Konsultation och förberedelser inför en bröstförminskning

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27

Den som bestämt sig för att gå vidare med en bröstförminskning skall boka tid för en bedömning av en plastikkirurg. Detta kallas för en konsultation.

Konsultationen inför en bröstförminskning

Det första besöket du gör på en klinik inför en bröstförminskning kallas för en konsultation. Den tar ca 30 min och innefattar en liten undersökning samt bedömning och rådgivning.

 • Vid konsultationen med din kirurg är det mycket viktigt att ni har en ärlig diskussion och att du lyssnar på hans/hennes åsikter. Varje plastikkirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.
 • Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ingreppet.
 • Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens kvalitet.
 • Ni bör också diskutera vårtgårdens och bröstvårtans förminskning och förflyttning.
 • Praxis är att vårtgården flyttas upp och placeras i ungefär samma höjd som bröstvecket. Bröstvårtan skall vare sig peka nedåt eller uppåt utan rakt fram.
 • Din kirurg skall beskriva ingreppets genomförande i detalj, förklara vilka risker och begränsningar ingreppet innebär och hur ärren kommer att se ut.

Snitt och ärr vid bröstförminskning

Vid en bröstförminskning läggs långa snitt på, över och under brösten. Ju mer snitt som läggs desto längre och mer synliga ärr kommer du att få.

Ankarsnitt eller vertikalt snitt för bröstförminskning

Det finns olika tekniker som kirurgen kan använda. Målet är alltid att minimera snittens antal och längd. I princip finns två alternativ:

 • 1. Vertikalt snitt – här lägger kirurgen snitt runt vårtgården och rakt ned över bröstet. Denna teknik kan användas för bröstförminskningar där man vill avlägsna en mindre mängd bröstvävnad.
 • 2. Ankarsnitt/T-snitt – här läggs snitt runt vårtgården vidare rakt ned över bröstet och sedan under bröstet längs med bröstvecket. Detta är standardmetoden för bröstförminskning.

Ankarsnitt är standard

I de bröstförminskningar som utförs inom landstinget används i princip alltid ankarsnitt. Bröstförminskningar av mindre volym/storlek beviljas inte och därmed är användning av vertikala snitt uteslutet.

Det är inte ovanligt att privata kliniker erbjuder ”bröstförminskning med minimala snitt”. Detta är ett sätt att locka kunder. Det är bröstens storlek och behovet av förminskning som avgör vilken teknik/snitt som kirurgen använder. Ingen kirurg lägger större eller fler snitt än nödvändigt.

I vissa fall vill patienten lyfta brösten snarare än förminska dem. Då kan ett bröstlyft vara ett alternativ. Teknikerna som används vid bröstlyft liknar till stor del de som används för bröstförminskning. Här kan dock, beroende på utgångsläget, även andra snittalternativ användas.

”Som patient är det viktigt att förstå att man vid en bröstförminskning byter den stora och hängande bysten mot mer eller mindre synliga ärr.”

Förberedelser inför operation

Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. vid bröstförminskning

Efter din konsultation bör du gå hem och noggrant överväga de möjligheter och risker operationen innebär.

 • När du varit på konsultation hos kirurgen kan du, om du bedömts lämplig, boka tid för operation. Här skall du inte känna dig pressad utan ta god tid på dig att fatta ditt beslut.
 • Om du väljer att gå vidare kommer du att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig inför din operation. Hur du skall äta och dricka, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.
 • Rökning försämrar blodcirkulationen vilket gör att kroppen inte kan läka på ett bra sätt. Totalt rökstopp är därför ett krav i minst 12 veckor.
 • Alkohol bör undvikas i minst två veckor före och två veckor efter en bröstförminskning.

Mammografi inför bröstförminskning

Mammografi inför bröstförminskning

I vissa fall måste du genomgå en mammografiundersökning för att kontrollera att det inte finns några medicinska hinder för en bröstförminskning.

 • Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer skall i normalfallet mammografiundersökning utföras på patienter som är över 40 år gamla.
 • Om det finns ärftliga anlag för bröstcancer bör en mammografiundersökning alltid utföras innan en bröstförminskning.

Förberedelser inför hemkomsten efter operation

Efter en bröstförminskning är man trött, öm och kan ha svårt att röra på sig. Därför är det bra att göra vissa praktiska förberedelser. 

 1. Förbered hushållet med städning, inhandling betalning av räkningar och allt annat som behöver göras under den första veckan efter operationen.
 2. Ordna så att någon kan hämta dig på kliniken och därefter vara tillgänglig för att hjälpa dig i hemmet under de första dagarna.

Nästa: Så går en bröstförminskning till »

Faktagranskad av: Dr. Karl Bremer, M.D specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-12-27
Relaterat