Rynkor och rynkbehandling

Huden är kroppens yttre skyddslager mot omgivningen. I takt med att vi åldras och utsätter vår hud för olika påfrestningar bildas linjer, rynkor och tillslut djupare veck.

 1. Huden är uppbyggd av fett, kollagen och elastin.
 2. Kollagen och fett ger huden volym och kan jämföras med hudens byggstenar.
 3. Elastin ger huden flexibiltet och fungerar som hudens resårband.
 4. När dessa ämnen minskar bildas rynkor.
 5. Rynkor börjar oftast som dynamiska rynkor (syns i rörelse) för att sedan övergå till att bli statiska (syns i vila).

Hur mycket rynkor vi utvecklar beror på våra gener i kombination med hur vi tar hand om oss själva – då i första hand i fråga om sol- och rökvanor.

Rynkor kan bromsas men aldrig stoppas

Rynkor är en del av åldrandet och kan inte stoppas. Man kan däremot se till att åldras väl och på så sätt bromsa utvecklingen av olika ålderstecken – även rynkor.

 • Genom att hålla din hud ren, återfuktat och skyddad från solen ger du huden gott skydd från yttre faktorer.
 • Om du dessutom har en hälsosam livsstil skyddar du även den från inre påverkan.
 • Utöver att leva väl och på så sätt bromsa uppkomsten av rynkor finns det ett flertal olika rynkbehandlingar som kan dra tillbaka klockan ett antal år.
 • Innan man sätter sig in i behandlingsutbudet bör man dock förstå lite mer om huden och rynkorna uppkomst.

Om huden och rynkornas uppkomst

Huden är människokroppens största organ. Det består av tre lager – överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud (subcutis).

De olika hudlagrens tjocklek varierar på olika platser på kroppen och i förhållande till vår kroppsfetthalt. Under huden finns muskulatur.

 1. När ålders- eller livsstilsbetingade förändringar sker i hudens olika lager utvecklas linjer, rynkor, veck och allmän slapphet.
 2. Rynkor och hudveck bildas p.g.a. att fylligheten och elasticiteten i läder- och underhuden minskar vilket i sin tur leder till att den tidigare sträckta huden veckar sig.
 3. Linjer och ansiktsrynkor bildas också av att mimikmuskulaturen i ansiktet tvingar huden i veck hundratals gånger per dag.
 4. Muskulaturens aktivitet i kombination med nedsatt elasticitet och minskad volym leder till permanenta rynkor.

Behandlingsalternativ mot rynkor

Man kan aldrig hindra uppkomsten av rynkor. Som väl är finns det dock många effektiva behandlingsalternativ för att minska eller helt ta bort rynkor.

Vilken rynkbehandling som är mest effektiv för att ta bort rynkor i varje enskilt fall beror på vilken typ av rynkor det rör sig om samt vad den underliggande orsaken är.

1. Ansiktslyftning – sträcker upp hud och underliggande vävnad

Ansiktslyftning - störst ingrepp och effekt

En ansiktslyftning är ett kirurgiskt ingrepp och den mest kraftfulla behandling man kan utföra för att ta bort rynkor, hudveck och slapp hud i mellersta och nedre delen av ansiktet.

Vid en ansiktslyftning gör man flera saker:

 1. Man sträcker upp den underliggande ansiktsmuskulaturen.
 2. Flyttar upp nedsjunken fettvävnad och
 3. Stramar till huden i ansiktet samt tar bort hudöverskott.

För personer med påtaglig allmän slapphet i nedre delarna av ansiktet och vid halsen är en ansiktslyftning i många fall det enda aktuella alternativet.

Nästa steg: Läs mer om ansiktslyft | Visa kliniker för ansiktslyft 

2. Botox och Azzalure – minskar ansiktsrynkor som orsakas av överaktivitet i muskulaturen

Botox mot rynkor

Ansiktsrynkor orsakas i många fall p.g.a. överaktivitet i den underliggande ansiktsmuskulaturen. De tre vanligaste typerna är:

 1. Rynkor i pannan (pannrynkor)
 2. Rynkor mellan ögonen (glabella/bekymmersrynkor)
 3. Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar).

Rynkor som orsakas av överaktivitet i ansiktsmuskulaturen behandlas effektivt med hjälp av en botoxbehandling.

Nästa steg: Läs mer om botox | Visa kliniker för botoxbehandling

3. Vävnadsfillers – ersätter förlorad volym i huden

Fillers som rynkbehandling

Många rynkor uppkommer när de ämnen som fyller ut huden minskar. Då uppkommer slapphet och huden veckar sig i små till medeldjupa rynkor och veck.

