Din guide till broar (tandbroar/bryggor)

Våra tänder består av en krona och en rot. När en tand är skadad räcker det i bästa fall med en vanlig lagning av kronan. I de fall skadan är så stor att det inte räcker med att göra en vanlig lagning brukar man kunna göra en ny krona på tanden.

I de fall en tand är så illa skadad att den inte går att reparera med en krona måste den dras ut. I dessa fall är ett tandimplantat eller en tandbro, i dagligt tal kallad brygga, de enda metoderna som kan återställa utseende och funktion. På den här sidan kan du läsa mer om broar.

En tandbro är en fast tandersättning som ersätter en eller flera tänder. Den fästs på de tänder som gränsar till tandluckan.

När är en tandbro den bästa lösningen?

För att kunna ersätta förlorade tänder med en bro måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra fäste åt bron. Luckan mellan de kvarvarande tänderna får inte heller vara för stor för att klara hållbarheten.

Om stödtänderna har stora lagningar eller skador är en bro ofta ett bra alternativ eftersom tandläkaren ändå gärna vill preparera (slipa ner) de friska tänderna. Om stödtänderna är helt friska och saknar både lagningar eller skador kan dock ett tandimplantat vara ett bättre alternativ. Man vill helst undvika att behandla friska tänder.

Ett alternativ till en vanlig bro kan vara en s.k. etsbro som limmas fast på stödtändernas baksida. En etsbro lämnar på så sätt i princip stödtänderna orörda. Tyvärr lossnar en etsbro lättare än en vanlig bro. Ofta används etsbroar som temporära lösningar inför ett tandimplantat.

Så går det till när man får en bro insatt

När är en tandbro den bästa lösningen?För att få en bro insatt behövs minst två besök hos tandläkaren. Vid det första förbereds tänderna för installationen av bron och vid det andra görs själva installationen.

1. Förberedande behandling

Syftet med den förberedande behandlingen är att slipa till de intilliggande stödtänderna för att skapa ett bra fäste för bron. Efter slipningen tar man ett avtryck och gör en färganalys.

I många fall är dock stödtänderna i sådant skick att det inte räcker med en slipning. Då det finns behov av större förberedande åtgärder. E.v. måste en gammal rotfyllning göras om, eller om det finns risk för att nerven i tanden är skadad måste en rotfyllning utföras.

Patient vid behandling med tandbroarI vissa fall finns det för lite kvar av stödtänderna för att kunna få fast en krona ordentligt. I dessa fall måste en s.k. pelare användas. En pelare är en ersättning för otillräcklig tandsubstans som cementeras ner i roten för att kunna få ett ordentligt stöd för en krona.

Ofta avslutas den förberedande behandlingen med att tandläkaren sätter in en temporär ersättning som patienten får bära tills det är dags att montera fast den permanenta bron.

Avtrycket av tänderna och luckan med omgivande vävnad skickas till ett tandtekniskt laboratorium som konstruerar och tillverkar bron.

Tandbroar görs antingen av keramiska material och/eller av en metall (guld, titan eller kromkobolt) med porslin påbränt.

Helkeramiska broar, s.k. porslinsbroar, har estetiska och biologiska fördelar. De accepteras bättre av miljön i munnen och porslinet ger ett utseende som i praktiken inte går att skilja från vanliga tänder.

Problemet med helkeramiska tandbroar har tidigare varit att de lättare gått sönder än de som är uppbyggda på ett skelett av metall. Idag finns dock nya keramiska material som allt oftare ersätter metallen i tandbroar. Det mest kända är Zirkonium vilket visat sig fungera lika bra som de metallbaserade.

2. Installation av bron

När bron efter ca två veckor är färdigtillverkad är det dags för ett nytt tandläkarbesök. Där provar tandläkaren bron och om den passar cementeras den fast på de intilliggande stödtänderna.

I många fall får man bron provisoriskt utlämnad för att se och känna att bron passar och att man är nöjd med färg och form.

Beroende på materialval, patientens hygien, skötsel och stödtändernas status är en bros livslängd i snitt 15 år. Den kan och håller i många fall dock betydligt längre.

Priser för broar

En tandbro kostar någon stans mellan 15 000-50 000 kr att få insatt på en svensk klinik. Prisskillnaderna beror på hur många tänder som skall ersättas, stödtändernas skick/renoveringsbehov, av vilket material bron tillverkas samt klinikens avgifter.

Nedan följer en prisuppskattning av bruttokostanden för en treledsbro (tre kronor i serie vilka ersätter en förlorad tand) inklusive den genomsnittliga arbetskostnaden:

  • Tandbro av metall och keramik (det vanligaste alternativet): pris ca 12 000 kr
  • Helkeramisk tandbrygga (förenar styrka + bästa estetik): pris ca 14 000 kr

För den som inte kan betala sin bro kontant är alternativet att låna pengar. Du kan läsa mer om detta på sidan för lån till vård och behandlingar.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!