en hälsosam livsstil och som är beredd att genomgå en serie behandlingar kan förvänta sig de bästa resultaten av Endermologie.

Så går en behandling med Lipomassage till

Så går en behandling med Lipomassage tillLPG utförs på både skönhetssalonger och medicinska kliniker. Du hittar dessa i klinikregistret för LPG.

Själva LPG-behandlingen går till på så sätt att behandlaren kör ett sorts munstycke fram och tillbaka över det område som skall behandlas. Munstycket skapar ett vakuum som suger in huden mellan två vibrerande metallrullar.

Under behandlingen, som tar 30-40 minuter, befinner man sig på en brits i sittande eller liggande ställning. På kroppen bär man en tätsittande tunn kroppsstrumpa.

Man återgår omedelbart efter LPG behandlingen till sina vardagsaktiviteter. Resultaten är inte omedelbara utan framträder gradvis.

Priser för LPG Endermologi

Priser för LPG EndermologiEftersom en Endermologie-behandling består av ett antal sessioner skall priset för LPG ses som en helhet. Man bör utgå ifrån att en ”standardbehandling” bör omfatta 15 tillfällen i ”behandlingsfasen” och därefter en behandling per månad i ”underhållsfasen”.

Priset för en enstaka behandlingssession med Endermologie är ca 700 kr och priset för en serie om 15 behandlingar är ca 10 000 kr.

I de fall LPG används i syfte att förbättra läkningen efter kirurgiska ingrepp bör man räkna med minst 6 LPG-sessioner. Priset blir då ca 4000 kr.

Lipomassage – ytterligare information och möjligheter

Diskutera, lär dig mer eller gå vidare med LPG Endermologie med hjälp av länkarna nedan.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!