De rynkor som i första hand orsakas av denna volymförlust i underhuden är:

Ovanstående rynkor kan ofta behandlas effektivt genom att området under rynkorna/vecken fylls ut med injektioner av vävnadsfillers.

Nästa steg: Läs mer om fillers | Visa kliniker för fillers

4. Peeling och slipningar – tar bort det yttre hudlagret så ett nytt byggs upp

Peeling mot rynkor

En ansiktshud med många ytliga ålderstecken eller generellt ”slitage” i form av ytliga linjer och rynkor, solskador, pigmentförändringar, ärr etc. kan behöva ett nytt yttre hudlager.

Enda sättet att få ett nytt hudlager är att ta bort det gamla. Detta kan man göra med en s.k. hudslipning eller peeling.

 1. En hudslipning/peeling skalar av hudens yttersta lager, överhuden.
 2. Kroppen läker sedan området på ungefär samma sätt ett skrubbsår.
 3. Volym- och elasticitetsökande fibrer i underhuden nybildas och ett nytt yttre hudlager byggs upp.
Nästa steg: Läs mer om peeling | Visa kliniker för peeling

5. Upphettning av läderhuden – aktiverar en uppstramande läkningsprocess

Radivågsbehandling av rynkor

Om hudens yta är förhållandevis fräsch men med viss allmän slapphet kan en värmebehandling av läderhuden (dermis) ge en viss uppstramning.

Resultatet åstadkoms genom att man med hjälp av radiovågor eller ljus hettar upp hudens mellersta lager (läderhuden).

 1. Läderhuden hettas upp till en temperatur där den tillfogas en kontrollerad ”brännskada”.
 2. När kroppen uppfattar skadan i läderhuden aktiveras den naturliga läkningsprocessen.
 3. Läkningen sätter igång produktionen av hudens viktiga beståndsdelar kollagen och elastin.
 4. De ökade kollagen- och elastinnivåerna i huden resulterar i uppstramande effekt.

Det finns många olika behandlingsmetoder för denna typ av huduppstramning. Till de mer kända hör:

 • Radiovågsbehandling (Ellman Pelleve, Syneron ePrime, Syneron e-Two och Thermage)
 • Icke ablativa fraktionerade lasrar – laserstrålar som värmer små kanaler ned i läderhuden
 • Nd:YAG lasrar – laserljus som omvandlas till värme i läderhuden
Nästa steg: Läs mer om Thermage | Läs mer om laserbehandling 

6. Koldioxidinjektioner – kan aktivera kroppens eget restaureringsarbete

Koldioxidbehandling av rynkor

En lite åldrad hudyta med smårynkighet och allmän slapphet kan få en uppfräschning och åtstramning genom s.k. Carboxy Therapy.

 1. Carboxy therapy innebär att man regelbundet injicerar koldioxid i huden vi ett antal tillfällen.
 2. Den förhöjda koldioxidhalten aktiverar kroppens egen renoveringsprocess.
 3. Detta förbättrar hudens lyster och elasticitet.

Carboxy är en ny och spännande behandlingsmetod. Utövarna rapporterar positiva resultat men av den rent vetenskapliga dokumentationen finns fortfarande mer att önska.

Nästa steg: Läs mer om Carboxy Therapy | Visa kliniker för carboxy

Vilken rynkbehandling är den rätta för mig?

Vilken rynkbehandling som är den mest lämpliga i varje enskilt fall beror på ett antal olika faktorer. Till de viktigaste hör hur mycket rynkor man vill åtgärda, vad de beror på, var de sitter och vilket resultat man förväntar sig:

 • För att uppnå en omfattande uppsträckning av huden i mellersta och nedre delen av ansiktet samt ned mot halsen behövs normalt sett en kirurgisk ansiktslyftning.
 • Enstaka synliga rynkor eller lokala rynkområden utan allmän hudslapphet behandlas ofta effektivt med hjälp av en injektionsbehandling med Botox eller en vävnadsfiller.
 • Hudens lyster, ton och ytstruktur kan normalt sett jämnas till och fräschas upp avsevärt med hjälp av en hudslipning.
 • En väl omhändertagen hud med fräsch yta men lite allmän slapphet kring kinder, hak- och käkparti kan få ett visst lyft med en värmebehandling som Thermage eller med koldioxidinjektioner s.k. Carboxy Therapy.

Då de olika rynkbehandlingarna har olika egenskaper används i många fall kombinations-behandlingar för att åstadkomma det bästa resultatet.

Visa mer