Allt om Botox (Vistabel/Dysport)

Botox är ett muskelavslappnande ämne som sprutas in i muskulaturen under huden. Andra produktnamn på just Botox® är Azzalure, Vistabel och Dysport. De tillverkas av olika företag men fungerar på samma sätt.

Botoxbehandling mot rynkorBotox används i många olika sammanhang. Bl.a. för behandling av migrän, svettning och tandgnissling. Ändå är en ”botoxbehandling” i första hand förknippad med behandling av rynkor. Och den är mycket effektiv!

”Botox får musklerna att slappna av och hindrar på så sätt rynkorna från att visa sig i ca 3 månader”

Botox lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen, i pannan och i ögonens utkanter.

På den här sidan får du reda på allt du bör veta om Botox:

 • Vad Botox är, hur det fungerar och vilka resultat du kan förvänta dig
 • Om du är en lämplig kandidat för en botoxbehandling och hur den går till
 • Före & efter bilder av patienter som genomgått behandling med botox
 • Hur tiden efter en behandling med Botox upplevs och vilka risker den innebär
 • Diskussionsforum och register över kliniker som utför behandling med Botox
 • Möjlighet att ställa frågor direkt till en specialist på behandlingar med Botox

Botox – därför fungerar det

Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns ansiktsmusklerna. Detta  framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Med stigande ålder eller genetiska anlag börjar dessa rynkor så småningom att bli även efter  att ansiktsuttrycket övergått.

Spänningsrelaterade ansiktsrynkor kan få oss att se äldre ut än vi känner. I vissa fall kan de ge oss ett oroligt, trött eller bedrövat uttryck utan att vi på något sätt känner så. Botox kan på ett effektivt sätt motverka detta.

Vad är Botox egentligen?

Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum A, ett förädlat protein bestående av Botulism bakterier. Ämnet har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet och utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat t.ex. vid okontrollerad blinkning.

Eftersom botox visade sig kunna blockera nervimpulserna som skickas till de muskler som styr ansiktsuttrycken blev det snabbt en mycket populär produkt för behandling av ålderstecken i form av anspänningsrynkor i ansiktet.

Idag är injektionsbehandlingar med Botox de vanligaste läkaradministrerade skönhetsbehandlingarna i världen.

Hur fungerar Botox?

Botox begränsar nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att den inte spänns och därigenom skapar rynkor i de områden som behandlas. Efter behandlingen blir huden snabbt betydligt slätare och rynkorna minskar. De muskler som inte behandlas fortsätter att fungera som vanligt.

En vanlig missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt. Detta stämmer inte. Den behandlande läkaren strävar efter att begränsa de vanemässiga och omedvetna anspänningsuttrycken utan att för den delen förhindra ditt sätt att uttrycka dig.

En rätt utförd botoxbehandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut.

Botox nervsignalsbegränsande effekt gör också att ämnet med stor framgång kan användas för att behandla migrän och svettningar m.m.


Är du en lämplig kandidat för en botoxbehandling?

Botox minskar effektivt rynkor mellan ögonen, i pannan och i ögonens utkanter förutsatt att de orsakas av överaktiv eller spänd muskulatur. Behandlingen fungerar lika bra för både män och kvinnor.

Det finns ingen åldersgräns för behandling med botox men de symptom man behandlar börjar normalt sett visa sig i 30-årsåldern.

”Idag är det ganska vanligt att yngre patienter väljer botox i ett preventivt syfte, när man ser att en rynka är lite på gång.”
– Marika Erlandsson, Leg. Sjuksköterska Akademikliniken

Botox är särskilt effektivt för behandling av:

 1. Pannrynkor – de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan.
 2. Arga rynkan, rynkor i pannan och skrattrynkor behandlas med botox.Bekymmersrynkor – de vertikala rynkorna mellan ögonbrynen. Kallas även för glabellarynkor eller argrynkor.
 3. Kråksparkar – små rynkor i ögonens utkanter som förstärks när vi ler.

Botox fungerar inte för behandling av rynkor eller linjer som orsakas av att huden förlorat volym, elasticitet, blivit slapp eller fått för mycket sol. Då är det andra metoder som gäller. Läs mer på informationssidan om rynkor och rynkbehandling.

Botox bör inte användas på personer  som lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.

Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.


Snabb och enkel behandling

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en tunn nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.

Bedövning är inte (om inte patienten önskar det) nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.

Observera att resultatet av en botoxbehandling är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats.

Den underliggande ansiktsmuskulaturen är en komplicerad anatomisk karta vilket ställer stora krav på den behandlande läkarens kompetens och erfarenhet av att rynkbehandlingar med produkten. Var därför noga med att du behandlas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av att ge Botoxinjektioner.

Resultaten syns efter ett par dagar

Resultatet av din Botoxbehandling börjar märkas efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar.

I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader. Därefter bör behandlingen upprepas och för varje gång så sker tenderar varaktigheten att öka.

Informationsvideo om botoxbehandlingar från Citadellkliniken


Bilder före och efter botoxbehandlingar

I detta bildgalleri för Botox/Azzalure/Dysport  kan du ta del av före och efter bilder från olika patienters behandlingar och resultat. Till vissa bilder finns även kortfattad behandlingsinfo.

Notera att resultatet av estetiska injektionsbehandlingar kan skilja sig mellan varje patient eftersom vi alla har olika förutsättningar. Före och efter bilderna ger dock en god bild av vad som är möjligt att åstadkomma med en botoxbehandling.


Potentiella risker och komplikationer vid behandling med Botox

Biverkningar och komplikationer till följd av en botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer av relativt enkel karaktär.

 • Potentiella risker och komplikationer vid behandling med BotoxDen vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl etc.) eller andra antikoagulanter dagarna före ingreppet.
 • I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.
 • Allergiska reaktioner på ämnet förekommer i sällsynta fall.
 • Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

Hur stor risken för komplikation är beror på vilka muskler som behandlas. Eftersom effekten av Botox endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor.

Botox och graviditet

Man skall inte använda botox om man planerar att skaffa barn eller är gravid. Man bör heller inte använda det om man har sex utan att använda preventivmedel. Detta beror på att det inte finns tillräcklig forskning för att kunna utesluta att botox kan påverka fostret under en graviditet.


Priser för behandling med Botox

Priser för en behandling med BotoxKostnaden för en behandling med Botox är ungefär 3000-3500 kr per område. De vanligaste områdena är; bekymmersrynkor (glabellaveck) mellan ögonen, horisontella pannveck, rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar) och skrattrynkor.

Om fler än ett område behandlas vid samma tillfälle är priset ca 3000-3500 kr för det första området och därefter normalt ca 1500 kr per ytterligare område.

Lär dig mer eller hitta en klinik för behandling med botox


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!