Rynkor i pannan (pannrynkor)

Faktagranskad av: Dr. Andreas Lindahl, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08

Rynkor i pannan är en av de vanligaste orsakerna till att man söker en behandling mot rynkor.

 • Pannrynkor brukar börja visa sig vid 30-års ålder och kan se ut på lite olika sätt.
 • Det finns flera olika sätt att förebygga och behandla rynkor i pannan.
 • Vilken som är den bästa behandlingen mot rynkor i pannan beror på rynkornas orsak, svårighetsgrad och vilka förväntningar man har på resultatet.   

Orsaker till pannrynkor

Pannrynkor kvinna och man

Hur mycket rynkor vi har i pannan beror på ärftlighet, åldrande, slitage och aktiviteten i pannans muskulatur.

Utvecklingen av pannrynkor visar sig på lite olika sätt:

 1. Sol, rökning och andra livsstilsfaktorer innebär slitage på huden i pannan.
 2. När vi börjar närma oss 40-års ålder visar sig detta slitage ofta som små ytliga rynkor i pannhudens yttre lager. Detta kallas finrynkighet.
 3. Huden i pannan förlorar spänst och fyllighet i takt med att vi blir äldre. Detta gör den mer benägen att vecka sig vilket i sin tur resulterar i linjer, rynkor eller regelrätta hudveck.
 4. När huden förlorar spänst töjer den sig och sjunker nedåt i pannan. När detta sker kompenserar pannmuskulaturen genom att lyfta pannan. Då veckar sig huden som ett dragspel.
 5. När huden veckas regelbundet bildas horisontella pannrynkor.  I många fall syns tydliga linjer i pannan även när man slappnar av. Ungefär som när man vikt ett papper och sedan slätar ut det igen.
 6. Aktiva muskler i pannan veckar pannhuden mer och påskyndar åldrandet av pannans utseende.

Förebyggande hudvård

För att förebygga rynkor i pannan är det viktigt att skydda huden mot uttorkning samt hålla den ren och smidig.

 • En ren och smidig hud kan bättre ta upp aktiva ämnen i hudvårdsprodukter.
 • Det viktigaste hudvårdande ämnet för pannans spänst är retinol (vitamin A).

DINA behandlingsalternativ

Det finns flera olika sätt att behandla rynkor i pannan. Vilken behandling som är den bästa beror på vilken typ av rynkor man har samt vilket mål man har med sin behandling.

Finrynkighet eller skrynklig hud i pannan

Finrynkighet

Den ytligaste formen av rynkor i pannan kan enklast beskrivas som finrynkighet eller skrynklig hud i pannan.

 • Finrynkighet är mycket små och täta rynkor i hudens ytligaste lager.
 • Smårynkighet i pannan syns ofta i kombination med att huden förlorat mycket elasticitet, stelnat och blivit lite läderartad.
 • Orsaken till denna finrynkighet är ofta en kombination av slitage och åldrande.
 • Rökning och solexponering är två starkt bidragande faktorer till utvecklingen av ytliga rynkor i pannan.

Behandling

För att behandla finrynkighet i pannan måste det slitna hudlagret förnyas.

De behandlingar som utförs för att förnya huden i pannan kan delas in i en behandlingstrappa – från enklare behandlingar med kort återhämtning till effektivare med längre återhämtning:

 1. Injektionsbehandling med hyaluronsyra (Skinbooster) tillför fukt och volym. Detta kan öka hudens elasticitet. En mer modern variant av detta är Profhilo.
 2. Carboxy therapy innebär att man injicerar syre i syfte att stimulera återskapande av ny frisk hud.
 3. Kemisk peeling finns i olika styrkor. Även denna behandling tar bort den skadade huden.
 4. Laserpeeling är en kraftfull behandling som avlägsnar det yttre hudlagret.
 5. Dermabrasion är en metod för att slipa bort skadad hud och på så sätt stimulera nybildning av frisk hud. Detta är den mest kraftfulla och effektiva behandlingen för att förnya hudens yta.

Fina linjer i pannan

Linjer i pannan

Fina linjer, eller bara linjer, i pannan är släta streck som sträcker sig horisontellt över hela eller delar av pannan. Ofta rör det sig om 2-4 synliga streck.

 • Linjer i pannan orsakas nästan alltid av överaktivitet i pannmuskulaturen. Överaktiviteten består oftast i att man omedvetet lyfter pannan.
 • När pannan lyfts bildas veck i huden. Dessa veck blir med tiden permanenta linjer i pannans hud.
 • Eftersom linjer i pannan orsakas av överaktivitet i pannmuskulaturen är den i särklass mest populära behandlingsmetoden injektioner av botox.
 • Botox är ett muskelavslappnande ämne som begränsar musklernas aktivitet så att de inte kan vecka pannan och på så sätt bilda linjer.
 • När man sätter botox i pannan finns en risk att ögonbrynen sjunker. För personer över 40-år kan detta vara ett skäl att välja andra alternativ.
NÄSTA STEG:
Visa kliniker för behandling med botox »

Hudveck och rynkor i pannan

Djupa pannrynkor

När pannhuden förlorat mer av sin volym och elasticitet kan även ögonbrynen börja sjunka nedåt. Pannmuskulaturen jobbar hårt för att lyfta vävnaden vilket leder till rynkor eller veck i huden i pannan.

Pannrynkor i kombination med nedsjunkna ögonbryn ger ett åldrat och trött utseende.

 • Pannrynkor kan, som nämnts tidigare, behandlas med hjälp av botoxinjektioner i pannmuskulaturen.
 • Botox i pannan kan även kombineras med injektioner i ögonbrynens muskulatur. På så sätt kan man uppnå ett mindre ögonbrynslyft eller åtminstone motverka den sänkning av ögonbrynen som annars ofta uppstår.
 • Mot djupa pannrynkor eller hudveck i pannan räcker det ofta inte med injektioner av botox. I synnerhet inte om även ögonbrynen börjat sjunka ned betydligt. Här behövs ett kirurgiskt pannlyft.
 • Ett pannlyft (kalls även ögonbrynslyft) sträcker ut huden i pannan och flyttar upp ögonbrynens position till en mer attraktiv höjd.
 • Pannlyft kan göras med titthålskirurgi. Tekniken minskar risken för skador på nerver, synliga ärr och håravfall jämfört med pannlyft med öppen teknik.
 • Pannlyft utförs ofta i kombination med ansiktslyft.
Nästa steg: Visa kliniker för pannlyft »

Läs mer: Om botox | Om pannlyft
Nästa steg: Visa kliniker för botox »
Faktagranskad av: Dr. Andreas Lindahl, M.D PhD, specialist i plastikkirurgi. Senast uppdaterad: 2023-11-08